Elektronikte Yenilikçilik Yaratıcılık ve Buluşçuluk Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD)’in Türk Elektronik Sanayii’nde yenilikçiliği, yaratıcılığı ve bu alandaki buluşları desteklemek amacıyla verdiği “Elektronik’te Yenilikçilik Yaratıçılık ve Buluşçuluk Ödülleri” sahiplerini buldu. 1999 yılından bu yana yapılan ödül töreninde bu yıl ilk kez, “Buluşçuluk Ödülü”de verildi

TÜRKİYE’de Ar-Ge çalışmalarının yazılım, donanım ve süreçler açısından özgün ürünler vermesini de teşvik etmek amacını taşıyan Elektronik’te Yenilikçilik-Yaratıcılık ödüllerine bu yıl 13 firma, Buluşçuluk ödüllerine ise, 2 firma katıldı. Ödüle değer bulunan firmalara Kadir Has Üniversitesi Cibali yerleşkesinde yapılan törenle ödülleri verildi.

Törende açılış konuşması yapan TESİD Başkanı Sait Gözüm, yenilikçilik yeteneği katsayısını arttırarak ülkenin dünya ortalamasında daha üst konuma taşınması gerektiğini söyledi. Rekabetçiliğin teknolojiye dayandırılması gerektiğini belirten Gözüm, “Küresel pazarlarda sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmak için teknolojik ‘inovasyon’, yani yenilik yapmak gerekmektedir. Günün ihtiyaçlarına uygun şekilde kurulup işletilen bir inovasyon sistemi, bunun için lüzumlu ortam ve iklimi yaratabilir. Teknoloji tabanlı girişimlere özenme de böyle bir ortamda sağlanabilir. Bunun ekonomik kalkınma ile yakın ilgisi ise herkesçe bilinmektedir. İş birlikleri karşılaştırmasında 55.sırada yer alıyoruz. Demek ki, uygulamada aksayan yanlarımız var. Bunları gidermek için, başta üniversite-sanayi işbirliği olmak üzere ilişkilerimizi zenginleştirmeliyiz. Devletin de bu eksiğimizi giderecek desteği vermesi, yol göstermesi gereklidir. Yıllardır sözü edilen, ama istenen düzeye gelmeyen üniversite sanayi işbirliğini artık, devlet-üniversite-sanayi işbirliği şeklinde hayata geçirmenin vaktidir” dedi.

Ödül töreni öncesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, TESİD Yönetim Kurulu Üyesi Şefik Şenyürek, Sabancı Üniversitesi’nden Doç.Dr. Cemil Arıkan, TTGV adına Refik Üreyen ve KOSGEB adına Ömer Pak’ın konuşmacı olarak katıldığı “AB yolunda Rekabet Gücünü Geliştirmek için Ar-Ge Teşvikleri” konulu bir de panel gerçekleştirildi.

Güçlü Türkiye’ye giden yolun Ar-Ge’den geçtiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Reha Denemeç, ekonomisi Ar-Ge’ye dayalı ve üreten bir toplum olma yolunda adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Denemeç, “Küreselleşen dünya ile bütünleşmek için başka ülkelerin programlarına göre değil, kendi programımıza göre ulusal Ar-Ge ve inovasyon sistemi oluşturmalıyız. Hedefimiz bilim ve teknolojiye dayalı kalkınmadır” dedi.

AB içinde ve tüm dünyada rekabetçi kalabilmenin, kaliteli üretim, fiyatta pazarın belirlediği düzeyde kalma ve teslimatta kesin olma gibi öğelerle gerçekleşebileceğini söyleyen TTGV adına Refik Üreyen de, “Rekabette fark yaratan öğeleri şöyle sıralayabiliriz; anlamak, keşfetmek, özümsemek, yöneltmek, katma değeri maksimize etmek ve üretimde esnek ve çevik olmak. Bu öğeler teknolojiye dönüştürülmüş bilgiyle desteklenen yenilikçi yaklaşımla elde edilebilir” diye konuştu.

KO SGEB adına Ömer Pak ise, “Kuruluş amacımız, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, rekabet güçlerini ve teknoloji düzeylerini yükseltmek, ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini arttırmak, bilgiye erişim olanağı sağlamak ve finansman güçlüklerine çözüm bulmaktır. KOBİ’lerde artık yeni çağın teknolojilerine uygun olarak kabuk değiştirmelidir. KOBİ’lerin önemi esnek ve dinamik üretim kabiliyetine sahip olmaları ve küresel dalgalanmalara uyum sağlama üstünlükleridir” şeklinde konuştu.

Panelin ardından ödüle değer bulunan firmalara ödülleri verildi. Ödül alan firmalar ise şöyle;

Kobi dalında büyük ödül sahibi, hareketli araç tartım sistemi ile Esit Elektronik Sistemler İmalat ve Tic. Ltd. Şti.

Jüri özel ödülü sahibi, Chatin ile Mobinex.

Yaratıcı fikir ödülü sahibi, Mini Rets yeni nesil atış eğitim sistemleri ile Eta Elektronik Tasarım San. ve Tic. A.Ş.

Yenilikçi ürün ödülü sahibi, Power Management ile Eka Elektronik Kontrol Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Fikrin Ürüne Dönüşüm Süreci ödülü, Esnek proses Kontrol Cihazları Serisi ile Emko Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Yeni üründe ticari başarı ödülü, Proses kontrol döngülerinde kullanılan elektronik sinyal çevirici ailesi ile, Elimko Elektronik İmalat ve kontrol.

Buluşçuluk ödülü ise, Tüm devre üretim süreci geliştirmesi ve askeri standartlarda tüm devre üretimine uygulanması ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji ve APES ile Boğaziçi Üniversitesi.