"Elektronik İmza'da güven tam olarak sağlanmalı"

 

Elektronik İmza Hizmet Sağlayıcısı firma olan ve merkezi Ankara'da bulunan Türk Trust e-İmza'nın uygulamada kullanımına ilişkin projelere hızla imza atıyor.

l Türk Trust Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Bahtiyar Türker, banker ve banka dolandırıcılığı olaylarını yaşayan Türkiye'de e-İmza'nın uygulamada çok dikkatle kullanılması gerektiğinin altını çizdi. e-İmza'nın e-Dönüşümün anahtarı olduğunu belirten Türker, e-İmza'da güvenin tam olarak sağlanması gerektiğinin üzerinde durdu.

Türker, Türk Silahlı Kuvvetleri El Ele Vakfı'nın gazilerin ruhsal ve bedensel rehabilitasyonu için kurulduğunu anlatarak, Türk Trust'un El Ele Vakfı'nın bir kuruluşu olduğunu belirtti. Türker, Elektronik İmza Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olarak Türk Trust'un gazilerin ruhsal ve bedensel rehabilitasyonuna kaynak sağladığını dile getirdi.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun çıkmasının ardından Türk Trust'ın kurulmasının gündeme geldiğini söyleyen Türker, amaçlarının elektronik imzayı güvenli ellere teslim etmek ve elektronik imzadan sağlanacak gelirin gazi Mehmetçiklere harcanması olduğunu kaydetti.

Elektronik imzanın güvenli ellere teslim edilmemesi halinde silahtan daha tehlikeli olacağına işaret eden Türker, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nun en çok cezai müeyyide taşıyan bir kanun olduğunu vurguladı. Türker, Avrupa'da ve Amerika'da bile Türk Trust gibi modern bir elektronik imza hizmet sağlayıcısı bulunmadığını iddia etti. Türker, Türk Trust'ın elektronik imza alanında ulusal yazılımı olan tek firma olduğunu ve başka bir örneğinin daha bulunmadığını kaydetti. Türker, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Türk Trust'ın bir misyonu daha vardı; bu işsizlik döneminde 89 kişiye iş kapısı açtı. Teknokent'te çalışan çok sayıda personelimiz var. İstanbul'da bir grup çalışanımız var. Parolamız sıfır hata ile çalışmak. Bizim için para önemli değil, bizim için milletimize hizmet sunmak önemli. e-Devlet, e-vatandaş olmadan olmaz e-vatandaşta elektronik imza ile olunur. Kararlılık gösterildi ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda elektronik imza 1 Ocak 2006'dan itibaren uygulamaya konuldu. e-Beyanname, Ulusal Yargı Ağı ve e-bildirge uygulamalarında kullanılıyor. Özellikle İnternet bankacılığı son derece güveni gerektiren bir alan. Türk milleti yeniliklere aşinadır o nedenle elektronik imzanın çok sürede yaygınlaşacağına inanıyorum. Birkaç yıl içerisinde herkesin cebinde elektronik imza kartı ya da çubuğu olacak".

Türker, diğer Elektronik Hizmet Sağlayıcısı firma olan E-Güven'e her anlamda işbirliğine hazır olduklarını bildirdiklerini dile getirdi. Elektronik imza için vatandaşla noterde sözleşme yapılmasının gündeme geldiğini, ancak bunun vatandaşın daha elektronik imza sahibi olmadan 60-80 YTL ödemesi anlamına geldiğini belirten Türker, "Biz taahhütname imzalanmasını önerdik. Telekomünikasyon Kurumu teklifimizi kabul etti ve Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi. Türk Trust'ın yurtdışına açılma hedefinin bulunduğuna ve Microsoft'un Web sayfasında tescil edilmiş bir kuruluş olduğuna işaret eden Türker, 'Telepati'nin sorularını şöyle cevaplandırdı:

Elektronik imza hangi alanlarda kullanılacak?

Yasal olarak elle atılan imzaya eşdeğer olan elektronik imza, elektronik ortamda işlemi yapan kişinin kimliğinden ve imzalanmış dosyanın içeriğinin değişmediğinden emin olunmasını ve işlemin veya dosyanın içeriğinin inkar edilememesini sağlamaktadır.

Elektronik imza, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda şu şekilde tanımlanmaktadır: "Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan ve elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtlara elektronik imza denir".

Elektronik imza, yasal geçerlilik sağlamasının yanında, öncelikle hayatımızı kolaylaştıracak, maliyetleri düşürerek, ciddi tasarruf sağlayacak, kağıdın ortadan kalkmasına yardımcı olacak ve en önemlisi elektronik ortamda güvenli ve hızlı işlem yapabilmemize olanak sağlayacaktır.

Son yıllarda ülkemizin en önemli gündem maddeleri arasında yer alan e-devlet projelerinde de elektronik imza anahtar role sahiptir. Vergi beyannameleri, SSK bildirgeleri ve ilgili ödemeler, başvurular ve benzeri pek çok vatandaşlık hizmetinin elektronik ortamda elektronik imzayla sağlanması mümkün olmaktadır. Elektronik imza, yazışmalarda, sözleşmelerde, İnternet bankacılığı ve e-ticaret işlemlerinde, kimlik tespitinin, işlem güvenliğinin ve hukuki dayanağın sağlanmasında ve inkar edilmesini önlemede önemli bir araçtır.

Elektronik İmza Kanunu'nda kısaca elektronik veriye eklenen bir başka veri olarak tanımlanıyor. Elektronik imza hem kimliğimizle bağlantılı hem de verilerin içeriği ile. Bu nedenle her farklı mesaj için farklı oluyor. Elektronik imzamızın elle attığımız imzamız gibi bir görselliği yok, sayı ve harflerden oluşan sayısal bir koddur. Bilgisayarınızda bir dokümanı imzaladığınızda, o dokümanın altında daha önce elle attığınız gibi bir imza görmüyorsunuz. Ancak uygulamalar size dokümanın imzalı olduğu çeşitli şekillerde ifade ediyorlar. Örneğin, Outlook'ta olduğu gibi küçük mühür ikonları ile o dokümanın imzalı olduğu görsel olarak ya da dokümanın giriş kısmında yazılı bilgi ile anlatılabiliyor.

Elektronik uygulamalar hayatımızda ciddi yer edinmeye başladı ve önemli bir dönüşümü de başlattı. Örneğin uzun zamandır İnternet bankacılığında kullanıyoruz. Kurumlar eskiden kayıtları kağıt evraklarda kocaman arşivlerde saklarlardı. Şimdi kurumlar doküman yönetim sistemleri, evrak takip sistemleri kullanıyorlar. Artık birçok bilgiyi devlet dairelerine gitmeden Web sayfaları aracılığıyla öğrenebiliyoruz, hatta yavaş yavaş bazı başvurularımızı bile yapmaya başladık. Kısacası resmi ya da resmi olmayan birçok işlemi artık tatil, hafta sonu, gece yarısı demeden evimizden, işyerimizden, yurtdışındayken veya başka şehirdeyken yapma şansına sahibiz.

Bu hayatımızı kolaylaştıracak çok büyük bir dönüşüm. Sadece hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayacak, zaman, işgücü, para tasarrufu sağlayıp hizmette kalite ve verimi de arttıracak. İşte tüm bu elektronik dönüşümde kimliğinizi belirtmeye ve güvene ihtiyaç olan her yerde kullanılacak elektronik imza. Böylece, vergi mükellefleri şu anda yasal bağlayıcılığı olmayan kullanıcı adı ve şifreyle yürütebildikleri e-beyanname ve e-bildirgelerini; e-imza ile verebilecekler, öğrenciler üniversite giriş sınavlarında veya kayıtlarda başvuru ve kayıt formları için kuyruklarda beklemeyip ilgili Web sitesinden elektronik imzaları ile başvurularını, tercihlerini ve kayıtlarını yapabilecekler. Finans ve e-ticaret işlemlerimizi elektronik imza ile yapabileceğiz. Elektronik imza sayesinde İnternet bankacılığı uygulamalarını huzurlu ve arkasına kanuni desteği alarak yapabileceğiz. Bileceğiz ki, sadece bizim elektronik imzamızla yaptığımız havale veya ödeme talimatı işleme alınacak ve talimatın başkaları tarafından değiştirilme ya da bizden habersiz yaratılma olasılığı olmayacak.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Elektronik imza devlet işlemlerinden, finansal işlemlere, sözleşme imzalamaya, ödeme yapmaya hatta oy kullanmaya kadar birçok alanda kullanılacak. Elektronik uygulama sayısı arttıkça elektronik imzanın uygulama alanları da her geçen gün gittikçe artacak. Örneğin doğalgaz projeleri; çiziminden, onaylanıp uygulanmasına kadar bütün aşamaları bilgisayar ortamında elektronik imza ile yapılabiliyor.

Ancak, kanun birkaç alanda e-imza kullanımını sınırlamış durumda. Elektronik imza ile kanunların resmi şekle bağladığı işlemler ile teminat sözleşmeleri yapılamayacak. Örneğin, evlenme ve tapu işlemlerinde kullanılmayacak.

Elektronik imzayı kimler kullanacak?

Elektronik imzayı herkes kullanabilir. Elektronik imza elle atılan imzada olduğu gibi yine kişiseldir, başka bir deyişle gerçek kişiye aittir. 5070 sayılı Kanun ile sadece kişisel imzalar kapsanıyor. Kurumlar için kurum adına temsil ve imzalama yetkisi olan kişiler e-imza kullanacaklar. Kişiler aldıkları elektronik imzaları ile kendi adlarına her yerde, kurum adına da imza sirküleri ya da vekaletname ile yetki verilen yerlerde elektronik imza kullanabilecekler. Kısacası elektronik imzanın kullanım prosedürü açısından elle atılan imzadan herhangi bir farkı yok.

Elektronik imza ile elektronik belgelerin ve işlemlerin hukuksal geçerliliği sağlanacak ve elektronik uygulamalarda güvenilirlik artacak. Sanal ortamda alışveriş yapabileceğiz, bankacılık işlemlerini, devlet işlemlerini yapabileceğiz. Kısacası elektronik ortamda kim olduğumuzu ispatlayarak ve verileri güven altına alarak her türlü işlemi yapabileceğiz.

Elektronik imza nasıl alınacak ya da temin edilecek?

Güvenli elektronik imza için nitelikli elektronik sertifika sahibi olmak gerekiyor. Nitelikli elektronik sertifikalar da, ülkemizde Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) alınabiliyor. 18 Temmuz 2005 tarihinde 3 kuruma ESHS olma yetkisi verildi.

Bu kumlardan TÜBİTAK UEKAE geçen yıl yayımlanan bir genelgeye göre sadece kamu çalışanlarına kamu işlemlerinde kullanacakları elektronik imza sertifikalarını sağlamakla görevlendirildi. Vatandaşlar elektronik imzalarını E-Güven ya da Türk Trust'tan alabilecekler.

Türk Trust, Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı'nın bir iştiraki. Kaynağını vatandaşın bağışlarından alıp kazancını yine vatandaşa döndürüyor. Bu nedenle vatandaşın şirketi demek yanlış olmaz. Türk Trust'ın önemli bir farkı da elektronik imza sertifikalarını üretmek ve yönetmek için gerekli yazılımı yabancı ülkelerden almayıp tamamen kendi bünyesinde ve Türk mühendisleri ile geliştirmiş olmasıdır. Elektronik imza doğrudan güvenlikle ilgili bir konu olduğu için bu fark gerçekten çok önemli.

Elektronik imza almak için kişilerin doğrudan başvurması gerekiyor. Başvurular Türk Trust yetkilileri tarafından ya da noterler aracılığı ile alınabiliyor. Başvuruda gerekli kişisel bilgiler alınıp formlar doldurulduktan sonra bilgilerin doğruluğu kontrol ediliyor. Kontrollerin ardından kişilere özel kurye ile elektronik imzalama araçları ulaştırılıyor. Elektronik imza mevzuatının öngördüğü güvenlik nedeniyle kredi kartlarına benzeyen akıllı kartlar ya da akıllı çubuklar üzerinde atılmasını şart koşuyor.

Sertifika hizmet sağlayıcı kuruluş, yani Türk Trust, kendi rızasıyla nitelikli elektronik sertifika almak isteyen başvuru sahiplerinin kimliğini, o kişinin gerçek kişi ve gerçekten o kişi olduğundan emin olmak için, resmi belgelere dayandırarak yüz yüze tespit etmekle yükümlüdür. Sertifikaları güvenli ve hatasız bir şekilde üretip, güvenli elektronik imza araçlarına yerleştirerek bizzat sahibine teslim etmek zorundadır.

  Türk Trust müşterilerine, gerekli tüm e-imza hizmetlerini paket olarak sağlayarak hem fiyat avantajı sağlıyor hem de satış sonrası destek hizmetlerinde müşterinin sıkıntı yaşamasına engel oluyor. Elektronik imza hakkında gerekli her türlü ayrıntılı bilgiye (www.turktrust.com.tr) İnternet adresinden ulaşılabilir. sertifika@turktrust.com.tr'ye e-posta gönderilebilir veya 444 0 263 numaralı Çağrı Merkezimizi aranabilir.

e-İmzayı en çok kimlerin kullanması bekleniyor?

Öncelikle daha çok çalışan kişilerin kullanacağını düşünmek çok yanlış bir tahmin olmaz. Ancak uygulama sayısı arttıkça herkes kullanacak. Örneğin ev hanımları kurdukları Web siteleri üzerinden elektronik imza kullanarak elektronik ticaret bile yapabilecekler.

Elbette önce zorunlu uygulamalar ya da özendirilen uygulamalardan etkilenen ya da yararlanan kişiler kullanacak ama zamanla herkese yaygınlaşacak. Özellikle GSM telefonlarında elektronik imza kullanımının başlaması ile birlikte hızlı bir şekilde herkese yayılacak.

Elektronik uygulamalar, elektronik imza ve e-devlet konuları devlet tarafından da oldukça büyük destek görüyor. Birçok kamu kurumu uygulamalarını ve hizmetlerini elektronik ortama taşımaya başladı. Örneğin Dış Ticaret Müsteşarlığı 1 Ağustos'ta duyurduğu Dahilde İşleme Rejimi Projesi ile dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerin elektronik imza ile yapılmasını 1 Ocak 2006'dan itibaren zorunlu kıldı. Benzer şekilde Maliye Bakanlığı, SSK, Sağlık Bakanlığı gibi birçok kurum da hizmetlerini elektronik ortama taşıdı. Elbette bu durum hem devletin hizmet kalitesini arttıracak hem de zaman, para, işgücü tasarrufu sağlayacak. Sanıyorum kuyruklar artık torunlarımıza anlatacağımız masalları süsleyecek sadece.

Kısacası bundan sonra hizmet ayağımıza gelecek. Ancak elektronik imza kullanımı sadece devlet uygulamalarında olmayacak. Bankalar ve birçok özel kuruluş da uygulamalarını elektronik ortama taşıyor ve güvenlik için elektronik imza kullanmaya hazırlanıyor.

Elektronik imza alanında, kamuda yürütülen mevzuat ve uyumluluk çalışmaları çok sevindiricidir. Ancak, bazı kritik alanlarda, resmi işlemlerin ve belgelerin bundan böyle, e-imzalı yapılması için e-devlet uygulamalarının başlatılması gerekmektedir. Gerek e-imzayla düzenlenecek olan fatura ve benzeri belgeler, gerekse e-imzalı beyannameler, beyanlar, başvurular ve bildirgeler hukuken geçerli olarak işleme tabi tutulmalıdır. Bu açıdan, çıkartılacak tebliğlerde e-belgeler ve e-beyanlara ilişkin düzenlemelerin e-imza ile ilişkilendirilmesi ve bunun da gecikmeksizin yapılması devletimiz ve vatandaşlarımız açısından çok yararlı olacaktır.

İnternet bankacılığıyla artık bankaya gitmeden, oturduğumuz yerden bankacılık işlemlerini yapabiliyoruz. e-İmza bu anlamda hangi işlerimizi sanal ortamda gerçekleştirmemizi sağlayacak, hayatımızı nasıl kolaylaştıracak? Mesela nüfus idaresine gitmeden nüfus cüzdanımızı yenilemek için başvuruda bulunabilecek miyiz?

İnternet bankacılığında EFT-Elektronik Fon Transferi, havale, ödeme talimatı gibi birçok işlemi elektronik imzamızla güvenli olarak yapabiliriz. Otomatik ödeme talimatlarından kredi talimatlarına kadar birçok işlemi bankaya gitmeden, mesai saati sınırı yaşamadan, kuyruklara girmeden, oldukça kısa zamanda ve güvenle yapmak için artık hiçbir engel bulunmamaktadır. Elbette nüfus cüzdanı yenileme işlemleri de uzaktan elektronik imza ile yapılabilecek. Aslına bakarsanız, bir süre sonra cüzdanımızda taşıdığımız birçok bankanın kredi kartı, bankamatik kartı, mağaza tanıtım kartları ve hatta nüfus cüzdanı yerine, sadece elektronik imzamızın içinde olduğu akıllı kartımızı kullanacağız.

Kullanıcılar tarafından verilen bilgilerin doğruluğu nasıl sınanacak?

Nitelikli elektronik sertifika almak isteyen gerçek kişilerin başvuru işlemlerinde hem kişilere ait hem de kurumlarına ait verdikleri bilgiler ve belgeler sıkı bir kontrolden geçiriliyor. Elektronik imza kişilere verilmeden önce bu konuda oldukça hassas çapraz kontrolleri ihtiva eden önemli bir süreç işletiliyor. ESHS'ler bu kontrolleri yapmak zorundalar.

Tüm kontrollere rağmen ESHS hatası nedeniyle elektronik imzalardan üçüncü kişiler zarar görürse, bu zarar sigorta kapsamında karşılanıyor. Bu nedenle nitelikli olarak verilen tüm elektronik imzalar sigortalanarak veriliyor. Türk Trust tüm işlemlerini bu iş için özel olarak yapılandırdığı 7 katlı özel donanımlı binasında gerçekleştirdiği için tüm güvenlik tedbirlerini almış bulunuyoruz. Sistemi işletmek için gerekli tüm yazılımlar da Türk Trust bünyesindeki yazılım mühendisleri tarafından yazıldığı için elektronik imza yönetim işlemleri güvenli olarak yürütülebiliyor ve elektronik imza sahiplerine ait kişisel bilgiler kimseyle paylaşılmıyor ve kurumsal olarak korunuyor.

e-imza ile sağlanan veriler yasal olarak geçerli olacak mı? Bu yolla diyelim ki bir devlet kurumundan bir belge aldık. Bu belge yasal olarak tanınacak mı? Elektronik ortamda kullanılacak bilgilerin güvenliği nasıl sağlanacak?

Elbette... Elektronik imza ile imzalanan tüm veriler hukuksal geçerliliğe sahiptir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu elektronik imzayı elle atılan imza ile eşdeğer kılıyor ve senet hükmünde kabul ediyor. Ancak belgelerin geçerliliği yine elektronik ortamda olacak. Elektronik ortamda elektronik imzalanan bir dokümanın kağıt kopyası sadece bilgi niteliğinde olacak.

Elektronik imza kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkar edememe özelliklerini sağlar. Bir başka deyişle; biz istemediğimiz sürece başkası bizim yerimize imza atamaz, verilerimiz değiştirilirse farkına varırız ve yaptıklarımızı inkar edemeyiz. Korsanların (hacker) bizim imzamızı taklit etmeleri çok kolay bir iş değildir. Ancak elektronik imza, verilerin gizliliğini sağlamaz. Elektronik ortamda verilerin gizliliğini de yani istemediğimiz kişiler tarafından görülmemesini istiyorsak, şifrelemek ve başka güvenlik tedbirleri almak gerekmektedir.

Yanlış kullanılması durumunda yasal yaptırımlar olacak mı, hukuki bağlayıcılığı nasıl sağlanacak?

Kayıp, çalınma veya benzeri durumlarda, sertifika sahibi hemen bizi arayıp elektronik imza sertifikasını iptal ettirmesi gerekmektedir. İptal işlemleri de, aynen kredi kartlarında olduğu gibi, son derece hızlı olarak yapılmaktadır.

Elektronik imza atmak için kullanılan kişinin özel anahtarı, akıllı kart ya da akıllı çubuğun güvenli alanında şifreli olarak saklanır. Elektronik imza atmanız gereken yerlerde, uygulamaların yönlendirmesiyle akıllı kart ya da akıllı çubuğu bilgisayara takarsınız ve özel şifrenizi girersiniz. Şifrenizle önce imzalama anahtarınızın şifresi çözülür ve sonra akıllı kart ya da çubuk içinde imzalama işlemi yapılır. Bu nedenle şifrenizi de birlikte kaybetmediğiniz sürece, akıllı kart ya da çubuğu kaybetmek çok büyük bir risk oluşturmaz. Akıllı kart ya da çubuğun kopyalanması da teknik olarak çok çok zor olmasına rağmen, kopyalanabilseydi bile bu nedenle sorun yaratmaz.

Elektronik imzalama anahtarınız size teslim edildikten sonra, kullanımına ilişkin tüm sorumluluk yasal olarak sadece size aittir. Başkalarına kullandırmanız sonucu doğacak zararlar ve hatalardan siz sorumlusu olacaksınız.. Kaybolma veya çalınma durumlarında almış olduğu ESHS'yi arayıp bildirmek, iptal edilmesini temin etmek sertifika sahibi için bir zorunluluktur.

e-İmza ne kadar süreyle kullanılacak, süre sınırlaması var mı?

Elektronik imza için gerekli nitelikli elektronik sertifikaları 1 yıl süreyle geçerli olacak şekilde veriyoruz. Geçerlilik süresi dolduğunda sertifikalar, ilk maliyetin çok altında bir ücretle yenilenmektedir. Ancak, akıllı kart ve okuyucu gibi araçların yenilenmesine gerek yok.

e-İmza hazırlıkları ne kadar zamanda tamamlandı?

Elektronik imza alanında dünyada ve Türkiye'de 7-8 yıldır çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde mevzuat ile ilgili çalışmaların tamamlanması 3-4 yıl aldı. Mevzuat tamamlanmadan önce, SPK gibi kurumlar iç işlerinde kullanmak üzere gerekli teknik altyapılar kurdular. Mevzuatın Ocak 2005 ayında tamamlanmasıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kurum olma yetkisi almak isteyen kuruluşlar çalışmalarını tamamlayıp 18 Temmuz 2005 tarihinde, yetki belgelerini aldılar ve faaliyete geçtiler. Özetle toplam 4-5 yıl süren çalışmalar 18 Temmuz 2005 itibariyle tamamlanmış oldu ve mevzuat kapsamında hizmetler verilmeye başlandı.

e-İmza ne büyüklükte bir pazar yaratacak?

Aslında bu konuda çok net bir tahmin yapmak pek mümkün değil, birçok etken belirleyecek pazar büyüklüğünü... E-Devlet uygulamaları, finans sektörü ve kurumsal kaynak yönetimi, doküman yönetimi, muhasebe, dış ticaret ve iş akış programları gibi yazılımlara e-imza entegrasyonları yapıldıkça, e-imzanın hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı, hız kazandırdığı, tasarruf sağladığı anlaşıldıkça e-imza pazarı gelişecektir. Hele bu uygulamalar, Dış Ticaret Müsteşarlığı örneğinde olduğu gibi, zorunlu hale getirilirse kullanım hızla yaygınlaşacaktır. Ülkemizin elektronik imza pazarı potansiyel olarak milyonlarla ifade edilebilecek bir büyüklüktedir.

Türk Trust'ın bu alandaki ciro beklentisi nedir?

Türk Trust, Türk Silahlı Kuvvetler Elele Vakfı'nın bir kuruluşu olduğu için milletimizin gönüllü bağışlarıyla kurulmuştur. Bu nedenle milletten aldığını, milletine böylesine önemli bir alanda hizmet olarak döndürüyor. Elbette, Türkiye'de elektronik imza kullanımına ilgi bu şekilde devam ederse birkaç yıl içinde yüz binlerle hatta milyonlarla ifade edilecek kişinin elektronik sertifika sahibi olması muhtemel. Ancak, çok yüksek kardan ziyade hizmetin güvenilirliği, kalitesi ve sürekliliğinin daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede hizmet verebilmemize yetecek finans gücümüz şu anda var, satışlarımızla da rahatlıkla gerekli geliri elde edeceğimize inanıyoruz.

Türk Trust e-imza alanında neler yapacak?

Türk Trust, bu alandaki yazılımların tamamını kendi bünyesinde geliştirdi. Elektronik imza kullanılabilmesi için bir uygulamanın olması ve bu uygulamalarda e-imza kullanımı için gerekli bütünleşmesi sağlanması gerekiyor. Türk Trust, e-imza için gerekli yazılımları sağladığı gibi, bütünleşme ve teknik destek hizmetlerinin de tamamını sağlıyor.

5070 sayılı kanun kapsamında çok önemli bir hizmet daha veriyoruz; Zaman Damgası... Zaman damgası, elektronik ortamda yapılan bir işlemin zamanının yasal geçerliliği olacak şekilde tespit edilmesini sağlamaktadır.

Ayrıca, Sunucu (SSL) Sertifikası, Nesne İmzalama Sertifikası, Kişisel Elektronik Sertifika hizmetlerini de veriyoruz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle de bu alanda uygulama geliştirmek ve proje yapmak isteyen kurumlarımızın hizmetindeyiz. Türk Trust hakkında daha fazla bilgi (www.turktrust.com.tr) adresinden alınabilir. Bütün bu saydığım hizmetlerin hepsini kendi geliştirdiği teknolojilerle verebilen dünyanın nadir kuruluşlarından birisiyiz.