Türkiye Vodafone Vakfı, teknolojide kadın hareketi eğitim programı’nın Ankara ayağını 131 kadının katılımıyla tamamladı

Türkiye Vodafone Vakfı’nın, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdaki varlığının güçlendirilmesi ve sosyal uçurumların kapanması hedefiyle hayata geçirdiği Teknolojide Kadın Hareketi Projesi kapsamında İzmir, İstanbul ve Samsun illerinin ardından Ankaralı kadınlara yönelik düzenlenen teknoloji ve girişimcilik eğitimleri tamamlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayelerinde; KAGİDER ve TBV işbirliği ile hayata geçirilen Teknolojide Kadın Hareketi Projesinin Ankara eğitim ayağı, 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Best Hotel’de gerçekleştirildi.
Eğitimlere 71’i ev kadını, 60’ı çalışan olmak üzere toplam 131 Ankaralı kadın katıldı. Ankaralı kadınlar, teknoloji okuryazarlığı, kişisel gelişim, satış/pazarlama teknikleri ve girişimcilik konularında eğitim alırken; Türkiye’nin ilk operatör markalı tablet bilgisayarı Vodafone Smart Tab 10’u birebir deneyimleyerek, Vodafone öncülüğünde akıllı teknolojiler ile tanışma fırsatı buldular.
İstihdamdaki kadınları girişimciliğe teşvik ederken, çalışmayan kadınları sosyal yaşama dâhil ederek ekonomik özgürlük kazanmalarını destekleyen Teknolojide Kadın Hareketi Projesi; kadınların mobilize edilmesi ve istihdama katılmasına yönelik sosyal bir iş modeli olarak, Türk toplumunun ve ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine önemli bir destek sunuyor.

Hasan Süel: “Türkiye’de fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik bir gelişim modeli sunuyoruz”
Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Süel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, proje kapsamında uzun vadede fırsat eşitliğinin tesisine ve Türkiye’nin küreselleşen dünyanın akıllı ekonomileri arasındaki yerini almasına yönelik bir gelişim modeli sunduklarını belirtti. Süel, şöyle konuştu: “Türkiye’de kadın istihdamının, girişimciliğinin artırılması ve bu bağlamda fırsat eşitliğinin tesisi, ülkemizin sürdürülebilir geleceği ve 2023 hedefleri için çalışan her kurumun yol haritasında öncelikli hedefler arasında yer almalıdır. Kadının üretkenliğinin artırılması, çalışma hayatında ve ekonomide daha fazla söz sahibi olması; ülkelerin yetenek havuzunun daha eşitlikçi bir yapıda kullanılması, paralel olarak da ekonomik verimlilik ve sürdürülebilir kalkınma sonuçlarını beraberinde getirmektedir. Bugün ülkemizin, sadece 6,5 milyonu istihdam edilen çalışma yaşındaki 26 milyon kadın nüfusuyla, bu yolda atması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. Diğer yandan, dünya çapında yapılan araştırmalar, kadınların BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerine erişiminin artmasına paralel olarak, hayat kalitelerinin ve ekonomiye katkılarının ciddi oranlarda arttığını ortaya koymaktadır. Biz de Teknolojide Kadın Hareketi Projesi’nde mobil teknolojilere erişimde ortaya çıkan cinsiyet farklarından yola çıktık ve buradan hareketle, kadın ve erkekler arasında, ekonomik yaşantı ve sosyal hayattaki uçurumları kapatmak üzere bir girişim başlattık. Mobil teknolojiler ile toplum hayatında olumlu yönde fark yaratma hedefimizin cinsiyet eşitliği tesisine yönelik bu önemli adımında, İzmir, İstanbul ve Samsun illerinin ardından Ankaralı kadınlarımıza ulaşarak, hayatlarında yeni açılımlara aracı olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Teknolojide Kadın Hareketi Projesi Eğitimleri, Türkiye’de haberleşme teknolojileri başta olmak üzere, her alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine kaynak oluşturan problemleri tanımlamak üzere gerçekleştirilen kapsamlı araştırma sonucunda şekillendirildi.
Ağustos 2011'de, 16 şehirde, 15-65 yaş aralığındaki bin 607 kadınla gerçekleştirilen saha araştırmasının ortaya koyduğu; Türk erkekleri arasında %91,1 olan GSM telefon sahipliği oranının, Türk kadınlarında %70,2’ye vardığı yönündeki veriler, kadınların haberleşme teknolojilerine erişimini güçlendirecek, onlara ekonomik ve toplumsal güç kazandıracak stratejik bir eylem planının gerekliliğini ortaya koyar nitelikteydi. Böylelikle kadınları haberleşmeteknolojilerinin sunduğu imkânlarla tanıştırıp, ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratmak üzere Teknolojide Kadın Hareketi Projesi Eğitim Fazı kurgulandı. Proje kapsamında ilk yıl İzmir, Gaziantep, Ankara, İstanbul ve Samsun illerinde toplam 1.000 kadına, ev kadınları ve çalışan kadınlara yönelik düzenlenen iki ayrı programda kapsamlı teknoloji eğitimleri veriliyor.
Ev kadınları, temel teknoloji okuryazarlığı, güvenli İnternet, etkin iletişim becerileri ve satış ve pazarlama teknikleri gibi geniş bir yelpazede eğitim görüyor. Bu eğitim programını tamamlayan ev kadınlarına “Teknoloji Pazarlama Uzmanlığı” Sertifikaları verilerek, Vodafone bayilerinde istihdam edilmelerinin önü açılıyor. Şu anda eğitim gören bir kadın Vodafone Cep Merkezi’nde çalışmaya başladı. Dahası, eğitimi takip eden 1 yıl boyunca kadınlar e-öğrenme kurslarına devam ediyor ve her konuda destek almak için elektronik ortamda danışmanlara ulaşabiliyor.
İşgücündeki kadınlara yönelik programlar ise ECDL seviyesinde MS Office, e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama gibi tamamen onların özgül ihtiyaçlarına yönelik başlıkları kapsıyor. Eğitim programını tamamlayan kadınlara yapılacak çağrı ile çok yakında Girişimcilik Yarışması süreci başlatılacak. Başarılı bulunan ilk 3 kadın girişimciye “cansuyu sermayesi” ödülü ile 1 yıl boyunca özel bir mentorluk hizmeti sunulacak.