Global One tarafından düzenlenen seminerde Türkiye'de Internet ve e-iş'in bugünü ve geleceği tartışıldı

Telekomünikasyon alanında hizmet veren Global One, müşterilerine ve medya mensuplarına yönelik düzenlediği "Yeni Ekonominin Teknolojik Altyapısı ve Değişen Paradigmalar" konulu seminerini Conrad Otel'de gerçekleştirdi.
Global One, Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu, Afrika Başkan Yardımcısı Çağatay Özdoğru, yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye'de Internet ve e-iş'in bugünü ve geleceği ile ilgili bigiler verdi.
Bugün Türkiye'de dört milyon Internet kullanıcısı olduğunu belirten Özdoğru, bunun üç yıl içinde onbeş milyona ulaşacağını belirtti. Türkiye'de halen mevcut, onsekiz milyon mobil telefon sayısının da üç yıl sonrasında otuz milyonu aşacağını belirten Özdoğru, üç yıl sonra Türkiye'de tamamen liberalleşmiş bir telekomünikasyon sektör var olacağını ifade etti.
Seminer İçin Türrkiye'ye gelen Global One Yayınlama ve Uygulama Bölümü üst düzey yöneticisi Rainer Karbach, şirketin dünya çapında Web yayını, mesaj, Lotus Notes ve güvenlik konularında satış öncesi danışmanlık ve proje yönetimi konularından sorumlu bulunuyor. Global One'la çalışmaya başlamadan önce Almanya'nın ilk ISS'lerinden birinin kurucuları arasında yer alan Karbach bundan önce de elektronik gazete alanında ilk uygulamalardan birini gerçekleştirdi.
Global One Yayınlama ve Uygulama Bölümü üst düzey yöneticisi Rainer Karbach, seminerin ilk bölümündeki konuşmasında kurumların e-iş stratejilerini yönetmede önemli bir faktör olan güvenlik sorununu ve Global One'ın bunun için sunduğu çözümleri anlattı. E-iş gerçeklerinin iş dünyasının mevcut yapısını zorunlu olarak değiştirdiğini ileri süren Karbach, bu değişimin 4 noktada odaklandığını ileri sürdü. Bunlar:
1. Uygulamalarda yaşanan evrim (Kurumsal Kaynak Planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi);
2. Yeni kullanım eğilimi (Kururm içi ve kurum dışı);
3. Yeni erişim imkanları (Sabit ve mobil uygulamalarda);
4. Ve yeni ülkelerin pazara katılması;
başlıklarında özetledi.

Bu ana başlıklarla değerlendirildiğinde müşteri ihtiyaçları kalite, güvenlik, esneklik, basitlik, mali verimlilik çerçevesinde belirleniyor. Kullanıcı ve trafik profillerinin devamlı değişmesi, bant genişliği ihtiyacının artması, kurumlar için hayati değeri olan uygulamaların gitgide daha çok "dağıtılmış altyapı" (distributed infrastructure ) ortamında kullanımı ve artan karmaşıklık e-iş alanında faaliyet gösterecek kurumlar bekeyen unsurları teşkil ediyor.
Global One'ın sunduğu hizmetler arasında yer alan "Web Yayıncılığı" pazarı her yıl geometrik olarak büyüyor. Amerika'da 2000 yılında 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan "Web Yayıncılığı" pazarının 2004 yılı itibariyle 25 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor. Kısaca kurumların Web sayfaları ile ilgili sunucu yatırımı periyodik bakım masrafları, bağlanma hızı, bağlantı sürekliliği, vb. tüm hizmetleri bir servis sağlayıcı kuruma devretmeleri olarak özetlenen "Web Yayıncılığı" çeşitli sebeplerden dolayı tercih ediliyor. Bunlar arasında, sahiplik maliyetlerinde sağlanan düşüş, daha iyi hizmet ve destek, pazara verilen hizmette sürat, güvenlik, kurum içi bilgi yetersizliği, ve kurum dışı işgücüne ihtiyaç duyulması ön sıralarda yer alıyor.
Seminerin ikinci bölümünün konuşmacıları arasında yer alan, Global One Türkiye Satış Direktörü, Cengiz Berik, Global One "e-iş olanaklar" çözümleri içerikli bir konuşma yaptı.
E2open isimli dünyanın lider Web ortamında tedarik zinciri oluşturma amacıyla kurulan Internet şirketinin baş tasarımcısı ve Dubai Internet City'nin tasarımcısı ve danışmanlarından Dr. Aynur Ünsal da, "Küresel e-pazarlar/Yeni Paradigmalar/Elektronik Üretim" başlıklı konuşmasıyla dünyadaki en son gelişmeleri aktardı. Yeni teknolojilerin özellikle tedarik zincirinde sağladığı verimlilik konusunu ön plana çıkaran Ünsal, bu yöntemleri başarıyla uygulayan kurumların ürün tasarım ve pazara sunuş aşamalarını öne çekerek kar oranlarını arttırmalarının mümkün olduğunu bildirdi.
E2open, aralarında IBM, Lucent, Seagate, Hitachi, Nortel, Panasonic vb. dev kuruluşun bulunduğu OEM'ler aracılığıyla kuruldu. Bir küresel elektronik pazar olan E2open, kurucu şirketler ve alıcılar arasında bilgisayar, telekomünikasyon gereçleri ve tüketici elektroniği konularında ürün tedariği amacını taşıyor.
1996-1997 dönemi Turizm Bakanı Bahattin Yücel ise "Internet Ekonomisinin Türkiye Turizmine Etkileri" konulu sunuşuyla seminerin öğle yemeğinde konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Global One, 1996 yılında dünyanın önde gelen telekomünikasyon kuruluşları Alman Deutsche Telekom, Fransız France Telecom ve Amerikalı Sprint'in ortaklığı ile kuruldu. Dünya telekomünikasyon devleri arasında yer alan Global One "Calling Card"lar (Arama kartları), şirketler için telekomünikasyon ağ çözümleri ve Internet servis sağlayıcıları, üniversiteler ve uluslararası müşterileri için çeşitli Internet hizmet ve çözümleri sağlıyor. Tüm bu çözümler Global One tarafından "Anahtar Teslimi Projeler" olarak sunuluyor.