Caspian Telecoms dördüncü kez ‘Merhaba' demeye hazırlanıyor

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan, Türk Devletleri'nin en büyük telekom ve BT organizasyonunda Telepati derginiz yine Resmi Medya Sponsoru. Her geçen yıl, başarı, ilgi ve çözümlerin arttığı Caspian Fuar ve Konferansı bu yıl da Hilton Oteli ve Convention Centre'de.

Denis Smith

BAKIN etkinliği gerçekleştirecek olan uluslararası organizasyonun Türkiye Başkanı sorularımızı nasıl yanıtlıyor.

Caspian Telecoms Fuar ve Konferansı'nın 3 yıldır göstermiş olduğu büyük başarı da organizatörlerin payı nedir?

Bildiğiniz üzere, Caspian Telecoms Fuarı ve Konferansı, dünyanın önce gelen Uluslararası İngiliz Fuar ve Konferans Firması ITE Group PLC, Türkiye ofisi E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Kazakistan ofisi ITECA ve İngiliz fuar ve konferanslar organizatörü BEM Ltd. tarafından düzenlenmektedir. Birden fazla organizatörün olması organizasyon öncesi ve sırasında yapılan tüm çalışmalarda büyük bir titizlik ve uyum içerisinde bir çalışmayı gerektirmektedir. Biz, 3 yıldır bu hususlara büyük bir önem göstererek katılımcılarımıza ulusal bir platformda uluslararası bir hizmet sunmaktayız. Bu bağlamda, tüm katılımcılarımızın beklentilerini en etkin şekilde karşıladığımıza inanıyorum.

Caspian Telecoms'un özellikle Türkiye'de düzenlemesinin amaçları nelerdir?

Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında gerçek bir haberleşme köprüsü olması, Hazar ve Orta Asya Ülkeleri'ne yapılan telekomünikasyon ve BHT-Bilgi ve Haberleşme Teknoloji yatırımları ve satışları için önemli bir geçit görevi görmesini sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin Hazar ve Orta Asya Ülkeleri ile kuvvetli tarihi ve ekonomik bağları bulunması Caspian Telecoms için büyük öneme sahiptir. Bölge ülkeleri Telekom otoriteleri ve firma üst düzey yöneticileri İstanbul'a her yıl gelmek ve Türk Telekomünikasyon sektörü ile buluşmaktan büyük memnuniyet duymaktadırlar. Rusya, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Afganistan dahil 20 ülke, Telekom Bakan ve üst düzey delegelerini ağırlayacak olan konferansımız ve 50 ülkeden 350'den fazla katılımcının yer alacağı fuarımız için Türkiye ve Türk Telekomünikasyonu büyük bir öneme sahiptir. “Caspian Telecoms”, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Kurumu ve Türk Telekom A.Ş. tarafından başlangıcından bu yana desteklenmektedir. Birçok Hazar Ülkesi, standardizasyon, ruhsat ve sabit hat, mobil ve uydu Telekom alt yapıları gelişmeleri konularında, Türkiye'den rehberlik beklemektedir. Konuyu özetleyecek olursak Türkiye Hazar Ülkeleri için ne kadar önemliyse, Hazar Ülkeleri de Türkiye için aynı oranda önemli bir pazardır.

BASIN SPONSORU

Fuar ve Konferansa katılan ülke ve firmaların genel profili nasıl?

Türkiye, A.B.D. İngiltere, Almanya, İsrail, Finlandiya, Rusya, İran, Kazakistan, Özbekistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan, Tacikistan, Ukrayna, Moğolistan ve Beyaz Rusya'dan gelen devlet Telekom temsilcileri ve firmaları, bölgesel Telekom ve bilgi, haberleşme ve teknoloji (ICT-BHT) konularını görüşmek ve hizmetlerini sergilemek üzere bir araya gelmektedirler. Caspian Telecoms fuarında temsil edilen sektörler arasında; GSM, sabit hatlar, İnternet teknolojileri, kablosuz erişim, BT donanım ve yazılım, VoIP-İnternet üzerinden ses iletimi, fiber optik, uydu teknolojisi, geniş bant teknolojileri ve hizmetleri ile bilgisayar teknolojileri üzerinde çalışmalarını sürdüren firmalar yoğun katılımda bulunmaktadırlar.

Geçen yıllarda gerçekleştirdiğiniz organizasyonun katılımcılara sağladığı getiri nedir ve katılımcıların fuar ve konferansa bakış açısı nasıl oldu?

Katılımcılarımız, öncelikle kendi ürün ve hizmetlerini hedeflemiş oldukları yoğun ziyaretçi kitlerine sergileme olanağına sahip olmuşlar ve bu doğrultuda elde ettikleri yeni kontaklar ile yeni iş birliktelikleri gerçekleştirmişlerdir. Böylece kendi ürün ve hizmetlerini Türkiye dışına taşımış ve yeni finansal kaynaklar edinmişlerdir. Ayrıca yeni yılda sektörde meydana gelebilecek yenilikler, değişimler hakkında geniş bilgi sahibi olmuş ve yaklaşık 15 ülke telekomünikasyon bakanlarının sunduğu ihalelerden öncelikli haberdar olma şansına sahip olmuşlardır. Fuar ve konferans katılımcılarımız, organizasyonun yararlarını özellikle bize önümüzdeki yıl için katılım konusunda yaptıkları başvurularla gösterip, fuar, delege katılımı ve sponsorluklarımızın şu anda %75'ini rezerve etmişlerdir.

Destekleyen kurum ve kuruluşlar kimler?

2002-2004 Ev sahipliği Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Türk Telekomünikasyon Kurumu ve Türk Telekom tarafından yapılan zirve ve fuar, böle ülkelerin telekomünikasyon bakanları (20 ülke) ile BT yatırımcılarının yanı sıra Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Haberleşme Alanında Bölge Milletler Topluluğu (RCC), UNDP ICT programı, Karadeniz Ekonomik Konseyi, Ticaret Konseyi (BSEC-Business Council) Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere sektörün önde gelen Uluslararası ve Ulusal kurum ve kuruluşları tarafından desteklenmektedir.

Caspian Telecoms Fuarı ve Konferansı'nın önümüzdeki yıllardaki gelişimi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Caspian Telecoms fuar ve konferansının profesyonel iş birlikteliklerine uygun olması, şirket teknolojilerini, ürünlerini ve hizmetlerini sunmak ve günümüzde Hazar ve BDT'deki gelişmekte olan piyasalarla anlaşmalar yapmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Türkiye telekomünikasyon ve bilişim şirketleri, ticaret yapmak, rakipler ve potansiyel müşterilerle buluşmak üzere bu fuar ve konferansta bir araya gelmektedir. B2B iş birlikteliklerinin ön planda olduğu Caspian Telecoms Fuarı ve Konferansının büyümesindeki en önemli etkenlerin; bölgedeki ve Türkiye'deki ekonomik ve politik istikrarda, Telekom sektöründeki büyük potansiyelde, yatırım fırsatlarında, Hazar Bölgesinin, Orta Asya ve Türkiye'nin transit potansiyelinde görüldüğüne inanıyoruz. Caspian Telecoms Fuarı ve Konferansı; Türkiye'nin önde gelen Telekom ve BT firmalarının yanı sıra Batı ve Doğu Avrupa'nın önemli firmalarını yılda bir kez İstanbul / Türkiye'de bir araya getirmektedir. Fuar ve konferans, katılımcılarına, geçmiş yılda sektörde meydana gelen değişim ve yenilikler hakkındaki görüş ve bildirme ve yeni yıldaki ihaleler ile firma ürün ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası platformda geniş kitlelere sunma imkanı vermektedir. Caspian Telecoms Fuar ve Konferansı'nın bir diğer önemli özelliği ise, BDT Devletleri ve Hazar Bölgesi ile ticaret yapmak isteyen, Telekom, BT ve Bilgisayar sektöründeki şirketler için ana geçit olma özelliğine sahip olmasıdır. Kısaca, Caspian Telecoms Fuar ve Konferansı'nın Türkiye'deki ana Telekom ve BT etkinliği haline geldiğini ve bu anlamda Türk Telekom ve BT sektörüne önümüzdeki yıllarda önemli getirilerde bulunacağına inanıyoruz.

Caspian Telecoms'un Türk Telekomünikasyon ve BT sektöründeki önemi ve yeri?

Caspian Telecoms, teknoloji ve Pazar değişimleri göz önüne alınarak, piyasaya her yıl daha çok uyum sağlamaktadır. 15'den fazla ülkeden 100'den fazla fuar katılımcısı ve 500 delegenin iştirakiyle, bölge içindeki Telekom endüstrisi için düzenlenmiş bir yıllık buluşma haline gelmiştir ve artık biz, daha fazla şirketin katılımını sağlamak için yarattığımız fırsatları daha da etkin kılarak yeni iş birlikteliklerinin devamı ve başlangıcı olmayı hedeflemekteyiz. Katılımcı ülke sayısı her geçen yıl arttırmakta ve sektör için önem teşkil eden yeni ülkeleri kapsamına eklemektedir. Örneğin, bu yıl katılımda bulunacak diğer ülkelerin haricinde Moldovya, Ukrayna ve Moğolistan'dan gelecek olan Hükümet delegelerine de ev sahipliği yapacaktadır. Amacımız; Türkiye, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri ile iş yapmak isteyen, Tüm Telekom ve BT şirketleri için yeni iş ve teknoloji görüşmelerinde Caspian Telecoms'un önemli bir platform olarak varlığını sürdürmesidir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan fuarımızda (İlk yıl, fuar düzenlenmemişti), BHT'nin Türkiye ve Dünya çapında önde gelen firmaları kendi hizmet ve ürünlerini bir kez daha sergileme imkanı bulacak yurt içi ve yırt dışından ziyaretçi olarak katılımda bulunacak profesyonel ziyaretçi ile buluşma şansına sahip olacaklardır.

Hazar ve Orta Asya Ülkeleri'nde, Telekom ve BT Endüstrisinin (BHT) kısa ve uzun vadede ne tür bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorsunuz?

Gelişimin, yapılan iş marjlarına endeksli olduğu Avrupa ve Kuzey Amerika'nın gelişmiş Telekom pazarlarıyla karşılaştırmak gerekirse, Hazar ve Orta Asya Ülkeleri çok büyük bir potansiyele sahiptir. Bu ülkelerdeki hükümetler ve önemli bakanlıklar bunun farkına varmışlardır. Bölgedeki ekonomik ve sosyal istikrar için bu çok kilit bir noktadır ve Telekom sektörünün gelişimi, hemen bütün Hazar Ülkeleri için birincil hedef haline gelmiştir. Özel olarak Kazakistan, ağların modernizasyonunda çok önemli bir ilerleme kaydetmiş ve pazarlarını serbest rekabete açık bir hale dönüştürme ve yeni kablosuz operatörleri piyasaya tanıtmak ve uydu haberleşme programlarını geliştirmek için adımlar atmıştır. Hazar ve Orta Asya Ülkeleri, 80 milyona yaklaşan nüfusa sahiptir ve ağların sayısallaştırılabilmesi ve kapasitenin arttırılması ve kırsal kesim bölgelerinin kapsama alanına dahil edilmesi ihtiyaçları ortaya çıkmakta ve gelişimin için oldukça yüksek miktarda potansiyel sunmaktadır.

Konu ile ilgili eklemek istedikleriniz?

Bildiğiniz üzere sektörde yaşanan serbest rekabet, yoğun araştırma ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yeni teknolojilerin son kullanıcıya en uygun fiyat ve şartlarda ulaşmasını sağlamaktadır. İşte bu araştırma ve sonuçların sunumunun yapılacağı Türkiye'nin bu önemli Telekom ve BT Zirve Fuarı'nda bir kez daha katılımcılarımızla aynı platformda yer almaktan büyük heyecan duyacağımızı bildirir, Resmi Medya Sponsorumuz olan Telepati'ye bu önemli bilgileri sektörle paylaşmamıza gösterdiği yardımdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

11-14 Nisan 2004'te İstanbul Hilton Convention Centre / Otel'de görüşmek dileğiyle.