“Farklı alışkanlık ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için çalışıyoruz”

Dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde yoğun olarak birlikte çalışmaya başlayan iki güzide sektör haberleşme ve bilişim sektörleri, sürekli ve hızla gelişen teknoloji, 1 Ocak 2004 itibariyle serbestleşen ve Temmuz ayında fiilen gerçekleşen Türkiye telekom sektörü, böylece haberleşme sektörüne katılan yeni oyuncular, bu oyuncuların pazarda oluşturduğu rekabet ortamı ve Türk Telekom A.Ş.'nin yeni tarifeleriyle birlikte alternatif operatörlerin sunduğu ses sistemi ve fiyatları ve son olarak telekom sektörü üzerindeki ağır vergi yükü, Turkcell Genel Müdür'ü Muzaffer Akpınar ile yaptığımız söyleşinin ana temalarını oluşturdu.

Telekom sektörünün serbestleşmesi ve yeni ses operatörlerinin lisans almasıyla başlayan, görüşme bedellerindeki fiyat indirimi GSM sektörünü nasıl etkileyecek?

Türk telekomünikasyon sektörünün serbestleşme çabalarının bir parçası olarak, uzun mesafe telefon görüşmeleri hizmetleriyle ilgili ilk adımlar atıldı. Bilindiği üzere Telekomünikasyon Kurumu, Mayıs 2004 itibarıyla uzun mesafe telefon hizmetleri için lisans vermeye başladı. Böylelikle şehirlerarası ve uluslararası telefon görüşmelerinde fiyat düşüşleri beklenebilir. Ancak bu düşüşlerin mobil operatörlere yapacağı etkileri anlamak için henüz çok erken olduğunu düşünüyoruz. Turkcell olarak sektörü izleyecek, yeni uzun mesafe ve uluslararası tarifelerin tüketicilerin arama davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz.

Alternatif ses operatörleri, GSM operatörleriyle de birlikte çalışacaklar mı? Çalışacaklarsa, sistem nasıl işleyecek?

Türkiye'de telekomünikasyon pazarının serbestleşmesi, ayrıca Türk Telekom'un özelleştirilmesi, bölgede projeler üstlenmeyi hedefleyen bir Türkiye'nin öncelikle kendi şartlarını düzenlemesi anlamına geliyor. Bu sürecin ilgili kurumlarca öngörüldüğü gibi 2004 içinde tamamlanmasıyla, şimdikinden daha da dinamik bir sürece girmiş olacağız.

Yeni açıklanan fiyat tarifeleri, GSM görüşme bedellerine nasıl yansıyacak?

GSM pazarındaki operatör sayısının iki şirketin birleşmesi sonucu dörtten üçe inmesiyle, sektördeki bazı belirsizliklerin ortadan kalktığını görüyoruz. Ülkemizde sağlıklı bir rekabet ortamı olduğu sürece, bundan özellikle de tüketicinin yararlanacağını düşünüyoruz. Sağlıklı rekabetin yaşandığı bir pazarda, ürün ve hizmetlerde çeşitlenme yaşanacak, tüketiciye yönelik alternatifler çoğalacaktır. Burada pazardaki tüm oyunculara önemli görevler düşüyor. Bize göre, kapsama alanının genişliği, altyapı kalitesi, müşteri hizmetleri, tarife alternatifleri, katma değerli hizmetlerin çeşitliliği, rekabetin asıl kalıcı zeminlerini oluşturuyor. GSM pazarının geleceğinin bu zeminlerde, tüm sektör oyuncuları tarafından atılan stratejik adımlarla ilintili olduğunu düşünüyoruz.

2004'ün Haziran sonu itibarı ile abone sayısı 20.9 milyona ulaşan Turkcell'in her kesimden, farklı haberleşme alışkanlıklarına sahip aboneleri var. Turkcell olarak, böylesine büyük bir müşteri tabanı içinde farklı alışkanlık ve ihtiyaçlara cevap verebilmek için servis ve tarife seçeneklerimizi mümkün olduğunca çeşitlendiriyoruz. Bu yaklaşımımız, bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilerimize yaklaşımımızın temelini oluşturacak ve farklı paketler sunmaya devam edeceğiz. Çeşitlilik, yaratıcılık ve müşteri odaklılık, 1998'de çıktığımız yolculuğun 2004'ün önümüzdeki ayları için de önemli hedeflerinden olmaya devam edecek.

AB'ye girebilmek için çalışan hükümet, sonucun olumlu olması halinde, GSM görüşme bedellerine uygulamakta olduğu ve %70'lere yaklaşan vergi sistemini nasıl bir şekle getirmek zorunda?

AB üyesi ülkeler de dahil, Türkiye'deki vergi oranları dünya ortalamalarının oldukça üzerinde seyretmektedir. Mobil haberleşmeye uygulanan bu yüksek vergi oranları bir yandan tüketicinin üzerinde baskı oluşturuyor, bir yanda da ülkemizdeki GSM pazarının büyümesini kısıtlıyor. Avrupa'da GSM haberleşmesinde uygulanan vergi oranları, yüzde 7.5 ile yüzde 20 arasında değişiyor. Birkaç örnek vermek gerekirse; bu oran İsviçre'de yüzde 7.5, Almanya ve İspanya'da yüzde 16, Portekiz'de yüzde 17, İngiltere'de yüzde 17.5, Yunanistan'da yüzde 18, Fransa'da yüzde 20.6 olarak gerçekleşiyor.

30 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da düzenlenen “AB Yolunda Türk Telekomünikasyon Sektörü” panellerinde vergi oranları konusu da gündeme gelmiş ve Dünya GSM Birliği Başkanı Robert Conway ilginç bir öngörüde bulunmuştu. Conway, yaptığı konuşmada, Türkiye'de halen yüzde 40 düzeyinde bulunan GSM telefonu pazar kullanım oranı, vergi oranlarının düşürülmesi halinde yükselebileceğini belirtmişti.

Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusu ile doğrudan ilgili olmasa da, GSM gibi stratejik bir pazarın büyümesine etkileri ve tüketiciye yansımaları göz önünde bulundurularak, vergi oranlarının mâkul seviyelere çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dünyada ve ülkemizde, bilgi ve haberleşme teknolojileri nasıl bir yaklaşım içerisindeler?

Tüm dünyada telekomünikasyon hizmetleri bilgi teknolojileri araçlarıyla gelişiyor ve çeşitleniyor. Uygulama geliştirici ve sistem bütünleştirici kuruluşlar tarafından üretilen çözümler, bir yandan telekomünikasyon pazarının büyümesine katkıda bulunuyor, diğer yandan ise bilişim pazarı da bu ilişki temelinde gelişip büyüyor. Bilişim ve telekomünikasyon sektörleri arasındaki ilişkilerin giderek yoğunlaştığını, iş hacminin arttığını görüyoruz. Öte yandan, yeni teknolojilere de doğru bir zamanlama ile yatırım yapıyor ve bu teknolojileri dünya ile eşzamanlı olarak ülkemize getiriyoruz

7 yıldır ana sponsor olarak desteklediğimiz CeBIT Bilişim Eurasia, hem Turkcell hem de tüm sektör için bu açıdan önemli bir organizasyon. CeBIT Bilişim Eurasia'da bir yandan yeni ürün ve hizmetlerimizi sergileme olanağı bulurken, bir yandan da tüketici ile yüz yüze iletişim kurabiliyoruz..

Turkcell bu yıl da CeBIT Bilişim Eurasia'da geniş bir portföy ile yer alacak. Fuarda “BiletCELL”, “Otomubul” gibi yeni servis ve ürünler çeşitli tanıtımlarla tanıtılacak. Ayrıca WAP'tan GPRS hizmetlerine, “Kontör Yükleme Kanalları”ndan “Genç Hazır Kart”a, pek çok Turkcell servisini ziyaretçilerimiz deneyerek tanıma olanağı bulacaklar.