Bilişim’09 “Teknoloji Politikaları” temasıyla düzenlendi

Cenk Yapıcı

Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 26. kez gerçekleştirilen Bilişim Kurultayı, 18-20 Kasım tarihleri arasında Ankara Rixos Otel’de gerçekleştirildi.
Paralel oturumlarda farklı birçok konunun ele alındığı Bilişim 09 ile birlikte BTIE 2009 ve 9. SACIS EXPO Bilişim Güvenlik ve Denetim Konferansı etkinlikleri de düzenlendi.
Ana konusu “Teknoloji Politikaları” olan etkinliğin açılış oturumunda konuşan TBD Başkanı Turhan Menteş, Türkiye’nin bu yüzyılda rekabet gücünü artırması ve ileri çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmasının, ulusal bilgi politikaları geliştirmesine ve oluşturulan bu politikaların bilişim teknolojileri ile bütünleştirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Menteş, TBD’nin bu yıl 38.yılını kutladığını ve bu 38 yıllık süreçte TBD’nin Türkiye’de bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı verecek şekilde çağdaş boyutlarda uygulanmasının çabası içinde olduğunu vurguladı.

Binali Yıldırım: “ARGE payı artacak; gençler güvenli İnternet’e girecek”
Açılış oturumunda söz alan T.C. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri sektörü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yıldırım konuşmasında şunları söyledi: “Yıllık değerlendirme ve gelecek yılların düşüncelerinin belirlendiği bir platformdur. BHT’nin gelişmesine çalışmalar 2004 yılının sonunda hız kazanmış, serbestleşme sürecinin başlangıcı olmuştur. Daha sonra 3.Nesil yetkilendirilmesi yapılmak suretiyle yeni bir adım daha atıldı. Önümüzdeki yıl yine telsiz haberleşme ve sanal operatör yetkilendirilmeleri yapılacak. Sektörü ARGE desteği itiyor. Yaptığımız iki yasal düzenleme var. Bilişim şirketlerine ARGE desteği, bireysel girişimcilere destek verilmesi konusunda başarılı çalışmalar yapıyoruz. EHK-Elektronik Haberleşme Kanunu ile, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun bütçesinin yüzde 20’sinin ARGE yatırımlarına aktarılması sağlanmıştır. Bu, bilişim ve haberleşme sektörlerinde ARGE faaliyeti için önemli bir kaynaktır, bu kaynağın sahibi esasında sektördür. Tüm sıkıntı ve krize rağmen, veri haberleşmedeki vergi yükü hafifletilmiş geniş banda teşvik çıkmış, 6 ay dolmadan yarım milyon kullanıma ulaşılmıştır. 2013 yılına kadar BHT’deki ARGE payını, GSMH’de yüzde 2’ye çıkaracağız. Bilgi toplumuna dönüşüm bizim hedefimizdir, bu bir süreçtir sayısal uçurumun asgari düzeye düşürülmesi, okuryazarlığın artması, mobil elektronik imza kullanımının artırılması da öncelikli hedeflerimizdir. IPV6 yeni tabana hazırlık çalışmalarının hızlandırılması, karasal sayısal yayınlara geçiş ve 2015’e kadar tam geçişin sağlanması amaçlarımız arasındadır. E-devlet uygulamalarının sayılarının artırılması, hem içerik hem de mevzuatta çalışmalar son sürat devam etmekte. İnternet alan adlarının yeniden yapılandırılması görevi EHK ile bakanlığımıza verilmiş, biz de bunu görevlendirdiğimiz Kurum’dan bekliyoruz.
İnternet kullanımı ülkemizde artıyor, erişim altyapısı olarak dünyada 14, Avrupa’da 7. durumdayız, bu yeterli değil, toplumun daha sık kullanması, gençlerin güvenli İnternet’e girmesi bizim hedefimizdir.
Geçtiğimiz haftalarda ITU’da yapılan toplantıda, öğrenciler için özel olarak yaptırdığımız kitapçıklar tüm milletlere örnek gösterilmiş ve takdir toplamıştır. Belirli katalog suçlar için belli bir İnternet Kurumu oluşturulması konusunda çalışmalarımız gerçekleşmiştir. Sadece kamu değil, düzenleyici kurullar, çalışmalarını yoğunlaştırıyor.
Kasım 2009 itibarıyla AB’de onaylanacak ve 2010’dan itibaren yürürlüğe girecek AB Telekom Reformları, vatandaş haklarının korunması sağlanacak.”

“Sektörün getirisi de artıyor, yatırımları da artıyor”
Kriz nedeniyle birçok sektörde duraklama ve gerileme olmasına rağmen sektörün toplam cirosu 31 milyar Dolar’ı aşmıştır. Yazılım ve bilişimle ilgili olan kısım 8 milyar Dolar civarında. Gerisi ise, haberleşme sektöründe. 7 milyon sabit geniş bant abonesi ve 40 milyon toplam geniş bant kullanıcısına ulaştık bu ülkede. Numara taşınabilirliğinde 8,5 milyon abone ile başarılı bir uygulamaya imza atıldı. Konuşma trafiğinde 125 milyar dakika aramaya, mesaj trafiğinde 115 milyara ulaşıldı. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 50 artış demek. Vatandaş konuşuyor, haberleşme sektörü büyüyor. Sektöre yapılan yatırım artıyor. 2008’de haberleşmede 4 milyar TL’lik yatırım gerçekleşti. Bu yatırımın üçte ikisi mobil tarafta gerçekleşti. Gelecek mobile doğru kaymaktadır. Saniye tabanında iş yapılan bu sektörü takip etmek zor.

“BHT, Türkiye’yi taşıyacaktır; her şeyi devletten beklememek lazım”
Çokbilmiş bir sektör bizim sektör. Bu sektör, 2023 hedefine bizleri taşıyacak sektördür. Hayatımız tümüyle değişiyor. Gelişmekte olan ülkeler arasındaki sınır duvarlarını altüst eden bir sektör bu. Biz hedefleri 2023 için koyduk. Türkiye bilgi toplumu olacak. Hepsinin altı doldurulacak. Paraysa para, destekse destek. Kamudan beklemeyin, kamu yavaş hareket eder. Hele hele BHT’de bunu kamudan beklemeyin, siz kamuyu zorlayın o da size ayak uydurmaya çalışsın. Yerli malını unutmayalım, bu teknolojide bize ait ne var. Bunu merkeze oturtup, onun çevresinde stratejilerimizi belirleyelim.

Faruk Eczacıbaşı: “Her şey kendine güvenen, cevap arayan bir toplum için”
Açılış oturumda konuşan Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı Yaşam Boyu Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Faruk Eczacıbaşı şunlara değindi: “Bilişimin merkezini toplumun kaldıracı olarak gördüm. Birey bilgiyi alan altını kullanan, bilgiyi paylaşan, artı değere çeviren ve bunda gocunmayan bir bireydir. Bilgi kullanmayan toplumlar korkak ve önyargılıdırlar. Biz buna layık değiliz. Hukuk bilgisine bilişimcinin ihtiyacı yok ama, toplumları birleştirebilmeleri için dekan, profesör, avukat ya da hâkimin bilişime ve onu iyi kullanmaya ihtiyacı var. Bakanımızla kendisinin öngördüğü birçok vizyonu paylaşıyorum. Vizyonumun önünün açılması lazım, kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Ben, YouTube kullanıyorum, başbakanımız demişti ya; bu yüzden giriyoruz. Ama farklı yöntemlerle girilen bu ortama ulaşmak için çok yanlış bilgilere de, içeriklere de ulaşılabiliyor.
YouTube’da dünyanın belli başlı üniversitelerinin konferanslarını dersleri yer alıyor, ancak kendi üniversitelerimizin derslerini burada göremiyoruz. Toplumumuz ne kadar bilgi edinirse o kadar bilgi dağıtacaktır. Asıl amaç kendine güvenli, üretken, korkmadan cevap arayan bir toplum yaratmaktır.”

Süreyya Ciliv: “Yeni dünya mobil İnternet”
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, mobil uygulamalardan ve başarı hikâyelerinden örneklerle teknolojinin gücünü katma değere çeviren en güzel örnekleri katılımcılarla paylaştı. Ciliv şunları anlattı: “Ülkemiz 2001’den bu yana ortalamada yüzde 7’ye yaklaşan hızla büyüdü. 2009’da ise küçülme var, ama panik olmadan sağlam bankacılık altyapımızla bir düşüş var. 2010’da yükselişe geçeceğiz. 1981’de ABD’de Boston’da okurken, bir ilan dikkatimi çekmişti: “İrlanda’da kardeşleriniz aç, yardım edin”. Şaşırmıştım, o yıllarda Avrupa’nın beşiğindeki ülke terör yüzünden ekonomik sıkıntı içersindeydi. İrlanda o günlerden bugüne muazzam bir gelişme kaydetti. 80’lerde kişi başı gelir 2,678 Dolar iken, geçen sene 44 bin Dolar’ı buldu. Avrupa sonunculuğundan liderliğe yükseldiler. Yaşanan ekonomik kalkınmayla birlikte İngilizler artık İrlanda’ya artık iş için gidiyorlar. Bizim de ülke olarak çok zengin insan kaynaklarımız var. Teknolojiyi iyi ve yerinde kullanarak daha ileriye gideceğiz.”
Ciliv son ürünlerinin adının “Cepte Sucuk” olduğunu ve mobil telefondan sucuk siparişi verilebildiğini 20 TL’ye kadar ödemelerin de mobilden anında yapılabildiğini anlattı. Ciliv ayrıca, cebinden bir iPhone çıkardı ve Turkcell Super Lig uygulamasını açarak katılımcılara bir önceki haftanın gollerini izletti ve ekledi: “Yeni dünya bu. Biliyor musunuz dünyadaki en hızlı mobil İnternet hangi şehirde? İstanbul’da; mobil İnternet en hızlı haliyle hizmet veriyor. Türkiye’yi mobilde 1.sınıf haline getirdik, zengin insan kaynaklarımıza en iyi teknolojileri vereceğiz ve İrlanda gibi kalkınma yolunda ilerleyeceğiz. Teknolojiyi iyi kullanarak büyüyeceğiz. Devlet ve özel sektör beraber çalışmalı. Her şeyi devletten beklemek, bir hükümetin ekonomiyi tek başına düzeltmesini beklemek haksızlık. En büyük kaynak teknoloji. Evvelden büyük sunum merkezi gerekirdi az önce yaptığım sunum için.
Turkcell’in Erzurum’da açtığı çağrı merkezi teknoloji yüzündendir. Diyarbakır’da da kurduk, bu büyümeyi gerçekleştirmek lazım. Türkiye ciddi gelişmeleriyle fiziksel ulaşım yanında erişilebilirlik yolunda sanal otoyollarını kuruyor. Anadolu patlamaya hazır, bazı iş kollarında dünya lideriyiz. 2009’dan itibaren uluslararası büyümeye hedeflendik. Devlet, özel sektör, STK, üniversite ortak çalışmaları sonucunda başarı gelecektir.
Devletimizle işbirliği gerek. Biz yolumuzu mümkün olduğu kadar açık görmek istiyoruz. İBB bir küçük yazılım firması ve Turkcell ile ortaya çıkması çok iyi bir örnek. Ekonomimiz büyüyecek.”

Datateknik, Bilişim’09’da geleceğin teknolojilerine ışık tuttu
Datateknik, Türkiye Bilişim Derneği tarafından bu yıl 18-20 Kasım 2009 tarihlerinde düzenlenen Bilişim’09 etkinliğinde geleceğin teknolojilerine ve yeni eğilimlere ışık tuttu. Etkinlikte “Katılım Sponsoru” olarak yer alan Datateknik, üç gün boyunca ziyaretçilere sistem bütünleşme çözümlerinin yanı sıra, Exper ürün gamındaki yenilikçi bilgisayarları tanıttı. Datateknik Satış Pazarlama Koordinatörü Cahide Akkuzu, “Yeni eğilimler ve teknoloji neler vaat ediyor?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Akkuzu sunumunda şunlara değindi: “Şirketler ve kurumlarda yaşanılan krizler sonucu öncelikler değişiyor. Yatırım ertelemeleri söz konusu oluyor. Finansal olarak daha tutucu davranıyorlar; şirketler nakitte kalırken, daha çok satışların artırılmasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Şirketler BHT ile ilgili yatırımları inceliyor ve bu yatırımlar günden güne büyük önem kazanıyor. Birçok faktör hesaplanıyor. Yatırımlara yön verirken dünyadaki eğilimlere bakmak gerekiyor. Gartner’ın araştırma raporu 2010 yılı teknolojik eğilim ve stratejilerde ilk sırada bulut bilgi işlemciliğin yer aldığını gösteriyor. Gelişmiş analitik uygulamalar, iş zekâsı çözümleri ve yeşil bilişim konuları da büyük önem kazanıyor. Sanallaştırma ve güvenlik de önemli şirket yatırımları arasında yerini almış durumda. Sunduğumuz felaket kurtarma ve veri merkezi çözümlerimiz de kayıpları kazanca çeviriyor.
Bildiğiniz üzere, kamu sektörü de artık hizmetlerini çevrimiçi vermeye başladı. İnternet iş yapış şekli de ilk sıralarda yer aldığı için güvenlik hayati önem taşıyor.”

Intel, Bilişim Kurultayı’nda Türkiye’nin sayısal gelecek vizyonunu masaya yatırdı
Intel Türkiye, Ankara’da düzenlenen Bilişim Kurultayı sırasında katıldığı ve düzenlediği toplantılarda ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağına inandığı vizyonunu aktardı, çözüm önerileri sundu. Intel Türkiye, Bilişim Kurultayı kapsamında, 20 Kasım Cuma günü gerçekleştirdiği toplantı ile firmanın gelecek vizyonunu paylaştı ve çözüm önerilerini sundu. Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem, bugünden yola çıkarak gelecekte bilgisayar kullanımı ve sayısallaşma konusunda ülkemizin izlemesi gereken rotaya dair öngörülerini açıkladığı toplantıda, Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı ve geleceğin tasarlandığı “Senin Yarının” yarışması hakkında bilgiler verdi. Ayrıca kurultay süresince farklı forumlara katılan Ertem, Türkiye’nin bilgisayar teknolojileri ile gelişimi için Intel tarafından yapılan araştırmaları paylaşarak farklı değerlendirme ve önerilerde bulundu.

Bilgisayarı kimler, nerede ve ne için kullanıyor
Intel Türkiye Genel Müdürü Ertem toplantıda, Intel’in Temmuz-Ağustos 2009 döneminde ve Türkiye genelinde 28 il, 55 ilçe merkezi, 113 mahallede 1134 kişiyle yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirdiği Türkiye Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması’nın sonuçlarını değerlendirdi. Ertem, özellikle kadın ve erkekler arasında son 1 ayda bilgisayar ve İnternet kullanımı oranlarındaki uçurum sonucunun çok önemli olduğunu belirterek görüşlerini şöyle aktardı: “Verilerin ortaya koyduğu üzere kadınlar, bilgisayar ve İnternet’e erişim ve kullanımda dezavantajlılar. Bilgisayar ve İnternet okuryazarlığı konusunda bilişim firmaları, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin işbirliği içinde hareket etmesi, ülkemizin sayısallaşma yolunda atacağı adımları daha da hızlandıracaktır. Toplumun genelinin yanı sıra, özellikle kadınların bilgisayar okuryazarlığı, kullanımı ve bilişimden sağlayabilecekleri fayda konusunda hem bilinçlendirilmesi ve cesaretlendirilmesi hem de gerekli imkânların oluşturulması doğrultusundaki ihtiyaç ortada. Bilgi toplumuna ulaşmak için ciddi, istikrarlı adımlar atmaya devam etmemiz, bu doğrultuda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmamız, bunlar için gerekli politikaları uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Ancak bu aşamadan sonra, ‘Geleceğe hazırız’ diyebiliriz.”
Bilgisayarın kullanım amaçları arasında eğitim ve öğretimin, kullanıcı olmayanlar arasında kullananlara göre daha öncelikli olarak konumlandırıldığına da değinen Ertem sözlerine şu şekilde devam etti:“ Araştırmamız gösterdi ki gençlerimiz bilgisayar ve İnternet’i çoğunlukla eğlence ve e-posta, sohbet gibi haberleşme amaçları için kullanıyorlar. Ne yazık ki araştırmanın gösterdiği sonuçlara göre; bilgisayarın kişisel gelişim, eğitim, bilgi üretmek gibi kullanım alanları hala yaygınlaşmış değil. Türkiye genç nüfusu son derece yüksek olan bir ülke. Gençlerimizi bilgisayar kullanımı konusunda doğru yönlendirebilir ve onlara doğru istihdam politikalarıyla yeni iş alanları sunabilirsek izlediğimiz teknoloji politikalarının hedefine ulaştığını söyleyebiliriz.”

‘Senin Yarının’ yarışması
Intel Türkiye Genel Müdürü Ertem, gençleri Intel ve BTnet.com.tr işbirliğiyle düzenlenen Senin Yarının yarışmasına katılmaya davet etti. Bugünün gençlerinin gelecekte iz bırakmasını sağlayacak olan yarışma ile Intel, geleceğe katkıda bulunacak ve yaşamın her alanında kullanılabilecek nesne, fikir veya durumlar yaratmayı hedefliyor. Başvuruları 5 Ekim’de başlayan yarışma, UniClub ve İstanbul Digital Kültür ve Sanat Vakfı tarafından da destekleniyor. Yarışmaya gönderilen tasarım ve projeler ile tasarım/proje sahibinin ismi de Tasdix tarafından koruma altına alınıyor.
Intel tarafından belirlenen jüri, yarışmanın değerlendirmesini 23 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek ve 4 Aralık’ta ilk 10’a girmeye hak kazanan proje/tasarımlar ilan edilecek. Bu sırada aynı zamanda yarışmanın 1, 2 ve 3’üncülüğünü alan projeler de belli olacak. Yarışma kapsamında verilecek Özel Sosyal Medya Ödülü için ise ayrı bir prosedür uygulanacak. Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk 10’a girmeye hak kazanan proje/tasarımlar için birer mikroblog sayfası açılacak ve bu proje/tasarımlar 9-25 Aralık tarihleri arasında Özel Sosyal Medya Ödülü’nü alabilmek için yarışacak. Senin Yarının yarışmasında 1, 2 ve 3’üncülük ile Özel Sosyal Medya Ödülü’ne değer görülen proje/tasarımlar, 28 Aralık Pazartesi günü açıklanacak.

Bilişim Kurultayı’nda Intel
Intel, 18-20 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bilişim Kurultayı 09’da Teknoloji Yatırımları ve Politikaları hakkında düzenlenen forumlara katılarak sektörün geleceği ve gelişimine dair görüşlerini bildirdi. Kurultay’ın birinci gününde Teknoloji Politikaları Forumu’na katılan Intel Türkiye Genel Müdürü Ertem, yaptığı konuşmada bilişim sektörü için şimdiden kamu ve özel sektör olarak doğru politikalar oluşturulur, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağı 2023 yılında bilişim sektörünün en az 1 milyon kişilik istihdam ve belki 10 milyar Dolar’lık ihracat yapmak gibi bir hedef belirlenirse gelişimin hızlanacağına ve hedef doğrultusunda yeni ve doğru adımlar atılabileceğine inandığını belirtti.
Intel Kurultay’ın ilk gününde, Turkcell ile beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için ortaklaşa hayata geçirdiği ve Kocaeli’deki her çocuğu bilgisayar okuryazarı yapmayı hedefleyen “Birebir Öğrenme Projesi” ile, 26’ncı Ulusal Bilişim Kurultayı Bilişim’09 kapsamında verilen Geleneksel Bilişim Hizmet Ödülleri Yerel Yönetim Uygulama Ödülü’nü aldı.
Intel Kurultay’ın son gününde ise, Teknoloji Yatırımları konulu Şirket Başkanları oturumu ‘CEO Forum’a katılarak Türkiye’nin gelişimi ile ilgili görüşlerini iletti. Çiğdem Ertem yaptığı konuşmada; Türkiye’nin yabancı yatırımı çekmiş bir ülke konumunda olduğunu fakat yatırımı artırmak için ekonomik ve siyasi istikrarın, uygun altyapının, nitelikli insan kaynağının ve kamu teşviklerinin gerektiğini belirtti.