7. eTR Ödülleri Çankaya Köşkü’nde sahiplerini buldu

Cenk Yapıcı

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 7.’si gerçekleştirilen ve Turkcell Ana Sponsorluğu’nda düzenlenen e-Devlet uygulamalarının Oscar’ı “e Türkiye (eTR) Ödülleri”nde kazananlar belli oldu.
Dergimizin de yıllardır sponsor olarak destek verdiği eTR çalışmalarına; bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13 Ocak 2010 Çarşamba günü Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kazananlara ödüllerini takdim etti. Sizler için Köşk’ten takip ettik.

Cumhurbaşkanı Gül: “Türkiye’ye olan inancım artıyor”
TÜSİAD ve TBV tarafından, e-Devlet uygulamalarını ödüllendirmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla tesis edilen “7. E-Türkiye (eTR) Ödülleri” töreninde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı Hamdi Akın ve Turkcell İcra Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv birer konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, törende yaptığı konuşmada, “Türkiye’de e-Devlet konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve uygulamalar yapıldığını” söyledi. Kamu kurumlarının aldığı mesafe karşısında gururlandığını ve ülkeye olan güveninin arttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, “Bürokrasiyi ancak bu şekilde yok edebiliriz. Bu tip bir etkinlikle e-Devlet uygulamaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan TÜSİAD ve TBV’ye teşekkürlerimi sunarım” dedi.

BHT-Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’ne yakından takip
Cumhurbaşkanı olduğu ilk günden bu yana özellikle Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’yle ilgili bütün konuları yakından takip edeceğini, gerektiğinde himayesine alacağını söylediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, mümkün olduğunca bu tür toplantılara katıldığını ve Çankaya Köşkü'nde “e-Türkiye” toplantısını gerçekleştirerek konuya verdiği önemi gösterdiğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Gül, bu konuya toplumun dikkatini çekmek, bu alanın büyüklüğünü ve dinamik bir alan olduğunu göstermek için bu tür faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Bilişim ve Haberleşme Teknolojisi ve özellikle İnternet’in sunduğu imkânların hayatımıza girmesiyle hayatımızda önemli değişikler olduğunu dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, “Bilgi kendi başına artık büyük bir güç haline geldi. Klasik üretim faktörleri anlayışı değişti” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla'nın önemli bir miktarının Bilişim ve Haberleşme Teknoloji’lerinden kaynaklandığını belirterek, gelişmişlik seviyesinin en iyi göstergelerinden birisinin bu teknolojilerin ne kadar kullanıldığı ve geçerli hale getirildiği olduğunu ifade etti.

“Klasik üretim faktörleri anlayışı değişti”
Bilişim ve Haberleşme Teknolojisi ve özellikle İnternet’in sunduğu imkânların hayatımıza girmesiyle hayatımızda önemli değişikler olduğunu dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, “Bilgi kendi başına artık büyük bir güç haline geldi. Klasik üretim faktörleri anlayışı değişti” dedi. Cumhurbaşkanı Gül, gelişmiş ülkelerde Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla'nın önemli bir miktarının Bilişim ve Haberleşme Teknoloji’lerinden kaynaklandığını belirterek, gelişmişlik seviyesinin en iyi göstergelerinden birisinin bu teknolojilerin ne kadar kullanıldığı ve geçerli hale getirildiği olduğunu ifade etti.
Ülkemizde de bu alanda çok büyük ilerlemeler yaşandığını ve uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, devletin halka hizmet eden büyük bir mekanizma olduğunu, halka hizmeti çok daha verimli, hızlı, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yapmak için teknolojinin sunduğu imkânlardan faydalanmak gerektiğini, bu konuda özellikle kamu kurumlarının aldığı mesafenin inanılmaz boyuta ulaştığını aktardı.

Adalet ve Dışişleri Bakanlığı’nın örnek uygulamaları
Bu yöndeki çalışmaları her duyduğunda gururlandığını, memnuniyet duyduğunu ve Türkiye’ye olan güveninin giderek arttığını sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Gül, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin uygulamalarını örnek gösterdi. Bürokrasinin, iltimasların, adaletsizliklerin bu tür uygulamalarla ortadan kaldırabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Gül, bu yöndeki başarılarla hep beraber övünülmesi gerektiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye Bilişim Vakfı’nın bu alanda çok büyük gayretleri olduğunu, TBMM’de bu konuyla ilgili çok önemli yasalar çıkardığını, TÜSİAD’ın ve şirketlerin önemli katkıları olduğunu aktararak, bütün bunlardan dolayı gurur duyduğunu, bu konudaki gayret ve yarışların Türkiye’yi çok daha ileri noktaya, başka ülkelerle rekabet eder duruma getirdiğini sözlerine ekledi.

Devlet Bakanı Yılmaz: “eDevlet’in 3 önemli ekseni vatandaş, şirketler ve kamudur”
Törende bir konuşma yapan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, e-Devlet’in Cumhurbaşkanlığı düzeyinde desteklenmesinin ülkemizin bu alanda daha hızlı yol almasına önemli katkısı olacağını inandığını söyledi. Bilgi toplumu konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi sunan ve dünyada bu alanda yoğun bir rekabet olduğuna dikkat çeken Devlet Bakanı Yılmaz, hükümet olarak e-devlet projesine verdikleri desteği sürdüreceklerini aktardı.
Bilgi toplumu ve e-Devlet konusunun devletin en üst düzeyinde sahiplenilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Avrupa Birliği 2020 ile paralel biçimde Türkiye’nin kendi kalkınma hedefiyle birlikte e-Devlet’i ilk sıralara aldıklarını ifade etti. E-Devlet’in 3 önemli ekseninin vatandaş, şirketler ve kamu olduğunu belirten Yılmaz, “Vatandaş ekseninde vatandaşın bürokrasiden eziyet görmesini istemiyoruz. Daha hızlı daha çeşitli ve şeffaf hizmetleri hayata geçirmek zorundayız. Şirketler ekseninde dünyada şirketlerimizin daha rekabet edebilir hale gelmesini ve üstünlük sağlamasını istiyorsak teknoloji kullanımını tüm şirketlerimizde yaygınlaştırmalıyız. Kamu artık daha az kaynakla daha hızlı, daha çok hizmet vermek durumundadır. Kaynak ve talep dengesi için e-Devlet önemli bir köprü teşkil etmektedir. E-Devlet ile birlikte daha katılımcı, daha demokratik ve daha verimli bir ortam sağlanacaktır. Ülkenin şeffaflığı ve demokratikleşmesi adına e-Devlet projelerine verilen önemin katlanarak artması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Hamdi Akın: “Refah bilgi toplumu olunca sağlanacaktır”
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyon Başkanı Hamdi Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkenin bilgi toplumuna dönüşmesinin, refah üzerinde çok olumlu bir etki yapacağını belirtti. Akın şunları kaydetti: “e-Devlet kavramı bilgi toplumuna dönüşmenin en önemli kademesidir. Kamu ve yerel yönetimler tarafından oluşturulan ve hayata geçirilen projeler yapılan talepler ve başarıları ortaya çıkartmak, bilinirliği artırmak için bu ödülleri düzenliyoruz. Toplumsal refahın ve bunu sağlayacak unsurların hem kamu hem de özel sektör tarafından sahiplenilmesi çok önemli. Bilgi toplumu olma yolunda Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’ne geçiş küresel ekonomi ve küresel rekabette ülkemize ciddi anlamda güç katmaktadır. E-Devlet olma yolunda gerekli kurumların ve politikanın aktif şekilde çalışması için başta hukuki altyapı olmak üzere, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, devletin saygın mecralarına ve özel sektöre görevler düşüyor. İnternet’in ve Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’nin gelişmesi ve halk tarafından yoğun şekilde kullanılmasıyla birlikte maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır.”

Arzuhan Doğan Yalçındağ: “BHT’ye erişimin hızla yaygınlaştırılması, her kesim için ucuz ve kesintisiz haberleşme sağlam bir altyapıyla sunulması, katılımı artırmak için elzemdir.”
Ödül töreninde bir konuşma yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ her sene heyecanı artan eTR Ödülleri’nin, kazanan kuruluşlar için ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Başta ev sahipliği için Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. 2003 yılından beri düzenlediğimiz ödüllerimize toplam 180 proje ile başvuruda bulunuldu ve 86 proje finale kaldı. Bununla beraber 2007 yılından bu yana belediyelere yönelik anket çalışmamızın sonucunda verilen ‘Özel Ödüller’ de etkinliğimize daha geniş bir katılım sağladı. Ayrıca geçmiş senelerde eTR Ödülleri’nde ödül alıp Avrupa e-Devlet Ödülleri’ne başvuran ve çeşitli kriterlerde başarıyı yakalamış projeler mevcut. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerimiz, e-Devlet projelerini yurtdışındaki benzer projelerle kıyaslayarak, ülkemizi uluslararası alanda da temsil etme imkânına sahipler.
Tüm bunlar, ülkemizde e-Devlet uygulamalarının gelişmesi konusunda bize cesaret ve heyecan veriyor. Bildiğiniz gibi e-Devlet, daha verimli hizmet ve daha demokratik yönetişim anlayışını güçlendiren bir unsur. Bu açıdan bakıldığında, e-Devlet uygulamalarının, kamuda yönetim ve hizmet anlayışında inovasyon niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Bu açıdan, bilgi toplumu ve e-Devlet yolunda ülkemizin yol haritası niteliğindeki “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” büyük önem taşıyor. Proje ile bilgi toplumu stratejisinden teknik altyapı ve güvenliğe, insan kaynaklarının eğitiminden yasal altyapıya kadar çeşitli alanlarda eylem planları hazırlandı. Bu eylemlerden ancak bir bölümünün hayata geçirildiğini görüyoruz. Bilgi toplumu hedeflerinin üst düzeyde sahiplenilmesi ve koordinasyonu, e-Dönüşüm projelerinin kurumlar arasında eşgüdüm gözetilecek şekilde planlanması, verimliliği şüphesiz etkileyen unsurlardır. “Sürdürülebilir büyüme” ve “rekabetçilik” kavramlarının oluşturulan politikaların temelinde yer alması; e-Dönüşümde bilişim sektörünün giderek büyüyerek öncü rol üstlenmesi de önem taşıyor. Vatandaş odaklı, yaygın, güvenli ve etkin hizmet sunulması e-Devlet hizmetlerinin kullanımını elbette artıracaktır. Ancak bunun yanında, Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’ne erişimin hızla yaygınlaştırılması, her kesim için ucuz ve kesintisiz haberleşme sağlam bir altyapıyla sunulması, katılımı artırmak için elzemdir. Son senelerde bilişim teknolojileri araçlarının kullanım oranı artmış olsa da, bu teknolojilere erişim açısından gelişmiş ülkelerle kıyaslandığımızda arzu edilen seviyede olmadığımızı görüyoruz.”

Yalçındağ: “İlerleme kaydetmeye devam etmeliyiz”
Arzuhan Doğan Yalçındağ TÜİK verilerine göre İnternet’e erişimi olan hane halkı oranı 2005’te yüzde 14,1’den 2009’da yüzde 30’a çıktığını, bunun olumlu bir gelişme olduğunu ancak AB ortalamasının yüzde 60’ın üzerinde olduğunu da dikkate almamız gerektiğini ifade etti ve konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birleşmiş Milletler tarafından ülkelerin e-Devlet hazırlık indekslerinin karşılaştırıldığı çalışmaya göre ise, Türkiye’nin indeksi dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, 2003’te 0,506 seviyesinden 2008’de 0,483’e gerilemiş durumda. Söz konusu indeks ‘Web ölçümü’, ‘altyapı’ ve ‘insan kaynağı’ alt indekslerinden oluşmakta. “Economist Intelligence Unit”in eHazırlık Sıralamasında da “bağlanabilirlik ve teknoloji altyapı” alanında halen ilerleme kaydetmemiz gerektiği ortaya çıkıyor.
Ülkemizin e-Dönüşüm yolunda bugüne dek attığı önemli adımlar söz konusu. Bu adımların giderek ivmelenen biçimde geliştirileceğine ve uluslararası planda tatminkâr bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum. “eTR Ödülleri”, iki sivil toplum kuruluşunun, daha rekabetçi ve yaşam seviyesi yüksek bir ülke olma hedefiyle, kamu yararına düzenledikleri bir etkinliktir. Amacımız, e-Türkiye amacına yönelik çalışan kamu kurumları ve yerel yönetimleri kamuoyunda daha fazla görünür kılmaktır. Dolayısıyla ödülün amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte kaybeden olmadığına inanıyoruz.”

Christian Rupp: “e-Devlet olmak bir süreçtir”
7. e-Türkiye (eTR) Ödülleri konuk konuşmacı olarak katılan Avusturya e-Devlet Genel Sekreteri Christian Rupp, ülkelerinde yaptıkları e-Devlet projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Ülkesi ve Avrupa Birliği hakkında bilgiler veren e-Devlet Genel Sekreteri Rupp konuşmasında şunları kaydetti: “Avusturya’da e-Devlet çalışmalarına 1990’ların başında başlandı. Elektronik kayıtlar alınarak başlanan bu çalışmalar, zaman geçtikçe daha kapsamlı ve verimli bir hal almaya başladı. Ülkede 2,357 adet belediye bulunuyor ve çalışmaların neredeyse yüzde 70’i elektronik olarak yapılabiliyor. Avusturya gelirlerinin büyük kısmını turizmden sağlıyor ancak kurduğumuz düzende Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri’nin Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’ya olumlu etkisi de çok fazla. Kişiselleştirilmiş e-Devlet uygulamaları sayesinde de verimlilik oldukça artabiliyor. Avusturya’daki tüm belediyeler çevrimiçi içeriklere en güncel şekilde ulaşabiliyorlar ve bu sayede de vatandaş iyi hizmet alabiliyor.
Mobil devlet uygulamaları işin başka bir önemli kısmıdır. Mobil uygulamalar sayesinde yerel içerikler vatandaşa, İnternet tabanlı ve çok yönlü şekilde ulaştırılarak en yüksek konfor sağlanıyor. Sosyal ağlara mobil ortamlardan giriş katlanarak artıyor ve bunları kullanan kişiler sosyal ortamlarla tümleştirilmiş e-Devlet uygulamalarını kullanmaktan zevk alıyorlar. 2020’de sosyal ağların bugünkünden çok daha fazla şekilde hayatımızın içinde olduğu düşünülünce nüfusun yüzde 70’in fazlasının ve şirketlerin yüzde 99’unun çevrimiçi olacağını tahmin ediyoruz. Çok kanallı e-Devlet projelerimize bakıldığında şeffaf, açık ve demokratik bir ortam sağladığımızı söyleyebilirim. 2000 yılından bu yana tüm devlet hizmetlerini tek KIOSK’ta tek bir sistem ile tüm kamu merkezilerine bütünleştirmiş durumdayız. Çok dilli e-Devlet yapısı ise işin ayrıca bir boyutu. 1997’de 4 dilden hizmet verdiğimiz yapı, 2002’de 12 farklı dile ulaştı, ancak günümüz itibarıyla sadece İngilizce ve Almanca olarak e-Devlet hizmeti sunuyoruz. Çünkü Google’un sunduğu çevrimiçi çeviri hizmeti sayesinde isteyen hizmetleri istediği dilden dilediği dile çevirebiliyor.
E-devlet olmak bir hedef değil süreçtir. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Dünya çapında e-Devlet uygulamalarının tanıtılması ve paylaşılması gerekiyor. Ülke içi tanıtımda e-Türkiye Ödülleri büyük önem arz ediyor.”

Ciliv: “Teknolojiyi doğru kullanmak büyük verimlilik sağlıyor”
e-TR ödüllerinin Ana Sponsorluğunu üstlenen Turkcell’in İcra Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv’in törendeki konuşması sırasında, Gül’ün memleketi Kayseri’den verdiği “cepte sucuk-cepte pastırma” örneği salonda gülüşmelere neden oldu. Ciliv teknolojinin doğru kullanıldığında beraberinde önemli avantajları getirdiğini ve yaşam standartlarını artırdığına değindiği konuşmasında şunları söyledi: “İnsan potansiyeli ve teknoloji bir araya gelince verimlilik de kuşkusuz artıyor. 3.Nesil bağlantıların öneminin kullanıldıkça anlaşılmasını görmek de sevindirici. İnternet artık halkın istedikleri yerden, kesintisiz şekilde ulaşabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri bir mecra haline geldi. Artık çantamızda, cebimizde taşıdığımız cihazlar İnternet’e erişim cihazları olarak adlandırılıyorlar. Kamuda mobil İnternet uygulamalarına başarılı bir örnek Adalet Bakanlığı’nda şifre ile dava sorgulama imkânının sağlanması oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü’den taşıt sorgulaması yapmak için aracın plakasını bir numaraya yazıp göndermek ve anında sonuç almak da oldukça başarılı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Turkcell’in sunduğu mobil imza sayesinde gümrük işlemlerinde yaşanan rahatlığı da belirtmeliyim.
Teknoloji bir yaşam tarzı haline geldi. Ülkemizde oldukça başarılı ticari uygulamalar var. Onlardan birisini Kayseri’de sucuk ve pastırma işinde olan bir firma başarıyla gerçekleştiriyor. Kayseri’de bazı girişimciler mobil telefonla sucuk ve pastırma siparişi yapılmasını sağlayan bir uygulamaya geçtiler ve şirketlerinin verimliliklerini artırdılar.

Avusturya e-Devlet Genel Sekreteri Christian Rupp’un yapmış olduğu sunuma karşı gerekli olduğuna inandığımız yanıt yine Ciliv’den geldi: Avusturya’nın belirli bir yol aldığının çok açık olduğunu ancak, Türkiye’nin mobil haberleşmede Dünya’da ilk’leri yaratarak elektronik mobil imza gibi çok önemli konularda tüm Dünya tarafından takip edildiğini ve asla ikinci sıraya inmeye niyetimizin olmadığını söyleyerek, özellikle e-devlet uygulamalarında her zaman yaratıcı, yenilikçi ve uygulamacı olacağımızı bir kere daha hatırlattı.

7. e-Türkiye (eTR) Ödülleri

Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmasının ardından 16 kişilik jüri tarafından finale kalanlar arasında yapılan oylamayla ödül kazanan projeler belirlendi. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasının ardından ödül alanlara ödüllerini verdi.
Kamudan kamuya e-Hizmetler kategorisinde Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü “Sosyal Yardım Bilgi Sistemi” projesiyle, kamudan iş dünyasına e-Hizmetler kategorisinde Gümrük Müsteşarlığı “Gümrük Tahsilât Sistemi” projesiyle, kamudan vatandaşa e-Hizmetler kategorisinde ise Söke Belediyesi “Akıllı Kent Otomasyon Sistemi” projesiyle ödül kazandı.
‘Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler’ kategorisinde Söke Belediyesi ‘Akıllı Kent Otomasyon Sistemi’ adlı projesiyle; ‘Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler’ kategorisinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü – Gümrük Müsteşarlığı Gümkart-Gümrük Tahsilât Sistemi adlı projesiyle; ‘Kamudan Kamuya e-Hizmetler’ kategorisinde ise Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü “Sosyal Yardım Bilgi Sistemi” adlı projesiyle ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İnternet sayfasına özel ödül
Cumhurbaşkanlığı’nın İnternet sitesindeki “Cumhurbaşkanımız Nerede” ve “Cumhurbaşkanı’na Yazın” bölümleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne özel ödül verilen törende, “e-Belediyecilik” hizmetleri alanında “e-Nikâh” projesiyle Şahinbey Belediyesi’ne teşvik ödülü, “e-İstihdam” projesiyle Bayrampaşa, “e-Hatırlat” projesiyle Etimesgut ve “Akıllı Kent Otomasyon Sistemi” projesiyle Söke belediyelerine özel başarı ödülü verildi.

Jüriyi oluşturan isimler ise şöyle sıralandı: Aydın Kolat (TBV), Ömer Arıkan (T.C. Cumhurbaşkanlığı), Özcan Akdeniz (INDEX), Dr. Ali Arifoğlu (ODTÜ Enformatik Enstitüsü), Recep Çakal (DPT), Hakkı Tok (İBB), İlhami Aydın (Orman Genel Müdürlüğü), Meral Tamer (Milliyet Gazetesi), Resul Uçak ( Kahramanmaraş Valiliği), Mustafa Özlü (Türk Patent Enstitüsü), Selçuk Kavasoğlu (Devlet Planlama Teşkilatı), Mehmet Ziya Telli (IBM), Kürşat Çağıltay (ODTÜ), Ceyda Süer (Microsoft), Dr. Kemal Karakoçak (TBMM), Erdal Sağlam (Hürriyet Gazetesi).