Bilgiye hızlı erişim

Baykan Çallı

ITU üyesi Intel tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve teknolojinin yaygınlaştırılması konularında 19 ülkeden gelen katılımcılar bilgi paylaşımı gerçekleştirmeye olanak buldular.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu desteği ile Intel tarafından düzenlenen ‘Geniş bandın yaygınlaştırılması ve Evrensel hizmet fonlarının (USF) kullanımı’ etkinliğinde, uluslararası teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler aktarıldı.
İnternet günümüzün elzem bir aracı halini almış bulunuyor. İnternet’in kullanımı ve yaygınlaştırılması ülkelerin öncelikli hedef ve amaçlarını belirliyor. Bu sebeplerden ötürü; günümüzde gerek kişisel olarak gerekse kamu kuruluşlarını nezdinde bilgiye hızlı ve her yerden ulaşabilmek çok büyük önem arz ediyor.
ITU üyesi Intel tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, uluslararası alanda yapılan çalışmalar ve teknolojinin yaygınlaştırılması konularında 19 ülkeden gelen katılımcılar bilgi paylaşımı gerçekleştirmeye olanak buldular. Etkinliğe, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’nın 19 ülkesinden önemli liderler katılım gerçekleştirdiler.

80 ülkede dönüşüme katkı
Evrensel hizmet fonlarının, gelişmekte olan ülkelerin dönüşümünü önemli ölçüde etkilediğini belirten Intel World Ahead Programı Başkan Yardımcısı John Davies, “Teknolojinin gelişimi çok hızlı bir şekilde hayatımızı etkiliyor. Bundan dolayı, gerek yerel anlamda gerekse küresel anlamda teknolojinin doğru konumlandırılması çok önemli. Biz Intel olarak, her yıl dünya çapında çalışmalar gerçekleştirerek bu çalışmaları azami biçimde destekliyoruz. 80’in üzerinde ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalarımız ile dönüşümü öncülük ediyor ve teşviklerimizi sunuyoruz. Bu sayede; şehirlerde yaşayan insanlarımıza sağlanan olanakları kırsal alanda yaşamakta olan insanlara da ulaştırıyoruz. Yaşamları değiştirerek fırsat eşitliği yaratmak amacındayız. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile eğitim alanındaki gelişimin önünü açarak, insanların kendi hayatlarını daha etkin gerçekleştirebilmelerine olanak yaratıyoruz. Ayrıca istihdam alanında yaratmış olduğumuz yeniliklerle de gelişime katkılarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada evrensel hizmet fonlarının her ülke için ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Her devlet, ülkelerinde hayata geçirmek istediği dönüşüm süreçleri için bu fonlardan yararlanıyor. Dünya üzerinde yaşanan bu değişim süreçlerindeki hedefleri yakalayabilmek için evrensel hizmet fonları önemli bir kaynak. Devletler bu fonlardan yararlanarak belirledikleri stratejiler doğrultusunda hedeflerine daha hızlı ve çabuk ulaşabiliyorlar. Günümüzde Hindistan’da 2,6 milyon insan evrensel hizmet fonları sayesinde geniş bant kullanımı gerçekleştirerek İnternet’e bağlanıyor. Türkiye’deki Fatih projesi de bu açıdan çok büyük önem teşkil ediyor. İnternet’in yaygınlaştırılması ve geniş bant kullanımının arttırılması adına atılmış büyük bir adım” dedi.

İnternet kullanımı ile etkileşimimiz artıyor
Günümüzde 7 milyar insanın İnternet kullanımı gerçekleştirerek birbirlerine bağlandığını ifade eden Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri ve Geniş bant Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Hamadoun Toure, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hızla gelişmekte olan İnternet kullanımı sayesinde bugün 6 milyar insan mobil cihazlar ile birbirlerine bağlanarak etkileşimlerini sürdürüyor. İnternet’in kullanımı ile insanların hayatlarının geçirmekte olduğu dönüşümü hepimiz görüyoruz. Bunun en çarpıcı örneğini, 2005 yılında henüz kurulmamış olan Facebook ile görmekteyiz. Facebook’un bugün itibariyle 800 milyon kullanıcısının olduğu aşikârdır. Eğer ki; Facebook bir ülke olmuş olsaydı bugün dünyanın 3. büyük ülkesi olurdu. Tabi ki şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki, bugün yaşanan gelişmelere rağmen dünya nüfusunun 3’te 1’i hala İnternet’e bağlı değil. Bunun giderilmesi ve bu fazında kapsama dahil edilmesi gerekiyor. İnternet’in gerek eğitimde gerekse istihdam alanlarında yaratmış olduğu yenilik ve avantajlardan herkesin yararlanması gerekiyor. Sayısal uçurumu ortadan kaldırmak adına yapılacak her türlü girişimin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Geniş bandın kullanımı, sadece ülkelere ekonomik anlamda katkılar sağlamıyor aynı zamanda gelecek nesiller için de fırsatlar sunuyor. Gelecek nesillerin önünü açıcı çalışmaları hızla hayata geçirmemiz gerekiyor. Tabi ki; geniş bant kullanımının yanı sıra altyapılara yapılacak olan yatırımlara dikkat etmemiz gerek. Yeterli altyapı çalışmalarınız yok ise geniş bandın kullanımı avantajdan çok dezavantaj halini alıyor. Geliştirilen ve sunulan hizmetler için hukuksal düzenlemeleri de göz ardı etmemeliyiz. Olası bir kaotik durum ile karşı karşıya kalmak istemiyor isek planlama ve stratejilerimizi çok dikkatli oluşturmalıyız.”

Bilişim ve Haberleşme sektörü bir yaşam tarzı

Bilişim ve Haberleşme sektörünün artık bir sektör olmaktan çıkıp, bir yaşam tarzı halini aldığına dikkat çeken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, “Türkiye, teknoloji kullanımında yapmış olduğu atılımların yanında, gerçekleştirmiş olduğu yüzde 8,5’luk büyüme ile Çin’den sonra gelişim gösteren ikinci ülke oldu. Bu gelişim içerisinde bilişim ve haberleşme sektörünün gelişimi ise yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bunun nedeni ise, bilişim ve haberleşme sektörünün Türkiye’nin öncelikli konularından bir tanesi olmasıdır. 75 milyonluk nüfusumuzun 67 milyonu mobil abone olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, ara bağlantı ücretlerinde Avrupa ülkeleri arasında en düşük ücretlendirmeyi sunar konumda. Bunun sonucunda da, Türkiye ayda 261 dakika ile Avrupa’da Fransa’dan sonra en çok konuşan ikinci ülke. Bu yılın sonunda ise birinci olacağımız inancındayım. Ayda atılan 211 kısa mesaj adedi ile Avrupa’da birinci ülkeyiz. Bu noktada Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olmamız önemli bir faktör. Aynı zamanda ülkemizin geniş bant kullanımında çok hızlı bir artış gösterdiğini söylememiz mümkün. World Economic Forum verilerine göre; dünyada 1 milyondan fazla haneye 1000 Megabit İnternet erişimi sağlayabilen 4 ülkeden bir tanesiyiz. Mobil kapsamada da en geniş kapsama alanına sahip ülkeyiz. Bu alandaki çalışmalarımız gün geçtikçe daha da artacaktır. Tabi bu çalışmalarımız sürerken uluslararası arama ücretlerinde yaşadığımız sorun dikkat çekiyor. Bu alanda ücretlerin düşürülmesi ve halklarımızın birbirleri arasında daha fazla konuşabilmelerini sağlamamız gerekiyor. Ayrıca bir diğer önemli konu ise elektronik ticaret ve buna bağlı olarak güvenlik. Güncel yaşantımız giderek elektronik ticarete doğru kayıyor. Geçen yıl Türkiye’de elektronik ticaret hacmi yüzde 45 artış ile 13 milyar dolara ulaştı. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre öngörümüz, 2020 yılında, halkımızın yapmış olduğu ticaretin yüzde 90’dan fazlası elektronik ticaret olacaktır. Dünyada ise, elektronik ticaret hacmi 10 trilyon dolardır. 2020 yılında bu rakamın 24 trilyon dolar olacağı hesaplanıyor. Bu konuda bilhassa bilgi güvenliği konusunda, uluslararası iş birliği boyutunda gerekli yasal düzenlemelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Sayısal uçurum kaldırılarak müreffeh bir toplum yaratılabilir
Gelişen dünyamızda sağlıklı ve doğru projeler geliştirip sunmanın gelecek nesillerin önünün açılmasında önemli bir yeri olduğunu kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Habib Soluk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Unutmamamız gerekir ki; bilgi paylaştıkça büyür ve ülkelerimizin gelişmesine katkı sağlar. Günümüzde artık gelinen noktada, ülkelerin gelişmişlik oranı hane başına düşen İnternet erişim hızı, İnternet kullanım oranları ve özgün içerik geliştirme gibi kıstaslar ile belirleniyor. Sayısal uçurum gibi bilişim değerleri refahı belirlemede daha etkin olmakta. Bilişim ve Haberleşme teknolojileri ve onun altyapıları ulusal ve uluslararası gelişmişlik farklılıklarını anlamamıza yardımcı olmak ile birlikte bu farklılıklar gidermede bizlere yardımcı olmakta. Bilişim ve Haberleşme teknolojilerinin bizlere sunmuş olduğu fırsatları somut olarak ortaya koymaya başlamış bulunuyoruz. Projelerimizin en başında yer alan ‘Fatih Projesi’ gelişen teknolojilerin kullanımı ve yarattığı imkanları anlamamız açısından güzel bir örnektir. Bu tür çalışmalarımızı ilerleyen günlerde daha da arttırarak geliştirmeye devam edeceğiz. Bunu için tabi ki ARGE’nin olmazsa olmazlarımız arasında olduğunu söylememiz gerekiyor. Her geçen yıl ARGE gelişimi için daha çok önemli adımlar atıyoruz. Gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatları herkesin kullanımına sunarak fırsat eşitliği yaratmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz.”