AIG ile verileriniz artık sigortalı

Baykan Çallı

Sigortacılık alanında 100 yıllık deneyime sahip olan Chartis, yeniden AIG adını alarak, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hizmetlerine devam ediyor.
İnternet’in gelişimi hayatlarımızı kolaylaştırmanın yanı sıra, birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Verilerin korunması firmaların saygınlığı açısından çok büyük öneme sahip bulunuyor. Günümüzde herhangi bir firmanın, müşterilerinin bilgilerini kaybetmesi veya çaldırması demek, o yapılanma adına telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabiliyor. İşte bu noktada 160 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olan AIG, ‘CyberEdge Veri Koruma Sigortası’ ile kurumların verilerini güvenliği altına alıyor. AIG’nin Türkiye pazarına sunmuş olduğu ‘CyberEdge Veri Koruma Sigortası’, elektronik veriler, ağ güvenliği, idari yükümlülükler ve kurumsal itibar gibi pek çok alanda siber tehditlerin yaratacağı kayıplara karşı şirketleri koruma altına alıyor.

Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmetler
American International Group, Inc. (AIG) tarafından yapılan açıklama ile Chartis’in hizmet verdiği tüm ülkelerdeki markasının AIG olmasına paralel olarak, Chartis Sigorta A.Ş., Türkiye'deki faaliyetine AIG Sigorta A.Ş. olarak devam edeceğini belirten AIG Sigorta A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, “Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmetlerimizi sürdürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günümüzde verilerin kurumlar açısından çok önemli olduğun biliyoruz. Veri kapılarının yaşanması kurumların saygınlığını derinden sarsıyor. Sayısal dünyada neyin, kimin başına geleceğini bilemeyiz fakat önlemimizi alabiliriz. Bu bakış açısını benimseyerek Türkiye’deki sigorta pazarında bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmetimiz ile kurumları siber risklere karşı güvence altına alıyoruz. CyberEdge hizmetimiz ile verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını ve korunmasını sağlıyoruz. Sahip olduğumuz 100 yıllık deneyimi müşterilerimize aktarıyoruz. CyberEdge hizmetimiz ile diğer pek çok sorumluluk ürününün kapsamında yer almayan çeşitli siber risklere maruz kalınmasına yanıt verilmesini sağlıyoruz. AIG’nin işletme riski ve sigorta güvencesindeki uzmanlığını yansıtan CyberEdge, siber olay müdahale hizmetlerine erişim, veri ihlali yönetimi ve seçilen çözüm ortaklarından bilgi işlem, hukuk ve halkla ilişkiler hizmeti gibi bir kriz anında gereksinim duyulacak ana unsurları bir araya getiriyor. CyberEdge, siber risklerin belirgin ve daha az belirgin sonuçlarını teminat altına alarak şirketlerin domino etkisinin bir parçası olarak her şeyin “devrilmeyeceğini” bilerek, günlük işlerine devam edebilmelerini sağlıyor” dedi.

Siber riskler değişiyor
Siber riskler, bir diz üstü bilgisayar üzerinde bilgi kaybından, İnternet bilişiminin yarattığı tehditlere kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor. Bu gibi sorunlarla karşılaşan işletmeler, hizmet reddi ile ilgili sorunlarla veya İnternet’teki varlıklarının kesintiye uğraması, hatta tamamen durması gibi problemler yaşayabiliyorlar. Teknolojinin gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte siber riskler de sürekli olarak değişiyor ve daha karışık bir hal alıyor. Kurumlar eskiden, fiziksel varlıklarını koruma amaçlı yatırım yaparken, ağ ve sistem korumasına yönelik tedbirler giderek daha fazla önem kazanmaya başlıyor.

CyberEdge’in getirmiş olduğu güvenceler
Veri sorumluluğu: Sigortalı ya da sigortalının dış kaynak firmasının sebebiyet vermesiyle oluşan, kişisel veya kurumsal verilerin ihlali ile bağlantılı zarar ve savunma masrafları.
Ağ güvenliği: Üçüncü şahsın verilerine virüs buluşması, sigortalının yetkisi dışında üçüncü şahsın verilerine erişilmesi, sistem kodlarının elektronik olmayan yöntemlerle çalınması, donanımların çalınması, çalışanların verileri ifşa etmesi.
İdari yükümlülükler: Veri koruma soruşturması ile bağlantılı hukuki danışmanlık, veri koruma düzenleme makamının uyguladığı sigorta edilebilir idari para cezaları.
CyberEdge kapsamında seçenek olarak sunulan çeşitli güvenceler de bulunuyor. Ağ kesintisi nedeniyle uğranılan net kâr kayıpları, güvenlik tehdidinin sona erdirilmesi için üçüncü şahıslara yapılan tehdit ödemeleri, fikri mülkiyet ihlali veya elektronik içerikle bağlantılı ihmal ile ilgili uğranılan zarar ve yapılan savunma masrafları sigortalının tercihine bağlı olarak güvence kapsamına alınıyor.