Akbank "Karbon Fiyat Bildirisi"ni ilk imzalayan uluslararası şirketler arasında

Dünyanın en itibarlı ve yaygın çevre girişimi Karbon Saydamlık Projesi'nin Türkiye'de öncülüğünü yürüten Akbank, çevre ve iklim değişikliğine ilişkin girişimlerine bir yenisini ekledi. Türkiye’de REC Türkiye ve TÜSİAD işbirliğinde kurulan İklim Platformu İklim Değişikliği Liderler Grubu üyesi Akbank, Galler Prensliği İklim Değişikliği Liderleri Grubu’nun hazırladığı "Karbon Fiyat Bildirisi"ni dünyada ilk imzalayan şirketlerin arasında yer aldı.
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Uluslararası Salım Ticareti Derneği'nin (IETA) de katkılarıyla hazırlanan bildiri 19 Kasım 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Connie Hedegaard’a ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin önde gelen büyükelçilerine sunuldu.
Cambridge Üniversitesi ile çalışan büyük şirketlerden oluşan Galler Prensliği İklim Değişikliği Liderleri Grubu’nun öncülüğünde hazırlanan "Karbon Fiyat Bildirisi" iklim değişikliği ile etkin mücadelede en önemli adımlardan birinin karbon salımları için net ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının geliştirilmesi olduğunu savunuyor. Bildiri hükümetleri, karbon salımı azaltılması konusunda, piyasaları gerekli yatırımlara teşvik edecek açık bir fiyatlandırma politikası oluşturmaya çağırıyor. Bunun yanında, uluslararası iklim değişikliği politikaları üzerine geniş kapsamlı tek bir bildiri hazırlanması yerine belirli başlıklar altında daha detaylı değerlendirmeleri içeren farklı bildirilerin yıl içerisinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor. Bildiride ayrıca öncelikle gelişmiş ülkelerde uygulamaya konulması önerilen karbon fiyatlama sistemlerinin, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerin kullanımı için de yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.
Karbon Fiyat Bildirisi'nin, Galler Prensi İklim Değişikliği Liderler Grubu tarafından hazırlan detaylı bildirilerin ilki olduğunun altını çizen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Karbon salınımlarının azaltılması, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası düzeyde tartışılan öncelikli konuların başında geliyor. Uluslararası piyasalar tarafından kabul görecek nitelikte, açık ve şeffaf bir karbon fiyatlama mekanizması, karbon salınımının azaltılmasına yönelik çabalara ve yatırımlara önemli ivme kazandıracak. Bu tarz bir fiyatlama iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir boşluğu dolduracak. Sürdürülebilirliğin Türkiye’de öncüsü olarak, karbon salınımları için net ve şeffaf bir fiyatlandırma politikasının geliştirilmesinin gereğini gündeme taşıyan bu bildiriyi dünyada ilk imzalayan kurumlar arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir çevre için, ülkemizde ve küresel platformda yürütülen mücadeleye aktif bir oyuncu olarak katılmayı sürdüreceğiz dedi. Akbank, daha önce de, Galler Prensliği İklim Değişikliği Liderleri Grubu’nun hazırladığı Cancun ve Durban bildirilerini imzalamıştı.