Elektromanyetik yayın yapan cihazların “Acaba sağlığa zararı var mı?”

Bora Özbayburtlu / AirTies Ürün Müdürü

Elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri ile ilgili olarak bugüne kadar birçok resmi ve yetkili örgüt / kuruluş tarafından araştırmalar yürütülmüştür.
Elektromanyetik dalgalar ile çalışan Wi-Fi cihazlarının insan sağlığına etkisi
Masa üstü, diz üstü, tablet bilgisayar, GSM telefonu gibi birçok cihaz artık Wi-Fi (Kablosuz Bağlantı) donanımı ile standart olarak üretiliyor. Dolayısıyla, gündelik hayatımızda kullandığımız, elektromanyetik dalgalar ile haberleşen cihazların sayısı günden güne artıyor. Elektromanyetik yayın yapan cihazların sayısındaki bu artış, akıllara “Acaba sağlığa zararı var mı?” sorusunu getiriyor.
Elektromanyetik radyasyonun insan sağlığı üzerine etkileri ile ilgili olarak bugüne kadar birçok resmi ve yetkili örgüt / kuruluş tarafından araştırmalar yürütülmüştür. Yürütülen çalışmalar neticesinde elektromanyetik dalgalar ile haberleşen cihazlar için bazı standartlar belirlenmiştir. TÜBİTAK ve Bilten tarafından 2011 yılında yayınlanan “Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı” araştırmasına göre belirlenen standartlar içerisinde bugüne kadar yapılan tüm laboratuar deneyleri, deney hayvanları ile yapılan çalışmalar neticesinde, elektromanyetik dalgalarla iletişim yapan Wi-Fi cihazlarının insan-toplum sağlığına olumsuz etkisine dair herhangi bir bilimsel kanıt elde edilememiştir (1).
Ancak, izin verilen yasal sınırın üzerinde elektromanyetik yayınım yapan “yasa dışı” ürünlere dair hiçbir garanti ve test sonucu bulunmamaktadır. Daha yüksek kapsama alanı adına standart dışı ürünlerin kullanımından kaynaklanabilecek olası riskler tamamen kullanıcının kendisine aittir.

Sıkça Sorulan Sorular
Radyo dalgaları nedir? Kısıtları nelerdir? Kanserojen etkisi var mıdır?
Radyo dalgaları, düşük frekansta ve atom ya da molekülleri iyonlaştıramayacak dalga boyunda zayıf elektromanyetik dalgalardır.
Bugüne kadar yapılmış olan bilimsel deney ve araştırmalarda, radyo dalgalarının genetik bozukluk (DNA mutasyonu) ve kanserojen hücre meydana getirdiğine yönelik kanıt bulunamamıştır. Ancak, bu durum radyo dalgaları ile kanser arasında kesinlikle hiçbir ilişki yoktur diyebilmek için yeterli değildir. Bu nedenle, Wi-Fi cihazlarının kullanımına yönelik olarak Wi-Fi Alliance, WHO (Dünya Sağlık Örgütü-World Health Organization), ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) gibi kurumlar belirli direktifler yayınlamış, radyo dalgalarının kullanımında kısıtlar getirmişlerdir.
Wi-Fi cihazları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış olan dünya çapındaki sağlık örgütleri tarafından belirlenmiş olan standartlar içerisinde çalışmaktadır. Bu standartlar, bilimsel ve toplumu koruma amaçlı sınırların üzerine önemli ölçüde pay konularak; hastalar, yaşlılar, çocuklar, hamile kadınlar da dahil olmak üzere toplumun tüm üyelerini; ev, okul, hastane gibi tüm yapı ve kamu alanlarında kullanılması göz önünde bulundurularak belirlenmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Çalışma Örgütü (ILO) tarafından resmen tanınan bağımsız bir araştırma kuruluşu olan ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi), iyonlaştırıcı olmayan radyasyon (Radyo dalgaları iyonlaştırıcı olmayan radyasyon sınıfındadır) için sınır değerler yayınlanmış ve bu değerler birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde en yaygın kabul gören değerler arasında bulunmaktadır.

SAR nedir?
ICNIRP, yayınlamış olduğu standart ile vücut dokusundaki elektromanyetik radyasyonun emiliminin maksimum yoğunluğunun sınırlarını belirlemiştir. Özel emilim oranı denilen SAR (Specific Absorption Rate), cihazlar tarafından yayılan elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından ne kadar emildiğinin Kg başına belirlenmiş miktarıdır. Başka bir deyişle, uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarının ölçüm birimidir.
Mobil cihazlar ve Wi-Fi cihazları için ICNIRP tarafından belirlenen kurallarda belirtilen en yüksek SAR limit değeri açık alanda doku üzerine kilogram başına 2,0 Watt olarak belirlenmiştir. IEEE tarafından 2010 yılında yayınlanan ölçümlerde, (2) ev ve kamusal alanlarda yapılmış örnek elektromanyetik alan ölçümleri sunulmuştur. Bu ölçümler de göz önüne alındığında, standart bir kablosuz modemin kullanıldığı bir oturma odasında ölçülen ortalama değerler, ICNIRP limitlerinden yaklaşık 30.000 kat daha azdır (Fung et al., 2007). (3)
El telefonları için yapılan ölçümlerde ise, tamamen kapalı metal kafes görevi gören bir asansör kabini içerisinde ICNIRP limitlerinin %3,8 oranında üzerine çıkıldığı gözlenmiş, yine metal kafes görevi gören bir otomobil içerisinde ise yaklaşık 20 kat daha az değerlere ulaşılmıştır. (4)
Avrupa ülkelerinde, 2,4 GHz frekans bandında çalışan Wi-Fi cihazları için belirlenen en yüksek yayınım gücü (PT) 100 mW, yakın bir frekansta (1,9 GHz) çalışan GSM telefonları için yayınım gücü ise, 1000 mW (bir Wi-Fi cihazının yaklaşık on katı) ile sınırlandırılmıştır.
Sonuç olarak, Dünya Sağlık Örgütü, ICNIRP ve Wi-Fi Alliance tarafından onaylanan ve yayınlanan raporlara baktığımızda (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8) Wi-Fi cihazlarının insan sağlığına olan etkisi halen bilim insanlarınca araştırılmakta olan bir konu olmakla birlikte, kanıtlanmış hiçbir zararlı etkisi tespit edilmemiştir. Eğer günlük hayatta her an çevremizde bulunan radyo dalgaları insan sağlığına zararı olsaydı, Wi-Fi cihazlarına oranla daha sık ve vücuda yakın mesafede kullanılan GSM telefonları çok daha büyük zarar vermiş olacaktı (Chan et al., 2010; WHO, 2006; Foster, 2007; Foster Mart 2007; WiFi Alliance 2007). (www.airties.com)

Kaynaklar:

  1. : Tübitak – Bilten, “Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı”, 2001
  2. : Dr. Brian Chan, “Real-life Applications of ICNIRP Guidelines to Various Human EMF Exposure Issues”, Department of Electronic Engineering, City University of Hong Kong, IEEE Yayını, Mayıs 2010
  3. : L. C. Fung, K. H. Chan, W. K. Lam, S. W. Leung, Y. F. Wong, P. W. K. Wu, and C. K. Tang, “Electromagnetic Assessment on HumanSafety of RFID system at Hong Kong International Airport,” Microwave and Optical Technology Letters, vol. 49, no. 4, sayfa 924-928, Nisan 2007.
  4. : K.H. Chan, S. W. Leung, Y. M. Siu, “Specific absorption rate evaluation for people using wireless communication device in vehicle” 2010 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility , sayfa 706-711
  5. : WHO (Dünya Sağlık Örgütü), “Electromagnetic Fields and Public Health”, Fact Sheet No : 304, Mayıs 2006 -
  6. : Kenneth R. Foster, “Human Exposure to Radiofrequency Energy from Wireless Local Area Networks”, University of Pennsylvania, 2007
  7. : Foster KR, “Radiofrequency Exposure from Wireless LANs utilizing Wi-Fi Technology”, sayfa 280-289, Mart 2007
  8. : Wifi Alliance, “WIFI and Health Frequently Asked Questions”, Temmuz 2007

AirTies’a bir ödül daha
Geliştirdiği kablosuz ağ, IP ve Web TV çözümleri ile Türk mühendisliğinin gücünü Türkiye sınırları dışına taşıyan AirTies, dünya devlerini geride bırakarak ödülleri toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl TV yayıncılığı teknolojileri alanında sektörün en büyük buluşmalarından biri olan IBC Fuarı’ndan 2 ayrı ödülle dönen AirTies, IPTV alanındaki en büyük etkinlik olan IPTV World Forum’da ise “Best TV Consumer Device” kategorisinde özel takdir ödülü kazandı. IP üzerinden video görüntüleme/aktarımı sağlayan en iyi cihazlara verilen bu ödül için sektörün önde gelen piyasa analistleri ve gazetecilerden oluşan jüri, aralarında dünyaca ünlü şirketlerin de bulunduğu birçok aday arasından AirTies’ın Air4752 ürününü seçti.
AirTies Air4752, dünyanın ilk tümleşik 600+300Mbps hızda kablosuz ağ performansına sahip, çift bant destekli video aktarıcısı, medya sunucusu ve kablosuz erişim cihazı özelliklerini içinde barındıran bir ürün. Air4752, 5 GHz’te çalışan 4x4 802.11n MIMO özelliğine sahip kablosuz parçası sayesinde, telekom operatörünün sağladığı İnternet hattı üzerinden gelen yüksek çözünürlüklü TV yayınının, evin içerisindeki bir ya da birden fazla IPTV alıcı cihazına kablosuz olarak aktarılmasını sağlıyor. Cihaz aynı zamanda eski kablosuz teknolojiler ile de geriye dönük uyumlu çalışarak, 2,4 Ghz frekansında çalışan bilgisayar, akıllı GSM telefonu gibi cihazlara kablosuz İnternet erişimi imkanı sunuyor. Medya paylaşımı özelliği sayesinde USB yuvasına takılan bir hard diskte bulunan medya dosyalarının bilgisayar, akıllı TV, tablet bilgisayar gibi cihazlara aktarılmasını sağlıyor. Çok geniş bir kablosuz kapsama alanı oluşturmak için AirTies’ın MESH teknolojisini kullanan Air4752, bunun yanında yüksek hızda ve güvenilir kablosuz bağlantı için dinamik kanal değişimi, kayıp ve gecikmeleri engelleme gibi AirTies yazılımlarının güçlü özelliklerini barındırıyor.
Birçok uluslararası rakibini geride bırakarak bu ödülü almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren AirTies Başkanı Bülent Çelebi şöyle devam eti: “Air4752 hem servis sağlayıcıların hem de son kullanıcıların ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Servis sağlayıcılarının abonelerine kablosuz video aktarımı ve medya paylaşımı hizmetlerini verirken yüksek kalitede bağlantı sunmalarına destek olmak istedik. Bununla birlikte kullanıcı dostu olarak tasarlanan Air4752 tek tuşla kurulum, Ağ Asistanı gibi özellikleriyle kullanıcılarının kablosuz ağlarını kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor. Bu özel takdir ödülü, aynı zamanda AirTies teknolojisinin IPTV sektöründe edindiği yeri açıkça ortaya koyması açısından da son derece anlamlı…”