Değişen dünyada yeni teknoloji eğilimleri gelişerek yoluna devam ediyor.

Baykan Çallı

Değişen dünyada yeni teknoloji eğilimleri gelişerek yoluna devam ediyor.
Dünya değişiyor, ürün ve hizmetler farklı bir yapılanma içerisine girip yeniden hayatımızın içerisinde konumlanıyor. Rekabet artarken inovasyonun önemi ve değeri çok daha fazla hissediliyor.
Eski teamüller yerini yenilerine bırakırken, yeni gelen teknolojiler hayatları külliyen değiştiriyor. Artık herkes her yerden bilgiye hızlı erişim istiyor. Erişilen bilgiler hızlıca değerlendirilip gerek özel hayata gerekse iş hayatına bütünleştirilip kullanılıyor.
Telepati Dergisi olarak Accenture Ülke Müdürü Tolga Ulutaş ile yapmış olduğumuz görüşmede gelecek eğilimleri hakkında bilgiler aldık.

Mobil pazarlar yüzde 100 veri olma yolunda ilerliyor
Bugün gelinen noktada veri gelirlerinin ses gelirlerini geçme yolunda ilerliyor. Bu döngünün firmaların iş yapış şekillerini tamamen değiştireceğini biliyoruz. Eskiden ses birinci öncelikli işti ve telekomünikasyon gelirleri sesin üzerine ek gelir olarak görülüyordu. Ama artık gelinen noktada veri gelirleri ses gelirlerinin önüne geçmeye başlıyor. Dolayısıyla bu dönüşüm, bütün pazarı değiştiren bir konuma ulaşıyor. Amerikan pazarına baktığımız zaman, 2013 yılında veri ve ses gelirlerinin eşitlenmesi ön görülüyor. 2017 yılında da tüm dünya pazarındaki toplam veri gelirlerinin ses gelirlerini geçmesi ön görülmekte. Bunun sonucunda, satılan ve satılmış olan akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar bu dönüşümün hızlanmasını destekliyor. Satılan her cihaz operatörler açısından çok büyük önem teşkil ediyor. 2010 yılında 600 milyondan fazla cihaz satışı gerçekleşti.
Şu anda karşılaştığımız üç büyük eğilim bulunuyor ve bu eğilimler birbirlerini destekliyor. Mobil verinin hızla büyüdüğünü ve herkesin her yerden bilgiye erişmek istediğini görüyoruz. Aynı zamanda bulut bilişim teknolojileri de bu istekleri mümkün kılan teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Tabi ki, bu gelişmeler kurumlar için büyük değişimler anlamı taşıyor ve yeniden tasarlanmayı zorunlu kılıyor.

Tüketici beklentileri giderek artıyor
Tüketiciler artık kurumlardan daha fazla beklenti içerisindeler. Sosyal medya ile başlayan ve ardından kurumlara da sirayet etmekte olan mobil veri ve mobil kullanım gibi konular beklentileri yukarıya çekiyor. Kurumlar tek bir noktadan beklentileri karşılamak istiyorlar ve bu noktalara doğru yöneliyorlar. Tabi bu noktada kurumların beklentilere cevap verebilme potansiyeli ortaya çıkıyor. Karlılığın önemi çok fazla göze çarpıyor ve karlılık gittikçe düşüyor. Bu sebeple de kurumların beklentilere cevap verebilmeleri de azalıyor. Arada çok büyük bir fark oluşuyor. Tabi buradaki çözüm her zaman olduğu gibi teknoloji etrafında oluşuyor. Kullanıcıların giderek daha fazla teknoloji ile yaşaması ve kullanıcıların yaşam döngüsüne uygun teknolojilerin geliştirilmesiyle fark yaratılması mümkün.
Geleceğin gelir kaynaklarına baktığımız zaman, telekom operatörlerinin kurumların ihtiyaçlarını dikey olarak görüp onlara bu hizmetleri vermeleri çok önemli. Ayrıca kurumsal inovasyon alanları ve tüketici inovasyon alanlarını da görmekteyiz.

Yeni bilişim ekosistemi
Sürekli artış içerisinde olan cihazlar ile pazarlar çeşitlilik içerisine giriyor. Birçok fırsatın ortaya çıktığını ve yeni oluşumların hayatımızdaki yerini aldığını görüyoruz. Oluşan yeni bilişim ekosistemi dahilinde mobil verinin, bulut bilişim çözümlerinin ve hareketli teknoloji kullanıcılarının birbirlerini destekleyerek geliştiklerini söylemek mümkün. Bu platformlar, kullanıcıların günlük yaşam akışına uyum sağlayan yapılar olmalı. Var olan müşteri kitlesinin bu platformlar üzerinde daha büyük servislere doğru taşınması gerekiyor. Bu platformlar, kullanıcıların günlük yaşam akışına uyum sağlayan yapılar olmalı. Cihazların, platformların ve içeriklerin tek başlarına çözüm olmaktan çıkıyorlar. Hepsi bir bütünlük içerisinde gelişim gösterip hareket alanlarını geliştiriyorlar. Artık sunulan servislerin organize olarak hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Bulut bilişim çözümlerinin de bu döngü içerisinde giderek önem kazandığını görüyoruz.

Beklentileri karşılayabilmek yenilikçi teknolojiler ile mümkün
Kurumlar ihtiyaçları karşılamak adına yeniden her zaman olduğu gibi yenilikçi teknolojileri kullanarak boşlukları dolduracaklar. Beklentilere cevap verebilmenin kilit noktasının yeni teknolojileri en uygun şekilde kullanıma sunmaktan geçtiğini söyleyebilirim. Başarılı uygulamalar sayesinde farklı ihtiyaçlara hızlı şekilde geri dönüş sağlamak mümkün. Pazarların ve yenilikçi teknolojilerin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Artık operatörlerin yüzde 100 olarak veriye doğru ilerlediğini göz önünde bulundurursak; başarılı olmak adına büyük değişimlerin yapılanma içerisinde hayata geçirilmesi çok büyük önem arz ediyor. Bilişim teknolojilerindeki yeni ekosistemleri yakalayabilmek için ayrı ayrı çalışmalar yapmaktan kaçınılmalı. Çünkü günümüzde her şey birbiriyle ilişki kuruyor ve bu şekilde gelişimini arttırarak ilerliyor. Yeni satış yöntemleri, yeni teklifler ve çözümler, yeni sistem ve organizasyonlar kurumların odaklanması gereken temel noktalar olmalıdır.

IP pazarın dokusunu değiştiriyor
Var olan iş kollarına baktığımızda; IP’nin etkisi ile birlikte iş kolları dönüşüm içerisine girmiş olduğunu görüyoruz. IP, pazarları makinelerin kendi aralarında konuşması üzerine odaklıyor. Bu noktada operatörlerin çok büyük avantajları söz konusu. Operatörlerin her biri müşterilerine her ay ve çok daha büyük sıklıkta erişebiliyor, fatura kesebiliyor, servis ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve aynı zamanda tüketicilerin erişebileceği birçok fiziksel ortama sahipler. IP dönüşümünü nasıl kullanmamız gerektiğine baktığımızda, karşımıza platform ortamlarının yaratılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu ortamlar kullanıcıların günlük yaşamlarına uygun olarak konumlandırılmalı ve sunulmalı. İş modellerinin değişmesi ile birçok fırsatın ortaya çıktığını görüyoruz. Oluşan bu fırsat ortamında değer yaratabilmek önemli. Nasıl değerler yaratabileceğimizi iyi belirlemeliyiz. Belirlediğimiz strateji doğrultusunda harekete geçip müşterilerimize ulaşmalıyız. Oluşturulacak olan platformlar aracılığıyla kullanıcılara ulaşmak çok önemli çünkü bu platformlar değer yaratmak konusunda öncülük ediyorlar.

Telekom operatörleri süper platformu kurmalı
Telekom operatörleri müşterilerine ulaşmak adına geleceğin platformları olan ‘Süper Platformları’ kurmaları gerekiyor. Bu platformlar üzerinden müşterilerinize kendinizi iyi tanıtarak bir sonraki önerilerinizi sunmanız gerekiyor. Bu hizmetlere gerek cihaz, veri servisi ve gerekiyorsa bulut bilişim çözümlerini sunaraktan devam etmelisiniz. Kurumsal inovasyon zor bir iş. Tüketici inovasyonu sahipleniyor, ilk başta kendisi kurguluyor ve tüketicide oluşan bu gelişim kurumlara taşınıyor. Bilişim teknolojileri iş alanlarının yeni kuralları tüketici pazarında yazılıyor. Kurumsal Pazar gün geçtikçe artan bir şekilde tüketici pazarındaki ürünleri ve pazarlama yöntemlerini kendisine uyarlıyor. Kurumsal bulut uygulamaları, tüketici bulut uygulamalarını takip ediyor. Günümüzde, perakende B2B bulut pazarı tamamen bağımsız bir şekilde gelişiyor. Operatör kuruluşları kurumsal perakende bulut uygulamaları pazarında ideal bir bütünleştirici noktaya sahip bulunuyor.