TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız oldu

Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) Olağan Genel Kurul’unda yeni Yönetim Kurulu ve Başkanı seçildi. Yeni dönemde TÜBİSAD temsilini artırmak amacıyla Yönetim Kurulu Üye sayısı 21'e çıkarıldı. TÜBİSAD Olağan Genel Kurul’u, bugün gerçekleşti. Yeni Yönetim Kurulu’nun Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız oldu.
Genel Kurul’da açılış konuşması yapan TÜBİSAD eski Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy; “BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerinin öneminin tüm toplum tarafından paylaşılması gereğinin TÜBİSAD'a sorumluluk yüklediğini ve son üç yıldır, sektörün Türkiye’nin kalkınmasındaki muhtemel katkılarını ortaya koymak üzere, geniş bir platform ve güçlü bir ekip ile çalışmalarını yürüttüğünü, TÜBİSAD’ın üyelerinin desteği ve çalışmalarıyla sürekli olarak etkinliğini arttırdığını, Türkiye’de teknoloji ve telekomünikasyonu aynı hedefte birleştiren tek platform haline geldiğini” söyledi.
Derneğin 200’ü aşkın üyesi ile bilişim sektöründe temsil ettiği iş hacminin, yüzde 95’in üzerinde bir paya ulaştığını belirten Gürsoy, 2010-2012 döneminde yapılan çalışmalarla kalıcı etkileri olan proje, işbirlikleri ve girişimlerin hayata geçirildiğinin altını çizdi.
TÜBİSAD'ın çalışmalarında, sektörel politikalara etki etmeyi, sektörün tanıtımını ve bilinirliğini artırmayı, bilişim ve haberleşme teknolojileri sektörünün stratejik sektör olarak kalkınma politikalarında yer almasını sağlamayı, sektörde büyüme ve karlılığı artırmayı ve güvenilir ticari ve entellektüel bilgi merkezi olmayı öncelikli hedef olarak belirlediklerini dile getirdi. Üç yılın sonunda, Yönetim Kurulu ve komisyonların çalışmalarıyla, başlıca; Atılım İçin Bilişim Strateji Raporunu, sektör dernekleri arasında işbirliğini güçlendiren Sayısal Türkiye Platformunu, mevzuat öneri ve görüşlerini, sektör verilerini yayınlamak üzere Bilgi Merkezi projesini, üniversite sanayi işbirliğini somutlaştırmak ve ARGE faaliyetlerini güçlendirmek için İTÜ ile "Dijital Türkiye Üssü" projesini hayata geçirdiklerini aktardı.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız ise yeni dönemde oldukça güçlü bir Yönetim Kurulu ile, TÜBİSAD’ın bir yandan var olan proje ve çalışmaları devam ettirip, diğer yandan yeni proje ve girişimleri hayata geçireceğini, kamuoyuna düzenli olarak bilgi, veri sağlayacağını, kalıcı araştırmalar yaparak bilişim sektörünün bilgi merkezi haline dönüşeceğini, Türkiye’de bilişimin en stratejik sektör olduğu ve ekonominin rekabet gücünün arttırılması için bu gerçeği vurgulamaya ve bu yönde adımlar atılması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

TÜBİSAD’ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve görev dağılımı şu şekilde oluştu:


YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE

 Adnan Metin

1

Barış Öney

Ahmet Dalaman

2

Filiz Doğan

Burak Aydın

3

Ayla Sevand

Erkan Akdemir

4

Önder Kaplancık

Erol Bilecik

5

Zafer Küçüktaş

Güngör Kaymak

6

Erman Karaca

Hasan Süel

7

Sinan Kılıç

İbrahim Özer

8

Hakan Çevik

İlker Kuruöz

9

Murat Şahinoğlu

Kemal Cılız

10

Levent Kızıltan

11

Mehmet Nalbantoğlu

12

Nazım Özdemir

13

Serdar Tunaoğlu

14

Serdar Urçar

15

Tahsin Yılmaz

16

Tamer Özmen

17

Turgut Gürsoy

18

Ümit Cinali

19

Veli Tan Kirtiş

20

Yenal Gökyıldırım

21

.