Adalet Bakanlığı’nın çevrimiçi yargı hizmeti UYAP, davaları elektronik ortama getiriyor

Zeynep Kurtpınar

Kurum ve şirketlere yönelik bir hizmet olan UYAP Kurum Net kapısı, kamu ve özel kurum yetkililerinin İnternet üzerinden e-imza ile UYAP\'a erişerek çalıştıkları kurumla ilgili icra ve iflas ile dava dosyalarını takip edebilmelerini sağlayan bir uygulama yazılımı.
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Kamu hizmetleri kapsamında, Kurum ve Şirketlere yönelik sunulan UYAP Kurum Net kapısının amacı; Adliyelere giderek davalar hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafını ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamak; yasal süreleri kolayca ve doğru bir şekilde tespit etmek, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulmasını sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyerek, davanın tarafı olan şirketler için hukuki ve cezai sorumluluğun doğmamasını sağlamak.
UYAP Bilişim Sistemi, Adalet Bakanlığı tarafından sunulan çevrimiçi yargı hizmeti olarak dikkat çekiyor. UYAP ile adalet hizmetlerine kısa zamanda, az maliyetle, şeffaf ve hızlı ulaşım sağlıyor. UYAP şirketlere ve kamu kurumlarına, Türkiye genelinde, adli ve idari yargı ile icra mahkemelerinde lehlerine ya da aleyhlerine açılan tüm davaları elektronik ortamda takip imkanı sağlıyor. Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının önemli bir parçası olan elektronik adalet sistemi UYAP, şirketlere yargı işlemlerinde kolaylık sağlıyor.
UYAP Bilişim Sistemi, Adalet Bakanlığı’nın bir hizmeti olarak adalet hizmetlerine kısa zamanda, az maliyetle, şeffaf ve hızlı ulaşım imkanı veriyor. UYAP şirketlere, Türkiye genelinde, adli ve idari yargı ile icra mahkemelerinde leh ya da aleyhlerine açılan tüm davaları elektronik ortamda takip imkanı sağlıyor.
Merkezi bir bilişim sistemi olarak UYAP; yargı organları da dahil, bütün mahkemeleri, savcılık birimlerini, icra dairelerini, infaz birimlerini istisnasız olarak kapsıyor.
UYAP Bilişim Sistemi’nin amacı, adliyelere giderek davalar hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafını ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamak. UYAP ile, yasal süreleri kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak, bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanması engellenmektedir. Bu şekilde, davanın tarafı olan şirketler ve kurumlar için hukuki ve cezai sorumluluğun doğması engelleniyor.

İnternet aracılığıyla tüm davalara ulaşım sağlanıyor
UYAP ile şirket ve kurumların taraf olduğu dava tevzi edilerek mahkemeden esas numarası verildiğinde, dava bilgilerine İnternet aracılığıyla her an her yerden ulaşılması sağlanıyor. Kurum ve şirketlerin lehine veya aleyhine açılan dava/icra takibi hakkında öncelikle şirket yetkilisinin haberinin olması sağlanırken, davaya ilişkin duruşma günü, safahat bilgisi, dosyaya ait tüm evrak içeriğine ve şirkete ait kaç adet dava dosyası olduğuna dair dava sayısı öğrenilebiliyor. UYAP sistemi; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit ve takip edilmesine olanak tanırken, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulmasını, bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Yargı birimleri gereksiz meşgul edilmediği için iş gücü kaybını engelleyen UYAP, yargının daha hızlı hizmet vermesini sağlıyor ve yargı giderlerini azaltıyor.

UYAP Bilişim Sistemi’nin kullanımı
UYAP, kullanımı oldukça kolay bir sistem olarak hazırlanmış. Kurum Net kapısı üzerinden şirket/kurum lehine veya aleyhine açılmış olan tüm davaların takip edilebilmesi için yetkilendirilen en fazla 5 kişiye, Kurum Net kapısı kullanım yetkisi veriliyor. Söz konusu firma/kurum yetkililerinin, Kurum Net kapısını kullanabilmeleri için, e-imza veya m-imza’ya sahip olmaları gerekiyor. Yetkilendirilen kişiler, Kurumlarının ve şirketlerinin lehine veya aleyhine açılan dava/icra takibi hakkında, davaya ilişkin duruşma günü, safahat bilgisi, dosyaya ait tüm evrak içeriğine ve şirkete ait kaç adet dava dosyası olduğuna dair dava sayısını öğrenilebiliyorlar. UYAP Bilişim Sistemi’ne kayıt olmak ve detaylar için, (https://kurum.uyap.gov.tr/).