Alcatel-Lucent Dow Jones sürdürülebilirlik endeksi’nde birinci sıraya oturdu

Alcatel-Lucent, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi CMT Haberleşme Teknolojisi sıralamasında, 100 üzerinden 86 puan alarak birinci oldu. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, dünyada sürdürülebilirlik temelinde faaliyet gösteren lider şirketlerin mali performanslarını takip eden küresel bir endeks.
Varlık yöneticilerine şirketleri değerlendirmeleri ve sürdürülebilirlik yelpazelerini idare etmeleri için yardımcı olan objektif göstergeler sağlayacak şekilde geliştirilen bu küresel endekste, telekomünikasyon sektöründen yalnızca üç şirket yer alıyor. Alcatel-Lucent’in bu endekse dahil olması kurumsal sosyal sorumluluk, çalışana yatırım ve insan kaynakları gibi sürdürülebilirlik kapsamındaki alanlarda kaydetmiş olduğu ilerlemeyi de ortaya koyuyor.
Alcatel-Lucent çevreye, mesleki gelişime, ülke ekonomisine, enerji tasarrufuna sağladığı katkıyı yeni projeleriyle daha da geliştirmeyi hedefliyor.
Müşterilerinin rekabet ortamında ekonomik açıdan sürdürebilirlik sağladığı haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi ve konuşlandırılmasında lider olmayı hedefleyen Alcatel-Lucent, dünyanın az gelişmiş ülkelerinde uygun maliyetli haberleşme çözümleri sunarak, herkese haberleşme imkanı sunmayı, insana yatırım yaparak yeteneklerini ortaya çıkarmayı, özetle bazı çevresel ve sosyal sorunların çözümünde hem müşterilere hem de toplumlara yardımcı olmayı öncelikli hedefleri arasında bulunduruyor.
Kurumsal sosyal sorumluğu, bulunduğu sektördeki lider konumunun da getirdiği bilinçle bir zorunluluk olarak gören Alcatel-Lucent, çalışmalarını, özellikle iklim değişikliği, sosyal kapsama ve sanal ekonomilere geçiş olmak üzere 3 temel konu kapsamında yoğunlaştırıyor.