17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü İzmir’de kutlandı

 

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de 17 Mayıs’ta kutlanan Dünya Telekomünikasyon Günü etkinlikleri “Bilişim Sektöründe Kadınların Yeri ve Etkisi” teması ile İzmir’de yapıldı.
Tüm Telekomünikasyon ve İşadamları Derneği (TÜTED) tarafından düzenlenen etkinlikler T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve BTK Başkanı Tayfun Acarer gibi önemli isimleri ağırladı.
Avea, Turkcell, Türk Telekom, Türksat ve Vodafone’un ana destekçiliğinde gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşması yapan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “TUİK verilerine göre ülkemizde 16-74 yas arasında kadınlar arasında İnternet kullanımı oranı yüzde 35,3, erkeklerde yüzde 54,9’tir” diyerek bu rakamın 2005 yılında erkeklerde yüzde 9,6, kadınlarda 4,33 olduğuna dikkat çekti. 2005’ten bu yana aradaki makasın kapandığını, kadınlar lehine bir gelişme gözlendiğini söyledi. Türkiye’deki bölgeler arasındaki gelişme konusunda da aradaki farkı kapatma amacıyla gerekli çalışmayı yaptıklarını ifade eden Yıldırım, toplumda bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla yapılan sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini kaydetti. Sektörün telekomünikasyonla ilgili sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten duyduğu memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Yıldırım, günün teması olan kadının iş hayatındaki yeri, sosyal hayatındaki yerine verilen önemi vurguladı ve İzmir’in de bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerine öncülük ettiğini söyledi.
Bakanlığın 2023 hedefini hatırlatan BTK Kurul Başkanı Acarer, bakanın hedeflerinden birçoğunun beklentilerden daha yüksek sonuçlar verdiğini belirtti. Son 10 yılda gelinen noktanın hiç de mütevazı olmadığına dikkat çeken Acarer, ülkenin bugün ulaştığı altyapının giderek ivme kazandığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri sektöründe kadın istihdamına verilen öneme de değinen Acarer, kadının Türkiye’nin 2023 hedeflerine çok büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi. Acarer, “Bilişim sektöründeki istihdamda yüzde 29 artış yaşanırken bilişimdeki kadın istihdamındaki artış ise yüzde 40 olmuştur” diyerek İnternet, altyapı, çağrı merkezlerinin yaygınlığının istihdama katkısı ve güvenli internet konularına değindi.
TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Dünya Telekomünikasyon günü ve etkinlikleriyle ilgili olarak “Bugün bizce sektörümüzün başarılarını dile getirdiğimiz, bir araya gelerek görüşlerimizi değiş tokuş ettiğimiz, bilgilerimize yenilerini eklediğimiz bir bayram. Ümit ediyorum ki bugün düzenlenecek paneller, bundan sonraki süreçte kadının sektördeki yeri ve etkisinin gelişip güçlenmesi açısından olumlu sonuçlar getirecek bir kilometre taşı oluşturacaklardır” şeklinde konuştu.
Etkinliğe, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Fırat, BTK Üst Kurul Üyeleri, İzmir Valisi M. Cahit Kıraç ve Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik de katıldı.
Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ve Türksat Genel Müdürü Özkan Dalbay’ın katıldığı ortak panelde “Sektörün Liderlerinden Bilişim ve Haberleşmede Kadının Akıl Terine Bakış” konuşuldu. Panelin başkanlığını BTK Kurul Üyesi Galip Zerey tarafından yapıldı.
“2023 Hedeflerine Doğru Sektörde Kadının Yeri” konulu panelde ise, yöneticiliği BTK Kurum Başkan Yardımcısı Deniz Yanık üstlendi. Panel katılımcıları arasında Vodafone Kurumsal Sabit İş ve Yakınsama Hizmetleri Direktörü Dr. Ayşe Ufuk Ağar, Türk Telekom Artvin İl Müdürü Oya Arkadaş, ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Uzay Servisleri Departmanı Başkan Yardımcısı Mehtap (Muluk) Dufour, AVEA Regülasyon Analizi ve Endüstri İlişkileri Direktörü Ceylan Demir Erdal, Türksat Bilişim Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Mustafa Taylan Güvercin ve Turkcell Kurumsal Vatandaşlık Bölüm Başkanı Zeynep Özbil yer aldı.
Yetkilendirme Dairesi Başkanı Elif Özdemir’in başkanlığında, STK temsilcilerinin katıldığı panelde ise konu Sektör Sivil Toplum Örgütlenmesinde Kadının Yeri ve Önemi” oldu. Panelde Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Arsan, Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi K. Erman Karaca, Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Kır, Tüm İnternet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Sarp Nebil ve Yazılım Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı Zeynep Sarılar yer aldı.

TÜTED ile Dünya Telekomünikasyon Günü
Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜTED, geçtiğimiz yıl İzmir’de 17 Mayıs tarihinde yapılan başarılı organizasyona da imza atmıştı. 2011’de tüm dünyada düzenlenen etkinliklerde “Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri ile Kırsalda Daha İyi bir Yaşam” teması konu alınmıştı. 2012 yılında Dünya Telekomünikasyon Günü etkinliklerinin organizasyonuna tekrar aday olmasının ardından TÜTED, Bilişim ve Haberleşme Kurumu tarafından yeniden görevlendirildi.
TÜTED, 23 yıllık birikiminin getirdiği deneyim ile 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü’nü telekomünikasyon sektörü adına büyük bir görevdeşlik ve farkındalık yaratılması için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor. Paris‘te 1865 tarihinde yirmi ülke tarafından ilk adımları atılan, şimdi ise merkezi Cenevre olan ITU-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin kuruluş günü olan 17 Mayıs; tüm dünyanın yanı sıra, Türkiye'de de Dünya Telekomünikasyon Günü olarak kutlanıyor.

TÜTED
Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), 1988 yılında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren sanayiciler ve işadamları tarafından kurulmuş bulunmakta. Üyesi olan kişi ve kurumlar arasında sinerji yaratmayı hedefleyen Dernek’in 170 aktif üyesi bulunmakta. TÜTED, sektörün müşterek yararlarını belirlemeyi, mesleki sorunlara bulunacak çözümlere destek olmayı, üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimi için etkinlikler organize etmeyi, telekomünikasyon standartlarını belirlemeyi, ortak bir telekomünikasyon terminolojisi oluşturmayı ve eğitim faaliyetlerinde ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasında işbirliğini özendirmeyi amaçlamakta. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü gibi yasal mercilere önergeler hazırlamakta ve sunmaktadır.
TÜTED, dünyada ve Türkiye’deki güncel gelişmeleri takip ederek üyelerini ve tüm sektörü bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi, böylece yatırımları teşvik ederek iş alternatifleri yaratmayı hedeflemekte. Hedefi, dünya çapında geliştirilen projelere paralel olarak, Türkiye’de de telekomünikasyon sektöründe yeni projeler geliştirmek, yorumlar ve önergeler hazırlayıp sunmak yoluyla sektörün gelişimine katkıda bulunmak, sektörü etkileyen yasa düzenlemelerine etkin bir şekilde katılmak. (www.tuted.org.tr)