Doğumgünü 4 Ekim


Internet Servis Sağlayıcıları Derneği (TİSSAD), yeni oluşumunun, “TİD-Tüm Internet Derneği”nin misyonunu aktardığı basın toplantısında, Rekabet Kurulu’nun Türk Telekom aleyhine aldığı kararı açıkladığı 4 Ekim 2002, Cuma gününü, Türkiye Internet’inin doğumgünü olarak açıkladı.

8 EKİM 2002 günü Mynet binasında yeni ismiyle Tüm Internet Derneği (TİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve TİD Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Arif Esin, Rekabet Kurulu kararını değerlendirdi. Hakim durumunu kötüye kullanması nedeniyle oluşan Türk Telekom (TT) ile Internet servis sağlayıcıları arasındaki hukuk mücadelesini aktaran Esin, karara yönelik şunları söyledi: “1,5 yıldır süren hukuk mücadelesi sonucunda, Rekabet Kurulu’nun kararı ile Türk Internet’inin önü açılmıştır. TİD’in Türk Telekom’a karşı kazandığı hukuk mücadelesi, TT’nin hakim konumunu kötüye kullanması nedeniyle zarara uğrayan, hatta iflas eden Internet servis sağlayıcı şirketlere tazminat yolunu açmıştır. Açıklanan karar ile birlikte TT’nin tutumu nedeniyle zarar gören ISS’ler, zararlarını 3 misline kadar tazmin etme olanağına kavuşmuştur.”

TİD, Internet’in TÜBİSAD’ı olacak
Rekabet Kurulu’nun kararını ‘Türkiye Internet’inin doğum günü’ olarak yorumlayan Tüm Internet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, toplantıda isim değişikliği ile birlikte üstlendikleri misyonu aktardı. Kurttepeli, “Çok kısa zaman içinde Internet’e erişim araçları bilgisayarın dışında, televizyon, 4. kuşak cihazlar gibi pek çok yoldan olacak. Günün 24 saati Internet’e bağlı olacağız. Hayatımızın her alanına yayılmış böylesine geniş bir dünyanın oyuncuları arasında; erişim ve içerik sağlayıcıların yanı sıra yazılım, donanım, ağ, güvenlik şirketleri de yer alacak. Bu nedenle Tüm Internet Servis Sağlayıcıları (TİSSAD) olan ismimizi Tüm Internet Derneği (TİD) olarak değiştirdik. Böylesine büyük bir sektörü TİD platformunda temsil etmeyi, geleceği dernek kimliği ile etkilemeyi amaçlıyoruz. Şimdiden çeşitli teknoloji şirketlerinden 30 civarında yeni üyemiz oldu”. Kurttepeli, siyasi baskılara rağmen doğru karar alan Rekabet Kurulu’na kararından ötürü teşekkür ederek, kararın sektöre etkilerini şöyle değerlendirdi: “Rekabet Kurulu çok ciddi ve cesur bir karar aldı. TT’nin hakim durumunu kötüyle kullandığı kararı ile birlikte Türk Internet’inin önü açılmış durumdadır. Son derece genç olan bu sektörde, böyle bir karar alınmasaydı, özel sektör yok olabilir, TT bir KİT olarak kalsa da, özelleştirilse de, bu alanda bir tekel oluşturabilir ve dünya standartlarının üzerinde bir fiyat ile düşük kaliteli bir hizmet sunabilirdi. Kazandığımız hukuk mücadelesi sonucu, artık Türkiye’de Internet pazarında serbest rekabet ortamı oluşabilecektir. Türk Telekom’a verilen para cezası devletin devlete ceza vermesi açısından bir ilktir. Ancak, bizim için önemli olan Türk Internet’inin gelişimi için kararın Türk Telekom tarafından uygulanmasıdır. Rekabet Kurulu’nu kararın takipçisi olmaya davet ediyoruz”.
TİSSAD, Türkiye’de Internet erişiminin önündeki engellerin kaldırılması yönünde misyon yüklenmiş ve bu doğrultuda Türk Telekom’un haksız uygulamaları hakkında Rekabet Kurulu’na 23.1.2001 tarihinde müracaatta bulunmuştu.