Inventram A.Ş. yerli silikon vadisi yaratmayı hedefliyor

Cenk Yapıcı

ARGE’ye en çok yatırım yapan şirketler arasında yer alan Koç Holding, Koç Üniversitesi işbirliğiyle, sanayi ve üniversite iş ortaklığının Türkiye’de bu yapıdaki ilk ve tek örneği olan Inventram A.Ş.’yi kurdu.
Buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye’de en önemli başvuru noktası olma amacıyla kurulan Inventram’ın tanıtım toplantısı; Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı Tamer Haşimoğlu, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Umran İnan ve Inventram A.Ş Genel Müdürü Cem Soysal’ın katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye’de ARGE’ye en büyük yatırımı yapan Koç Topluluğu’nun teknolojik gelişim ve araştırma odaklı felsefesinin son örneği, Koç Üniversitesi işbirliği ile kurulan Inventram A.Ş. oldu. Sanayi ve üniversite iş ortaklığının Türkiye’de bu yapıdaki ilk ve tek örneği olan Inventram A.Ş., pazar potansiyeli olan yenilikçi teknolojileri keşfetmeye ve bu fikri sermayeyi toplumun hayat standardını artıracak ürün ve hizmetlere dönüştürmeye katkıda bulunmak amacına hizmet edecek.

Tamer Haşimoğlu: “Özel sektör ARGE’ye daha çok yatırım yapmalı”
Inventram’ın tanıtım toplantısında konuşan Koç Holding Stratejik Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu, 2000 yılında % 0,48 seviyesinde olan ARGE harcamalarının GSYH içerisindeki oranının 2008 yılında %0,73’e yükseldiğini ifade etti. Özellikle son dönemde devletin de bu alana desteğinin arttığını söyleyen Haşimoğlu, birçok gelişmiş ülke ile karşılaştırıldığında bu oranın hala yetersiz olduğuna dikkat çekti. Haşimoğlu, hedefin, bu oranı 2013 yılında %2’ye yükseltmek olduğunu ama bunun ancak özel sektörün bu alana daha fazla yatırım yapması ile sağlanacağını söyledi. Türkiye’nin bilişim ve teknoloji geliştirme ve bunu ticarileştirme konusunda çok tatminkâr bir konumda olmadığını söyleyen Haşimoğlu, Türkiye’nin bu alanda atılım yapmak için çok önemli potansiyel barındırdığına dikkat çekti. Tamer Haşimoğlu, uluslararası bağımsız bir araştırmanın sonuçlarına göre (IMD), yetişmiş mühendis kaynağına sahiplik bakımından Türkiye’nin 57 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke arasında 9’uncu sırada yer aldığını belirtti.

“Koç Topluluğu Türkiye’de ARGE’ye en çok yatırım yapan şirket konumunda”
Koç Topluluğu’nun Türkiye’de özel sektör ARGE harcamaları içinde %16’lık bir payla ve toplam 1800’den fazla patent sahipliğiyle lider konumda olduğunu hatırlatan Haşimoğlu, yeni ARGE teşvik kanunu kapsamında teşkil edilen 47 ARGE merkezinin 12’sinin, topluluk şirketlerine ait olduğunu belirtti. Haşimoğlu, Koç Topluluğu’nun sadece ülke boyutunda değil, uluslararası boyutta da ARGE’ye en fazla yatırım yapan şirketler arasında gösterildiğini ve 2008 yılı rakamlarına göre dünyada teknolojiye yatırım yapan şirketler arasında 427’nci sırada olduğunu söyledi.

“Inventram Türk sanayinin gelişimi için yeni fırsatlar yaratacak”
Bir buluş veya fikrin hayata geçirilerek ticari başarı elde etmesinin, oldukça uzun ve zorluklarla dolu bir süreç olduğunu vurgulayan Tamer Haşimoğlu, Inventram’ın kuruluşunda bu düşüncenin kendilerini teşvik ettiğini söyledi. Haşimoğlu, Inventram’ın erken aşamadaki projeleri desteklemek veya ortak olmak yolu ile bilim insanı, buluşçu ve girişimcilerin önünü açmayı hedeflediğini, Inventram’ın Türk sanayinin yeni teknoloji ve fikirlerle beslenmesi için fırsatlar oluşturacağına dikkat çekti.

“Yenilikçilik Koç Topluluğu’nun en önemli başarı ölçütlerinden biri”
Haşimoğlu şöyle devam etti: “Koç Holding bu girişime 80 yılı aşkın ticari bilgi birikimi, kurum kültürü ve yenilikçi geleneği ile katkıda bulunacaktır. Koç Üniversitesi ise kıymetli bilim insanları, öğretim üyeleri ve araştırmacı insan kaynağı, teknik altyapısı ve bilgi birikimi ile katkı sağlayacaktır. Elde edeceğimiz başarı doğrudan doğruya Türk sanayine ve ekonomimize fayda sağlayacaktır.”

Prof. İnan: ”Araştırma projelerimiz Türkiye Ekonomisine katkıda bulunacak”
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Umran İnan ise, Inventram ortaklığının ile Koç Üniversitesi’nin bilgi birikimini ekonomiye katkı sağlamak üzere kullanarak, araştırma ve bilim üretebilme potansiyelinin sürdürülebilirliğini sağlayacağını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “Şirketin gelirlerinden Üniversitemizin elde edeceği kaynaklar, kurumumuzda daha fazla burs imkânlarının yaratılmasına, dolayısıyla daha çok araştırma projelerinin geliştirilmesine ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmemize yardımcı olacaktır. Böylelikle üniversitemizde artan fikir mülkiyeti ile araştırma potansiyeli giderek gelişecek, desteklenen yeni oluşumların sayısı artacak ve mucitlerimiz daha fazla üretmeye teşvik edilecektir.”

“42 milyon TL’lik araştırma projesi yürütüldü”
Prof. Umran İnan: “Apple, Intel, Yahoo gibi devler de bu yapılardan çıktı”. Bilimin sınırlarının gelişmesine evrensel düzeyde katkı sağlamayı hedefleyen Koç Üniversitesi’nin bugüne kadar yürüttüğü araştırma projelerinin kapsamı 42 Milyon TL’ye ulaştığını söyleyen Prof. Umran İnan, aktif araştırma projelerinin büyüklüğünün ise 28 Milyon TL olduğunu belirtti. Bugün Silikon Vadisi’nde birçok örneğinin görülebileceği Apple, Intel, Yahoo gibi dünyanın en büyükleri arasında yer alan şirketlerin, üniversitelerde oluşan fikirlerden çıktığını söyleyen Prof. Umran İnan, “Inventram, Silikon Vadisi’ndeki gibi toplum ve ülkemizin ihtiyaçlarına katkıda bulunacak bir yapı oluşturacaktır” dedi.

Cem Soysal: “Inventram girişimciler için en önemli başvuru noktası olacak”
Inventram A.Ş. Genel Müdürü Cem Soysal toplantıda yaptığı konuşmada, Inventram’ın buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye’de en önemli başvuru noktası olacağını söyledi. Inventram’ın Türkiye’de; endüstri ve üniversite işbirliği adına çok önemli bir örnek teşkil edeceğini ve bundan sonraki dönemde oluşacak benzer yapılar için iyi bir referans noktası olacağını söyleyen Soysal, “Yurtdışındaki uygulamalara baktığımızda Stanford, MIT, Oxford gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri son 30 yıldır buluş ve patentler sayesinde yeni bir endüstri yaratmış, Silikon Vadisi gibi oluşumlar ortaya çıkarmışlardır” dedi. Türkiye’de sanayi grubu ve üniversite işbirliğinin bu yapıdaki ilk ve tek örneğinin Inventram olduğunu belirten Soysal şöyle devam etti; Bu organizasyon sayesinde üniversitenin ARGE ve bilim kaynağının, endüstrinin somut iş ihtiyaçlarına yönelik çözümlere dönüştürülmesi imkanı sağlanmış olacak “

Inventram endüstri ve yatırımcıları buluşturacak
Inventram’ın öncelikli hedefinin ARGE faaliyetlerini “geliştirmeye” odaklanmak, sonrasında ise ortaya çıkan değeri ticarileştirerek bunu ihtiyaç duyan endüstriler ve yatırımcılar ile buluşturmak olduğunu söyleyen Cem Soysal, şöyle devam etti: “Inventram aracılığıyla; otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim, BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri, İnternet tabanlı hizmetler, savunma sanayi teknolojileri, çevre teknolojileri, Nano teknoloji, sağlık/biyoteknoloji, tarım ve gıda teknolojileri, malzeme bilimleri ve kimya sektörlerine katma değer yaratacak açılımlar getirmeyi planlamaktayız.”