Bell Labs Başkanı: ‘Fatih projesi teknoloji kullanımını yaygınlaştırır’

 

Türkiye programı çerçevesinde görüşmeler yapan Alcatel-Lucent Bell Labs Başkanı Dr. Jeong-Hoon Kim, Fatih Projesi’nin teknoloji kullanımını arttıracağını, Alcatel-Lucent’in de projenin altyapısına önemli katkıda bulunabileceğini söyledi.
Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından olan Alcatel-Lucent Bell Labs Başkanı Dr. Jeong-Hoon Kim, tablet bilgisayarın teknoloji kullanımının yaygınlaşması açısından çok önemli bir adım olduğunu, tabletin bilgisayar kullanma biçimini değiştirdiğini kolay ve eğlenceli kullanımından dolayı kısa sürede yaygınlaştığını vurgulayarak, ”Türkiye’de Fatih Projesi kapsamında okullarla tablet bilgisayar dağıtmak, çocukları tablet bilgisayarla tanıştırmak çok önemli ve iyi bir adım” dedi. Kim, Türkiye programı çerçevesinde görüşmeler yaptığını ve Alcatel-Lucent’in de projenin altyapısına katkıda bulunabileceğini belirtti.
Bilişim Zirvesi 2012’ye konuşmacı olarak katılan Kim, BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerinde meydana gelen değişimin, zamanı kullanma biçiminden, sosyal kültürel önceliklere kadar birçok temel alanı etkilediğini belirterek Bell Labs’ın teknolojinin gelişimi sürecine katkılarını ve bilişim teknolojisindeki yeni eğilimleri anlattı.
Bell Labs’ın 7 Nobel Fizik Ödülü’ne, 9 ABD Bilim ve 12 ABD teknoloji madalyasına sahip olduğunu, transistörlerin icadına öncülük ettiğini ve teknolojiye yön veren birçok buluşun Bell-Labs’da gerçekleştiğini belirten Kim, teknoloji üretmek için yıllık 2,5 milyar dolarlık bütçe ile çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.
Teknolojinin ihtiyacı gidermek için üretildiğini ve her adımda yeni ihtiyaçların ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. J. Kim, sabit telefonun ekranlı olması fikrinden tuşlu telefona, oradan mobil telefona geçildiğini, aynı şekilde; siyah-beyaz televizyon ekranından, renkli ve HD televizyon ekranına, ardından 3 Boyutlu (3B/3D) televizyon görüntüsüne ulaşıldığına dikkat çekti.
Bilginin üretilme, kullanılma ve saklanma koşullarının değiştiğini, çok fazla bilgi üretilip depolandığı ve ağlar vasıtasıyla kullanıma açıldığını bu doğrultuda yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını hatırlatan Kim, günümüzde üzerinde çalışılan başlıca konuların: Sezgisel arayüzler, bilginin kişiselleştirilmesi, bilişim altyapısının kapasite ve hızının katlanarak arttırılması, cihazların daha az enerji ile çalıştırılması (Enerji etkinliği) olduğunu söyledi.
Artık elektronik cihazların doğrudan insan vücuduna yerleştirilerek insanın arayüz olarak kullanılmaya başlandığını, insan vücuduna yerleştirilen cihazların mobil olarak bilgisayarlarla iletişime geçerek vücuda yön verdiğini belirten Kim şöyle devam etti:
“Kan dolaşım sistemimize Somatik adlı bir cihaz yerleştiriliyor. Bu cihaz kan basıncımız yüksek ise, bilgisayara sinyal gönderiyor ve doktorumuz bunu görüyor. Artık açken bizi tok hissettirecek sinyalleri de vücudumuza gönderebiliyorlar. Bunlar 15 yıl öncesine kadar bilim kurguydu ancak bugün gerçek.”
Kredi kartı, yaş, tüketici alışkanlıkları gibi kişisel bilgilerin ağlar vasıtasıyla çok fazla yere dağılıp saklandığını ve bu bilgiler üzerinde kontrolün giderek güçleştiğini belirten Kim, ağ yapılarında ve kullanılan bilgisayarlarda radikal değişikliklere gidilerek, çok daha fazla bilginin çok daha az enerji harcanarak iletilmesi ve saklanması gerekiyor, bu amaçla araştırmalar yapılıyor. Bugünün bilgisayarlarının 10 milyon katı işleme kapasitesine sahip olan ve daha az enerji tüketen quantum bilgisayarlara ve sistemlere ihtiyacımız var” dedi.

Alcatel-Lucent, Dow Jones sürdürülebilirlik endeksinde teknoloji süpersektör lideri oldu
Kurumların finansal performansını ve sürdürülebilirliğe katkısını değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) Alcatel-Lucent 100 üzerinden 87 puan alarak Teknoloji Süpersektör Lideri oldu. Geçtiğimiz yıl da Teknoloji Süpersektörü içinde bulunan CMT İletişim Teknolojileri Sektörü Lideri olarak konumlanan Alcatel-Lucent, böylece sürdürülebilirlik konusundaki katkısını bir kez daha göstermiş oldu.
Süpersektör Lideri Raporu’nda Alcatel-Lucent’in çevreye duyarlılığı ve yenilikçilik gücüne vurgu yapılarak, “Sürekli artan çevresel riskler ve kaynak kısıtlamalarına karşın Alcatel-Lucent, eko-sürdürülebilir iletişim teknolojilerinde küresel olarak kabul görmüş yenilikleri yaratmakta ve uygulamaktadır.” denildi. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, mali performansa ek olarak, aralarında çevre, insan kaynakları yönetimi, toplum desteği ve hayırseverliğin de bulunduğu kapsamlı sürdürülebilirlik alanlarını değerlendiriyor. Dow Jones Endeksleri ile süreklilik yatırımları odaklı bir yatırım şirketi olan SAM işbirliğine dayanarak, sürdürülebilirlik yelpazelerini yönetenlere güvenilir ve tarafsız performans değerlendirmeleri sunuyor.