3.Future Learning Konferansı (FL2010) İstanbul’da düzenlendi

Baykan Çallı

Uluslararası gelecek için öğrenme alanında yenilikler konferansı 10 - 14 Mayıs 2010 tarihleri arasında başarı ile gerçekleşti.
İstanbul Üniversitesi (İ.Ü), Türkiye Bilişim Vakfı (T.B.V), İstanbul Kültür Üniversitesi (İ.K.Ü) ve Türkiye Bilişim Derneği (T.B.D) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 10-14 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Doç. Dr.Sevinç Gülseçen, “E-öğrenme daha yeni bir olgu olmasına rağmen, uzaktan eğitimin Türkiye’de başlangıcı aslında oldukça eskidir. Uzaktan eğitim ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950’li yıllara kadar devam etmiştir” derken, T.B.V Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat da konu il ilgili düşüncelerini şöyle aktardı: “Günümüzde e-öğrenme, öğrenmeyi heyecanlı, çekici ve ilgi uyandıran hale getirmiştir. Öğrenme, doğası gereği, sosyal bir etkinliktir. E-öğrenme, çok güçlü ve kalıcı öğrenme deneyimlerinin yalnızca içerik ile değil, çevrimiçi topluluklar ve ağlar ile başarılabileceğini göstermiştir. E-öğrenme, öğrenmeyi iş süreçlerine entegre etmeyi de sağlar. Günümüzün rekabetçi dünyasında, kurumlar elemanlarına, sınıf eğitiminin yanında e-öğrenmeyi de kullanarak daha kalıcı ve daha ucuz bir eğitim sağlamaktadırlar. Bu çağdaş yöntem sayesinde öğrenme okul sınıflarından, klavyelere hatta mobil cihazlar yolu ile, el telefonlarımıza kadar gelmiştir.”
Uluslararası nitelikte yapılan bu konferanslarının düzenlenmesindeki amaç, gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca, öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşam boyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması için ortam sağlamak da bir başka hedeftir.

22 farklı ülkeden katılımcıları bir araya getiren konferansta:

  • 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü İ.Ü Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda FL2010 katılımcılarına konferans ve “İstanbul’u Kültürle Öğrenme Fotoğraf Yarışması” ile ilgili detaylar aktarılarak, İstanbul Üniversitesi hakkında bilgiler verildi ve rektörlük binası gezdirildi. “İstanbul Tarihi Yarımada” gezisi ile yabancı misafirlere İstanbul tanıtıldı. Aynı gün eş zamanlı olarak İstanbul Kültür Üniversitesi’nde Enocta tarafından “e-Learning Content Creation with Adobe Presenter”, ”e-Learning Content Management with Adobe Connect”, “Virtual Classroom Experiences with Adobe Connect Pro” adlı çalıştaylar yapıldı.

    FL2010 konferansının resmi açılışı, 11 Mayıs 2010 Salı günü İ.K.Ü Ataköy yerleşkesinde Akıngüç Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını Konferans Eş-Başkanı ve İÜ Enformatik Bölüm Başkanı Doç. Dr.Sevinç Gülseçen yaptı. Daha sonra TBD İstanbul Şubesi Başkanı Levent Karadağ, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İKÜ Rektörü Sayın Prof. Dursun Koçer, İ.Ü Rektörü Sayın Prof. Yunus Söylet, İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Harun Kaya konuşma yapmışlardır. Davetli konuşmacılar Prof. Badrul Khan (ABD), Prof. Sushill K. Sharma (ABD) ve Prof. Thao Le (Avustralya)’nin konuşmalarının ardından paralel oturumlara geçildi.

    FL2010 kapsamında düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilen First Eurasia Meeting of GeoGebra çalıştayı kapsamında, MEB öğretmenlerine GeoGebra eğitimi verildi. Oturumlardan sonra İ.K.Ü yerleşkesinde bir kokteyl düzenlendi. Keyifli geçen kokteylin arkasından, İ.K.Ü Akıngüç amfisinde Kadıköy Belediyesi Dünya Müzikleri Korosu konser verdi.

Bu yıl bir ilk daha gerçekleştirerek, Future Learning 2010 kapsamında “First Eurasia Meeting of Geogebra” toplantısı da organize edilmiş ve bu toplantıya da; 13 bildirili-sunum, 100 adet de katılımcı başvuruda bulunmuş.

  • 12 Mayıs Çarşamba günü İ.K.ܒde davetli konuşmacıların sunumları ardından, FL2010 ve GeoGebra oturumları yapıldı. Eş zamanlı olarak İ.ܒde ise, “Öğretim Üyelerinin e-Öğrenme’ye Karşı Tutumları: Türkiye ve Amerika Deneyimleri” adında bir panel düzenlendi. Prof. Erdal Balaban (İstanbul Üniversitesi) yönetiminde gerçekleşen panele; Yasemin Tunç (Ball State University, USA), Prof. Uğur Demiray (Anadolu Üniversitesi), Doç. Dr.Alper Cihan (İstanbul Üniversitesi), Doç. Dr.Kürşat Çağıltay (O.D.T.Ü), Yrd. Doç.Dr.Fatih Gürsul (İstanbul Üniversitesi) konuşmacı olarak katıldılar. Akşam, İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nde Gala yemeği verildi.

    13 Mayıs 2010 Perşembe e-Öğrenme firmalarının sunumu ile başlayan günü oturumlar takip etti. Akşam keyifli bir Boğaz turu ile tamamlandı.
  • 14 Mayıs 2010 Cuma günü oturumların ardından “e-Learning: What’s Next” adlı panel düzenlendi. Paneli, Konferans Eş-Başkanı ve T.B.V Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat yönetti. Panelde Prof. Ali Ekrem Özkul (YÖK), Prof. Andrew Gibbons (ABD), Prof. Badrul Khan (ABD), Prof. Nader Nada (Mısır) ve Ahmet Hançer (eNocta) panelist olarak katıldılar. Panelin ardından, fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklanarak ve konferans sonlandırıldı.

Bilgisayar destekli eğitime ilgi duyan öğretmenlerden, e-öğrenme konusunda dünya çapında üne sahip davetli konuşmacılara; e-öğrenmenin önemine inanmış katılımcılardan, bu konuda ürün geliştiren firma temsilcilerine kadar ilgilileri biraraya getiren FL2010, herkesi etkileyen kaliteli bir uluslararası atmosferde gerçekleşti. Yerli ve yabancı tüm misafirler, konferansın doyurucu nitelikte ve miktarda bilimsel ve sosyal etkinlik içerdiği yönünde görüş bildirdiler.
FL2010 konferansında ve konferans kapsamında gerçekleşen First Eurasia Meeting of GeoGebra Toplantısı sırasında sunulan tüm bildiriler, iki ayrı bildiri kitabında toplanarak İstanbul Kültür Üniversitesi yayını olarak basıldı.
Konferansın resmi Web sitesi (www.futurelearning.org.tr), hem konferans sırasındaki etkinlikler ile ilgili fotoğraf ve belgeleri hem sonrasında yapılan değerlendirme, görüş ve önerileri içermekte.