‘Araç Takip Sistemleri’ hakkında bilmek istediğiniz her şey

Cenk Yapıcı

Araç takip sistemleri, işletmelerin giderek artan mobil operasyonlarını daha iyi yönetmelerine olanak sağlamakta.
Şirketlerin sahadaki araçlarını 7 gün 24 saat takip eden, nerede olduklarını, nereye gittiklerini, hızlarını, ne kadar süre çalıştıklarını ve daha birçok bilgiyi anında gösteren sistemlere ‘Araç Takip Sistemleri’ adı veriliyor. Sistemler genellikle araçlara monte edilen mobil veri cihazlarının, GPS uydularından aldıkları konum bilgilerini, bağlı algılayıcılardan gelen sıcaklık ve benzeri telemetrik bilgileri GSM/GPRS şebekesi üzerinden kontrol ve haberleşme merkezlerine aktarması üzerine çalışıyor. Araç takip sistemleri, işletmelerin giderek artan mobil operasyonlarını daha iyi yönetmelerine olanak sağlamakta. Bu sayede, en temel seviyede daha az yakıt tüketimi, daha yüksek filo disiplini ve verimlilik artışı sağlanmakta. Müşteriler elde edilen istatistiklere göre ayda %6-7’den %11-12’ye değişen oranlarda sadece yakıt tüketiminden tasarruf ettikleri ve bu sayede yaptıkları yatırımı 6-12 ay arasında çıkardıkları raporlanmakta. Sadece gereğinden uzun rölanti sürelerinin tespiti ve sistem sayesinde önüne geçilmesi daha önce yaptığımız bir araştırmaya göre ülkeye yılda birkaç milyar TL kazandıracak boyutta. Önlenecek hava kirliliği ve gereksiz motor aşınmaları da cabası.
Telepati Dergisi olarak ülkemizdeki ‘Araç Takip Sistemleri’ sektörünün büyük oyuncularının tepe yöneticilerine bu sistemleri, faydalarını, yeni teknolojileri sorduk.

Araç Takip Sistemi - ATS ne demektir? Nasıl çalışır? Mobil telefonlarda bulunan GPS alıcıdan farkı nedir? Bir telefon başlı başlına Araç Takip Sistemi için kullanılamaz mı?

Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
Araç Takip Sistemi; sahadaki araçları 7 gün 24 saat takip eden, nerede olduklarını, nereye gittiklerini, hızlarını, ne kadar süre çalıştıklarını ve daha birçok bilgiyi anında gösteren sistemdir. Sistem, araçlara monte edilen mobil veri cihazlarının, GPS uydularından aldıkları konum bilgilerini, bağlı algılayıcılardan gelen sıcaklık ve benzeri telemetrik bilgileri GSM/GPRS şebekesi üzerinden kontrol ve haberleşme merkezlerine aktarması üzerine çalışır. Gelen bilgiler özel yazılımlar sayesinde derlenir ve sunucular üzerindeki veri bankasına kaydedilir. Kullanıcılar, araç takip ve filo yönetim yazılımları sayesinde araçlarını çevrimiçi ya da geçmişe yönelik olarak izleyebilir, araçlardan gelen bilgileri görebilir, araçların alarm ve program durumlarını değiştirebilirler.
GPS teknolojisi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir teknolojidir. Mobil telefonlar da dâhil olmak üzere, GPS teknolojisi ile çalışan bütün cihazlar aynı teknolojiden faydalanmaktadır.

Fideltus İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın
Araç Takip Sistemi, aracın enerjisi ile çalışan, aracın dünya üzerinde nerede olduğunun belirlenmesi ve aracın hareketleriyle ilgili raporların belirli bir merkezde toplanması ile filo yönetiminde anlık raporların alınması, araç kullanım suiistimallerinin önlenmesi ve ileriye dönük planların yapılması için bilgi sağlayan donanım ve yazılımlar bütünüdür. Genellikle araç takip sistemleri, GPS uydularından aldıkları coğrafi konum bilgisini değişik zaman aralıklarında GSM operatörlerinin GPRS altyapılarını kullanarak belirli bir merkeze gönderilmesi ile çalışmaktadır. Bazı durumlarda GSM operatörlerinin GPRS altyapıları yerine uydu haberleşmesi kullanılarak da yapılabilmektedir. Fakat uydu haberleşmelerinin tek yönlü ve işletme maliyetinin yüksek olması nedeniyle çok gerekli olmadıkça tercih edilmemektedir. Mobil telefonlarda kullanılan GPS alıcılarının çalışması, mobil telefonu kullanan personelin inisiyatifindedir. Mobil telefonu kullanan kişi GPS alıcısını istediği zaman kapatabilir. Ayrıca, mobil telefon ile araç arasında bir bağlantı kurmak imkânsızdır. Yani mobil telefon aracınızın çalışıp çalışmadığını anlamaz. Aracınız çalıştığında mobil telefon çalışmıyor veya aracınız çalışmıyorken mobil telefon GPS alıcısı hala çalışıyor olabilir. Bu da aracın çalışma zamanı ve konum tespiti ile ilgili yanlış raporların üretilmesine neden olur. Mobil telefon GPS alıcısı ile aracınızın rölantide beklediğinin raporunu almak imkansızdır. Mobil telefon ile aracınızın kontağı kapalı iken yerinin değiştiğini tespit ederek ilgili kişileri uyarmanız imkânsızdır.
GPS alıcılarının enerji tüketimi çok fazladır. Mobil telefonlarda kullanılan GPS alıcılarının sürekli açık olması mobil telefonun neredeyse günde 2 kez şarj edilmesini gerektirir. Kabaca, mobil telefonda kullanılan GPS alıcısı, yine mobil telefonda çalışan GSM Modem’den 15 kat daha fazla enerji tüketebilmektedir.
Yukarıda anlattığım mobil telefon GPS alıcıları ile araç takip sistemleri arasındaki fark göz önünde bulundurulduğunda mobil telefonların araç takip sistemi olarak kullanılabilmesi neredeyse imkânsızdır. Araç takip sisteminin araçla ilgili gerek ürettiği raporlar, gerekse cihazın aracın gizli bir yerine monte edilmesi nedeniyle kullanıcı müdahalelerinden uzak olması da en büyük avantajlarındandır.

Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan
Araç Takip Sistemi, temel olarak araçlara monte edilen bir birim aracılığı ile GPS uydularından alınan konum bilgilerinin, araç üzerinden toplanan çeşitli algılayıcı ve benzeri bilgiler ile birlikte GSM/GPRS üzerinden bir merkeze iletilmesi ve kullanıcılara kontrollü olarak internet üzerinden sunulması esasına göre çalışır. Kullanıcılar, kendilerine sağlanan ‘Kullanıcı Adı ve Şifre’ ile İnternet’e erişebildikleri herhangi bir yerden istedikleri zaman araçlarını izleyebilir, filoları ile ilgili tüm detaylı bilgilere ve raporlara ulaşabilir.
Mobil telefonlarda kullanılan GPS alıcısı ile araçlarda kullanılan GPS alıcısı aynı teknolojiye sahip olmakla birlikte, araçlarda daha yüksek performans için harici anten uygulaması daha yaygındır. Ayrıca, mobil telefonda uydudan alınan konum bilgisi yön bulma, adres arama, vb. nedenlerle yine telefon içerisinde kullanılırken, araç takip sisteminde bu bilgiler izleme ve raporlama vb. nedenlerle bir merkeze aktarılır.

Satko Teknoloji Satış ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural
Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) modülleri aracın konum bilgisinin elde edilmesini sağlar. Birçok araç takip sistemi GSM, GPRS gibi hücresel veya uydu vericileri üzerinden aracın konum ve diğer bilgilerini filo yöneticisine aktarır. GPS bir verici değildir, sadece araçta konum bilgilerinin hesaplanmasını sağlar. Dolayısıyla bu bilgilerin merkeze aktarımı için GSM, GPRS ya da uydu platformlarına dayanan sistemlere ihtiyaç vardır.
Satko Teknoloji olarak araçların çalıştığı ülke ve bölgelere göre farklı platformlarda, farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayan araç takip sistemleri sunabiliyoruz. Uluslararası nakliye ve lojistik alanında çalışan firmalara uydu tabanlı EutelTRACS sistemini sunarken, yurtiçi ve şehir içi nakliye ve lojistik alanında çalışan firmalara, servis ve satış araçları olan firmalara ve KOBİ’lere ya da kişisel takip uygulamalarına GSM, GPRS tabanlı bir sistem olan SimTRACS'ı sunuyoruz.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
Araçlar, sayısal haritalar üzerinde izlenebilir. Ayrıca hızları, kat ettikleri mesafe, araç içi sıcaklık, yakıt durumu gibi telematik bilgiler de takip edilerek, raporlanabilir. Tüm bunlar GPS alıcıların uydulardan aldıkları sinyalleri işleyerek konum tespiti yapması ile mümkün oluyor. Araç takip cihazı bu konum bilgisini ve diğer telematik bilgileri içindeki GSM modem vasıtasıyla İnternet üzerinden merkeze iletiyor. Araçlarını takip etmek isteyen kullanıcı ise, ‘solit.com.tr’ adresinde kullanıcı ismi ve parolasını girerek araçlarını sayısal bir harita üzerinde izleyebiliyor ve geçmişe dönük raporlar alabiliyor.
Mobil telefonlarda bulunan GPS alıcılar ile araç takip cihazlarında bulunan GPS alıcılar aslında temelde hemen hemen aynıdır. Ancak mobil telefonlar içindeki GPS alıcılar daha çok yönleme amacıyla yerleştirildikleri için bazı açılardan araç takip cihazlarında bulunan GPS alıcılardan daha düşük kapasiteli olabilir. Örneğin çok bilinen iPhone içindeki GPS alıcı 12 kanallıdır, ancak biz Solit olarak 50 kanallı GPS alıcılar kullanıyoruz. Ayrıca araç takip cihazları hususiyetle konum ve telematik bilgilerin düzenli olarak bir merkeze iletilmesi esasına dayalı çalışan endüstriyel cihazlardır. İçinde GPS alıcı bulunduğu gibi, araçtan ve sürücüden başka bilgilerin de alınmasını sağlayan birçok algılayıcı da takılabilir. Mobil telefonlara ise bu tarz algılayıcı ve aparatlar takılamıyor ne yazık ki.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
Araç takip sistemleri, GPS uydularından aldıkları konum bilgilerini mobil şebeke üzerinden merkeze bildiren, sayısal haritalar üzerinde araç konum bilgilerinin gerek gerçek zamanlı gerekse geçmişe yönelik olarak izlenmesine imkân veren sistemlerdir. Araç takip sistemleri yalnızca aracın konumunu belirleyip bunu bir şekilde takip yazılımına aktaran bir sistem olmanın çok ötesinde, araçtaki birçok veriyi toplayan (sıcaklık, hız, benzin seviyesi, sürücü kimliği, araçtan çekilen fotoğraf, metin mesajları) ve kontrol merkezinden gelen birçok veriyi araçtaki sistem üzeriden kullanıma sokan (aracı durdurmak, aracı yönlendirici veri aktarmak, pozisyon bilgisi alma sıklığı ve şartlarını değiştirmek) sistemlerdir. Dolayısıyla bizim Teknobil olarak geliştirip sunduğumuz Akıllı Araç Takip Sistemleri; aracın nerede olduğunu bilmekten çok daha ötesinde, aracı genel operasyonunuzun bütünleşmiş bir parçası haline getiren bir sistemlerdir. Mobil telefonlardaki GPS alıcıları anlık konum bilgilerini telefon kullanıcısına bildirir ancak merkezi bir sunucuya bağlı değildir. Gelişmiş izleme fonksiyonlarını sağlayamazlar.

Araç takip sistemlerinin şirketlere ve kurumlara faydası nedir?

Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri sayesinde tek bir merkezden çevrimiçi operasyon yönetimi yapılabilmektedir. Bu sayede şirketler, saha operasyonlarını internete ulaşabildikleri her yerden yönetmektedirler. Sistem, kullanılmaya başlandığı andan itibaren şirketlerin yakıttan, zamandan ve işgücünden tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Araçların çevrimiçi olarak takip edilmesi sayesinde, mesai saatleri içerisindeki iş dışı seyahatlerin önüne geçilmektedir. Böylece, iş gücü kaybı önlenerek zamandan kazanılmaktadır. Sistem sayesinde, şirket araçlarının bakım, kullanım ve yakıt maliyetlerinde önemli oranlarda düşüşler sağlanmaktadır. Aynı zamanda, hız limitleri kontrol edilebildiği için trafik kurallarına uyulması ve güvenli sürüş yapılması sağlanmaktadır.
Sistemin bir diğer faydası ise aracın çalınması halinde yerinin bulunmasını sağlamasıdır. Kısaca araç takip ve filo yönetim sistemleri, şirketler farklı açılardan kazandıran çözümler sunmaktadır.

Fideltus İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın
Özellikle fazla sayıda aracı olan kamu veya özel kuruluşları araçlarının kullanımlarının kontrol altında tutulması ile ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Araçların gerek görev dışında kullanılmalarından dolayı para ve zaman kaybının yanında, takip cihazının sağlamış olduğu kısıtlama kontrolleri sayesinde aracın kötü kullanımının önüne geçilmesi ve araç kullanıcılarının aracı kurallar çerçevesinde kullanması sağlanmaktadır. Bu sayede hem aracın hem de sürücünün güvenliği sağlanmaktadır. Araçların arkalarında yazan ve bazı numaraları çıkartılmış “hatalıysam ara” yazılarına gereksinimi ortadan kaldırmakta, hata yapıldığı anda ilgili raporlar üretilebilmektedir. Bunların yanında araçların kontağı kapalıyken çekilmesinin anında tespit edilmesi ve ilgililerin uyarılması, ilgili kişi dışında aracın kontak anahtarı bile olsa çalıştırılamaması gibi güvenlik önlemleri ile ileri düzeyde güvenlik de sağlanmaktadır.
Tüm filo hakkında alınabilecek günlük aylık ve yıllık mesafe, kontak açık çalışma, duraklama, rölanti ve hız ihlallerinin yanında aracın dakika dakika geçmişte nerelerde bulunduğunun raporlanması ile ileriye dönük planların yapılmasında ciddi bilgiler sağlanmaktadır.

Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan
Günümüzde artan rekabet ve düşen kar payları tüm şirketleri, operasyonlarının verimini gözden geçirmeye yönlendirirken, disiplin sağlayıcı ve performansı arttırıcı önlemler almayı da zorunlu kılmaktadır. Araç takip sistemleri filosu olan tüm şirketlere hem ciddi bir gider kalemi oluşturan yakıt giderlerini düşürmek hem de filo disiplinini sağlama yoluyla performanslarını ve verimlerini arttırmaya yönelik çözümler sunmaktadır. Araçlar ile ilgili tüm gerçek zamanlı bilgilere sahip olunması sayesinde filoların bilgiye dayalı akılcı ve verimli şekilde yönetilebilmesine, hız ve benzeri kontroller sayesinde yakıt tüketiminin azalmasına, iki yönlü mesajlaşma sayesinde yüksek maliyetli ve hataya neden olabilen ses haberleşmesinin en aza indirilmesine, tüm araçların kullanım şeklinin kontrol altına alınmasıyla iş verimini arttıran filo disiplininin sağlanmasına, sürücünün güvenliğinin artması sayesinde kaza ve benzeri nedenlerle maddi kayıpların ve işgücü kayıplarının önlenmesine ve hizmet kalitesinin yükselerek rekabette fark yaratılmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Ayrıca firmaların iş modellerini sisteme programlayarak aykırı davranışlara ait ihlaller ile ziyaret veya teslimat noktalarına ait zaman ve mekâna dayalı verilerin elde edilmesini ve geçmişe ait raporlamaların İnternet üzerinden anında elde edilebilmesini sağlamaktadır.

Satko Teknoloji Satış ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural
1994’ten beri nakliye ve lojistik sektörlerine ekonomik, güvenilir ve pratik filo yönetim çözümleri sunan Satko Teknoloji olarak, araç filosuna sahip şirketlere de araçlarını takip edip yönetebilmelerini sağlayan araç takibi çözümleri sunuyoruz. Bu kapsamda yalnızca harita üzerinde araç takibi yapmak yerine araç filolarının performansını artıracak, maliyetleri düşürecek, iş süreçlerini hızlandıracak ürünler ve çözümler sunarak fark yaratıyoruz. Sunduğumuz teknolojiyle her türlü kara ve deniz aracı filolarının yük uyumluluğu ve planlamasından başlayan bir kalite programı ile yükün müşteriye teslimine kadar izlenmesi, yönetilmesi ve diğer tüm yardımcı süreçlerin sırasıyla ve birbirleriyle ilişkili olarak gerçekleştirilmesi, ölçümlenmesi ve tüm süreçlerin iyileştirilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda yönetim yapısı ile önceden belirlenen iş akış yöntemleri kullanılarak araçlara yük tahsisinden yük boşaltmaya kadar geçen süre içinde gerekli tüm aşamalar sistemli bir şekilde organize ediliyor. Bu yapı bir dizi iş emri ve buna bağlı sürücüden gelen iş emri teyitlerinden oluşuyor. Böylece herhangi bir aşamada, kurumun en önemli parçası olan filo araçları ve bu araçları kullanan insan kaynağı etkin şekilde uzaktan yönetiliyor. Ayrıca uygulamalardaki kontrol yapısıyla araçlara verilen iş emirlerinin yerine getirilip getirilmediğinin ve buna bağlı olarak araç hareketlerinin iş emirlerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesi mümkün oluyor. Planlama yapısı ise şirket ana faaliyetlerinin geleceğe dönük planlanmasına ve böylelikle kurum verimliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor.
Bu mobil kesintisiz araç takibi ve filo yönetimi uygulaması çift yönlü haberleşme imkânının yanı sıra ofis içi uygulamalara hassas, gerçek zamanlı veri uyumunu da sağlayabiliyor. Kargo güvenliğinin ve erişilebilirliğinin sağlandığı mobil uygulamayla gerçek zamanlı rota planlaması, güzergâh analizi ve anında yönlendirme yapılabiliyor. Şoförün ve sürüş saatlerinin kontrolüyle birlikte şoför performans analizinin de yapılabildiği mobil uygulamada Fms-Canbus bütünleşmesiyle aracın yakıt sarfiyatı, performans, hız, RPM (Motor Devri) bilgileri de takip edilebiliyor. Sonuçta şirketler dağıtım ve planlamada verimliliklerini artırırken, haberleşme giderlerini, boş sefer ve yanlış güzergâh maliyetlerini azaltabiliyorlar. Bununla birlikte yakıt kazancı sağlanıp şoför hassasiyeti de artırılabiliyor. Sürekli kontroller nedeniyle sürücülerin daha sorumlu davranmasına katkıda bulunan uygulamalar, araçlar ve sürücüleriyle haberleşme giderlerinde de düşüş sağlıyor. Pazarlama faaliyetleri açısından da yarar sağlayan bu uygulamalar verilen hizmetin kalitesini artırıyor. Böylece müşteri memnuniyetinin artırılmasına katkıda bulunuyor.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
Firmalar bu sistemi iki amaçla kullanıyor: Araçlarının doğru şekilde kullanıldığının kontrolünü yapmak ve gasp veya çalınma durumunda araca hızlı bir şekilde ulaşmak.
Müşterilerimizin geneline baktığımızda sahadaki ekiplerini yönetmekte yaşadıkları zorlukların ağırlıklı olarak ön plana çıktığını görüyorduk. Bir takip sistemi kullanılmaması durumunda saha personelinin planlanması mümkün değil. Müşterilerimizin de beyanlarına göre Solit Araç Takip Sistemi ile birlikte doğru kişileri en uygun işlere verebiliyor ve onların takibini iyi bir şekilde yapabiliyorlar. İş akışlarında değişiklik olduğunda, anında müdahale edebiliyor, işgücü ve zaman kaybını engellemiş oluyorlar. Ayrıca sistemin önemli katkılarından biri de, sürücülerin güvenli sürüş şartları dâhilinde kalmalarını sağlaması. Şoförlerin hız limitini aşmaları durumunda kısa mesajlar ile uyarılar yaparak personelin daha güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamış oluyoruz.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
Araç takip sistemleri kurumların hareketli varlıklarını en güvenli bir şekilde şirketlerin genel operasyonun bütünleşmiş bir parçası haline getiriler ve tam olarak kontrolünü ve yönetimini sağlarlar. Kullanıcı kaynaklı ihlallerin ve suiistimallerin önüne geçilmesini sağlayarak yakıt, bakım gibi giderlerde önemli tasarruf sağlarken gasp, çalınma gibi durumlarda aracın çok kısa sürede bulunmasına imkân verir.

Firmalar bu sisteme geçme yönünde nelere dikkat etmeli, nasıl karar vermeli?

Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
Firmalar araç takip sistemine geçmeye karar verdiklerinde, satın alma kararı vermeden önce tercih edilecek firmanın referanslarına, kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösterdiğine, sunulan hizmet paketinin içeriğine, cihazların ve yazılımların özelliklerine, satış sonrası hizmet ağının kapsamına ve garanti süresine özellikle dikkat etmeliler. Araç takip sistemlerinde satış sonrası hizmet önemli konu başlıklarından biridir. Tercih edilecek firmanın Türkiye genelinde yayılmış güçlü bir servis ağı olup olmadığı konusu karar verme aşamasında önemli bir kıstas olmalıdır. Arvento olarak şu anda, Türkiye’nin en uzak noktasına dört saat içerisinde ulaşabilecek durumdayız. Ülke genelinde 70’e yakın yetkili servisimiz bulunmaktadır. 2 yıl ücretsiz sunucu hizmeti ve 2 yılın sonunda alınan abonelik ücretleri kapsamında cihaz garantisinin devamı, sunduğumuz önemli satış sonrası hizmetlerden birini oluşturmaktadır.

Fideltus İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın
Firmaların araç takip sistemi temini konusundaki dikkat etmeleri gereken çok fazla özellik var. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Cihaz, aracın enerji sistemine bağlanmalı ve aracın enerji sistemindeki kesintilerden etkilenmemelidir. Bu kesintileri tespit ederek anında raporlayabilmelidir.
 2. Cihazın pil ile de çalışabilmesi aracın enerji sistemine yapılan müdahalelerin anında tespit edilmesi ve uyarı mekanizmalarının işletilmesi konusunda çok önemlidir.
 3. Cihazın aracın kontak bilgisinin algılayarak aracın kontağının açıldığını ve kapandığını raporlayabilir olması çok önemlidir.
 4. Cihazın konum bildirme aralığının zaman ve mesafeye göre birlikte işlemesi en uygun konum bildirme aralığı ve GPRS faturası bakımından çok önemlidir.
 5. Cihazın tek ve yekpare olması montaj ve kullanım kolaylığı açısından çok önemlidir. Özellikle GPS ve GSM antenleri dışarıda olan sistemlerin montaj ve kullanımı oldukça zor ve kullanıcı müdahalelerine açıktır.
 6. Sistemin izlemesi için özellikle masa üstü yazılımı bulunmalı ve bu yazılımı çevrimiçi izlemeye imkân vermelidir. Çoğunlukla hiç kimse tarafından bahsedilmeyen çevrimiçi ve çevrimdışı izleme arasındaki farklar aslında sistemin işletilmesi en önemli yapı taşlarından birisidir. Web üzerinden yapılan tüm izlemeler güncelleme aralığı ne olursa olsun çevrimdışı bir izlemedir. Çünkü izleme modülü belirlenen zaman aralığında bir sistem sunucusuna gider ve yetkinizdeki tüm cihazların son konum bilgilerini ister. Bu da araç sayısının çok olduğu uygulamalarda ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Olması gereken araçtan konum sistem merkezine geldiği anda masa üstü yazılıma otomatik iletilmesidir. Masa üstü yazılımı hiç bir zaman sisteme araçların konum bilgilerini sormamalı, konum bilgileri cihazdan geldiği anda masa üstü yazılımına otomatik ulaştırılmalıdır. Ancak bu yapıldığında gerçek çevrimiçi izlemeden bahsedilebilir.
 7. Cihazın tüm çalışma ayarları veya bir kısım çalışma ayarları GPRS üzerinden ve KMS – Kısa Mesaj Servisi ile değiştirilebilmelidir.
 8. Cihazın üzerinde çalışan yazılımı kesintisiz otomatik güncelleme yapabilme özelliği mutlaka olmalıdır. Bu özellik özellikle fazla sayıda aracı olan filolarda çok daha önemlidir.
 9. Olmazsa olmazlardan biriside, cihazın izleme merkezinin müşteriye kolayca kurulabilmesidir. Bu sayede kullanıcı ilerde hiç bir aidat ödemeden sistemini yıllarca çalıştırabilecektir.

ATS sistemi tedarikinde öncelikle yerli malı olması ülkemiz ekonomisine katkıda önemli bir destektir. Ayrıca yıllar önce tasarlanmış ve geliştirilmemiş sistemlerin değil sürekli ARGE çalışmaları yürütülen, teknolojideki gelişmelere göre yeni üretimler yapan firmaların tercih edilmesi önemlidir. Özellikle GPS teknolojisindeki gelişmeler her yıl üretilecek cihazlardaki GPS modüllerinin değiştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Alınacak ATS cihazlarında kullanılan GPS modüllerinin üretim yılı ve kazancı mutlaka sorgulanmalıdır. Günümüz şartlarında -160 dbm den daha az değere sahip olan cihazlar tercih edilmemelidir. Unutulmamalıdır ki; sinyal gücü ne kadar iyi ise, konum tespit hassasiyeti de ve hızı da o kadar iyidir.

Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan
Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri içerisinde birçok farklı teknolojiyi barındıran ve çok farklı uzmanlıkları bir arada bulundurmayı gerektiren sistemlerdir. İçerisinde haberleşme teknolojisi, yazılım teknolojisi, uydu teknolojisi, veri tabanı, veri güvenliği, yüksek miktarda neredeyse gerçek zamanlı veri işleme teknolojisi, sayısal haritalar üzerine dayalı coğrafi bilgi sistemleri ve çok sunuculu şebeke altyapıları gibi pek çok disiplini barındırmaktadır. Araç tarafında da, mobil ortamda çalışmaya uygun yüksek güvenilirliğe sahip sorunsuz çalışan ürün gereksinimi vardır. ‘Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi’nin başarılı olması için pek çok kritik faktörün bir arada bulunması gerekir. Bilindiği gibi bu tür sistemlerde araçlarda yer alan, bazen kara kutu diye de adlandırılan bir araç bilgisayarı, GPS alıcısı ve çevre birimleri (değişik algılayıcılar, mesajlaşma birimi, vb.) ile bir de merkez yazılımı bulunmaktadır. Araç Birimlerinin müdahaleden uzak ve zor şartlarda (sıcak, soğuk, titreşim, motordan gelebilecek elektriksel gürültüler, vb.) çalışıyor olması, iyi bir araç biriminin tasarımı üzerinde oldukça sıkı koşullar oluşturmaktadır. Bu konuda sık sık arıza yapan, sürücünün bilgi göndermeyi kesen cihazı baştan açılmasını gerektiren, belirli bir süre kullanılmayan aracın aküsünü bitiren ve buna benzer pek çok sorun yaratan cihazlarla ilgili müşteri şikâyetleri bilinmektedir. Bu nedenle, cihazları çok sayıda araç üzerinde uzun bir süredir sorunsuz çalışan sistem sağlayıcılarla çalışmak önemlidir. Bunun yanı sıra, merkez yazılımındaki raporlamaların çeşitliliği, sistem performansı, veri güvenliği, işletmelerin ihtiyaç duyacağı özel uygulamalara açık bir yapı sağlayan sistemlerin seçimi önemlidir. Sistemin satın alınacağı firmanın referansları, bu türden başarıyla gerçekleştirmiş olduğu projelerin sayısı gibi birçok önemli faktörü yatırım aşamasındaki firmaların dikkatle incelemesi önerilmektedir.
Maalesef ülkemizde, diğer sektörlerde de olduğu gibi çok az birikim ile pazara ürün sunmaya çalışan, bu nedenle de birçok müşterinin para kaybına ve hayal kırıklığına uğramasına neden olan girişimciler yer almaktadır. Bugün Mobiliz, sektörde yaklaşık 20 yıllık deneyimi ve çoğunluğu ARGE’de yer alan uzman kadrosu ile büyümeye devam etmektedir. Müşterilerimize bu sayede rakiplerde bulunmayan CANbus gibi Türkiye’de birçok özellik ilkini sunmaktadır. Bu nedenle, kendi BHT departmanı olan hemen hemen tüm büyük şirketler ve sektör liderleri Mobiliz çözümünü ve teknolojisini tercih etmektedir. Bir diğer neden, bu tür sistemlere yatırım yapan şirketler sistemi olduğu noktadan öteye götürerek kendi ihtiyaç ve uygulamalarına tümleşik çözümler, “back-office” bütünleşmeleri talep etmektedir. Mobiliz, bu tür ihtiyaçlara cevap verebilen bir ARGE gücüne sahip bir şirkettir.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
Karar verirken birinci akla gelen ölçüt, tabii ki sağlayıcının referansları olmalı. Bu alanda deneyimli, kendini ispat etmiş bir sağlayıcı ile çalışmalarını tavsiye ediyorum. Biz Solit olarak şu an binin üzerinde kurumsal firmaya hizmet veriyoruz. Bu firmaların çoğu da kendi alanlarında lider firmalardır. İkinci olarak sağlayıcının araç takip sistemleri alanına odaklanmış olmasına dikkat etmeliler. Yani sadece araç takip sistemleri hizmeti veren bir firma olması önemli bir kıstas.
Son olarak ve en önemlisi, sağlayıcının firmanın farklı isteklerine cevap verebilecek güçlü bir ARGE ekibinin olması ve bu desteği sağlamak yönünde de isteği olmasıdır. Bazı firmalar standart çözümlerin dışında hizmet vermemek eğiliminde olabiliyorlar. Ancak araç takip sistemlerine yatırım yapan firmalar bir süre sonra kendi mevcut uygulamalarına bütünleşik çözümler ihtiyacı içine giriyorlar. “Back-office” uygulamaları ile tümleşme talep ediyorlar. Bu nedenle firmalar bu talepleri yerine getirebilecek bir sağlayıcı ile çalışmalıdır diyoruz.
Solit olarak biz, hem yazılım hem de donanım alanında bu ihtiyaçlara cevap verebilecek güçlü bir ARGE ekibine sahibiz.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
Firmalar araç takip sisteminden beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğru tespit edip bu sektörde kendini kanıtlamış üreticilerin sistemlerini tercih etmelidirler. Firmalar uzak doğuda OEM olarak üretilmiş cihazlardan uzak durmalıdırlar, bunun yerine akıllı cihazlar ve yazılımlar sunan şirketleri araştırmalıdırlar. OEM cihaz ile akıllı cihaz arasındaki fark, bilhassa aylık haberleşme giderlerine bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Teknobil’in SVTS akıllı Araç takip Sistemlerini kullanan bir müşteri aylık en fazla 5-10TL haberleşme gideri öderken, OEM cihaz kullanan ve sadece alımdaki aldatıcı fiyatlara kanan müşteriler her ay 30-50TL haberleşme gideri ödemektedirler. Müşteriler sistemin sağladığı işlevlerin kendi ihtiyacını giderip gidermediğine dikkat etmeli ve aylık haberleşme giderlerinin ne olacağını dikkatlice sorgulamalıdırlar.

Hedef sektörler nedir? Sektörler bu faydaların farkında mı? Sunduğunuz sektörel uygulamalardan bahseder misiniz?

Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
Araç takip sistemlerinin hedef kitlesinde, bir kaç tane aracı olan küçük bir firmadan yüzlerce aracı olan büyük bir firmaya kadar geniş bir yelpaze söz konusu, sahada aracı olan bütün firmalar sistemden faydalanabilir. Özellikle özel sektörde ve kamuda etkin operasyon yönetimine ihtiyaç duyan firmalar hedef kitlemizi oluşturuyor. Bir hazır beton firmasından, kargo firmasına, araç kiralama firmasından, halk otobüslerine kadar çok sayıda şirkete ve sektöre özel çözümler sunuyoruz. Sektörlere özel olarak geliştirdiğimiz sistemlerin bazılarından söz etmemiz gerekirse; şu anda Algida’nın 1120 aracı ve sıcak hava deposunda kullanılan“ Sıcaklık Kontrol ve Takip Sistemi, Akçansa’nın 500’ün üzerindeki aracında kullanılan” Hazır Beton Sevkiyat ve Filo Yönetim Sistemi”, Ankara’da 500’ün üzerinde halk otobüsünde kullanılan “ Halk otobüsleri ve Şehir içi Toplu Taşıma Araçları Yönetimi Sistemi”, Sağlık Bakanlığı ve 80 ilimizin İl Sağlık Müdürlüklerine ait tüm 112 Acil ambulanslarında ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın araçlarında toplamda 5000’in üzerinde ekipte kullanılan “ Acil Durum Operasyon Yönetim Sistemi”, İstanbul'da çok sayıda okula servis hizmeti veren ve Türkiye'nin en büyük servis araçlarına filosuna sahip İSTAB (İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği Derneği) üyesi firmaların 2500'ün üzerindeki servis aracında kullanılan “ Servis Araçları Takip ve Kontrol Sistemi”, Neziroğlu Şirketler Grubuna ait 1000’in üzerinde araçta kullanılan “ Filo Periyodik Bakım ve Servis Takip Sistemi” , BOTAŞ International Limited’ın yaklaşık 150 aracında kullanılan “ Emniyetli Sürüş ve Kontrol Sistemi” ni, taksi ve çekicilerde kullanılan “Takis/Çekici Kontrol Sistemi”ni ilk etapta sayabiliriz.

Fideltus İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın
Aracı olan her kişi veya sektör bizim hedefimizdir. Sadece aracın sürekli takibi değil, bireysel araçların güvenliğinin sağlanması içinde cihazımız kullanılabilmektedir. Hiç bir yere bağlanmayan, GPRS bağlantısı kullanmayan, sadece yetkilendirilmiş kişilerin GSM numaralarına araç ilgili bilgiler gönderen modellerimizde mevcuttur. Bu sayede hiç aidat ödemeden hem istediğiniz anda aracınızın nerede olduğunu öğrenebilir, hem de aracınızı çalınma ve çekilmelerde koruyabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl ciddi oranda kamu veya özel kuruluş ATS cihazlarının getirisini fark ettiler, bu kapsamda filolarına takip cihazını taktırıyorlar.

Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan
Her sektörün, filo verimini arttırmaya yönelik, sürücü bilgileri, araç, yük bilgileri, mekân bilgileri, yakıt tüketimi, ihlaller, çalışma saatleri gibi kendine özgü izlemesi, kontrol etmesi ve sürekli iyileştirmesi gereken bazı parametreleri bulunmaktadır. Mobiliz, Yeni Nesil Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi’ne bütünleşik olarak çalışan ve ilgili parametreleri optimize edebilen ihtiyaca özel olarak geliştirdiği sistem ve yazılımlarını farklı uygulamalarla kurum ve kuruluşların hizmetine sunmaktadır. Mobiliz Yeni Nesil Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi, bugün itibarıyla Türkiye’de 3000’ün üzerinde büyük kurum ve KOBİ tarafından 40.000’in üzerinde araçta kullanılmaktadır. T.C. Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Denizbank, Vakıfbank, BP, Shell, POAŞ, Milangaz, Borusan Lojistik, Ceva Lojistik, Metro Turizm, Çe-Tur, TNT Express, Ağaoğlu, British American Tobacco (BAT), Pepsi, Aytaç, Coca Cola Almaty Bottlers LLP, Doğuş Çay, Banvit, Mudurnu, Keskinoğlu, Şeker Piliç, Er Piliç, Şenpiliç, Erikli, Medline, Acıbadem, Renault-Mais, TÜVTÜRK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi büyük markaların yanı sıra; lojistik ve nakliye sektörü başta olmak üzere, hazır beton ve inşaat, akaryakıt, ulaşım, gıda, güvenlik, bankacılık ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır.

Satko Teknoloji Satış ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural
Araç takip sistemleri nakliye ve lojistik sektörlerinin yanı sıra filo yönetimi, yük takibi, saha servis yönetimi, saha satışı, gıda ve soğuk zincir dağıtımı ve römork ısı takibi alanları da hedefliyor. Sonuçta bir araç filosu bulunan her şirketin araç filosunda güvenliğin ve verimliliğin sağlanması, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, araç filosunun denetlenmesi, çalınan araçların bulunması gibi faydalar sunuyor. Nakliye ve lojistik sektöründeki özellikle uluslararasında çalışan firmalar bu sistemin yararını bilerek, uzun süredir kullanıyorlar. Ancak son zamanlarda giderek daha farklı sektörlerden firmalar da araçlarının takibi ve verimliliğin sağlanması konusunda bu sistemleri kullanmaya yöneliyorlar. Satko Teknoloji olarak uluslararası taşımacılık yapan nakliye ve lojistik sektörü şirketlerinin yanı sıra yurt içi ve şehir içi taşımacılık yapan nakliye ve lojistik şirketlerinin yanı sıra sağlık, gıda, tekstil gibi bir araç filosuna sahip olan ve burada verimlilik ve tasarruf sağlamak isteyen her ölçekten şirkete yönelik uygulamalar sunuyoruz.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
Aslında çok özellikli bir hedef sektörden bahsetmek zor. Zira araç filosu olan tüm firmalar araç takip sistemleri için talepte bulunabiliyor. Ancak bizim müşterilerimizin yoğunlaştığı sektörlere baktığımızda nakliye firmaları, personel ve öğrenci servisleri ve gıda firmalarının daha ekseriyetle araç takip sistemlerini kullandığını görüyoruz.
Bu veya diğer sektörler araç takip sistemlerinin faydalarının farkında mı diye sorarsak, muhtemelen değiller demek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye’de yaklaşık 7 milyon ticari araç bulunmasına rağmen henüz yaklaşık %1’i araç takip sistemleri ile kullanıyor. Bu durumda firmalarımızın araç takip sistemlerinin sağladığı faydaların tamamen farkında olduğunu söylemek çok güç. Solit olarak sunduğumuz sektörel uygulamaları şu başlıklar altında sayabiliriz:

 1. Personel ve Öğrenci Servisleri Takibi

Antalya Servisçiler Odası tarafından 1224 araçla 24000 öğrencinin taşındığı kent merkezinde, servis araçları Solit GPS Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor.
Antalya Servisçiler Odası’na bağlı 900'ü okul servisi olmak üzere toplam 1224 adet 'C' plakalı servis aracı var. Bu araçlarda Solit Araç Takip Sistemi kullanılarak hem araçlar uydudan izleniyor hem de öğrenci velisinin GSM telefonu otomatik olarak çaldırılıyor. Böylece servis aracı öğrenciyi evin önünde beklemiyor, hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlanıyor.

 1. Zırhlı Araç Takibi

Securitas, ErkArmored gibi güvenlik sektöründe lider firmalar tarafından kullanılan sistem, zırhlı araçların uzaktan durdurulabilmesi, kilitlenebilmesi, kapıların, kasaların açılma ve kilitlenmelerinin takibini sağlıyor.

 1. Dağıtım Araçları Takibi

Sabah Gazetesi, Tadım, Çilek Mobilya gibi alanlarında lider firmalar tarafından dağıtım araçlarının takibi için kullanılan sistemde Türkiye’de tek olarak poligon bölge tanımlama (Complex Polygon Geofencing) uygulanıyor. Başka araç takip sistemlerinde basit çember olarak tanımlanan bölgeler Solit Araç Takip Sistemi’nde elle esnek bir şekilde çizilebilen karmaşık poligonlar şeklinde kaydedilebiliyor. Araçların bu bölgeler içinde çalışıp çalışmadığına dair raporlar ve uyarılar alınabiliyor.
Araç filosu olan her sektör bu tür çözümlerden fayda sağlayacaktır. Nakliye, dağıtım, satış/pazarlama şirketleri araç takip sistemleriyle filolarını tam olarak kontrol altında tutabilirlerken yol yardım şirketleri, ambulanslar, güvenlik güçleri, taksiler bu sistemlerin çift yönlü mesajlaşma, iş emri alma, hedef adrese yönleme başlatma gibi işlevsel özelliklerinden faydalanabiliyorlar.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
Yeni başlattığımız ‘Telematik Navigasyon’ projesi ile yol yardım hizmetlerinde dünyanın en büyüklerinden olan biri olan müşterimiz, çekici ve servis araçlarında Teknobil SVTS araç takip sistemleri kullanmaya başlamıştır. Takılan sistemler araçların takibinin yanında, merkezden hedef adres yollanabilmesine, bunun ekranda görebilmesine, iş kabulünde bu adrese otomatik olarak yönleme başlatabilmesine imkân sağlıyor. Bu sayede müşterimiz, servis ve çekici araçlarının “boş”, “yol yardıma gidiyor”, “aracı servise götürüyor” ve “servise indirdi” gibi durumlarını gerçek zamanlı ve ayrıntılı olarak görebilecek. Geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması, giderlerden tasarruf edilmesi ve en önemlisi hızlı ve kaliteli çekici ve yol yardım hizmeti verilmesi mümkün olabilmektedir.

Veri trafiği için sistemlerde GPRS bağlantısı yeterli oluyor. 3N’nin gelmesiyle kullanıcıya ne tür avantajlar sunacaksınız?

Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
3.Nesil ile birlikte, görüntü aktarımı ve yüksek veri transferi gerektiren bazı algılayıcıların da sisteme eklenmesi mümkün olacak.

Fideltus İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın
Araç takip sistemlerinin ürettiği verinin belirli bir merkeze iletilmesinde GPRS bağlantısı kesinlikle yeterlidir. Araç takip sistemlerinin yanında kamera bağlantısı, fotoğraf çekme gibi isteklerin olması durumunda tabi ki 3N hızının kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Şu anki mevcut cihazımızda destek verilen kamera bağlantısı ile aracın bulunduğu yerden uzaktan komut göndererek fotoğraf çekilebilmekte ve izleme merkezine GPRS bağlantısı ile gönderilebilmektedir. Fakat bir kare fotoğrafın gönderilmesi mevcut GPRS altyapısı ile 15-45 saniye aralığında transfer edilebilmektedir. 3N ile bu süre saniye mertebesine inecek hatta eş zamanlı görüntü aktarma mümkün hale gelebilecektir. Bu konudaki çalışmalarımız devam etmekte ve bu yılın sonunda 3.Nesil altyapısını destekleyen ürünlerimizin üretilmesi hedeflenmektedir.

Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan
Mevcut uygulamalar için GPRS veri hızı oldukça yeterli olmaktadır. 3N’nin yaygın uygulaması ile birlikte video aktarımı ya da şu anda araçların CANbus’ı (araç bilgisayar ağı) üzerinden alınmakta olan yakıt seviyesi, yakıt tüketim hızı ve motor devri gibi bilgilerin yanı sıra; frene basma sayısı, frene ve gaz pedalına basış hızı, disklerin kalınlık seviyesi, vb. pek çok detaylı bilgilerin araç kullanım şeklini kayda geçirmeye veya teşhis amaçlı kullanıcıların ve servislerin hizmetine sunulmasına olanak tanıyacaktır.

Satko Teknoloji Satış ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural
3.Nesil altyapısının araç takip sistemi konusunda sağlayacağı en önemli faydalardan biri hızlı iletişim sayesinde haberleşme maliyetlerinin düşmesi olacaktır. 3N’nin yaygınlığı GPRS’in yaygınlığından daha fazla olduğu takdirde araç takip sistemleri açısından bir avantaj olacaktır. Ancak 3N’nin öncelikle anıldığı görüntülü haberleşmenin araç takip sistemleri açısından önemli bir fayda getirmeyeceğine inanıyoruz. 3N, araç takip ve filo yönetim sistemleri kapsamında yüksek hızlı haberleşme gerektiren saha uygulamalarında IP üzerinden ses iletiminde, mobil İnternet kullanımında ve çok büyük dosyaların sahadan merkeze iletimi konusunda faydalı olacaktır.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
3.Nesil bize 20Mbit/s’nin üzerinde bant genişliği sağlıyor. Yani mevcut GPRS altyapısının 400 katı bir veri aktarım hızı sağlıyor. Bu altyapı ile şu ana kadar müşterilerimize sağlayamadığımız yüksek çözünürlüklü video aktarımı gibi hizmetleri sunabileceğiz. Şimdiye dek, araç kabininin içini dinlemek, kamera yardımıyla fotoğraf aktarımı yapmak gibi uygulamalar sunabiliyorduk. 3N ile birlikte video aktarımı da mümkün olabilecek.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
GPRS bağlantısı konum bilgilerinin iletilmesi ve yazılı mesajlaşma gibi düşük veri yoğunluğu olan hizmetler için yeterlidir. 3. Nesil şebekelerin hizmete girmesiyle Araç Takip Sistemleri artık nitelik değiştirecek ve araçlar artık canlı video haberleşmesinin dâhil olduğu Telematik Navigasyon sistemlerini kullanmaya başlayacaklardır. Burada hâlihazırda kullandığımız sistemlerdeki işlevleri de doğal olarak içeren, ama bununla birlikte çok daha ileri video ve yüksek hızda veri haberleşmesini kapsayan ve araçları “mobil ofis” in bir parçası haline getiren sistemler hizmete sunulacaktır.

Araç takip sistemleri için geliştirdiğiniz ek uygulamalar ve katma değerli servisler nelerdir?

Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
Arvento olarak, yazılımlarımızı ve donanımlarımızı kendi mühendislerimiz ile Türkiye’de üretiyoruz. Kendi teknolojimizi üretmek bize rakiplerimize göre önemli avantajlar kazandırıyor. Bu teknolojik esneklik sayesinde ek uygulamalar ve sektörlere özel çözümler üretebiliyoruz. Standart olarak sunulan Web yazılımının yanı sıra, masa üstü, akıllı el terminalleri ve Blackberry kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş yazılımlarımız var.
Cihazlarımızı kendimiz üretiyoruz, şu anda kullanmakta olduğumuz “imt.02a” ve “imt12.a” isimli araç takip cihazlarımıza ek olarak, 2009 yılı içerisinde “imt.52a” isimli yeni araç takip cihazını ve Türkiye’de bir ilke imza attığımız, %100 yerli teknoloji ürünü “kişi takip cihazını” pazara sunuyoruz. “İmt.52a”, zorlu şartların ve uzun süreli operasyon yönetiminin gerektiği çalışma koşulları için özel olarak üretildi. “İmt.52a”, özellikle gümrük uygulamaları, sınır yönetimi, uluslararası lojistik gibi alanlarda kullanılıyor. Kişi takip cihazı ise yaşlı, çocuk ve hastaların takibi ve güvenliği açısından özel çözümler sunuyor ve ilk yerli üretim “kişi takip cihazı” olma unvanını taşıyor. Sistemlerimiz müşterilerimizden gelen taleplere göre algılayıcılar ve ilave birimlerle de zenginleştirilebiliyor. Sıcaklık algılayıcısı, kapı algılayıcısı, sürü tanıma birimi gibi farklı özelliklere sahip ilave birimlerimiz bulunuyor.

Fideltus İleri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aydın
Özellikle çevrimiçi izlemeler için geliştirilmiş masa üstü yazılımı ile cihazlara uzaktan müdahale edilebilmekte ve tüm çalışma ayarları değiştirilebilmektedir. Cihazlardan gelen ihlal mesajları sistem tarafından anında kullanıcı mobil telefonlara ve e-posta adreslerine gönderilmektedir. Mobil telefonunuzun çektiği herhangi bir yerden KMS ile aracınızın nerede olduğunu anında öğrenebilirsiniz. Yine araç takip sistemi için geliştirdiğimiz Google Maps benzeri bir harita yayımlama servisi ile izleyici bilgisayarlarına harita kurmadan ve kendi milli harita yayımlama servisimiz de hizmete girmiştir.

Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan
Araç Takip Sistemleri ile ilgili en son devreye aldığımız uygulama, “Kişisel Takip Sistemi”dir. Bu sistem sayesinde elde veya cepte taşınabilir küçük bir cihaz sayesinde çocuk, yaşlı, hasta vb. kişiler ile belirli yüklerin ya da evcil hayvanların İnternet üzerinden izlenebilmesine olanak sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Mobiliz’in bazıları yurtdışında inovasyon ödülüne aday gösterilen sektöre özel uygulamaları vardır ki, bunların arasında; Alarm Haber Alma Merkezi Uygulaması, Ambulans İzleme ve Görev Yönetim Sistemi, Hazır Beton Planlama ve Kontrol Sistemi, Personel Servis Araçları Planlama ve Kontrol Sistemi,
Rota Planlama ve Kontrol Sistemi, Sefer İzleme Sistemi, Tur Raporlama Sistemi, Öğrenci Servis Araçları Planlama ve Kontrol Sistemi, Vagon Takip Sistemi, Yol Risk Değerlendirme ve Kontrol Sistemi, Yük ve Depo Sıcaklık / Nem Takip Sistemi, Zırhlı Araç ve Para Takip Sistemi gelmektedir.
Ayrıca yakın zamanda balıkçılara özel olarak geliştirilmiş Balık Ağları İzleme Sistemi bulunmaktadır. Türkiye’de ilk kez geliştirilen Balık Ağı İzleme Birimi sayesinde artık balık ağları da Mobiliz Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi üzerinden uzaktan izlenebilmektedir. Sistem sayesinde balıkçıların kötü hava şartları ya da büyük balıklar nedeniyle yaşadığı yüksek maliyetli balık ağları kayıplarının önüne geçilebilmektedir.

Satko Teknoloji Satış ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural
Her sektör için farklı uygulamalar geliştiriyoruz, çünkü her birinin farklı iş süreçleri ve ihtiyaçları oluyor. Örneğin, McDonalds ya da Burger King’ın soğuk bölmeli araçlarla gıda taşımacılığını yapan firmalara özel olarak taşınan gıda ürünlerinin istenen ısıda taşınmasının kontrol edilmesini, belirlenen rota doğrultusunda, ulaşması gereken yere tam zamanında varmasını sağlayan uygulamalar geliştirdik. Otomotiv sektörü için geliştirdiğimiz uygulamayla oto taşıma firmaları taşınan araç bilgilerini anlık olarak iletebiliyor; böylece bayiler ve son kullanıcılar satın aldıkları otomobillerin ne zaman teslim edileceğini biliyorlar. Bunun yanı sıra yük taşıma araçlarında FMS/Canbus üzerinden elde edilen kilometre, devir, takograf durumları, yakıt alım ve harcama, şoförlerin ne kadar süre araç kullandığı, ne zaman nerede hız aşımı yaptığı gibi kritik öneme sahip bilgilere dayalı raporlar alınmasını sağlayan uygulamalarımızla şirketler önemli oranda yakıt tasarrufu, şoför ve araç performans artışı sağlıyor, uygulama sayesinde taşıma maliyetlerini hesaplayarak daha rekabetçi fiyatlar verebiliyor ve müşteri memnuniyetini artırabiliyorlar.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
Bu konuda yaptığımız birçok uygulama var. Birkaç tanesini saymak gerekirse, Türkiye’de ilk defa yapılan “self navigasyon” cihazları ile tümleştirme hizmetimiz var. Yani merkez; sürücüye gitmesi gereken noktayı, güzergâhı gönderebiliyor. Sürücü de bu güzergâhı kabul ettiğine dair onay bilgisi dönüyor. Ayrıca genel amaçlı mesajlar veyahut görev detay bilgileri de bu şekilde iletilebiliyor. Ayrıca can-bus, taksimetre, takometre gibi cihazlarla yapılan bütünleştirmelerle müşterilerimize daha fazla telematik bilgiyi sunmamız mümkün oluyor.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
Teknobil, 1997 yılından beri, GSM üzerinden araç takip cihazları ve ilgili yazılımları geliştiren ve bu konuda Dünya’da ilk birkaç şirketten birisidir ve Türkiye’de de bu sektörü kuran duayen şirkettir. Araç takip sistemleri ile ilgili teknolojinin Türkiye'de değil dünyada en önde gelen firmalarından biriyiz. Sistemlerimize, araçla ilgili merkeze bilgi iletmek amacıyla ısı, nem, kapı, depo kapağı, şoför tanıma gibi birçok algılayıcı ve aksesuar takılabilmektedir. Aracın bilgisayar sistemine bağlanarak motor ısısı, yağ seviyesi, motor devri, yapılan kilometre bilgilerine dahi merkezden ulaşmak mümkün olabiliyor. Ayrıca ürün yelpazemizde çoklu SIM kart kullanılabilen, GSM şebekesinin olmadığı yerlerde Thuraya uydusu üzerinden konum bilgisi gönderebilen ürünlerimiz mevcut.
Geliştirmiş olduğumuz Telematik Navigasyon ile merkezde rota hesaplayabiliyor, araçlara hedef nokta gönderip yönleme başlatabiliyor, araçların birbirlerine mesaj ve hedef nokta/adres göndermelerine imkân sağlayabiliyoruz. Bu teknoloji sayesinde, araçlarını çeşitli adreslere yönlendirmesi gereken kurumların mesajlaşma ve adres bildirimi için GPRS kullanılmasıyla haberleşme giderlerinde tasarruf sağlıyoruz. Gönderilen hedef adrese başlatılan otomatik yönleme sayesinde adres arama, yol tarifi gibi problemleri çözüyor, hem yakıttan tasarruf sağlıyor hem de verilen hizmet kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı oluyoruz.
Yakında piyasaya süreceğimiz kişisel kullanıma yönelik Telematik Navigasyon sistemi sayesinde insanlar merkeze bağlı olarak yönleme yapabilecekler, yakınlarıyla mesajlaşabilecekler ve merkezden izlenen canlı trafik bilgilerine göre en boş yollara otomatik olarak yönlendirileceklerdir.

Son olarak, Türkiye pazarının durumunu dünya pazarı ile karşılaştırır mısınız?
Arvento Genel Müdürü Özer Hınçal
Türkiye’de 2008 yılı rakamlarına göre yaklaşık 6,5 milyon adet ticari araç bulunmaktadır.
6,5 milyon adet araç içerisinde satılmış olan araç takip sistemi sayısı ise yalnızca 110.000 adettir. Bu 110000 adedin 60000’ni ise, Arvento tarafından satılan sistemlerdir. Dolayısıyla, Türkiye’de henüz doymamış bir pazardan söz edebiliriz. Dünyaya baktığımızda ise pazarın durumu; Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan çok da farklı değil, yurtdışında da araç takip sistemleri yeni ivme kazanan konulardan biri, Türkiye’nin teknoloji konusunda dünyadaki rakipleriyle kıyaslandığında iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz.

Satko Teknoloji Satış ve Operasyon Direktörü Dorukata Vural
Türkiye bu konuda çok ciddi bir pazar oluşturuyor ve teknolojiyi yakından izliyor. Ancak bu pazar Türkiye’de iş modeli açısından çoğunlukla donanım satışı üzerine gelişiyor. Oysa araç takip sistemleri bir hizmet modeliyle sunulduğunda gerçek anlamda fayda sağlayabiliyorlar. Donanım satışıyla modelinde satış sonrasında servis ve desteğin yeterli olmaması, müşterinin karşısında bir muhatap bulamaması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu sorunlar da firmaların aslında çok fayda sağlayacak araç takip sistemlerini yanlış değerlendirmesine neden olabiliyor. Önümüzdeki 2 yıl için 500 bin adetlik araç potansiyeli ve 7 milyonluk ticari araç sayısı beklentisi olduğu düşünüldüğünde bu pazarda çok ciddi bir potansiyel olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu pazarın önünün tıkanmaması için yalnızca donanım satışına değil, hizmet modeliyle satışa ağırlık vermek gerekiyor.

Solit Genel Müdürü Barış Dur
Araç takip sistemleri hizmeti Türkiye’de 10 yıldan fazla bir süredir verilmekte. Ancak halen pazarın çok küçük bir kısmı bu hizmetleri kullanıyor. Daha önce de belirttiğim gibi %1’lik bir oran söz konusu. Kuzey Amerika’da bu oran %10’un üzerinde. Avrupa’da bu alanda başı Almanya çekiyor ve 2000’den sonra ciddi bir hızlanma görüldü.
2011 yılında ABD ve Avrupa’da toplam araç takip ürünleri satışının 5 milyar Dolar’ın üzerinde olmasını bekliyoruz. Tabi, bu rakamlar krizin etkisinin ne zaman geçeceğine de bağlı.

Teknobil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İlhan Karakoç
Satışının büyük kısmını yurtdışına yapan ve ürünleri dünyanın 50’den fazla ülkesinde kullanılan bir firma olarak dünya pazarını Türkiye pazarı kadar yakından takip etmekteyiz. Gelişmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılan araç takip sistemleri gelişmekte olan ülkelerde de her geçen gün daha fazla ilgiyle karşılanmakta ve kullanımı artmaktadır. Ülkemizde güvenilir, ayrıntılı sokak haritalarının mevcut olması ve kurumların araç takip sistemlerinden sağlayacağı faydalar konusunda bilinçlenmesi sebebiyle pazar büyümeye devam etmektedir.

Araç takip sistemleri, işletmelerin giderek artan mobil operasyonlarını daha iyi yönetmelerine olanak sağlamaktadır. Bu sayede, en temel seviyede daha az yakıt tüketimi, daha yüksek filo disiplini ve verimlilik artışı sağlanmaktadır. Müşterilerimizin gerçekleşen veriler üzerinden elde ettikleri istatistiklere göre ayda %6-7’den %11-12’ye değişen oranlarda sadece yakıt tüketiminden tasarruf ettikleri ve bu sayede yaptıkları yatırımı 6-12 ay arasında çıkardıkları raporlanmaktadır. Bunun yanı sıra sektöre özel iş uygulamaları ile elde ettikleri ek faydalar sistemlerin ne kadar karlı yatırımlar olabildiğini somut olarak vurgulamaktadır.