Künye

İmtiyaz Sahibi:
Merih IŞIN

Genel Yayın Yönetmeni: Merih IŞIN
merih@telepati.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Merih IŞIN
merih@telepati.com.tr
Haber Merkezi: Zeynep KURTPINAR
zeynep@telepati.com.tr
İnternet Yayını: Sinan OYMACI
sinan@telepati.com.tr

Genel Müdür: Demet ZÜBEYİROĞLU
demet@telepati.com.tr
Abone İşleri: Hasan KESKİN
telepati@telepati.com.tr
Dağıtım Sorumlusu: Hasan KESKİN
telepati@telepati.com.tr
Mali Danışman: Hüseyin KIZILSU
telepati@telepati.com.tr
Hukuk Danışmanı: Tolga İŞMEN
tolga.ismen@esin-law.com
DANIŞMA KURULU
Ünal ALKAN, Prof. Dr. Duran LEBLEBİCİ,
Dr. Cem KOÇAK, Fahri TUGAY, Selim SARPER, Hüseyin KIZILSU

Telepati Aylık Haberleşme ve Bilişim Teknolojileri
Dergisi

Yıldız Caddesi Konak Apt. No: 43/2
Beşiktaş 34353 İSTANBUL
Telefon: +90 (212) 310 81 81
+90 (212) 259 70 98
Faks: +90 (212) 227 89 25
http://www.telepati.com.tr
http://www.telepati.com
telepati@telepati.com.tr