Alcatel ‘VoIP’ teknolojisinin yazılım geliştirme ve saha destek hizmetlerini Türk mühendislerine teslim etti

Dünya telekomünikasyon sektörünün öncü kuruluşlarından Alcatel, Internet altyapısı alanında yaptığı araştırma-geliştirme çalışmaları çerçevesinde IP üzerinden ses (VoIP) teknolojisinin araştırmasını Türk mühendislerine teslim etti.

Tüm Alcatel Grubu adına Alcatel Teletaş’ta yerleşik, 40 ülkenin çalışmalarını koordine ederek ses, veri ve çoğulortam servislerini destekleyen yeni nesil şebekelerin araştırmalarını yapan birim, operatörler ve servis sağlayıcılar gibi müşterilerin ağ üzerinden vermek istediği ses, veri ve çoğulortam hizmet talepleri sonucunda giderek artan trafiğe cevap verecek çözümler sunmak amacıyla yoğun çalışmalar yürütüyor.
Telekomünikasyon alanında hızla değişen koşullar çerçevesinde geleneksel servislerin verilmesi ve yeni servisler için gerekli platformların sunulması kapsamında araştırmalarını sürdüren Alcatel, yeni nesil şebekelerin yakınsaması yönünde güçlü, esnek, düşük maliyetli ve katma değerli hizmetlere açık çözümler üretiyor. Mevcut telefon şebekesinin yanı sıra Internet ağı üzerinden telefon görüşmelerinin geçirilmesi ve böylece telefon şebekesinde taşınan veri trafiğinin azaltılması bu hizmetlerden sadece biri sayılıyor.
Yeni nesil şebekeler için yapılan çalışmalar büyük ölçüde yazılım temelli olup, servislerin tümünün paket temelli veri ağında sunulması ve mevcut PSTN servisleri ile uyumlu çalışabilirliği, çeşitli saha testleri ile denenmiş ve başarıyla tamamlanmış durumda. Bu testlerden en önemlisi, Avrupa’da Nextra (Çekoslovakya), Telenor (Tele-Norveç) ortaklığı ile kurulan Internet servis sağlayıcısı ve operatör için yapılan kabul testleri olup, aynı operatör Alcatel’in bu çözümü için kontrat imzaladı. Bunun dışında 2001 yılının ortalarında Şili-Güney Afrika’da bu hizmetler gerçek trafik üzerinde başarı ile denendi.
AKILLI optik şebekeler konusunda dünya lideri olan Alcatel, bir telekom pazar araştırma şirketi olan RHK verilerine göre, 2001 yılında küresel optik iletim pazarında %16 pazar payı ile tüm rakiplerinin önünde dünya lideri oldu. Bu performans, Alcatel’in karasal optik şebekelerdeki başarısı ile sağlandı. Optik pazarı, karasal ve denizaltı DWDM uygulamalarını, optik şebekeleri, SDH/SONET ve çapraz bağlantı (cross-connect) teknolojilerini içermekte. RHK tahminlerine göre 2001 yılında bu pazarın büyüklüğü 28 milyar ABD Doları olarak hesaplandı.
Çalışmaya göre Alcatel 2001 yılında optik endüstrisini karakterize eden iki önemli yeniliği önceden görerek buna başarı ile cevap verdi: İşletmelerin yatırım ve işletme giderlerini iyileştirme ihtiyacı, ve şebeke yatırımlarının omurgadan, metropolitan bölgeye kayması. Alcatel’in bu yapıyı görerek geliştirdiği yeni nesil karasal optik ürünleri, işletmelerin toplam şebeke giderlerini azaltıyor ve sistemler karasal şebekelerde esnek ve çoklu-servis çözümlerini içeriyor.
2001 yılı değerlendirmesine göre Alcatel’in küresel yapısı, müşteri çeşitliliği (optik uygulamalar çerçevesinde 2001 yılında 500’den fazla müşteri) ve 135 yerleşik operatörle güçlü işbirlikleri kurması şirketin 2001 yılındaki en dinamik pazar gruplarına hitabetmesini sağladı ve tüm dünya üzerinde SDH ve DWDM teknolojilerinde önemli başarılar elde etti; Avrupa ve Latin Amerika’daki liderliği güçlendi, Asya-Pasifik’te pazar payını artırdı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir gelişme sağladı.
Yine 2001 yılında kurulu olan 140.000’in üzerindeki birinci nesil SDH sistemlerine ilave olarak, yeni nesil Optik Çoklu Servis Sistemi (OMSN’s) ailesine ait sistemlerin sevkiyatlarına başladı. OMSN ailesinin geliştirilmesi, günümüz operatörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda kiralık hatlar, ATM, Ethernet gibi çeşitli tipte veritabanlı servisleri desteklerken, aynı zamanda yatırım ve işletme giderlerini azaltmayı amaçlıyor. Her tip şebeke yapısına uyumlu olabilme esnekliği, OMSN’lerin çok sayıda farklı protokola sahip verilerin ortak ve tek bir SDH tabanından iletimini olanaklı kılarken, şebeke verimliliğini de arttırıyor. OMSN ailesine mensup çeşitli sistemler operatörlerin şehir içi şebekelerinde giderek artan veri trafiğinin iletimi için optimum çözümleri sağlayacak, bölgesel ve şehir içi şebekelerde günümüzün ve geleceğin servislerini karşılayacak şekilde tasarlandı.
Servis sağlayıcıların birinci öncelikli hedefi olan günlük işletme giderlerini azaltılması, Alcatel’in tasarladığı ortak eklenebilir (plug in) modüllerden oluşan sistemler ile sağlanıyor. Bu modüler yaklaşım, servis sağlayıcıların güncel iletim ihtiyaçlarını karşılarken, zaman içinde müşterilerine sağladıkları servisleri geliştirme imkanını da veriyor.
Yeni nesil SDH ürün ailesinin başarısı, operatörlerin gelecek nesil optik şebekelerinin kurulumunda Alcatel’in SDH çözümlerine güvendiğini ve Alcatel’in, çoklu-servis uygulamaları için yeni nesil ürünlerin ana üreticisi konumunda olduğunu gösteriyor. Bu da Alcatel’in şehir içi optik şebekelerindeki güçlü konumunu pekiştiriyor.
Alcatel SDH ürün ailesi, 10 Gbit/s transmisyon çıkışlarından, çoklu Ethernet servis çıkışlarına kadar uzanan, ortak bir kart grubu kullanılmasına dayanıyor. Yüksek veri taşıma yeteneği, Alcatel’in Entegre Servis Adaptörü (ISA) eklenebilir kartı ile sağlanıyor. Bu kart, ihtiyaçlar doğrultusunda, yeni kurulacak ya da daha önceden kurulmuş olan OMSN’lere takılarak; Ethernet iletimi, ATM anahtarlama ve IP/MPLS yönlendirme özelliklerini sağlıyor ve ileri bantgenişliği yönetimine imkan veriyor.
 

RHK
RHK Inc., küresel telekomünikasyon şebekeleri için ileri teknolojiler analizi alanında uzman ve ileri gelen bir endüstri pazarı araştırma ve danışman şirketidir. Şirket dünya çapında teknoloji üreticilerine, servis sağlayıcılara ve yatırım birliklerine üyelik hizmetleri ve danışmanlık sağlamaktadır. RHK’nın uzmanlık alanları: Genişbant Erişim, İşletme Destek Sistemleri, Optik Bileşenler, Optik Şebekeler, Paket Servisleri, Anahtarlama ve Yönlendirme, Telekom Ekonomisi ve Telekom Yarı İletkenleri. Daha fazla bilgi için Internet adresi: www.rhk.com
 
OMSN (Optical Multi Service Nodes)
Hem şehir içi ve hem de omurga uygulamaları için tasarlanan Alcatel OMSN’ler, genişbant çoklu-protokol trafik yapılarını da içerebilen, üst sınıf yeni nesil SDH özellikleri ve kapasitesi sağlarlar. Bunu kullanan optik iletim şebekesi operatörleri, altyapılarında rekabetçi yeni servisler ile geleneksel gelir getiren servisler arasındaki en dengeli konumu yakalayabilirler. Bunu yaparken, en üst düzeyde servis kalitesi çeşitliliği sunabilme yetenekleri, değişken servis oranları ve trafik sıkışıklığı yönetimine de sahip, çok çeşitli veri kontrollü servisler de sağlarlar. STM-4c, STM-16c ve STM-64c concatenated kanallarını desteklemekte olan OMSN sistemleri, ISA plug-in kartları ile birlikte kullanıldıklarında LAN arayüzleri (Eth, FastEth ve GEth), entegre ATM anahtarlama ve IP/MPLS yönlendirme hizmetlerini sağlamaktadırlar. ADM (Add Drop Multiplexer) konfigürasyonunda kullanılabilmeleri yanında OMSN’ler, simetrik ve genişleyebilir yapıları sayesinde komple çapraz bağlantı yapabilme kapasitesine de sahiptirler. OMSN’ler tüm şebeke yapılarında - örnek : noktadan noktaya, doğrusal zincir, çoklu ‘ring’ler, ağ(mesh) şebekeler – çalışmaya uygundurlar ve ortak parçalardan trafik kartlarına kadar sistemler arası sinerjik bir donanım kullanımı sağlarlar. Buna ilave olarak, tümünün blokajsız SDH matrisleri (HO/LO) vardır ve tüm standart PDH arayüzlerini desteklerler.
 
Alcatel’in ISA (Integrated Services Adaptor) Plug-In Kartı
ISA plug-in kartları operatörlerin, iletim şebekelerinde mevcut ve gelecekteki genişbant trafik ihtiyaçlarını, farklı seviyeleri tek bir cihazda birleştirerek karşılamasını sağlar. ISA çözümü, halihazırda Alcatel OMSN’ler üzerinde bulunan zengin PDH/SDH TDM arayüzlerini, ATM anahtarlama, IP/MPLS yönlendirme ve oran-ayarlı ve şeffaf Ethernet (10, 100, 1000) yetenekleri ile genişletir. Veri-duyarlı servislerin SDH iletim şebekesine yerleşmesi, taşıyıcıların toplam gelirlerini arttırarak artan veri trafiğini verimli bir şekilde idare etmesini sağlar. ISA kartları, ihtiyaç duyulduğunda, yeni ya da daha önceden kurulu bulunan OMSN’lere takılarak, bantgenişliği kullanımını iyileştirir ve hem iletim altyapısı giderlerini hem de yeni veri servislerinin pazara sunulma süresini azaltır.