Ağustos 2011 Sayı: 191Bölge, 200.000,00 TL sermayeli 20 ortaklı İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi tarafından yönetilmekte.
Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı oluşturmak temel amaçları ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Gülbahçe Yerleşkesi sınırları içinde kurulmuş olan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 218,4 hektarlık ana bölge ve 6,4 hektarlık ek bölgeden oluşmakta.


Teknolojide Türkçe Sorunu
GSM ve DECT Telefonlar Hakkında Bilmek İstediğiniz Herşey

Türkiye'de Satılan GSM ve DECT Telefonların Karşılaştırmalı Fiyat TablosuGSM ve DECT Ürünler

GSM ve DECT Tablo

GSM Hatlar

 


Kaynak Belirtilerek Her Türlü Resim ve Yazı Kullanılabilir