ARALIK 2008 Sayı: 159

Türk Dil Kurumu'nu göreve davet ediyorum

Yanlış, yanlış üstüne… Diğer sektörleri bilmem ama; bilerek ya da bilmeyerek, haberleşme sektöründe öndört yıldır sürekli olarak yapılan ve halen de ısrarla devam etmekte olan yanlışlar, sonunda ‘çıkılmaza' geldi. Haberleşme sektöründe gelişen teknolojilere paralel olarak çokça ve sayısı artan miktarda hatalar yapılıyor.
GSM telefonlara ‘Cep telefonu' diyerek başlatılan hatalar zincirindeki yanlışların sayısı ve nedeni artık açıklanmaz bir hal aldı.
Teknolojiyi üretenlerin verdiği isim olan GSM'e cep, NMT'ye araç, ‘DECT'e telsiz telefon dediler. Sonra da, “Cebin ne” diye soru sorup, benden gelen “Araç” yanıtına akıl erdiremediler. İngilizce bildiğini kanıtlamak isteyenler; ne yanıt verse bilemeyen Amerikalıya, sizde “pocket phone-cep telefonu” var mı? Sorusunu sordular. Kısa Mesaj Servisleri anlamına gelen ‘SMS' kısaltmasını, Türkçe'de kısaltma olmamasına rağmen, ‘kısa mesaj' karşılığında kullanıp, yıllarca birbirlerine servis attılar. Tenis ya da voleyboldaki gibi… Hatalar uzayıp gidiyor.
Piyasada bütün bunlar olurken; yıllarca özellikle yazı dilindeki doğru ve düzgün Türkçe kullanımlarından ötürü övdüğümüz Telekomünikasyon Kurumu da, olayın bir başka boyuttaki kahramanı durumuna geldi. Nedendir bilinmez, yaklaşık birbuçuk yıl önce Ulaştırma Bakanlığı ve yakın çevresinde başlayan ‘bir girişim' ile, özellikle Cumhuriyetimizin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimizi, yanlış yönlendirmek ve hatalı bilgilendirmek adına bazı uygulamalar başlatıldı: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-ITU'nun, dünyadaki HT/TT-Haberleşme Teknolojileri ve IT/BT-Bilişim Teknolojileri sektörlerinin birbirlerine yakınsaması sonucu, bu iki sektörün birleşerek ICT/BHT-Bilişim ve Haberleşme Sektörünün oluşturulduğunu açıkladı. Üyesi olarak, bizler de hemen benimsedik. Ancak yine nedendir bilinmez; var olan sektörlerin isimlerini de değiştirdiler. ‘bilişim'e bilgi, ‘telekom ya da haberleşmeye' de zaten ülkemizdeki mevcut bir başka sektörün adını verdik: ‘İletişim'. Yani, ‘ICT/BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerini, ‘BİT-Bilgi ve İletişim Teknolojileri' yapmayı uygun gördüler. İT-İletişim Teknolojileri, BİT-Bilgi İletişim Teknolojileri derken, İT'i, BİT'i düzenleyen ve denetleyen Telekomünikasyon Kurumu'nun adını da, ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-BiTİK' koydular. Fakat yine ne hikmettir ki; sektörlerimize rahatlıkla İT, BİT diyebilenler, kurumlarının kısaltmasını da başka bir eksik ve yanlışlık yaparak BTK yaptılar. Nedir BTK'nin açılımı? Nerede ‘İletişimin' kısaltması? Eksik! Neden? Çünkü o zaman Kurum'un adının, BiTİK veya BTİK olması gerekir. Peki nasıl okuyorlar BTK'yi? Be-Te-Ka! Niye? Türkçe'de ‘Ka' harfi yok ki! O harfin adı ne? ‘Ke'. O zaman niye kısaltmanın okunuşu Be-Te-Ke değil?

Ne diyorum, yanlış üstüne yanlış!
Peki iddia edildiği gibi bu Kurum, ‘Bilişim' ve ‘Haberleşme' sektörlerinin üst denetim kurumuysa, o zaman neden Kurum'un adında bu sektörlerin ifade eden isimler geçmiyor?
Yerine; halen varolan ve RTÜK'ün üst denetleme kurumluğunu yaptığı ‘iletişim' sektörünün adının kullanıldığını ve bir kavram olan, kavram olduğu için de teknolojisinin olmasının mümkün olmadığı ‘bilgi' sözcüğünün neden yer aldığını anlayamadık. ‘İletişim' sektörünün üst denetleme Kurumu RTÜK (Re-TÜK okunur) yerine, bundan sonra BiTİK mi olacak? Bir kavram olan ‘bilgi' sözcüğünün hangi teknolojilerinin düzenleme ve denetlemesi yapılacak? Yani bu durumda, yıllardır çıkartılması ivedilikle beklenen yeni EHK-Elektronik Haberleşme Kanunu ile birlikte ‘Telekom/Haberleşme' ve ‘Bilişim' sektörleri yok mu edildi?
2.vatanımıza; yani dilimize saldıran bu zihniyeti tüm kamuya şikayet ediyor, TDK-Türk Dil Kurumu'nu vatan savunmasına davet ediyorum. Basın toplantılarıyla, basın bültenleriyle, televizyon programlarıyla, sektörümüz etkinliklerinin tümüne bizzat katılarak yapacakları açıklamalarla, hata yapanlara yollayacakları öneri mektuplarıyla ve olabilecek her türlü önlemi alarak, hata üstüne hata yaparak yapılan hataları düzeltmeye davet ediyorum. Karamanoğlu'nun yediyüz küsür sene önce yaptığının yapılmasını bekliyorum.
Saygılarımla.