Gantek Teknoloji 2003 yılına Türkiye’nin ilk EKT şirketi olarak girdi

15 yıldır ülkemizin lider enformasyon teknolojileri çözümleri sağlayıcılarından biri olarak faaliyet gösteren Gantek Teknoloji, enformasyon ve komünikasyon teknolojileri (EKT) çözümlerini tek elden sunabilen ilk Türk firması olma yönünde önemli adımlar attı.

HEDEF yerel pazarda tümleşik çözümler sunarak farklılaşmak ve uluslararası pazardaki yerini geniş bir çözüm yelpazesiyle güçlendirmek.
2001 yılı başında Intracom ile stratejik işbirliği kuran, ardından grup şirketlerini tek bir çatı altında birleştiren ve 2002 yılında kurumsallaşma vizyonuyla hareket eden Gantek Teknoloji, 2003 yılına da önemli bir atılımla girdi. Bünyesinde enformasyon teknolojileri alanında oluşturduğu bilgi birikimini, telekomünikasyon alanındaki çözümlerle zenginleştiren Gantek Teknoloji, bu anlamda Türkiye’nin ilk bilişim-telekomünikasyon (EKT) şirketi olma yolunda.
Gantek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öngün, yaşanan değişimi Intracom ile 2001 yılında kurulan stratejik işbirliğinin uzun vadeli bir sonucu olarak görmek gerektiğini söylüyor. “Intracom, 50’nin üzerinde ülkede operasyonları, 7000’den fazla çalışanı olan bir telekomünikasyon devi. Gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle böylesi bir bilgi birikimi ve tecrübeyi bünyemize taşımak büyük bir avantaj” diyen Öngün, telekomünikasyon alanında önümüzdeki beş yıl içinde ortaya çıkacak fırsatları değerlendirebilmenin, ancak şimdiden bu yönde gerekli yatırımların yapılmasıyla mümkün olacağını söylüyor.
Öngün, telekomünikasyon alanında yapılacak yatırım kararlarını etkileyen süreci şöyle özetliyor: “Telekomünikasyonda bölgesel liderliği taşıyan bir ortak, 15 yıllık bilgi teknolojileri tecrübesi ve 2002 yılında ekibimize kattığımız profesyonel tepe yöneticilerle hedef büyütmek zorunlu bir seçenek. Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyelerin (Non Executive) bulunmasının bir şirkette kurumsal yönetimin doğru ve tarafsız uygulamaları sağlayabilmesi için ön koşul olduğuna inanıyoruz. Sayın Mehmet Sami ve Sayın Engin Arıkan’ın Gantek Teknoloji Yönetim Kurulu’na katılmaları ile kurumsal yönetim uygulamaları için gerekli olan zemini hazırladık. Her iki arkadaşımızın, bağımsız üyelerin şirket çıkarlarını her şeyin üstüne tutabilme ve kararlarda tarafsız olabilme özelliklerine sahip olmalarından faydalanıyoruz.”
Gantek Teknoloji, çözüm odaklı, yüksek katma değerli, mühendislik-projelendirme tabanlı yapısıyla tümleşik çözümler üretiyor. Yıllardır Türkiye’nin en çok iş istasyonu satan firması olan Gantek Teknoloji, en ileri dünya teknolojilerini yerel pazara taşımanın yanı sıra, 2001 yılından bu yana aynı çözümleri Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanma ihtiyacı duyan Ortadoğu’ya ve Türk Cumhuriyetleri’ne de ulaştırma hedefiyle hareket ediyor.
Öngün, “Türk enformasyon teknolojileri firmaları faaliyetlerinin %70’ini İstanbul ve Marmara bölgeleri ile sınırlandırıyor. Gantek Teknoloji olarak çalışma alanını bu bölgeyle sınırlandırmayan, tüm Türkiye’ye yayılan birkaç kurumdan biriyiz. Girdiğimiz yabancı ortaklıkla da kapsama alanımızı tüm Balkanlar, Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı içerecek şekilde genişlettik. Şimdi de hem enformasyon, hem de komünikasyon teknolojileri çözümleri sunarak gerçek anlamda komple hizmetler sağlayacağız. Zira, artık bilgi teknolojilerini ve komünikasyon ihtiyaçlarını birbirinden ayrı düşünmek imkansız” diyor.

Yönetim anlayışındaki yapısal reformlar
Gantek Teknoloji Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mehmet Sami, kurumsal yönetimin (Corporate Governance) ana ilkelerinin hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık ve sorumluluk olduğunu belirterek, bu ilkelerin ışığında kurumsal yönetimin, kurumun en yüksek performansı göstermesini, en karlı, en başarılı ve rekabetçi olmasını hedeflediğini vurguluyor.
“Kurumsal yönetim; serbest rekabet şartlarının önem kazandığı son 20 yılda OECD, Dünya Bankası, kurumsal yatırımcılar ve borsaların yönlendirilmesiyle, kurumların yönetiliş tarzını belirler hale gelmiştir” diyen Sami, Gantek Teknoloji’nin kurumsallaşma yolunda attığı adımların en önemli kanıtının yönetim kurulunda bağımsız üyelere yer açması olduğunu belirtiyor.
“Kurumsal yönetimin ana konularından birisi yönetim kurulları ve sorumluluklarıdır. Bağımsız üyeler icrada görevli olmayan üyeler olarak tanımlanır. Bir başka anlatımla, kurum ile yönetim kurulu üyeliği dışında hiçbir ilişkisi olmayan üyelerdir” diyen Gantek Teknoloji Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Engin Arıkan da, günlük operasyondan soyutlanmış olarak organizasyonu değerlendirmenin son derece tarafsız bir bakış açısını beraberinde getirdiğini söylüyor.

Telekomünikasyon çözümleri pazarı genişletecek
Telekomünikasyon hizmetleri pazarında tekelin 2004 yılı başında kaldırılması ve serbest rekabete dayalı bir pazar yapısına geçilmesi için Telekomünikasyon Kurumu (TK) yoğun bir çalışma programı içinde. TK tarafından bu ay içinde açılan çok önemli 3 tane danışmanlık ihalesi var: “Numaralandırma Rejimi”, “Piyasaya Giriş Düzenlemeleri ve Yetkilendirme” ve “Yerel Ağın Paylaşıma Açılması, Tesis Paylaşımı, Ortak Yerleşim ve Maliyetlendirme”. Bu danışmanlık ihaleleri sonucunda danışman kuruluşların hazırlayacakları raporlara göre telekomünikasyon hizmetlerinde serbest rekabet ortamının hukuki altyapısını oluşturacak yasa ve yönetmelikler TK tarafından çıkarılacak. Bu gelişmeler, Türkiye’de telekomünikasyon sektörünün ilerlemesi, pazarın büyümesi bakımlarından çok önemli kilometre taşları. Gantek Teknoloji ürün ve çözüm portföyüne bilişim ve telekomünikasyon sistemlerini entegre etmekle, önümüzdeki dönemin pazar yapısına ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek bir yapılanmayı tamamlamış bulunuyor. Bu yapılanma içinde geniş bantlı IP tabanlı telekomünikasyon erişim altyapısı çözümleri en önemli bileşenlerden birisi; bu çözümler içinde kablolu (bakır veya fiber optik) ve kablosuz (mikrodalga veya lazer) teknolojilerin her ikisi de mevcut. Diğer taraftan, “Ağ Sistemleri” ve “Ağ Yönetim Sistemleri” konuları Gantek Teknoloji’nin yıllar içinde oluşturduğu geniş yazılım ve donanım kabiliyetleri ile en iyi bildiği sahalardan birisi. Dolayısıyla, serbest rekabete dayalı bir hizmet ortamını oluşturmak için ileriye doğru adımların atılmakta olduğu bu günlerde, Gantek Teknoloji telekomünikasyon sektörüne her türlü tümleşik çözümleri sağlayabilecek bir noktaya gelmiş durumda.

Hazar Bölgesi’nin en büyük telekom organizasyonuna Gantek’ten destek

Gantek teknoloji ve stratejik iş ortaklığı Intracom, Hazar ve Orta Asya Bölgesi’nin en büyük telekomünikasyon organizasyonu olan “Caspian Telecoms”a sponsor oldu.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hazar ve Orta Asya Ülkeleri Telekom Konferansı (Caspian Telecoms), 14- 16 Nisan 2003 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Dergimizin de ana medya sponsorluğunu üstlendiği; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Ukrayna, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan, İran ve Türkiye’den komünikasyon sektörünün önde gelen kurum ve derneklerinin katıldığı etkinlikte; Uydu İletişimi ve Teknolojileri, Haberleşme Sistemleri, Fiber Optik Kablo, Mobil Üretimi ve Internet Teknolojileri, ağların sayısallaşması, Hazar Ülkelerindeki ISP Pazarı, Bölgesel Lisanslar, GSM Kapasitesinin Yayılması ve Yatırımlarla ilgili Finansal Konular ele alındı.
Toplantıda, telekomünikasyon sektöründeki gelişim ve değişmeler konuşuldu, gelişen telekom endüstrisinde güçlü bir potansiyele sahip olan Hazar Ülkeleri arasındaki yakın işbirliği, bu ülkelere yapılacak yatırımlar için beklenti ve ödüllerin neler olduğu hususunda önemli görüşler paylaşıldı.
Konferansa sponsorluk desteği veren Gantek Teknoloji ve stratejik iş ortağı Intracom, telekomünikasyon alanında bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin görüşlerini aktardılar.
Çok sayıda telekomünikasyon firmasını ve profesyonelini bir araya getiren konferans, yeni işbirlikleri ve projelerin ortaya çıkmasını sağladı.

Yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
Mehmet Sami, Londra’da Kingston Üniversitesi’nde Ekonomi alanında lisansını aldıktan sonra, City University Business Scholl’da Business Systems Analysis&Design bölümünde yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. Akademik çalışmalarının ardından IBS Consultancy, Finansbank, Euroturk Bank’ta çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1994 yılında Ata Yatırım’ın “Kurumsal Finansman, Finansal Ortaklık, Yabancı İşlemler ve Araştırma” gruplarını kurduktan sonra Temmuz 2001’e kadar icra komitesi üyesi olarak görev yapmıştır. Şu anda da Ata Holding bünyesindeki Ata Yatırım’ın Yönetim Kurulu üyeliğini aktif olarak sürdürmektedir.

Engin Arıkan, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde lisansını ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra aynı bölümde öğretim üyeliği görevinin yanı sıra, Mikrodalga Teorisi ve Elektromanyetik Alanlar konusunda doktora çalışmaları yapmıştır. 1990-2000 yılları arasında MİKES A.Ş.’de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Engin Arıkan, 2001 yılında, MİKOM Mikrodalga Komünikasyon Sistemleri A.Ş.’de kurucu ortak ve Genel Müdür olarak yer almış olup, halen bu görevde çalışmaktadır.