TÜRKÇEMİZİN EVRİMİ

Yıl: 1965      'Karşıma âniden çıkınca ziyâdesiyle şaşakaldım.. Nasıl bir edâ
 takınacağıma hükûm veremedim, âdetâ vecde geldim. Buna mukâbil az bir müddet
 sonra kendime gelir gibi oldum, yüzünde beni fevkalâde rahatlatan bir
 tebessüm vardı.. Üstümü başımı toparladım, kendinden emin bir sesle
 'akşam-ışerifleriniz hayrolsun' dedim..
 
'Yıl: 1975 '      Karşıma birdenbire  çıkınca çok şaşırdım.. Ne yapacağıma karar veremedim, heyecandan ayaklarım  titredi. Ama çok geçmeden kendime gelir gibi oldum, yüzünde beni rahatlatan  bir gülümseme vardı.. Üstüme çeki düzen verdim, kendinden emin bir sesle 'iyi akşamlar' dedim..
 
' Yıl: 1985 '      Karşıma âniden çıkınca fevkalâde  şaşırdım.. Nitekim ne yapacağıma hükûm veremedim, heyecandan ayaklarım  titredi. Amma ve lâkin kısa bir süre sonra kendime gelir gibi oldum, nitekim  yüzünde beni ferahlatan bir tebessüm vardı.. Üstüme çeki düzen verdim,  kendinden emin bir sesle 'hayırlı akşamlar' dedim..
 
'Yıl: 1995'    Karşıma  birdenbire çıkınca çok şaşırdım.. Fenâ hâlde kal geldi yâni.. Ama bu iş bizi  bozar dedim. Baktım o da bana bakıyor, bu iş tamamdır dedim.. Manitayı  tavlamak için doğruldum, artistik bir sesle 'selâm' dedim..
 
'Yıl: 2006 '      Âbi  onu karşımda öyle görünce çüş falan oldum yâni.. Oğlum bu iş bizi  kasar dedim, fenâ göçeriz dedim, enjoy durumları yâni.. Ama concon muyum ki
 ben, baktım ki o da bana kesik.. Sarıl oğlum dedim, bu manita senin.. 'Hav  ar yu yavrum?''
 
Yıl: 2026 '       Ven ay vaz si hör, ben çok yâni öyle işte birden..  Off, ay dont nov âbiyaa.. Ama o da bana öyle baktı, if so âşık len bu  manita.. 'Hay beybi..

Dilimizin z engin liğinden ve kelime birikiminin  yeterliliğinden bahsetmeye gerek yok herhalde. Ama nedense –maalesef ki-  büyük bir topluluk Türkçe konuşmak yerine İngilizce-Türkçe karışımı “yeni”  bir dil kullanıyorlar. Zaman zaman anlamakta dahi zorlandığımız bu “yeni”,  popüler kültür ile oluşturulmuş dil Türkçemize çok ciddi zararlar  vermektedir. Türkçe karşılığı olan bir çok yabancı kelimelerin karşılıklarının kullanılması yerine yabancı dildeki okunuşları alınıp
Türkçe gibi okunaraktan kullanılıyor. Ve bu durum Türkçemizin kirlenmesine
ve asimile olmasına neden oluyor. Eğer bir ulusun konuştuğu dil onun
benliği ise bazı kendini bilmez insanlar yüzünden benliğimizi
yitirmekteyiz. Eğer ki bu benlik yitirme süreci devam ederse bunun sonucu
nereye varacak tahmin bile etmek istemiyorum.
Dil yaşayan bir varlıktır ve insanlar onu geliştirir ; ama maalesef ki onu geliştirmekte olan büyük bir topluluk dilimize yabancı kelimeler sokarak onu kirletiyorlar.