Telekom'da kamu yansımaları

3'üncü Nesil Mobil Hizmetler İhalesi yapıldı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BiTİK) Üçüncü Nesil Mobil Haberleşme Sistemleri (3N) İhalesi'ni 28 Kasım 2008 tarihinde A, B ve C lisansları için yaptı. Teklif gelmediği için D lisansı iptal edildi. İhale, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından da onaylandı. İhalenin toplam bedeli KDV dahil 970 milyon Avro olarak gerçekleşti.
Teknik ismi IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İhale olarak da bilinen ihaleye Vodafone İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. teklif verdi.
Kapalı Zarf Teklif usulü ve Sözlü Teklif usulü ile yapılan ihaleyi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Orhan Öge başkanlığındaki İhale Komisyonu gerçekleştirdi.
A tipi lisansı 358 milyon Avro+KDV ile Türkcell, B tipi lisansı 250 milyon Avro + KDV ile Vodafone A.Ş., C tipi lisansı ise 214 milyon Avro+KDV ile Avea aldı.
Operatörler, bir ay içinde imtiyaz sözleşmesi taslağını imzalayacak. Daha sonra bu taslaklar Danıştay'a gönderilecek. 2 ay sürecek inceleme sürecinin ardından Danıştay'ın taslakları onaylaması halinde BiTİK ile ihaleyi kazanan operatörler arasında imtiyaz sözleşmeleri imzalanacak.
3N hizmet ve altyapılarına ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin asgari değerleri, KDV hariç olmak üzere A tipi (40 MHz) için 285 milyon Euro, B tipi (35 MHz) için 250 milyon Euro, C tipi (30 MHz) için 214 milyon Euro ve D tipi (25 MHz) için 178 milyon Euro olarak belirlenmişti. Daha önce 25 Mayıs 2007'de yapılması planlanan ihale yeterli başvuru olmaması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 7 Eylül 2007 tarihine ertelenmişti. 7 Eylül'de yapılan ihaleye Turkcell tek katılımcı olarak girmiş ve A grubu lisansı için 321 milyon Euro teklif vermişti. B, C ve D tipi lisanslar ise katılımcı olmadığı için ihale edilmemişti. Vodafone ve Avea ise şartname aldıkları ihaleye numara taşınılabilirliği uygulamasından önce üçüncü nesle geçilmesinin Turkcell lehine haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle katılmamıştı. İhaleye tek katılımcı olması nedeniyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu yeterli rekabet şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BiTİK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer: İhaleden sonra açıklama yapan BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, 3'üncü Nesil Hizmetler İhalesi ile lisans alacak işletmecilere 500 ARGE Mühendisi çalıştırma yükümlülüğü getirildiğini hatırlattı. Acarer, özellikle genç ve eğitimli işgücümüz açısından yeni istihdam alanları açılacağını vurguladı. Acarer konuşmasına şöyle devam etti:
“Benim yaptığım basit hesapla diğer masraflar hariç KDV dahil 922 milyon Euro ödenecek.
Operatörler asgari 4 ya da 5 ay sonra uygulamaya geçecekler. Ama bu arada operatörler teknik altyapının tesisi için hazırlıklarını yapacaklar. Bana göre yaz başında Türkiye'de 3'üncü Nesil haberleşme başlar, diye düşünüyorum. D lisansı için tekrar ihaleye çıkılıp çıkılmayacağını Sayın Bakanımız ile görüşeceğiz. Şu anda elimizde 40 MHz'lik bir bant var. Bunun 25 MHz'i D lisansında,15 MHz'i de opsiyon olarak bırakılmıştır.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv : İhalenin ardından açıklama yapan Ciliv, ihaleyi kazanmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Ulaştırma Bakanı Binali
Yıldırım ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na teşekkür eden Ciliv, şöyle konuştu:
“Ekonomik kriz olmasına rağmen KDV'de dahil teklifimiz 858 milyon YTL'dir. En geniş bandı aldık. Bu banttan müşterilerimize en iyi hizmeti sunacağız. Üçüncü nesil bizi gerçekten mobil çağına götürecek. Kablosuz ve mobil ortamda İnternet'e hızlı ve kaliteli şekilde ulaşmak mümkün olacak. Mobil televizyon hizmeti ve mobil telefondan görüntülü görüşmek de mümkün olabilecek. İhale şartnamesine göre parayı peşin ödeyeceğiz.”

Vodafone Grubu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Direktörü ve Vodafone Türkiye Genel Müdürü Ian Gray, B lisansını almaktan son derece memnun olduklarını belirterek, açıklamasına şöyle devam etti:
“Dünyada 33 milyon abonemiz 3N kullanıyor. Hızlı İnternet'i müşterilerimize ulaştıracak olmaktan memnunuz. 250 milyon Avro teklif vererek lisansı aldık. Bu, KDV dahil yaklaşık 650 milyon YTL'yi buluyor.”
Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan, “A tipi lisans bedelinin yükselmesini sağladık. Amacımız C lisansını almaktı. Çok mutluyuz. Lisans anlaşmaları onaylandıktan sonra en kısa sürüde hizmet vermeye başlayacağız. Amacımız her eve İnternet'i ulaştırmak. KDV dahil 512 milyon YTL'lik teklif verdik. Danıştay sürecinden sonra Haziran-Temmuz 2009 gibi uygulama başlar.”
MOBİSAD Genel Başkanı Murat Dursun da yaptığı yazılı açıklamada, bu teknolojinin bilgi toplumunun oluşmasında önemli katkı sağlayacağını belirterek, hayat kalitesini artıracağına da dikkat çekti. Dursun açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Halen ülkemizde önemli sayıda irili ufaklı birçok şirketimiz etrafında gerçekleştirilen mobil telekomünikasyon hizmetlerinde yazılım ve donanım geliştirme çalışmaları şimdi 3N sistemlerinde de sürdürülecek. Mobil telekomünikasyon ekosisteminde yer alan firmalarımız da önemli bir bilgi birikimi oluşturacak.”

3 yıldır beklenen Elektronik Haberleşme Kanunu yürürlükte
e-Haberleşme Kanunu 10 Kasım'da onaylanarak yürürlüğe girerken, kanunda, Telekomünikasyon Kurumu'nun adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BiTİK) olarak değiştirildi; Ulaştırma Bakanlığı da alternatif telekom altyapısı kurma ve kurdurma hakkını elde etti.

Dünyadaki IT/BT-Bilişim Teknolojileri ve CT/HT-Haberleşme Teknolojileri sektörlerinin yakınsaması sonucu oluşan yeni sektör ICT/BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri sektörünün denetleme ve düzenleme üst kurulunun adının niye temsil ettiği sektörleri ifade eden sözcüklerin (Bilişim ve Haberleşme) kullanılmadığı, yerine; halen varolan ve RTÜK'ün üst denetleme kurumluğunu yaptığı iletişim sektörünün adının kullanıldığını ve bir kavram olan, kavram olduğu için de teknolojisinin olmasının mümkün olmadığı ‘bilgi' sözcüğünün neden yer aldığını anlayamadık. ‘İletişim' sektörünün üst denetleme Kurumu RTÜK yerine bundan sonra BiTİK mi olacak? Bir kavram olan ‘bilgi' sözcüğünün hangi teknolojilerinin düzenleme ve denetlemesi yapılacak? ‘Telekom/Haberleşme' ve ‘Bilişim' sektörleri yok mu oldu?

Sektörün 2005'ten beri beklediği e-Haberleşme Kanunu 10 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. 2008'in yaz aylarında Meclis tatile girmeden çıkarılan ancak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bazı maddeleri veto edilen 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK), veto gerekçeleri dikkate alınarak yeniden hazırlandı. Cumhurbaşkanı Gül, Kanun'un denetçilerle ilgili 59, idari para cezalarıyla ilgili 60, bazı kanunları yürürlükten kaldıran 66 ve Telekomünikasyon Kurumu'nun teşkilatlanmasıyla ilgili 67'inci maddesini, Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etmişti.
Yapılan değişiklikler doğrultusunda 5 Kasım 2008 tarihinde Meclis Genel Kurul'da kabul edilen kanun, Cumhurbaşkanının onayının ardından 10 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer Sayısı'nda yayımlandı.
5809 sayılı Kanun, kriptolu haberleşme, ulusal numaralandırma planı, tarifelerin belirlenmesi, numara taşınabilirliği, frekansların planlanması ve düzenleme kurumunun yetkileri gibi başlıkları içeriyor.
Kanuna göre kriptolu haberleşme yapma yetkisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'na veriliyor. Bu kurumlara elektronik haberleşmede muafiyet sağlanarak ilgili kanun hükümleri uygulanacak. Her türlü elektronik haberleşme cihaz, sistem ve şebekelerinin kurulması ve işletilmesine izin verilmesi, gerekli frekans, numara, uydu pozisyonu ve benzeri kaynak tahsislerinin yapılması ile bunların kontrolü, devletin yetki ve sorumluluğunda olacak.
Ulaştırma Bakanlığı, genel haberleşme altyapısının deprem, sel, yangın, savaş gibi olağanüstü durumlarda kesintiye uğraması riskine karşı, önceden alternatif bir haberleşme altyapısını kuracak, kurduracak ve ihtiyaç duyulan durumlarda söz konusu sistemi devreye sokacak.

Telekomünikasyon Kurumu; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu oldu
5809 sayılı Kanun'da Telekomünikasyon Kurumu'nun (TK) adı, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” (BiTİK) olarak değiştirildi. BiTİK, elektronik haberleşme sektöründe rekabeti oluşturma ve koruma, rekabeti engelleyici uygulamaları gidermek gibi başlıklarda düzenlemeleri yapacak.
BiTİK, etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması amacıyla, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere yükümlülükler getirebilecek, gerekli gördüğü hallerde bu sektördeki rekabet ihlallerine ilişkin Rekabet Kurumu'ndan görüş alacak. Kurum, yapacağı pazar analizleri sonucu ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecileri belirleyebilecek.
Kurum, elektronik haberleşme sağlanması amacıyla yapılan anlaşmaların, rekabeti kısıtlayan, mevzuata ve tüketici menfaatlerine aykırı hükümler içermemesi için gerekli önlemleri alacak. BiTİK, elektronik haberleşme sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları doğrudan veya şikayet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanın sağlanmasını talep etmeye yetkili olacak. Tarife, her türlü elektronik haberleşme hizmetinin sunulmasında ilgili mevzuat ve düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde yetkilendirme belgelerindeki düzenlemelere aykırı olmaksızın işletmeciler tarafından serbestçe belirlenecek.
BiTİK'in uzun süredir belirsizliğini koruyan özlük hakları da bu kanunla birlikte netleşti. Yasaya göre, BiTİK başkan ve üyeliğine atanıp görevi sona erenlere herhangi bir göreve veya işe başlayıncaya kadar, aylık ücretlerinin ödenmesine devam edilecek ancak bu süre 1 yılı geçemeyecek.

Şehiriçi sabit telefon hizmetleri rekabete açılıyor
Şehiriçi telefon hizmetinin rekabete açılmasını sağlayacak “Sabit Telefon Hizmeti – STH” lisanslarının verilmesine ilişkin Yönetmelik 20 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” sabit telekomünikasyon hizmetlerini kapsayan ekinin yürütmesi, daha önce Danıştay 13'üncü Dairesi'nin kararıyla durdurulmuştu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sabit telefon pazarının önemli bölümünü oluşturan şehir içi telefon hizmetlerinde rekabet sağlaması beklenen sabit telekomünikasyon hizmeti yetkilendirmesine ilişkin yönetmeliği 2007 yılı Ağustos ayında yayınlamıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu söz konusu yönetmeliği, Danıştay'ın itiraz gerekçelerini göz önüne alarak yeniden hazırladı.
Yönetmeliğe göre, şehiriçi telefon hizmeti vermek isteyen işletmeciler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan abone numarası alabilecekler. Böylece tıpkı Türk Telekom gibi, alternatif işletmeciler de abonelerine numara verebilecekler. Bu alanda rekabetin geliştirilmesi için gerekli olan Sabit numara taşınabilirliği de 9 Mayıs 2009'da başlayacak
Sabit telekomünikasyon hizmetleri işletmecileri, telefon şebekesi üzerinden iller arası ve uluslararası telefon hizmetlerinin yanı sıra il içi telefon hizmeti de verebilecek.
Yönetmelik ekinde yapılan yeni düzenlemeye göre, sabit telefon hizmeti, sınırlama olmaksızın sabit karasal telefon şebekesi üzerinden kullanıcılara temel ve katma değerli telefon hizmetlerinin sunulmasını kapsayacak.
Sabit telekomünikasyon hizmetleri işletmecileri, telefon şebekesi üzerinden iller arası ve uluslararası telefon hizmetlerinin yanı sıra, şehir içi telefon hizmeti de sunabilecek. Daha önce uzak mesafe işletmeciliği için lisans alanlar, aradaki farkı ödeyerek il içi telefon hizmeti işletmecisi de olabilecek.
İşletmeciler, yapılan değişiklik uyarınca, sabit karasal telekomünikasyon şebekesi üzerinden kablolu ve kablosuz İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti ile veri hizmetleri sunamayacak. İşletmeciler, ankesörlü telefon hizmeti de vermeyecek.
İşletmeci, her türlü altyapı ihtiyacını ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş işletmecilerden temin etmenin yanında, bundan böyle ilgili yetkilendirmeyi alıp kendi altyapısını da kurarak karşılayabilecek.
İşletmeciler, arama ofisi hizmetinde ön ödemeli telefon terminalleri de kullanabilecek. İşletmeci, iki kademeli arama ve taşıyıcı seçimi yöntemleri ile hizmet sunabilecek. İşletmecilerin, abone sayısı, kimlik bilgileri ve trafik bilgilerini muhafaza etmesi gereken süre de 6 aydan 1 yıla çıkarıldı.
Arama kartlarının üzerinde şikayet durumunda uygulanacak prosedür ve hizmet sunan işletmecinin adresinin bulunması zorunluluğu da kaldırıldı. Değişiklikle, müşteri hizmetleri numarasının 0800 veya 444 ön ekli olması zorunluluğundan da vazgeçildi.
İşletmeciler, abonelerine yönelik olarak rehber hizmetinin yanı sıra bilinmeyen numaraları danışma hizmeti de sunabilecek.
İşletmeci, Kurumdan izin almak kaydıyla kendisine tahsis edilmiş erişim numaralarını ve taşıyıcı seçim kodlarını başka işletmecilere kullandırabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan “ Telekomünikasyon Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şöyle:
“MADDE 1 – 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-A14 sayılı Sabit Telekomünikasyon Hizmeti ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.
"EK-A14 SABİT TELEFON HİZMETİ
(1) Hizmetin Tanımı ve Kapsamı
Sabit Telefon Hizmeti, teknoloji sınırlaması olmaksızın sabit karasal telefon şebekesi üzerinden kullanıcılara temel ve katma değerli telefon hizmetlerinin sunulmasını kapsar.
(2) Yetkilendirme Türü
Sabit Telefon Hizmetini yürütmek isteyen sermaye şirketleri Kurum tarafından verilecek 2. Tip TR ile yetkilendirilir.
(3) Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Ekte geçen;
a) Acil Yardım Çağrı Hizmetleri: Ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın, sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlara ilişkin bilgilerin itfaiye, polis, jandarma, sağlık kuruluşları gibi ilgili kuruluşlara en hızlı ve en uygun şekilde iletilmesini,
b) Arama Ofisi Hizmeti: İşletmecinin kendisinin veya acentelerinin kullanımlarındaki taşınmazlar dahilinde sunulan telefon hizmetini,
c) Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi: Kamu telefon şebekesinde her bir çağrı için, hizmet alınmak istenen İşletmecinin, kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş olan taşıyıcı seçim kodu çevrilmesi suretiyle seçilmesi yöntemini,
ç) İki Kademeli Arama Yöntemi: Kullanıcıların arama kartı ve benzeri araçlarla, İşletmecinin Kurumca tahsis edilen erişim numarasını çevirmek suretiyle, İşletmecinin platformuna eriştikten sonra aranan abone numarasını çevirdiği arama yöntemini,
d) STH: Sabit Telefon Hizmetini,
e) Sabit Karasal Telefon Şebekesi: İnternet şebekesi de dahil olmak üzere; kullanıcıların farklı sabit noktalardan erişebildiği ve kamuya açık telefon hizmetlerinin üzerinden sunulabildiği karasal nitelikteki telekomünikasyon şebekelerini,
f) Taşıyıcı Ön Seçimi: Kendisinden hizmet alınmak istenen İşletmecinin, taşıyıcı seçim kodu çevrilmeksizin seçilmesine imkan sağlayacak şekilde önceden seçilmesi yöntemini,
g) Taşıyıcı Seçimi: Kamu telefon şebekesinde kendisinden hizmet alınmak istenen İşletmecinin, Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi ve/veya Taşıyıcı Ön Seçimi ile seçilmesi yöntemini,
ğ) Taşıyıcı Seçim Kodu: İşletmeciye Çağrı Bazında Taşıyıcı Seçimi amacıyla Kurum tarafından tahsis edilen kodu ifade eder.
(4) STH İşletmecisinin Hakları
İşletmecinin bu Yönetmelikte yer alan haklarına ilaveten bu hizmet kapsamındaki hakları aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmeci, kullanıcılara sabit karasal telefon şebekesi üzerinden il içi, iller arası ve uluslararası telefon hizmetleri de dahil olmak üzere temel telefon hizmetlerini sunma hakkına sahiptir.
b) İşletmeci, kullanıcılara sabit karasal telefon şebekesi üzerinden, sesli veya kısa mesaj, faks, görüntülü telefon, geri arama ve benzeri katma değerli telefon hizmetlerini sunabilir.
c) İşletmeci, yurtdışından gelen çağrıları telefon hizmeti sunan ilgili işletmecilerde sonlandırabilme ve telefon hizmeti sunan işletmecilere veya kişisel telekomünikasyon tesislerini kullanan şahıslara ait il içi, iller arası veya uluslararası telefon trafiğini teknoloji sınırlaması olmaksızın taşıyabilme hakkına sahiptir.
ç) İşletmeci, yürüteceği hizmete ilişkin gerekli cihaz ve sistemleri kendisi kurabilir. Ancak, işletmeci bunların dışında kalan her türlü altyapı ihtiyacını, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş işletmecilerden temin ederek ve/veya ilgili yetkilendirmeyi alıp kendi altyapısını kurarak karşılayabilir.
d) İşletmeci, bizzat veya acenteleri aracılığı ile arama ofisi hizmeti sunabilir. Arama ofisi hizmetinde ön ödemeli telefon terminalleri de kullanılabilir.
e) İşletmeci, iki kademeli arama ve taşıyıcı seçimi yöntemleri ile hizmet sunabilir.
f) İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, kullanıcılara iki kademeli arama yöntemi ile hizmet sunabilmesine yönelik Kurum tarafından belirlenecek alan kodundan erişim numarası tahsis edilir.
g) İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, Kurum tarafından taşıyıcı seçim kodu tahsis edilir.
ğ) İşletmeciye, talebi halinde, ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla, abonelere tahsis edilmek veya yetkilendirmesi kapsamında vereceği hizmetlerde kullanılmak üzere Kurum düzenlemeleri çerçevesinde numara tahsisi yapılır.
(5) STH İşletmecisinin Yükümlülükleri
İşletmecinin, bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerine ilaveten yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir.
a) İşletmeci, hizmetin kesintisiz olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.
b) İşletmeci; abone sayısı, kimlik bilgileri ve trafik bilgilerini haberleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren en az bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür.
c) İşletmeci, yasalarla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca talep edildiğinde, kendi cihaz ve sistemi aracılığıyla taşınan aramaları tespit etmek için gereken izleme cihazlarını ve/veya yazılımını bulundurmakla yükümlüdür.
ç) İşletmeci, işbu yetkilendirme kapsamında mobil şebekeler üzerinden çağrı başlatarak hizmet sunamaz.
d) Kurum tarafından acil yardım çağrı hizmet numaralarına erişim zorunluluğu getirilen işletmeciler, söz konusu hizmeti kullanıcılarına para, jeton, kontör, ön ödemeli kart ve benzeri araç gerekmeksizin ücretsiz olarak sağlamakla ve bu hizmetin verilebilmesi için gereken teçhizat ve sistemleri kurmakla yükümlüdür.
e) İşletmecinin acenteleri aracılığıyla sundukları hizmetlerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:
1) İşletmeci, STH sunulmasına yönelik kendi ad ve hesabına faaliyette bulunmak üzere üçüncü kişilere acentelik verebilir. Ancak söz konusu kapsamdaki acenteler alt acentelik veremez.
2) STH sunulması için gerekli olan altyapı ihtiyaçları, ilgili altyapı işletmecilerinden STH işletmecisi veya STH işletmecisi ad ve hesabına olmak üzere acenteleri tarafından talep edilmek zorundadır.
3) İşletmeci, acentelerinin faaliyetlerinin STH yetkilendirmesi kapsamında bulunmasını sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede acentelerin STH yetkilendirmesine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerini ihlal etmeleri durumunda, söz konusu ihlalden STH işletmecileri sorumludur.
f) STH sunulmasında kullanılacak arama kartlarının üzerinde hizmeti sunan işletmecinin ticaret unvanı, müşteri hizmetleri numarası, İnternet adresi, kartın geçerli son kullanma tarihi, kontör miktarı, kartın kullanım talimatı ile seri numarası bilgilerinin açık ve anlaşılır biçimde belirtilmesi zorunludur.
g) Abonelere tahsis edilmek üzere Kurum tarafından kendisine numara tahsisi yapılan İşletmeci, Kurum düzenlemeleri çerçevesinde kendi abonelerine yönelik olarak basılı veya elektronik rehber hizmeti ve bilinmeyen numaralar danışma hizmeti sunabilir. Kurum, söz konusu hizmetleri sunma hususunda İşletmecilere yükümlülük getirebilir.
ğ) İşletmeci, iki kademeli arama yöntemi ile sunulacak hizmetlerde Kurum tarafından tahsis edilmiş erişim numaralarını kullanmakla yükümlüdür. İşletmeci, Kurumdan izin almak kaydıyla, kendisine tahsis edilmiş erişim numaralarını ve taşıyıcı seçim kodlarını başka STH İşletmecilerine kullandırabilir. Bu durumda, tüketici nezdinde hizmete ilişkin sorumluluk numarayı kullanan STH İşletmecisine aittir. Ancak, bu durum numarasını bir başka STH İşletmecisine kullandıran STH İşletmecisinin ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(6) Diğer Hükümler
STH sunacak işletmeciler onbeş yıl süre ile yetkilendirilir.
(7) Geçici Hükümler
a) UMTH yetkilendirmesinden STH yetkilendirmesine geçmek isteyen İşletmeciler; STH İşletmeciliğine yönelik yetkilendirme ücretinin Kurum İnternet sayfasında ilan edilmesinden itibaren altı ay içerisinde olmak kaydıyla ve Kuruma yazılı olarak başvurdukları tarih itibarı ile Kurum tarafından STH için belirlenen yetkilendirme ücreti ile UMTH'ye ilişkin kalan yetkilendirme süresi göz önüne alınarak hesaplanacak UMTH yetkilendirme ücreti arasındaki farkı ödemek kaydıyla, kalan yetkilendirme süresi için STH yetkilendirmesine geçme hakkına sahiptir. Söz konusu yetkilendirme ücret farkı hesaplamasında; sürelere ilişkin olarak ay bazında kıst uygulaması yapılacak olup, aşağıda belirtilen formül kullanılacaktır:
YÜ=(180-süre) x (Ü STH -Ü UMTH )/180 Bu formülde geçen;
1) YÜ: UMTH yetkilendirmesinden STH yetkilendirmesine geçerken ödenecek yetkilendirme ücreti farkını,
2) Ü STH : STH yetkilendirmesi için belirlenen ücreti,
3) Ü UMTH : Türüne göre UMTH yetkilendirmesi için belirlenen ücreti,
4) Süre: UMTH yetkilendirmesinde geçen ay bazındaki süreyi ifade eder.
b) UMTH yetkilendirmesinden STH yetkilendirmesine geçen İşletmecilere tahsisli taşıyıcı seçim kodu ve erişim numaraları, Kurum tarafından geri alınmış sayılır. İşletmecinin STH yetkilendirmesine geçme başvurusunda talebi halinde ve ilgili mevzuat hükümlerindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, söz konusu kod ve numaralar ilgili işletmeciye tekrar tahsis edilir.”

İnternet'te vergi indirimi müjdesi
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, İnternet üzerindeki Özel İletişim Vergisinin (ÖİV) yüzde 15'den 5'e düşürüleceğini bildirdi.
Unakıtan, İnternet üzerindeki Özel İletişim Vergisinin indirilmesine yönelik bir çalışma yapıldığını açıkladı. İnternet'te vergi indirimine Maliye Bakanlığı olarak sıcak baktıklarını ve bu çerçevede Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çalışma yürüttüklerini kaydetti.
İndirimle beraber Mobil İnternet'teki yüzde 25'lik Özel İletişim Vergisi de yüzde 5'e çekiliyor. Vergi indirimine ilişkin Turkcell, TurkNet ve TELKODER'in yaptığı açıklama şöyle:
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.: Mobil ve sabit İnternet vergilerinin indirilerek eşitlenmesiyle ilgili haber leri memnuniyetle karşıladık. Hükümetimizin bu kararını hem tüketiciler hem de sektör açısından çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Söz konusu vergi indirimiyle 65 milyon GSM abonesi mobil İnternet'ten uygun koşullarda yararlanabilecekler. Mobil İnternet erişimi ülkemizde daha da yaygınlaşacak, İnternet kullanım oranını artacak. Dolayısıyla, bu kararın sayısal uçurumu önleme ve bilgi toplumu olma yönündeki ülke olarak hedeflerimize ulaşmada önemli katkısı olacaktır.
Ulaştırma ve Maliye Bakanlarımız ile BiTİK başta olmak üzere kararda emeği geçen herkese, 3N ihalesine günler kala böylesi sağduyulu bir adımı atmaları nedeni ile teşekkür ediyoruz.
TurkNet: İnternet tarafında Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) azaltılması gerektiğini uzun zamandır söylüyoruz. Bu nedenle ÖİV konusunda yapılan açıklamayı olumlu değerlendiriyoruz. Düşürülen ÖİV ile İnternet ucuzlayacak ve dolayısıyla da yaygınlaşacaktır. Bu gelişme İnternet ile birlikte katma değerli hizmetlerin sunulmasını da kolaylaştıracaktır.
Bugün, ÖİV nedeniyle alternatif operatörler erişim (yani İnternet bağlantısı) hizmetinin dışındaki katma değerli servisleri sunmakta engeller ile karşılaşıyorlar. Tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak katma değerli hizmetler (bilgilendirme, eğitim, eğlence, hizmetleri vb) uygulanan vergi politikası nedeniyle sunulamıyor. İnternet alanındaki ÖİV indiriminin, alternatif operatörleri yatırım yapmak konusunda cesaretlendireceğine ve günün sonunda tüketiciyi kârlı çıkaracağına inanıyoruz.
TELKODER (Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği) : Söz konusu vergilerde indirime gidilmesi, sunulan hizmetlerin yaygınlaşması ve işletmecilerin iş hacimlerinin büyümesi açısından son derece gereklidir.
Hatırlanacağı üzere Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, bir süre önce vergilerin indirileceği müjdesini vermişti. Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan'ın, sabit ve mobil şebekelerden sağlanan İnternet erişiminden alınan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV) yılbaşı itibariyle yüzde 5'e indirileceğini açıklaması da hem sektörümüz hem de tüketiciler açısından büyük öneme sahiptir.
Ancak anlaşıldığı üzere, hem Hükümet hem de Maliye Bakanlığı hsberleşmedeki vergilerin azaltılmasının, devletin toplam vergi gelirlerini düşüreceği endişesini taşıyor.
TELKODER olarak, vergi oranı düşse dahi toplanan vergilerde herhangi bir azalma olmayacağını tahmin ediyoruz. Kuşkusuz bu süreç, hepimize tecrübe kazandıracaktır. Dolayısıyla da 2009 yılının ilk altı ayında, İnternet hizmetleri alanındaki ÖİV indiriminin etkilerini görme şansı bulacağımıza ve maliyecilerin korktuğu gibi bir durum yaşanmayacağına inanıyoruz. Bu sayede Hükümetimiz de, vergilerin indirilmesi konusunda daha hızlı davranma imkânı bulacaktır.
Söz konusu indirimin sağlayacağı en büyük fayda ise vatandaşların İnternet kullanım giderlerinin düşecek olmasıdır. Bir başka deyişle gerek sabit hatlar gerekse mobil cihazlar üzerinden kullanılan İnternet'in maliyeti azalacaktır. Bu açıklamanın kısa bir süre sonra gerçekleştirilmesi hedeflenen Üçüncü Nesil (3N) ihalesi öncesinde yapılması da son derece faydalıdır.
Özet olarak, vatandaşın cebinden daha az para çıkacağı için İnternet kullanımı yaygınlaşacak, bu da sektörü geliştirecek ve bu alandaki yatırımları hızlandıracaktır.

Altyapı hizmet ayrımı yol ayrımında
Avrupa Birliği (AB) telekomünikasyon alanında rekabeti daha da ileriye götürmek için 2007 yılında “Altyapı Hizmet Ayrımı”na giderken, Türkiye'de de Altyapı Hizmet Ayrımı'nda yol ayrımına gelindi. Altyapı Hizmet Ayrımı, rekabetin desteklenmesi ve serbestleşme sürecinin hızlanması için altyapı hizmetlerinin perakende hizmetleri veren işletmelerden ayrılması anlamına gelirken, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, altyapılarını kullandırmamakta direnen işletmecilerin kendilerinin kaybedeceğine işaret etti. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak da, Türk Telekom'un özelleştirilmesinde; altyapı mülkiyeti/işletilmesi ve imtiyaz süresi sonunda devrin Danıştay görüş ve kararıyla da uyumlu olduğunu belirtti. Arıak, Türk Telekom da dahil tüm taraflarının bu konuyu düşünmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (O.D.T.Ü) Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenen TELKODER 5'inci Genel Kurul Toplantısı'nda siyasetin, devletin ve sektörün ileri gelenleri buluştu.
Toplantıya, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BiTİK) Başkanı Tayfun Acarer, TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürü Paul Doany, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Samsun Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve Rekabet Kurumu temsilcisi Murat Çetinkaya konuşmacı olarak katıldı.
Toplantıda, “Sabit Telefon Hizmetlerinde Rekabetin Sağlanması”, “Geniş bant İnternet Hizmetlerinde Rekabetin Artırılması” ve “Altyapıda Rekabet ve Kablo Şebekesinin Özelleştirilmesi” gibi konular ele alındı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yürütmenin aldığı kararların hemen hepsinin yargıya taşındığının altını çizdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu da haberleşme sektöründe yüksek vergilerin sorun olmaya devam ettiğini kaydetti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Samsun Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ise yeni Haberleşme Kanunu'nun olumsuz olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, gelecek için umutlar vadeden bir kanun olduğunu belirtti.
BiTİK Başkanı Tayfun Acarer ise, 3N ihalesinin ardından sabit telefon yetkilendirmesinin gerçekleştirileceğini belirtti.
TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak da, TTNet'in giderek Türk Telekom'a benzediğini ileri sürdü.
Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany ise, fiber altyapıyı paylaşmak istediklerini, ancak
BiTİK'in bu konuda yeni fiyat belirlemesi gerektiğini anlattı.
Rekabet Kurumu temsilcisi Murat Çetinkaya, telekomünikasyon sektöründe rekabetle ilgili problemlerin ortadan kalkmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım: “Yürütmenin aldığı kararlar yargıya taşınıyor”
Toplantının açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, yürütmenin aldığı kararların hemen hepsinin yargıya taşındığının altını çizerek, “Sonuca bakıyoruz, davaların yüzde 95'i düzenleyici kurum lehine sonuçlanmış. Demek ki düzenleyici ve denetleyici kurumlara olan bakış açısında bir yanlışlık var. Bunu düzeltmemiz lazım”diye konuştu.
Yıldırım, GSM telefonu abone sayısının 66 milyon, sabit telefon abone sayısının 18 milyon, Geniş bant İnternet abone sayısının 6 milyon, İnternet kullanıcı sayısının ise 27 milyona ulaştığını anlattı. Pazar büyüklüğünün 11-12 milyar Dolar'dan bugün 31 milyar Dolar'a çıktığına dikkat çeken Yıldırım, Şehiriçi Telefon Hizmeti'nin rekabete açılmasına imkan veren yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti. Yıldırım, 32 uzak mesafe işletmecisi (UMTH) bulunduğunu kaydetti.
2009'un ilk yarısında WiMAX düzenlemesinin gerçekleşeceğini anlatan Yıldırım, “Bölgesel anlamda eşitsizlikler giderilecek ve geniş bant İnternet'ten herkes faydalanacak” dedi. Yıldırım, 145 bin civarında numara taşıma talebi olduğunu, bunlardan yaklaşık 15-18 bininin şartları taşımadığı için reddedildiğini söyledi.

Acarer: “3N ihalesinden sonra sabit telefon yetkilendirmesi yapılacak”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BiTİK) Başkanı Tayfun Acarer ise, 3N ihalesinin ardından sabit telefon yetkilendirmesinin gerçekleştirileceğinin altını çizdi.;
Acarer, Elektronik Haberleşme Kanunu'ndan sonra 50'ye yakın ikincil mevzuatta düzeltme yapmak için çalıştıklarını dile getirdi. Acarer, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ara bağlantı ücretlerinde son birkaç yıldır önemli düşüş yaşandı. Süreç içinde mobil arabağlantı eşitlenmesini, mobil-sabit arabağlantının ise eşite yakın düşürülmesini umuyoruz. Arabağlantı fiyatlarını eşitlemek için zamana ihtiyaç var.
Maliyet bazlı tarife çalışmasını Avrupa Birliği (AB) Projesi ile sonlandırdık. Projeye 1 milyon Euro harcandı ve tamamlandı. Bu raporun detaylarını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette maliyet çalışmasına da bir geçiş süreci belirleyeceğiz.
Numara taşınabilirliği uygulamasının başlatıldığı 9 Kasım 2008 tarihinden itibaren yaklaşık 150 bin abone numarasını taşıdı. Bunların yüzde 80'inin işlemi öngörüldüğü gibi 6 gün yerine 1,5 günde tamamlandı. Numara taşıma taleplerinin yüzde 10'u reddedildi.”

Arıak, TTNET, Türk Telekom'un ikizi haline geldi”
TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak da TTNet'in sadece İnternet alanıyla yetinmeyip Altyapı/UMTH/Karasal Hatlardan Veri İletimi ruhsatlarını da aldığını ve bu haliyle TTNET'in giderek Türk Telekom'un ikizi haline geldiğini ileri sürdü.
Arıak, geniş bant İnternet alanında rekabet şartlarının çok geri kaldığını ve buna karşılık önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini herkesin kabul ettiğini dile getirdi. Arıak, kablo şebekesinin özelleştirme veya uzun vadeli kiralanma yoluyla sabit hatlarda ve geniş bant hızlı İnternet alanında rekabete açılmasını beklediklerini kaydetti. Arıak alternatif altyapı kurulmasına ilişkin düzenlemelerin gerekliliğine de dikkat çekti.
2,5 yıl önce ruhsatları verilen Kablo TV alanında da beklenen gelişmelerin yaşanamadığının üzerinde duran Arıak, “Kablo Sektöründe var olan firmalar yok olma noktasına geldi” diye konuştu.
Arıak, yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Kanunu'nun (EHK) yetkilendirmeyle ilgili kısmının 6 ay sonra uygulamaya geçeceğini anlattı.
Yusuf Ata Arıak, bir yanda Türk Telekom etrafında, öte yanda da Turkcell etrafında ‘sabit+mobil' ve ‘mobil+sabit' şeklinde yoğunlaşma eğilimleri yaşandığını vurgulayarak, “Bu gelişme nedeniyle hem bu gruplar, hem de bu iki grubun dışında kalan sektör unsurları zarar görebilir” dedi.

Doany: “Fiber altyapıyı paylaşmak istiyoruz”
Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, Fiber altyapıyı paylaşmak istediklerini, ancak
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BiTİK) bu konuda yeni fiyat belirlemesi gerektiğini vurguladı. Doany, Türk Telekom'un ürünü olan ve TTNET tarafından tüm okullara bağışlanan eğitim programı Vitamin'in diğer operatörler tarafından da satılabileceğini söyledi.
Türkiye'de ki ses trafiğinin 3'de birinin sabit, 3'de ikisinin de mobil üzerinden yaratıldığını anlatan Doany, “Sadece sabit trafiğe bakıp rekabeti değerlendirmek doğru değil. Mobil-sabit arabağlantı fiyatlarından dolayı mobil ve özellikle Turkcell lehine bir durum söz konusu. Türk Telekom'dan Turkcell'e çok ciddi bir trafik var ve arabağlantı fiyatlarından dolayı rekabet bizim aleyhimize bozuluyor. Arabağlantı ücreti en azından eşit olmalı” diye konuştu.
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 18 Kasım 2008 tarihinde Ankara'da düzenlediği 5'inci Genel Kurul Toplantısı'nın sonucunda Yusuf Ata Arıak'ı yeniden başkanlığa seçti. Toplantıda, Derneğin yönetim ve denetleme kurullarının yeni üyeleri de belirlendi.
• Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
Yusuf Ata Arıak (Başkan), Mehmet Çelebiler, Tanju Erkoç, Rıfat Bayatlıoğlu, Mehmet Başer
• Yönetim Kurulu Yedek Üyeler:
Fazıl Esen, Tuğrul Cora, Gökhan Erkman, İlyas Turgut, Gökhan Ayaydın
• Denetleme Kurulu Asil Üyeler:
Dilek Salman (Başkan), Halil Teberci, Halil Yalçın
• Denetleme Kurulu Yedek Üyeler:
Cem Çelebiler, Çağatay Kalkanoğlu, Hüseyin Çağlar

İŞCEP, ‘Mobil Bankacılık Ödülleri'ne aday gösterildi
Pozitron, 19 Kasım 2008'de Monaco'da (Monte Carlo) gerçekleştirilen BlackBerry EMEA bölgesi Inovasyon Ödüllerine Türkiye İş Bankası için geliştirdiği İŞCEP isimli mobil bankacılık uygulaması ile aday gösterildi. BlackBerry'nin hayatı kolaylaştıran ve günlük işlemlerimizi cebe taşıyan uygulamalarının değerlendirildiği “Life on BlackBerry” kategorisinden aday olan İŞCEP uygulaması dünyada bugüne kadar geliştirilmiş en kapsamlı ve sofistike mobil bankacılık uygulaması olarak öne çıkıyor.
Pozitron'un daha önce ABD'de Harvard Business School tarafından Küresel İş Planı Ödülüne layık görülen İŞCEP uygulaması Türkiye'nin ilk ve tek uygulama tabanlı mobil bankacılık ürünü olma özelliğini taşıyor. Pozitron'un Integrated Mobile Banking (IMB) platformu üzerinde geliştirilen İŞCEP ile banka müşterileri GSM telefonuna indirdiği Java tabanlı uygulama üzerinden 50'ye yakın bankacılık işlemini üst düzey bir kullanıcı deneyimi ile gerçekleştirebiliyor. İŞCEP uygulaması üzerinden Türkiye İş Bankası'na dair hesap bakiye kontrolü, kredi kartı borç ödeme, EFT ve Havale, Döviz alış-satış, hisse senedi işlemleri, kontör yükleme, hızlı kredi başvurusu ve fatura ödeme gibi İnternet bankacılığında sunulan birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Türkiye'de sunulan diğer WAP tabanlı mobil bankacılık servislerine oranla kullanıcı tarafında 20 kat daha ucuz olan Türkiye İş Bankası'nın Pozitron tarafından geliştirilen İŞCEP uygulaması ayrıca dünyada teknolojik anlamda birçok ilke imza atan bir uygulama.
İŞCEP uygulamasında ayrıca güvenli işlem yapabilmek adına Mobil İmza bütünleştirmesi de mevcut bulunuyor. Sadece BlackBerry değil, şu anda Türkiye'de piyasada bulunan 400'ün üzerinde farklı telefon modelinde çalışan İŞCEP uygulamasının mimarı Pozitron firması önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek BlackBerry inovasyon ödüllerinde Türk teknoloji sektörünü en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

Türk Telekom'da yeni yönetim
Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısında boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Saad Zafer M Al Kahtani ve Samir Asaad O Matbouli seçildi.
14 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, 30 Temmuz 2008'de geçici olarak yapılan atamaların onaylanmasına ve yönetim kurulunun 30 Temmuz 2008 tarihli kararları ile yönetim kurulu üyeliğine atanan Saad Zafer M Al Kahtani ve Samir Asaad O Matbouli'nin üyelik sıfatlarının seçim tarihinden itibaren geçerli olmak ve yerine seçildikleri üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere, tasdikine karar verildi.
Yönetim kurulu üyeliklerine A grubu hissedarı temsilen 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, Muhammed Hariri, Dr. Paul Doany, Basile Yared, Saad Zafer M Al Kahtani, Samir Asaad O Matbouli ve Abdullah Tıvnıklı, B grubu hissedarı temsilen 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, İbrahım Şahin, İsmet Yılmaz, Ali Arıduru ve C grubu imtiyazlı hisseyi temsilen de 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Habib Soluk seçildi.

Türk Telekom ve Kızılay'dan ortak kampanya
Türk Telekom, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapma vizyonunun bir parçası olarak Türk Kızılayı'nın “1 Milyon İyi İnsan Aranıyor” kampanyasına tam destek veriyor. Gönüllü olarak forma göğüs reklamında Türk Kızılayı'nın logosuna yer verecek olan Türk Telekom ile Türk Kızılayı arasında, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık yaratılmasının sağlanması, gönüllü kan bağışçı kazanımı ve bilinçlendirilmesi konusunda Türk Kızılayı Genel Merkezi'nde bir protokol imzalandı. İşbirliği protokolü imza törenine, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, Türk Telekom Spor Yatırımları Proje Direktörü Ersin Eroğlu, Türk Telekom Basketbol Takımı Baş antrenörü Ercüment Sunter ile teknik kadro ve oyuncular katıldı

Erdoğan Tanrıöven vefat etti
Erzincan-Sivas Karayolu'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Telekom Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Tanrıöven, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Tanrıöven'in, memleketi Kayseri'nin Hunat Camisi'ndeki cenaze törenine, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile telekomünikasyon sektörünün üst düzey yöneticileri katıldı.
Telekom Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Erdoğan Tanrıöven ve Yazı İşleri Müdürü Murat Pehlivan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun (BiTİK) Erzincan'da yapmayı planladığı “3N İhalesi Konferansı”na katılmak üzere 20 Kasım 2008 tarihinde Ankara'dan yola çıkmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden araç şarampole yuvarlanırken, Erdoğan Tanrıöven hayatını kaybetti. Yazı İşleri Müdürü Murat Pehlivan'ın da bacağı kırıldı. Erdoğan Tanrıöven'e Allah'tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, Murat Pehlivan'a da acil şifalar dileriz.