CEPİS: Kalkınma için işyerleri bilişimcilerle dolmalı, kadınlar için teknolojiye önem verilmeli

Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (Council of European Professional Informatics Societies-CEPIS) Bahar Konseyi, 5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde İtalya Milano’da Konsey toplantısını gerçekleştirdi. Merkezi Brüksel’de bulunan, 33 Avrupa ülkesi ve 350 binin üzerinde BT- Bilişim Teknolojileri uzmanının üyesi olduğu CEPİS’in 48. Konsey toplantısında üyeler, Avrupa’nın 25 farklı ülkesinden gelen bilişim teknolojileri sivil toplum kuruluşu (STK) başkan ve temsilcileri Radisson Blu Hotel’de bir araya geldi. Toplantıda, Avrupalı bilişim STK’leri yöneticileri, çevreci bilişim, BT profesyonelliği, e-yetkinlik ve kadın için teknoloji konularında deneyimlerini paylaştılar.
Bilişim teknolojileri alanındaki mesleki gelişmeler ve Avrupa’daki bilişim topluluğunun etkinliğine yardımcı olacak stratejileri belirlemek üzere gerçekleştirilen 48. CEPIS Konseyi’nde; Avrupa’nın geleceği olan rekabetçi ve sanal ekonominin, ancak doğru yeteneklerle donatılan BT profesyonellerinin iş alanlarını doldurabilmesiyle başarıya ulaşabileceği belirtildi. Çevreci bilişime dikkat edilmesi gereğinin altı çizilen toplantıda, kadın için teknoloji projelerine önümüzdeki dönemde daha fazla önem verileceği vurgulandı.
Avrupa bilişim politikalarına yön veren CEPİS’te Türkiye’yi 3 yıldır Türkiye Bilişim Derneği (TBD) adına temsil eden TBD Yönetim Kurulu Üyesi R. Erdem Erkul, toplantıya ilişkin bilgiler verdi. Erkul, CEPİS’te, ülkemizdeki BT kullanımı ve BT projeleri konusunda deneyimleri paylaşma olanağı bulduğunu bildirdi. Ülkemizdeki BT alanındaki gelişme ve projelerin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki bilişim STK başkan ve temsilcilerinin oldukça ilgisini çektiğini belirten Erkul, “Deneyimlerimizi paylaştığımız CEPİS’e üye ülkeler ile birlikte, çalışabilirlik ve dijital Avrupa’nın oluşturulması konusunda daha yakın çalışıyor olacağımız vurgulamak istiyorum” dedi.
CEPİS’in geleceği, “e-yetkinlik” ve “çevreci bilişim”de gördüğünü kaydeden Erkul, toplantıda “e-yetenek” ve “iş tanımı eşleşmesi”nin öneminin altını çizdiğini anlatarak sözlerine şöyle devam etti: “BT profesyonelliği, rekabetçi ve yenilikçi ekonominin BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri bağımlılığının giderek artmasıyla Avrupa için önemli bir büyüme dalı oldu. Ancak endişelenerek belirtmek gerekir ki; BT uzmanlarının büyük çoğunluğu, yeni mezun ve bilgi birikimi açısından yetersiz. Genel bir kariyer yolunun olmaması ve BT uzmanlığı tanımı üzerinde Avrupa’da genel bir mutabakata varılamamasından dolayı BT uzmanları mağdur oluyor.”
Erkul’un verdiği bilgiye göre, Avrupa’da 350 binin üzerinde BT uzmanını temsil eden CEPIS, 35 üye ülkenin desteğiyle ağını, Avrupa’nın endüstri uzmanlığı, bireysel profesyoneller ve akademisyenlerle birleştirip profesyonellik alanını geliştirecek. İnovasyon ve Değer Enstitüsü (Innovation Value Institute-IVI) ile birlikte, Avrupa Konseyi Girişim ve Endüstri Direktörlüğü’nün finanse ettiği CEPIS, BT uzmanlığı ve e-yetenek projelerinin1 yönetimini de üstlendi.
CEPIS tarafından yayınlanan bir raporda; kadınların, bazı ülkelerde BT uzmanlarının sadece yüzde 8 temsil ettiğine dikkat çekilip, Avrupa ülkelerinin acilen cinsiyet dengesizliği düzeltmesi uyarısı yapılıyor. With few women entering the IT profession as the demand for skilled IT professionals increases, Europe's economic success may be jeopardized. Akıllı büyüme ekonomisi için, BT uzmanlarına talebin artacağı, bu işleri dolduracak yetenekli ve yeterli insan sermayesinin Avrupa’da 2020 yılına kadar oluşturulmasının hayati olacağına vurgulanıyor.
1CEPIS BT Professionalism - http://cepis.org/index.jsp?p=827&n=940