Çağrı Merkezleri için yeni teşvik sistemi


 

ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan yeni teşvik sisteminin çağrı merkezi sektörüne etkilerini değerlendirdi.
Önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 100 bin kişiye iş olanağı sağlayacağı tahmin edilen çağrı merkezi sektöründeki yatırımlar İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, Anadolu’nun birçok ilinde artmaya devam ediyor. Bu açıdan, son günlerde sıkça konuşulan yeni teşvik sistemi, çağrı merkezi sektörü için de büyük önem taşıyor. ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan, yeni teşvik sisteminin belirli sektör ve illerde yapılacak yatırımlar için önemli bir destek anlamına geldiğini belirtmekle birlikte, çağrı merkezi sektörü açısından özellikle insan kaynağı maliyetlerinde, yeni teşvik sisteminin geçmişe göre bazı dezavantajlar ve büyük bölgesel farklılıklar içerdiğini önemle vurguladı.
İşsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde, gençlerin istihdamı için iyi bir çözüm sunan ve pek çok alanda katma değer üreten en önemli sektörlerden biri olarak öne çıkan çağrı merkezi sektörü Türkiye’de hızla büyüyüp gelişiyor. Çağrı merkezi sektöründeki yatırımlar Türkiye’nin birçok ilinde artmaya devam ediyor. Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan, çağrı merkezi sektörünün az yatırım ile yüksek miktarlarda istihdam sağlanabilmesi ile ön plana çıktığını, bu açıdan sektörün maliyetlerinin önemli bir kısmını işletme süresince ortaya çıkan işgücü üzerindeki maliyetlerin oluşturduğunu vurguladı. Pekkan, Türkiye’de 30’dan fazla ilde yatırımı bulunan çağrı merkezi şirketlerinin bu yatırımlarının ve yarattıkları istihdamın sürdürülebilir olması için devlet tarafından desteklenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek Yeni Teşvik Sistemi’ni değerlendirdi.
Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni teşvik sisteminin belirli sektör ve illerde yapılacak yatırımlar için önemli bir destek anlamına geldiğini söyledi. Ancak, desteklenecek sektörler arasında çağrı merkezlerinin bulunmaması ve sadece 6.bölgede yer alan 15 ilde yatırım yapacak tüm sektörlere verilen teşviklerden yararlanacak olması ile ilgili şunları vurguladı: “6. bölge dışındaki bölgelere yapılan yatırımlarımızın da kademeli olarak desteklenmesini, 5084 sayılı kanun kapsamında istihdam ile ilgili desteklerin yeni teşvik yasasında da sağlanmasını ve ‘offshore’ hizmetlerin ihracat kapsamında değerlendirilerek vergi destekleri verilmesini sektörümüzün gelişimi açısından çok önemli gördüğümüzü ve temaslarımızı sürdürdüğümüzü ifade etmek isterim.”
Çağrı merkezlerinin büyük ölçüde insan kaynağına ihtiyaç duyan kuruluşlar olduğunu söyleyen ÇMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan, bu açıdan 6. Bölge’nin kaynak temini açısından yetersiz kalabileceğini, yapılacak yeni çağrı merkezi yatırımları için 6. Bölge’ye ek olarak 4. ve 5. Bölgeler’in de benzer desteklerden yararlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, teşvik kapsamına 01.01.2012 öncesi yapılmış olan yatırımların da dahil edilmesi gerektiğini ve 5084 sayılı kanundan hali hazırda yararlananlar için 31.12.2012’de biten Gelir Vergisi ve SSK teşvikinin tekrar uzatılmasını veya mevcut teşvik sistemlerine benzer hakların tanımlanmasını önemli gördüklerini belirtti.
Bahadır Pekkan, ilk yatırımı düşük, ancak yarattığı istihdam fazla olan çağrı merkezleri açısından, sürdürülebilir bir istihdamın sağlanabilmesi için çağrı merkezlerine verilen desteğin ilk yatırım tutarı ile sınırlandırılmaması gerektiğini düşündüklerini de belirtti. Pekkan, 5084 sayılı teşvikte Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı 49 ilde uygulanırken, Gelir Vergisi Stopajı desteğinin yeni teşvik sisteminde sadece 6. Bölgeye verildiğini sözlerine ekledi.
Pekkan, dernek olarak çağrı merkezi sektörünün gelişimi için ihtiyaç duyulan bu destekleri ve önerileri devletin ilgili kurumlarına aktardıklarını, yakın bir zamanda da olumlu gelişmeler beklediklerini tekrar ifade etti.

Çağrı Merkezleri Derneği
Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye’de çağrı merkezleri sektörünün gelişimini sağlamaya, faaliyet ve etki alanını genişletmeye yönelik iş/güç birliğini hedefleyen referans kuruluş olmak üzere, Kasım 2008 tarihinde 9 kuruluşun ortak girişimiyle kurulmuş bulunmakta. ÇMD, kısa sürede toplam 35 kurumun üyeliğiyle, sektörün yaklaşık %75’ini temsil eder konuma gelmiş durumda. ÇMD, çağrı merkezlerinin faaliyet alanlarını kamuoyuna daha iyi tanıtmayı, sunulabilecek katma değerleri iş dünyasına anlatmayı, mesleki sorunları paylaşmayı, değişik paydaşlar arasında bir iletişim ve uzlaşı platformu olmayı ve sektör problemlerine çözüm getirmeyi amaçlamakta. (www.cagrimerkezleridernegi.org)