Bilişim ve İnternet araştırılıyor

Baykan Çallı

27 Mayıs 2012 tarihinde TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Kuştepe yerleşkesinde katılımcılar ile paylaşıldı.
Dünya çapındaki hızlı gelişimi ile herkesin odak noktası halini almış olan bilişim ve İnternet, 17 üyeye sahip TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu tarafından inceleniyor. 15 Mart 2012 tarihinde kurulan komisyonun bugüne kadar 27 oturum yaparak 100'ün üzerinde kurum temsilcisini dinlediğini, 2 günden beri de İstanbul’da 55 kurum temsilcisi, 15 uzman ve 10 komisyon üyesi milletvekilinin katılımıyla çalıştay programını anlattı.

Bilişim ve İnternet’in etki alanı genişliyor
Günümüzde bilişim ve İnternet’in girmediği alan ve etki etmediği herhangi bir yapı kalmadığını belirten TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, “Yaptığımız çalışmaların yarınlarda belli olacağını düşünüyorum. Bu yüzden bugün atacağımız adımları yarınlarımızda, ülkemizin hem bireysel hem kamusal hem de kurumsal anlamda daha güvenli olacağını, bilgiye erişimin artmış olacağını ve küresel rekabet noktasında daha çok rekabet gücüne sahip olacağını söyleyebilirim. Bugün gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmanın bu anlamda çok ciddi bir kavşak noktası olacağına inanıyoruz” dedi.
Gerçekleştirilen çalıştayda; 6 ana konuya ayrılarak çalışıldığını ve topluca tartışıldığına dikkat çeken Ünüvar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çalıştayda başlıca tartışılan konu başlıkları şöyle; İnternet medyası, sosyal medya, siber güvenlik, güvenli İnternet, e-devlet, bilgi toplumu, yeni teknolojiler ve eğilimler, bilişim ve haberleşme hukuku, bilişim sektörü ve sorunları, çevirim içi oyunların ekonomik, sosyal ve psikolojik yönü, İnternet’in psikososyal etkileri. Bu çalışma süreci içerisinde arkadaşlarımız çok önemli noktalara değindiler. Umuyorum ki; bu gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmalar kısa zamanda netice verecek. En kısa zaman içerisinde elde edilecek olan neticede, TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonunun sonuçlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Bundan sonraki aşama raporlama aşaması. Tespit ettiğimiz hususlarla ilgili, arkadaşlarımız ile geniş kapsamlı bir toplantı ile ana noktaları konuşup, daha sonra detaylara doğru ilerleyeceğiz. Bu çerçevede bugün ve dün yapılan tartışmaları, önerileri ve katkıları biz TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonunun raporunda göreceğiz. Bu raporda bir yol haritası göreceğiz.”

Bakılan çerçeveye göre İnternet bir fırsat veya risk oluşturuyor
İnternet’te fırsatların arttırılması ve risklerin azaltılmasının gerekliliğine inandıklarını söyleyen Ünüvar, “İnternet’te, tabi ki bizler de fırsatların arttırılmasından yanayız. Fakat bu noktada, İnternet ve güvenlik arasındaki sarkacında korunması gerektiğini düşünmekteyiz. İki gün boyunca süren çalıştayda; İnternet’te Türkiye’nin henüz kullanamadığı veya az kullandığı ve daha fazla kullanılması gerektiği fırsatların çok fazla olduğunu ortaya koydu. Eğer bu fırsatları değerlendirebilirsek hem ekonomiye hem toplumsal refaha ve huzura ulaşabileceği hem de Türkiye’nin küresel alanda rol oynamasında adımlar atabileceği kanaati ortaya çıktı” dedi.

‘Raporun kâğıt üzerinde kalmasını değil hayata geçirilmesini temenni ediyoruz’
Komisyonun toplamda 17 üyeye sahip olduğunu ve bu üyelerin 10’unun AK Parti’den, 4’ünün CHP’den, 2’sinin MHP’den ve 1’inin de BDP’den oluştuğunu ifade eden Necdet Ünüvar, 17 üyenin de dil birliği ve el birliği ile hummalı bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Yapılan çalışmaların kâğıt üzerinde kalmayıp hayata geçirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Ünüvar, konuşmasında: “Yaptığımız çalıştay sonucunda raporda yer alacak olan bilgiler iyi değerlendirilip kullanılmalı. Araştırmamız kapsamında elde etmiş en önemli özelliklerden biri, İnternet ortamlarında Türkçe içeriğin kullanılması oldu. Ülkemizin küresel arenada daha etkin olabilmesi açsından Türkçe’nin güzel ve etkin kullanılması önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.