Türkiye’nin akciğerleri Vodafone’un sağladığı teknolojiyle korunacak

 

Sistem sayesinde gözetim altına alınan orman alanına yerleştirilen algılayıcılar ile yangın, ilk saniyelerinde algılanabiliyor.
Vodafone, orman varlığını ve biyolojik çeşitliliği tehdit ederek her yıl çok sayıda ağacın yanmasına ve ulusal değerlerin yitirilmesine neden olan orman yangınlarına karşı etkin çözüm sağlayan Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi’nin Türkiye’de ilk pilot uygulamasını, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 70 bin ağaçlık Bakioğlu Ormanı'nda başlattı.
Sistem sayesinde gözetim altına alınan orman alanına yerleştirilen algılayıcılar ile yangın, ilk saniyelerinde algılanabiliyor. Algılayıcılara yerleştirilen SIM kartlar üzerinden ilgili birimlere bilgi iletiliyor; böylece yangına müdahalede hız kazanılıyor.
Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi ile Vodafone Türkiye, M2M yani makineler arası haberleşme teknolojilerini, Türkiye’nin akciğerlerini korumak üzere devreye soktu. İzmir’de bulunan; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adnan Menderes Hava Limanı Baş Müdürlüğü’ne ait olan; bakım ve koruması Ege Orman Vakfı’nca yapılan 70 bin ağaçlık Bakioğlu Ormanı’nda ilk pilot uygulaması gerçekleştirilen Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi ile orman yangınları ve yangının çıktığı orman içindeki noktalar erkenden tespit edilecek, ilgililer uyarılarak müdahale yangın yayılmadan yapılabilecek.

Yangını SIM kartlar haber verecek
Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi’ne SIM kart ile iletişim ve yazılım desteğini sağlayan Vodafone Türkiye, bu sistem sayesinde ormanların korunmasına ve sürdürülebilir gelecek hedefine katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında 65 Hektarlık Bakioğlu Ormanı’na yerleştirilen 30 adet algılayıcı cihaz; yangın durumunu algılıyor. Cihazlar, içlerindeki SIM kartlar üzerinden kısa mesaj, siren, e-posta, telefonla arama gibi farklı uyarı yöntemleriyle, anında Adnan Menderes Devlet Hava limanı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfı içinde olmak üzere ilgili birimlere bilgi veriyor.

Yeşile Saygılı Kırmızı, yeşili korurken çoğalmasına da katkı sağlıyor
Vodafone Türkiye, Yeşile Saygılı Kırmızı hedefi kapsamında, Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi’yle eş zamanlı olarak Ege Orman Vakfı ve Orman ve Su işleri Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilen Çeşme – Ildırı ağaçlandırma proje sahasının 5 hektarlık kısmında Vodafone İzmir Ormanı’nı da kuruyor. İlk aşamada Vodafone Türkiye tarafından ücretsiz olarak 10,000 fidan dikilecek ormanın % 50’sini kızılçam ağaçları oluşturacak. Kalan yarısında ise Kıbrıs Akasyası, Biberiye, Kara servi, Yalancı akasya, Mantar Meşesi, Akçaağaç, Tespih Ağacı, Sığla, Defne, Mavi servi, Aylantus ve Kuşdili ağaçları olacak. Vodafone İzmir Ormanı, Vodafone’lular sayesinde daha da büyüyecek. Kâğıt israfını önlemek amacıyla Nisan 2010’dan bu yana e-fatura ile hizmet veren Vodafone, başlattığı kampanya tarihleri arasında e-faturaya geçen aboneleri adına da Vodafone İzmir Ormanı’na fidan katkısında bulunacak.
Gökhan Öğüt: Mobil haberleşme teknolojileri aracılığıyla orman yangınlarının önlenmesinde büyük önem taşıyan erken uyarı mekanizmasına büyük katkı sağlıyoruz.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Öğüt, mobil haberleşme teknolojilerinin gündelik hayat ve toplum ihtiyaçları üzerinde somut faydalar sunmasına olanak sağlayan M2M, yani makineler arası haberleşme teknolojilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak, günümüzde her işin başına bir “m”-mobil kısaltmasının eklendiğini belirtti ve şöyle konuştu: “Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın sadece ticari yatırımlarla olmayacağının bilinciyle ticari ve sosyal yatırımlarımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Dünyanın önemli sorunlarından biri olan ormanların korunması ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalarımızı çifte sorumluluk anlayışımızın ve “Yeşile Saygılı Kırmızı” hedefimizin uzantısı olarak görüyoruz.
Vodafone Türkiye olarak ülkemizin akciğeri olan orman ekosistemine katkıda bulunabilmek üzere; Çeşme – Ildır’da Vodafone İzmir Ormanı’nın ilk 10 bin fidanını dikmeye başladık. Eş zamanlı olarak, Bakioğlu Ormanı’nda orman ekosisteminin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacak Orman Yangını Erken Uyarı Sistemi’ni devreye soktuk. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, geçtiğimiz günlerde yangının çıktığı ilk 15–20 dakikanın çok önemli olduğuna dikkat çekmiş ve orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri arasındaki lider konumunu, teknolojiyi en iyi şekilde kullanmasına bağlamıştı. Bugün pilot uygulamasına başlayacağımız Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi de bu kapsamda, tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılabilecek yenilikçi bir teknolojidir. Orman yangınlarının önlenmesinde büyük önem taşıyan erken uyarı mekanizmasına mobil teknolojiler konusunda sahip olduğumuz yetkinlikle, Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi ile katkı sağlamaktan ve projemizi 17 yılda 8 milyon ağaç dikerek ülkemizin doğasına katkıda bulunan Ege Orman Vakfı işbirliği ile gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.”

Cem Bakioğlu: Yaşam döngümüzün en önemli kaynaklarından ormanların korunması için mobil teknolojilerin katkısı çok kıymetli
1995 yılında kurulan ve bugüne kadar pilot projenin devreye alındığı Bakioğlu Ormanı da dahil olmak üzere 8 milyon fidanı doğaya kazandıran Ege Orman Vakfı Başkanı Cem Bakioğlu, iklim değişikliğine çözüm sunan ormanlaştırma projelerinde kırsal kalkınmaya önem verdiklerini ve çevre sorunlarının çözümüne sürdürülebilir bir yaklaşımla katkıda bulunduklarını belirterek şunları söyledi:
“Karalar üzerinde yaşayan türlerin yarıdan fazlasına yaşanabilir bir ortam sunan, atmosferdeki karbon dengesini düzenleyen ormanlar, küresel ısınmanın yavaşlatılmasına da olanak sağlamaktadır. Ancak, iklim değişikliği ile birlikte uzun süreli bölgesel kuraklıklar ve sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı olarak daha yüksek sıcaklıkların, orman yangınlarının daha sık, geniş alanlı ve şiddetli olmasına yol açacağı ortadadır.
Yangına erken müdahale imkanı sağlayan orman yangını erken uyarı sistemi orman varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle Vodafone’un Ege Orman Vakfı çözüm ortaklığında yaptığı her iki proje de; orman alanlarının çoğaltılmasına yönelik ağaçlandırma yapılması ve erken uyarı ile bu alanların yangından korunmasını sağlaması, ormanların sürdürebilirliği ve gelecek kuşaklara bırakılması anlamında çok değerlidir.
Bakioğlu Ormanı kurulduğundan bu yana 5 kez yangın tehlikesi geçirmiş ve bu yangınlarda yerine yenileri Ege Orman Vakfı tarafından dikilen 5 bin ağaç yanmıştır. Havaalanını çevreleyen orman Doğu yönünde tren yoluna, Batı yönünde ise karayoluna bitişiktir. Çevreden geçenlerin dikkatsizliği ya da ihmali yangın riski oluşturmaktadır. Bu açıdan sahanın; telemetri sistemi Vodafone şebekesi üzerinden düşük tüketimli ve yıllarca çalışan güneş enerjili bir sistemle korunuyor olması ormanın sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.
Orman Yangını Erken Uyarı Telemetri Sistemi’nin, orman yangın gözetleme kulelerinin görmediği kör noktalardaki değerli orman alanları, kent ormanları, belediye ormanları, askeri alanlardaki orman alanları, Selçuk - Meryem Ana gibi turizm değeri yüksek olan orman alanlarının, Milli Parklar ve tabiatı koruma alanlarında daha da önem kazanarak yaygınlaşacağını umuyorum.”

Erken Uyarı Telemetri Sistemi nasıl işliyor?
Sistem orman alanına yerleştirilmiş olan algılayıcılar ile kurulan ağ sayesinde saniyelerle ifade edilecek bir süre içinde uyarı vermeye dayanıyor. Düzenli olarak orman alanındaki nem, CO2, ısı vb. bulguları değerlendiren cihaz, verilerde normalin üzerinde bir durum ortaya çıkması halinde uyarı sistemini devreye sokuyor.
Cihazın temel özellikleri arasında veri tabanı kaydı, acil durumları kısa mesaj ile gönderme, GPS koordinatı ile bildirim, Co2 ve ısı gibi farklı değerleri tanımlaması yer alıyor. Sistem cihaz üzerindeki ısı ve Co2 algılayıcıları yardımıyla yangın algısını en yakınındaki birimlere koordinat bilgisi ile birlikte aktarıyor. Yangın algısı birimler arasında kısa mesaj ile gelen alarm kodu ile dağılıyor ve GSM şebekesi üzerinden Operatöre aktarıyor. Operatör düzeneği alarm durumları için önceden tanımlanmış senaryoya göre hareket ediyor. Kısa mesaj, siren, e-posta, telefonla arama gibi farklı yöntemlerle ilgili birimlere bilgi veriliyor. Ek algılayıcıların desteği ile sistem ormanları başka tehlikelerden de koruyabiliyor. Örneğin kaçak kesim, nakletme, işgal, usulsüz açma, izinsiz otlatma gibi orman suçları hakkında hızla bilgi sahibi olmak ve önlem almak mümkün oluyor. Ayrıca yine ek algılayıcılar yardımı ile nem, iklim koşulları, yağmur, rüzgâr, orman örtme derecesi gibi istatistiki veriler toplanabiliyor.