Telekom'da kamu yansımaları

3N ihalesi iptal edildi
Telekomünikasyon Kurulu, 3N (3'üncü Nesil) GSM İhalesi'ni (IMT-2000/UMTS Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi) iptal etti.
Telekomünikasyon Kurumu, tarafından 19 Eylül 2007 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Kurulu'nun iptal kararını 18 Eylül 2007 tarihinde aldığı bildirildi.
IMT-2000/UMTS Hizmet Ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi 07 Eylül 2007 tarihinde yapılmış ve ihaleye tek katılan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ihale işlem dosyası incelenerek; İhale Komisyonu, kararı Telekomünikasyon Kurulu'nun onayına sunmuştu.
İhale Komisyonu'nun 07 Eylül 2007 tarihli kararı Telekomünikasyon Kurulu tarafından incelendi ve 18 Eylül 2007 tarihinde yapılan Kurul toplantısında ihalenin iptal edilmesi kararı oybirliği ile alındı. Kurul, sonra yapılacak ihalede aksama olmaması için alınacak önlemlere ilişkin de karar aldı. Telekomünikasyon Kurumu'nun yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:
“Telekomünikasyon Kurulu'nun 18 Eylül 2007 tarihli bu kararı ile; ihaleye tek bir isteklinin katılımı nedeniyle rekabet ve yarışma koşullarının oluşmadığı gibi; ihalenin onaylanarak istekli işletmecinin yetkilendirilmesi halinde mevcut durumda sektörde etkin ve verimli bir rekabet ortamının temini ve muhafazasının mümkün olamayacağı dikkate alınarak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu'nun 4'üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, tüketicilerin korunması ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 31'inci maddesi uyarınca ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Kurul kararında, bu hizmetle ilgili olarak bundan sonra çıkılacak ihaleye yine sadece bir isteklinin katılması ve diğer işletmecilerin ihaleye katılmamak suretiyle bu hizmetin ülkemizde verilememesi ihtimali de göz önüne alınarak, bunların önüne geçilebilmesi için, yetkilendirme usulü ve şartları da dahil olmak üzere alınabilecek tedbirler ile, bu şekilde muhtemel rekabet aksaklıklarına meydan verilmemesi amacıyla yapılması gerekenlerin belirlenmesi konusunda gerekli çalışma yapılmasına da karar verilmiştir. Söz konusu Kurul Kararı mevcut 5 üyenin oybirliği ile alınmıştır.”
25 Mayıs 2007 yapılması planlanan ancak katılımcı sayısının düşüklüğü nedeniyle 7 Eylül 2007 tarihinde gerçekleştirilen 3N ihalesine yalnızca Turkcell katılarak, A tipi lisans için 321 milyon Euro teklif etmişti. B, C ve D tipi lisanslar için ise herhangi bir teklif gelmemişti.
3N ihalesinin iptalinde Avea ve Vodafone'un ihaleye katılmamasının etkili olduğu belirtiliyor. Avea ve Vodafone, numara taşınabilirliği olmadan 3N ihalesinin yapılmasının adil rekabet şartları oluşturmayacağını, ihalenin sadece Turkcell'e büyük avantaj sağlayacağını savunuyordu.
Avea ve Vodafone'un yanısıra ihaleye katılması beklenen yabancı telekom operatörleri de ihaleye katılmamıştı.

Yıldırım: “Yeni süreçte ihale şartnamesi tümüyle yeniden gözden geçirilecek”
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 3'üncü Nesil GSM İhalesi'nin iptal edilmesinin ardından 21 Eylül 2007 tarihinde verdiği İftar Yemeği sonrasında yaptığı açıklamada, ihale iptalinin bir fırsatı da beraberinde getirdiğini söyledi. Yıldırım, yeni başlatacakları süreçte bir sorun yaşanması için ihale şartnamesinin tümüyle yeni baştan gözden geçirileceğini bildirdi.
Yıldırım, yeni ihale sürecinde kapsama alanı konusunun “olmazsa olmaz” şart olacağını kaydetti. Yıldırım, Anadolu'nun tamamının kapsama alanına girmesini sağlamak için gerekirse Evrensel Hizmet Fonu'ndan katkı sağlayabileceklerini anlattı. Yıldırım, yeni süreçte hukuki meselelerin sulhla sonuçlanmasının bekleneceğini kaydetti.
Yıldırım, ihale sürecinde tek teklif olması dolayısıyla ihale şartnamesine göre açık artırma yapılamayacağı, gerekçesiyle bazı komisyon üyelerinin itirazının bulunduğunu ifade etti. Yıldırım, Telekomünikasyon Kurulu'nun ihaleyi iptal ettiğini ve bundan sonraki ihalenin daha sağlıklı yapılması ve yeterli katılımcının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde karar aldığını belirtti. Yıldırım, Telekomünikasyon Kurumu'na bu işi 6 ay içinde yapıp, bitirmesi için görev verdiklerini anlatarak, bunun gerçekleşmediğini ve sürenin sona erdiğini ve süreci tekrar başlatacaklarını kaydetti.
Yıldırım, GSM operatörleri arasında aynı numarayla geçişin sağlanması gerektiğini de dile getirerek, numara taşınabilirliğinin ve sayısal uçurumun kaldırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Yıldırım, öte yandan iletişim vergisinin tedricen düşürüleceğine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiğini hatırlatarak, “Başbakan söyledi. Ulaştırma ve Maliye Bakanı'na da bunu uygulamak düşer” dedi.

Turkcell: “İhale, rakiplerimizin katılmaması nedeniyle iptal edildi”
Turkcell, 3N İhalesi'nin, rakiplerin ihaleye katılmaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Turkcell'den, Borsa'ya gönderilen açıklamada şöyle denildi:
“7 Eylul 2007 tarihinde kamuya yaptığımız özel durum açıklaması ile, şirketimizin Telekomünikasyon Kurumu tarafından IMT/2000/UMTS hizmet ve altyapılarının yetkilendirilmesine yönelik dört adet lisansın verilmesi için yapılan 3'üncü Nesil İhalesi'nde, 321 milyon Euro (KDV hariç) karşılığında A tipi lisansını aldığını bildirmiştik.
Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda kullanılmakta olan yeni ve hızlı 3'üncü Nesil Teknoloji İhalesi'nin, rakiplerimizin ihaleye katılmaması nedeniyle, iptal edildiği duyumunu almış bulunmaktayız.
Kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan Turkcell, bundan sonra da müşterilerinin ve Türk halkının en yeni teknolojileri uygun şartlarda kullanmaları ve ülkemizin bilgi çağını yakalaması için, aynı heyecan ve arzu ile çalışmalarını sürdürmeye, gerekli yatırımları yapmaya devam edecektir.”

Avea: “Numara taşınabilirliği şart”
Avea, Telekomünikasyon Kurumu'nun 3N ihalesini iptal kararının, başta tüketicilere seçme hakkı tanıyacak mobil numara taşınabilirliği olmak üzere, sektörde gerçek rekabet ortamını oluşturacak uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayacağını bildirdi.
Avea'dan yapılan yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Kurumu tarafından 7 Eylül 2007'de gerçekleştirilen IMT2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesinin, Kurum tarafından “rekabet şartlarının oluşmadığı” gerekçesiyle iptal edildiği hatırlatıldı.
Kararın, başta tüketicilere seçme hakkı tanıyacak mobil numara taşınabilirliği olmak üzere sektörde gerçek rekabet ortamını oluşturacak uygulamaların hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat yaratacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
”En önemlisi de tüketicilere numaralarını değiştirmeden operatörünü seçme özgürlüğü tanıyacak mobil numara taşınabilirliği uygulamasının tüm Avrupa'da olduğu gibi 3N hizmetlerinin öncesinde başlamasının tüketici menfaatlerine uygun olacağına dair inancımız sürmektedir.
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. olarak, yaptığımız Yeni Nesil Şebeke altyapı yatırımları ile çekirdek şebekemizi abonelere veri haberleşmesinde önemli kolaylıklar ve yeni teknolojiler getirecek üçüncü nesil haberleşmeye hazır hale getirdiğimizi tüm kamuoyuna duyurmuştuk. Bu vesileyle 3N ihalesine ve teknik altyapısına yönelik hazırlık ve yatırımlarımıza da devam edeceğimizin altını çizmek isteriz. Avea olarak tüm açıklamalarımızda yaptığımız çağrımızı yineleyerek, tüketici menfaatleri doğrultusunda mobil numara taşınabilirliğini süratle hayata geçirmek adına tüm tarafları dayanışma içerisinde olmaya davet ediyoruz.”

“3N İhalesi ARGE yatırımları ve yeni iş imkanlarını artıracak”
Bilişim sektörünün önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları yaptıkları ortak açıklamada, 3N İhalesi'nin bilgi toplumu olma yolunda ilerleyen Türkiye'de, bilgi ve haberleşme teknolojilerinin gelişmesi, Türk insanının ve ülkemizin ortak çıkarları bakımından yeni bir dönem yaratacağını vurguladı. Sivil Toplum Kuruluşları, Telekomünikasyon Kurumu'na gerçekleştirdiği bu ihaleden ve ARGE maddesini ihale şartnamesine koymasından dolayı teşekkür ettiler.
Bilişim sektörünü temsil eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türkiye Zeka Vakfı (TZV), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED), Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜBİSAD), Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER) , Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER), Mobil Haberleşme Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği (MOBİSAD), Haberleşme Altyapı Sağlayıcıları Derneği (HASDER) gibi dernekler, 3N İhalesi'ni değerlendirerek görüşlerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla ortak bir açıklama yaptılar.
Ortak görüşlerini yansıttıkları açıklamada, 3N İhalesi'yle beraber Türkiye'de bilgi toplumu olma yolunda önemli bir adım atıldığı ifade edildi. 3N'nin hayata geçmesiyle ülkemizdeki pek çok yan sanayi ve özellikle bacasız sanayi olarak adlandırılan Türk yazılım sektörü için yeni iş imkanları ve Türkiye'nin geleceği olan ARGE yatırımlarının ciddi oranlarda artacağı vurgulandı. Ortak açıklamada şöyle denildi:
“3N İhalesi, Türkiye'de alt yapı sağlayıcısı üretici firmalarımızın ARGE merkezlerini kurmalarını da teşvik edecektir. ARGE merkezlerinin Türkiye'de çoğalması hem yeni iş imkanları, hem de dünyanın en büyük teknoloji şirketleri ile çalışma fırsatı yaratacak olması bakımından Türk mühendislerinin gelişimleri için de büyük önem taşımaktadır.”

Türk Telekom indirimli tarifeleri uygulamaya devam edecek
Türk Telekom'un 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren tarifelerinin onaylanmasına ilişkin Telekomünikasyon Kurulu kararı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararının Danıştay tarafından kaldırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu gelişme çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.
Bilindiği üzere şirketimiz, 21 Temmuz 2007 tarihinde, mahkeme kararını ve tüketici önerilerini göz önünde bulundurarak 1 Mart 2007 tarihli tarifesini yürürlükten kaldırıp, tüketiciye önemli ölçüde ucuzluk sağlayan yeni indirimli tarifesini uygulamaya koymuştur.
Şirketimizin, Danıştay'ın yeni kararı ile 1 Mart 2007 tarifelerini uygulama hakkı olmasına rağmen, daha önce de açıkladığı gibi, tüketicilere önemli avantajlar mevcut indirimli tarifenin uygulanmasına devam edilecektir. Şu anda uygulamada olan söz konusu tarife ile, şehiriçi konuşma ücretleri, % 16'ya varan indirimlerle dakikası 7 kuruşa inmiş, uzak mesafe telefon ücretlerinde ise % 60'a varan indirimler korunmuştur.

Saniye bazlı ücretlendirme alternatifi için başvuruldu
Türk Telekom olarak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda tarifelere yönelik yeni uygulamaları devreye sokmaya hazırlanmaktayız.
Bu çerçevede, tarifelerimize ilişkin hukuki tartışmaları sona erdirecek saniye bazlı alternatif bir ücretlendirme tarife paketi için 28 Eylül 2007 tarihi itibariyle Telekomünikasyon Kurumu'na başvuruda bulunduğumuzu belirtmek isteriz. Böylece müşterilerimize mevcut tarifelerimiz yanında saniye bazlı ücretlendirme alternatifini de sunmuş olacağız.

Irak'ın 3 yeni GSM ihalesini Kuwait MTC, AsiaCell ve Korek kazandı
Irak'ın 3 yeni GSM (mobil telefon) lisansı için açılan ve Turkcell'in de teklif verdiği ihaleyi Kuwait MTC, AsiaCell ve Korek kazandı.
İhaleyi Kuveyt merkezli MTC, yine Kuveyt merkezli Wataniya'nın iştiraki olan AsiaCell ve Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Korek Telecom'un kazandığı açıklandı. Mısır merkezli Orascom şirketinin ise ihaleden çekildiği belirtilerek, Irak'ta mevcut 3.8 milyon abone ile en büyük mobil telefon şirketi konumunda bulunan Orascom'un ihaleden çekilmesinin merak konusu olduğu kaydediliyor.
Yeni 3 mobil telefon lisansı, kullanım hakkı 2005'te sona eren, ancak daha sonra bir süre için uzatılan ve hali hazırda Orascom, MTC ve AsiaCell tarafından kullanılan lisansların yerine ihaleye çıkarılmıştı.
Irak, 3 lisansın satılacağı mobil telefon ihalesinde her lisans için 300 milyon Dolar başlangıç fiyatı belirlemişti. İhalede, lisans başına fiyat 1.25 milyar Dolar seviyesinde oluştu.

Nokia, Microsoft ile işbirliğine gitti
Nokia, GSM telefonları, PC'ler ve diğer cihazlar arasında kablosuz bağlantı ile müzik, oyun veya video paylaşımına izin verecek teknolojiyi kullanmak üzere Microsoft ile işbirliğine gitti.
Microsoft'un “Sayısal Haklar Yönetimi” teknolojisinin lisansını alarak sayısal medyanın korunmasını amaçlayan Nokia, bu teknolojiyi, mobil telefon endüstrisinde en çok kullanılan yazılım platformu olan S60 yazılımında kullanacak.
İki şirketin işletim sistemi arasındaki uyumluluğun, cihazlar arasında dosya aktarımını sağlayacağı ifade edilirken, bunun her iki şirket için de karlı olacağının altı çiziliyor.
Nokia ve Microsoft, 2005'te Windows Media Player yazılımının Nokia marka telefonlara yerleştirilmesi konusunda ilk işbirliği anlaşmasını imzalamışlardı.
İki şirketin anlaşmasının ardından, GSM telefonu fiyatlarının düştüğü piyasada üreticiler potansiyel karlı yazılımlardan yeni kazançlar elde etmeye çalışırken, Microsoft'un da mobil cihaz pazarından yeni gelirler elde etmeyi hedeflediği dile getiriliyor.
Nokia, S60 modellerinin yanı sıra anlaşmaya dahil olan S40 serisinin de PlayReady teknolojisiyle gelecek yıl raflarda yerini alacağını açıklarken, iki şirketin mobil telefonlarda oyun, müzik, TV, erotik içerik ve kumar gibi eğlence hizmetini yaymak konusunda anlaşmalarını genişletmeleri bekleniyor.

Türk Telekom, birçok ülkede PoP noktaları açıyor…
Türk Telekom, müşterilerinin iletişimini kuvvetlendirmek için yurtdışında açtığı PoP (Point of Presence-bulunma) noktalarının sayısını artırıyor. Bu noktaların açılmasıyla kullanıcılar YouTube, Google, Yahoo gibi sitelere daha hızlı erişim sağlayabilecek.
2007 yılını altyapıya yatırım yılı ilan eden Türk Telekom, geçtiğimiz aylarda açıkladığı 3.4 milyar Dolar'lık altyapı yatırımı ile yurtiçi ses ve veri iletişimini iyileştirmeye başladı. Bu çalışmalarını yurtdışından Türkiye'ye gelen ses ve veri trafiği üstünde de hızlandıran Türk Telekom, dünyanın birçok ülkesinde ses ve veri iletimini hızlandırıp daha kaliteli hale getiren PoP noktaları açmaya başladı.
Türk Telekom daha kaliteli hizmet vermek amacıyla, dünyada İnternet trafiğinin buluştuğu ve değiştiği noktalarda faaliyet gösteren şirketlerle anlaşmalar yaparak, Web sitelerine daha hızlı ve güvenli erişimi olanaklı kılıyor. Türk Telekom son olarak, doğrudan İnternet erişim hizmetinin sağlanabilmesi, şirketlere VPN (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) hizmetlerinin verilebilmesi amacı ile Frankfurt PoP noktasını hizmete soktu.
Frankfurt PoP noktasının faaliyete girmesi için Telecity şirketi ile anlaşma imzalayan Türk Telekom, bu çerçevede toplam 5 Gbps'lik (2 adet STM16'lık) link kapasitesi ile Türkiye'ye bağlantı sağladı. Önümüzdeki günlerde bu bağlantıların 10 Gbps hıza çıkartılması planlanıyor.
Daha önce Amsterdam ve Londra'da PoP noktaları kuran Türk Telekom, ilerleyen dönemde de New York ve Paris'te PoP noktaları kuracak. Türk Telekom, kısa sürede 5 ülkede IP PoP noktası kurulumlarının tamamlanmasını hedefliyor. Bu noktalar İnternet trafiğinin değişimi için kullanılırken, şirketler için yurtdışı IP maliyetlerini azaltacak. Bu şekilde Türk Telekom kurumsal müşterilerine yurtdışına kadar IP/MPLS üzerinden garantili VPN servisleri verilebilecek.

Türk Telekom İç Denetim Başkanlığı'na atama
Türk Telekom'un İç Denetim Başkanlığına Nazif Burca atandı. 2003 yılından bu yana Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de görev yapan Nazif Burca, sırasıyla Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Danışmanı görevlerinde bulunmuştu.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Burca, çalışma hayatına Maliye Bakanlığı'nda Stajyer Muhasebat Kontrolörü olarak başladı. Daha sonra aynı Bakanlıkta Muhasebat Kontrolörlüğü ve Muhasebat Baş Kontrolörlüğü görevlerini üstlenen Nazif Burca, 1997 yılında devlet hesaplarının sonuçlarının çıkartılması ve değerlendirilmesi konularında incelemelerde bulunmak üzere 9 ay süreyle İngiltere'de görevlendirildi.
ABD Illinois Üniversitesi'nde finans dalında yüksek lisans yapan Nazif Burca, 2003 yılı Şubat ayında Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de muhasebe-finansman ve araştırma-planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2006 yılı Kasım ayına kadar bu görevi sürdürdükten sonra Genel Müdür Danışmanı olarak atandı. İyi derecede İngilizce bilen Nazif Burca, evli ve üç çocuk babası.
Bu arada geçtiğimiz aylarda Türk Telekom Kurumsal İlişkiler Başkanı Ahter Kutadgu da bu görevinden ayrılırken, Türk Telekom İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Paul Doany'nin danışmanlığına atandı.

Borusan Telekom, Altyapı İşletmeciliği lisansı aldı
Borusan Telekom, Telekomünikasyon Kurumu'ndan Altyapı İşletmeciliği Lisansı aldı.
Borusan Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan “Altyapı İşletmeciliği Lisansı” ile özel haberleşme altyapısı kurma ve işletme hakkı kazanıldığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin, alınan lisansla yüksek hızla veri transferi ile aynı anda İnternet, video ve telefon trafiğinin taşınması için kullanılabilen fiber optik kabloların işletiminde hizmet verme olanağına da sahip olduğu kaydedildi.
Borusan Telekom'un Genel Müdürü Burak Gökmen, altyapı işletmeciliği lisansı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“Diğer tüm iletişim hizmetleri gibi altyapı işletmeciliğinin de alternatif telekom operatörlerine açılmasını uzun süredir bekliyorduk. Şimdi aldığımız lisans ile her zamanki müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdürerek, rekabetçi fiyat politikamızı fiber optik kablo üzerinden geliştireceğimiz telekom hizmetlerinde uygulayacağız.”

Avea, Mobiltürk ile işbirliği yaptı
Avea, Mobiltürk ile yaptığı işbirliği kapsamında History Channel, Crime and Investigation Network ve Biography Channel gibi yeni birçok TV kanalını Mobiltürk Mobil TV servisi ile abonelerine ulaştırmaya başladı.
Avea'dan yapılan yazılı açıklamada, Avea'nın EDGE teknolojisi ile daha hızlı hale getirdiği mobil TV'nin MobilVizyon servisi ile GSM telefonlarından TV seyretmeyi, trafik kameralarına ulaşmayı, vizyona girecek filmlerin fragmanlarını izlemeyi ve Borsa'da işlem gören hisse senetlerini takip etmeyi sağladığı kaydedildi.
Avea'nın MobilTürk'le yaptığı işbirliği çerçevesinde Mobiltürk'ün dünyanın önde gelen mobil teknoloji ve içerik sağlayıcılarından ROK Grubu ile bir güç birliği sağlayarak Avea abonelerine, normal televizyonlarda bulamayacakları içeriği GSM telefonundan elde etme fırsatını sunduğu bildirildi.
Açıklamada, MobilTürk ile yapılan işbirliği sayesinde Avea abonelerinin, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin Avrupa Kupası maçlarını sunan All Sports, dünyanın önde gelen müzik kanallarından Popworld, Cartoon Classic ve Mobilkids isimli çocuk kanalları, dizi filmler sunan mizah kanalı ve Zone Realty, Bloopers Mobile, Extreme Mobile, Fifth Gear gibi kanallara ulaşabildiği belirtildi.
Mobiltürk Mobil TV hizmetinden faydalanmak için Avea abonelerinin, 3750'ye MOBILTV yazıp kısa mesaj göndermelerinin yeterli olduğu, ayrıca (http://www.mobilturk.com.tr) adresinden de ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği kaydedildi.

Vodafone, İnternet sitesini yeniledi
Telsim'i satın almasının ardından 31 Mart 2007 tarihi itibariyle Türkiye'de de Vodafone ismini kullanmaya başlayan Vodafone, İnternet Sitesi'ni de yeniledi.
Vodafone'den yapılan yazılı açıklamada, şirket ve ürünler hakkında kapsamlı bilgilere yer veren, marka imajına uygun bir tasarıma sahip, kolay ve hızlı iletişim olanağı sunan yeni (www.vodafone.com.tr)'nin, şirketin müşteri odaklı yaklaşımını yansıttığı belirtildi.
Açıklamada, en son teknolojilerle desteklenen içerik ve işlevselliğiyle dikkat çeken (www.vodafone.com.tr) ile site kullanıcılarının, Vodafone'un en son ürün ve kampanyalarından anında haberdar olduğu, ürün ve servisler hakkında detaylı bilgi alabildiği belirtildi. (www.vodafone.com.tr) sitesinde kullanıcılara duyurulan son kampanyalar ise şunlar oldu:
“-Vodafone'dan Türkiye'de bir ilk. Vodafone McLaren Mercedes takımı için özel olarak tasarlanmış bir GSM telefonu: Vodafone Mclaren Mercedes Sharp GX 29. Hafif, fonksiyonel ve havalı. Cep Paket tarifesi ile herkese hediye.
- Vodafone live! için GSM telefonu servisleri diyemezsin. Vodafone live! cebindeki İnternet, Vodafone live! cebindeki dünya.
-Birçok avantajı barındıran faturalı hat kampanyaları ve Ön Ödemeli Hatlar'la ilgili bir çok kampanya...

Türksat, Kabloİnternet hızını artırdı
Türksat'tan yapılan yazılı açıklamada, şebeke yenileme çalışmalarının hızlandırıldığı belirtilerek, Kabloİnternet'in hızının Avrupa'da uygulanan hız limitine yükseltilerek 6 Mbps'ye (Mega-bit-per-second) çıkarıldığı duyuruldu.
Açıklamaya göre, Türksat Kabloİnternet aboneleri kısa bir süre sonra yeni hizmetlerle de tanışacaklar. Türksat, ayrıca İnternet hizmeti alan son kullanıcı aileleri, İnternet ortamında karşılaştıkları ve daha çok çocukların etkilendiği, şiddet, porno ve terör içerikli sitelere karşı korunaklı kılacak. Türksat Kabloİnternet'e abone olanları, İnternet hizmeti alırken sık sık karşılaştıkları virüslere karşı da merkezi koruma kalkanına alacak.
Türksat, daha sonra da İnternet erişim hızını 10 Mbps'ye çıkarmayı hedefliyor. Türksat'tan yapılan yazılı açıklamada ayrıca şunlar yer aldı:
“Türksat Kabloİnternet, abonelerine sunduğu İnternet erişim hızını ikiye katladı. Bir yandan şebeke yenileme çalışmalarını hızlandıran Türksat Kabloİnternet, diğer yandan, son kullanıcılara verdiği İnternet erişim hızını, Avrupa'da uygulanan hız limitine yükselterek, 6 Mbps'e kadar çıkardı.
Ülkemizde mevcut teknoloji ile son kullanıcıya sağlıklı olarak verilebilecek maksimum hız 2 Mbps'i geçemezken, Türksat Kabloİnternet, 4,5 ve hatta 6 Mbps hızındaki İnternet hizmetini mesafe sınırına bağlı kalmadan gerçek Genişbant İnternet hizmeti vermeye başladı.
Halen süren İnternet abone kampanyalarına ek olarak başlatılan uygulama ile üç ay süre ile abonelerinin İnternet erişim hızını iki katına çıkarıldı. Kabloİnternetin iki kat hızlı yeni İnternet erişimi ile birlikte, abonelerin İnternet'te kalma süreleri de kısalırken, alternatif İnternet erişiminde yaşanan bağlanamama ve yavaşlama gibi sıkıntılar da yaşanmıyor. Bütün bunlara ek olarak, Türksat Kabloİnternet, yapacağı yeni yatırım ve teknik donanımla İnternet erişim hızında 10 Mbps'e çıkmayı hedeflemektedir. Yeni hız artırımına ilişkin olarak hazırlanacak fiyatlandırma sisteminde kamu kurumu olmanın verdiği sorumlulukla abonelere en az yük getirecek ekonomik bir ücret tarifesi üzerinde çalışılıyor. Yeni tarife, Telekomünikasyon Kurumu onayından sonra kamuoyuna açıklanacak.”

TK'dan GSM 900 MHz ihalesi
Telekomünikasyon Kurumu (TK), mevcut GSM 900 MHz frekans bandına yapılacak komşu 4 adet kanaldan 3 adedinin GSM 900 sistemlerinde kullanımı için ihale açtı.
İhale, 10 Ekim 2007 tarihinde saat 14.00'de Telekomünikasyon Kurumu'nda, her bir kanal için belirlenen asgari değer olan 128 bin YTL'den az olmamak kaydıyla, yıl bazlı en yüksek ücreti taahhüt eden ilk iki katılımcı arasında yapılacak. Telekomünikasyon Kurumu Web Sayfası'nda yer alan bilgilere göre, açık artırma şeklinde yapılacak ihale sonucunda “kapalı zarf usulü” ile yıl bazlı en yüksek ücreti taahhüt eden katılımcıya tahsis işlemi gerçekleşecek. Geçici teminatı 700 bin YTL, kesin teminat miktarı ise kesinleşen ihale bedelinin yüzde 6'sı oranında olacak ihalede, teminat olarak ayrıca YTL cinsinden teminat mektubu kabul edilecek.
Kapalı zarfların açılmasını takiben en yüksek fiyat teklifi veren 2 katılımcı ile açık artırma yöntemine geçilecek ve en yüksek fiyatı taahhüt eden katılımcı ihaleyi kazanacak.
İhaleye katılmak isteyen firmalar şartnameyi Telekomünikasyon Kurumu merkez binasında, ihale komisyonundan temin edebilecek. Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ise 9 Ekim 2007 tarihinde saat 16.00'ya kadar Telekomünikasyon Kurumu'na verilecek.

TELKODER'den Türk Telekom'un yeni tarifesine dava
Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türk Telekom'un 21 Temmuz 2007 tarihinden geçerli yeni tarifesi hakkında dava açtı.
TELKODER'den yapılan yazılı açıklamada, derneğin Türk Telekom'un 21 Temmuz 2007 tarihinden itibaren geçerli olan tarifesini onaylayan Telekomünikasyon Kurumu kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemiyle, 6 Eylül 2007'de Danıştay 13'üncü Dairesi'nde, dava açtığı belirtildi.
Açıklamada, Türk Telekom'un Mart 2007'de yürürlüğe giren tarifesinin iptal edilmesi için, TELKODER'in 29 Ocak 2007 tarihinde Danıştay'da dava açtığı, Danıştay'ın, derneğin başvurusunu haklı bularak, 28 Mayıs 2007 tarihli kararı ile bu tarifenin yürütmesini durdurduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, Türk Telekom'un, bunun ardından yeni bir tarife hazırlayarak Telekomünikasyon Kurumu'nun onayına sunduğu ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanan tarifenin, 21 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, TELKODER'in, Türk Telekom'un 21 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren tarifesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Danıştay'da 6 Eylül 2007 tarihinde yeni bir dava açtığı bildirildi.
Açıklamada, TELKODER'in dava dilekçesinde yer alan konular şöyle aktarıldı:
“Türk Telekom'un Mart tarifesinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulma gerekçelerinden birisi, Türk Telekom'un Mart tarifesi ile çapraz sübvansiyon (bir hizmetin bedelinin diğer bir hizmet tarafından karşılanması) uyguladığı yönündedir. Danıştay'ın kararına göre aynı tarifede yer alan hizmetlerin bir kısmında zam yapılırken, bir kısmında indirim yapılması, çapraz sübvansiyon yapıldığını göstermektedir.
Mart tarifesinde yer alan zam/indirim oranları şu şekilde gerçekleşmişti: sabit ücret: yüzde 23 zam, şehir içi görüşme: yüzde 26 zam, şehirlerarası ve uluslararası görüşme: yüzde 57'ye varan rekabeti yok edici indirim, GSM telefonu aramaları: yüzde 15 indirim...
Temmuz tarifesinde ise diğer tüm zam ve indirimler, Mart tarifesi ile aynıdır. Sadece şehir içi görüşmelere yapılan zam oranı, bu defa yüzde 6 olarak belirlenmiştir. Danıştay'ın çapraz sübvansiyon yapılıyor gerekçesi, bu tarife için de geçerlidir.
Türk Telekom, Temmuz tarifesinde ücretlendirme periyotlarını uzatmıştır. Bu yolla, tüketiciler, konuşmadıkları sürelerin bedeli olan yaklaşık 131 milyon YTL'yi fazladan Türk Telekom'a ödemek zorunda kalacaklardır.
Türk Telekom, SabitHatt abonelerine verdiği ücretsiz kullanım hakkını kaldırmış, HesaplıHatt ve YazlıkHatt abonelerinin ücretsiz kullanım haklarını kısıtlamıştır.
HesaplıHatt ve YazlıkHatt aboneleri (yaklaşık 10 milyon abone), şehirlerarası, uluslararası ve GSM telefonu arama hizmetlerini, daha cazip koşullar sunan yeni işletmecilerden alma hakkından mahrum bırakılmaktadır. 19 milyon sabit telefon abonesinin yarısından fazlası, rekabet dışında bırakılarak, rekabet ihlali yapılmaktadır.
TELKODER, rekabeti yıkıcı ve tüketiciye zararlı bu tarifenin de yargıdan dönmesini kuvvetle ummaktadır.”

Telekomünikasyon Kurulu'na iki yeni üye
Telekomünikasyon Kurulu'nda boş bulunan iki üyeliğe atama yapıldı. Telekomünikasyon Kurulu'nda boş bulunan üyeliklere, Telekomünikasyon Hizmetleri Temsilcisi Mehmet Selçuk Nursoy, Tüketici Temsilcisi İhsan Kulalı getirildi. 
Telekomünikasyon Kurumu'nda boş bulunan iki üyeliğe, 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 8' inci maddesine göre Dr. İhsan Kulalı ve Mehmet Selçuk Nursoy atandılar. Atamaya ilişkin 10.09.2007 tarihli ve 2007/12587 sayılı kararname 19 Eylül 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Telekomünikasyon Kurumu Tarifeler Dairesi Başkanı olarak görev yaparken, Telekomünikasyon Kurulu üyeliğine atanan Dr. İhsan Kulalı Tüketici Temsilcisi; Mehmet Selçuk Nursoy ise, Telekomünikasyon Hizmetleri Temsilcisi olarak görev yapacak.
Dr. İhsan Kulalı, 13 Ağustos 1969 İskilip / Çorum doğumlu. 2006 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Doktora Programı'na katıldı.
1999'da Leeds Üniversitesi, İngiltere, Finans ağırlıklı İşletme Yüksek Lisans Eğitimi aldı. 1992'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitirdi. Kulalı, iyi derecede İngilizce biliyor.