Telekomda büyük buluşma İstanbul’da

Hazar ve Orta Asya Ülkeleri iletişim sektörlerinin 9 bakanı Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek Caspian Telecoms Conference’da buluşuyor.

BÖLGESEL işbirliği ve Orta Asya’daki ulusal ve bölgesel telekomünikasyon yatırımları konusunda görüş bildirmek üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Gürcistan’ın iletişim bakanları, 22 Mayıs’ta İstanbul’da biraraya geliyor. Hazar ülkelerinin önemli komşusu olan Rusya ve İran’dan görüşlerini belirtmek üzere üst düzey bakanlık temsilcilerinin yanısıra, Avrupa Komisyonu (European Commision), Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve EBRD’den delegasyonların (Yeniden yapılandırma ve geliştirme işlemleri ile ilgilinen Avrupa Bankası) katılımda bulunacağı konferans, uluslararası platformda gerçekleştirilecek. Konferansın basın sponsorluğu, The Times’la birlikte Telepati Dergisi tarafından üstlenilmiş durumda.

Bakanların, bölgedeki meslektaşları ile telekomünikasyon alanında tartışacakları konular arasında Çin’den Almanya’ya uzanan 20.000 km’lik Trans Asia European adlı fiber optik ağının geliştirilmesi, Rusya’nın ve BDT’nin (Bağımsız Devletler Topluluğu) uydu ağları yer alıyor. Ayrıca dünyanın değişik yerlerinden yatırım fırsatları yaratmak ve değişiklikleri desteklemek amacıyla bir araya gelen sektörün öncü telekomünikasyon firmalarının, kazançlı fakat henüz gelişme aşamasında olan Asya telekomünikasyon sektörüne olan ilgileri konu edilecek.
Orta Asya ve Hazar ülkelerinin kısmen özelleştirilmiş veya özelleştirilmekte olan ulusal telekomünikasyon şirketleri, yabancı büyük çaplı fonları çekmek için çok kararlı bir tutum izlemekteler. İyi bir telekomünikasyon altyapısı için bölgenin ekonomik ve sosyal durumu önemli bir anahtar faktör. Asya, telekomünikasyon ağı henüz gelişmekte olan bir ağ ve halen Sovyet Rusya’dan kalan ekipmanları kullanmakta. Ağların sayısallaştırılması ve kapasitesinin genişletilmesi özellikle, her 100 kişiye 4 hat düşen sabit hat döşenmiş kırsal bölgeler üzerindeki etkisi açısından çok önemli. Internet teknolojilerindeki bölgesel yatırımların beklenenden yüksek olması tartışılan konular arasında yer almakta. Birçok ülkenin, Internet kullanıcılarını engellemesine rağmen Orta Asya ve hükümetleri yavaş da olsa teknolojiyi benimsemekte. Endüstrinin yıllık gelişimi % 150 oranında ve büyük bir ihtiyat altına alınan gelişimler ağır.

Konferanstan başlıklar

CASPIAN Telecom Conference’da ilk gün tartışılacak konular arasında;
. Hazar Bölgesi ve Orta Asya’ya yapılacak telekom yatırımlarında bir omurga ve basamak olarak Türkiye’nin rolü,
. Hazar Bölgesi ve Orta Asya’nın ekonomik gelişiminde telekomun özelleştirilmesinin önemi,
. Türkiye telekomünikasyon sisteminin özelleştirmesi, AB’ye yaklaşım ve Hazar Bölgesi ve Orta Asya’ya bağlantı ağının önemi,
. Türkiye’de Türk Telekom’un bugünkü ve yarınki rolü,
- Hazar Bölgesi ve Orta Asya ile Türkiye arasındaki uydu iletişim ağı,
. Türkiye’deki Internet altyapısı, yeni teknolojiler, son gelişmeler ve Alcatel ile Eurasiasat’ın bölgedeki kapsama alanı,
. Bölgedeki ana yatırım projeleri ve Orta Asya’daki mevcut demode analog ağın, yeni sayısal bir ağ ile yenilenmesi,
. Kazakistan telekom sektörünün geliştirilmesi ve özelleştirilmesi, Kazak telekom endüstrisine yapılacak yatırımlara sağlanacak teşvikler bulunuyor.
 
Takip eden günlerde ise;
. Hazar Bölgesi ve Orta Asya’daki istatistikler, penetrasyon oranları,
. Bölgedeki telekom sektörünün gelişimi ve gelirler ile ilgili tahminler,
. Özellikle Orta Asya’daki bölgesel tekellerin sonu ve özelleştirme bedellerinin tartışılması,
. Bölgede telekom eğitim merkezlerinin kurulması,
. 2001-2005 yılları için Özbek telekom ağının gelişimi, telekom kanunlarının düzenlenmesi, Özbek mobil telekom endüstrisinin potansiyeli ve yatırım teşvikleri,
. Önümüzdeki beş yıl için, Azerbaycan telekom endüstrisi ve gelişimi, uzun vadede bölgesel yatırımlar ve teknolojinin yenilenmesi,
. Azerbaycan telekom endüstrisi ve buna bağlı olarak hukuki ve finansal düzenlemeler,
. İran telekom endüstrisi, mobil operatörler ve Internet servis sağlayıcılar, İran’daki mevcut yatırımlar, hukuki durum ve yabancı yatırımcılar için çekici yeni olanaklar,
. Ermenistan ve Kırgızistan’da telekom sektörü, sektörün istatistiki verileri, yenileme çalışmaları, hukuki ve finansal düzenlemeleri, Internet, mobil ve sabit telekom sistemleri ile ilgili mevcut durum ve yeni olanaklar, başlıkları yer alacak.
 
Konferans katılımcılarından görüşler
Ulaştırma bakanımız Oktay Vural; konferansın ülkemizde düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, telekom sektörünün ülkelerin ekonomik güç ve büyümesinin bir göstergesi olduğunu, güçlü ve gelişen bir telekom sektörünün politik ve sosyal istikrarın temeli olarak görülmesi gerektiğine inandığını belirtiyor. Bu düzeyde bir toplantının, bu kadar geniş ve detaylı hazırlanmış olmasının; katılımcı ülkeler arasında yaşanmakta olan problemlerin çözülmesi için bir adım ve çok önemli iş ortaklıklarına imza atılacağının bir işareti olduğunun altını çiziyor.
Telekom Kurumu Başkanı Fatih Mehmet Yurdal, çok geniş bir perspektifle ve büyük bir katılımla gerçekleşecek olan konferansta; hükümetler, regülasyon kurumları ve özel sektör arasında bir yakınlaşma olacağı ve ortak çıkarlar çerçevesinde yeni çözümler üretileceği inancında.
Tacikistan, Ermenistan, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan Ulaştırma Bakanları da; toplantının bu kadar geniş kapsamlı hazırlanması ve çok büyük bir coğrafi alana yayılmış ülkelerin üst düzey katılımları ile gerçekleştirilecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkeler arasında yaşanılan komünikasyon sorunlarının halledileceğine, yeni iş ortaklıkları kurulacağına, özelleştirme, yeni yatırımlar ve teşvikler konusunda kapsamlı bilgi alışverişinin sağlanacağına, hukuki ve finansal düzenlemeler konusundaki diğer ülkelerin bilgi birikimlerinden faydalanacaklarına olan inançlarını belirttiler.

MEDYA SPONSORU: