Huawei WLL çözümü yeni bir şebeke yaratıyor

DÜNYA çapında 800 milyondan fazla kullanıcıya telefon hizmetleri veren PSTN geçen 20 yıl içinde dünyada kurulu bulunan en yaygın kablo-hatlı şebeke haline gelmiştir. Radyo teknolojisinin hızlı gelişmesi ile birlikte kablosuz şebekeler her yere kurulabilen kapsama alanları, yüksek ses kalitesi ve mobil veri hizmetlerinin hızıyla birlikte daha fazla kullanıcıyı kendine çekmiş, son on yılda yerini iyice sağlamlaştırmıştır.

Kablosuz taşıyıcıların şiddetli rekabetiyle karşılaşan sabit operatörler, düşük abone artışları hatta birçok bölgede abone düşüşleri ve bunlara bağıl olarak ARPU (abone başına elde edilen gelir) değerindeki düşüşe karşın kullanılan alışılagelmiş telefon servisleri ve geniş bant veri servisleri (ör.ADSL) ilaç olamamaktadır. Buna ilaveten, birçok sabit operatör artık küresel hizmetlerden bulundukları bölgelerdeki tüm insanların faydalanmasını sağlamaya zorlanmaktadır. Sabit operatörler için bu, dağlık bölgeler, geri planda kalan kırsal alanlar ve dağınık ve az yerleşimi bulunan adalar gibi ulaşılması ve hizmet verilmesi sabit hatlar ile pahalıya ve bir o kadar zamana mal olan bir çaba içine girmek demektir.

Bütün bunlar, sabit operatörlerin en kısa zamanda kablosuz erişimi sağlayan, kurulumu ucuz ve kısa zamanda bitebilecek, ve diğer sistemlere göre bakım masraflarının en aza çekildiği yeni bir teknolojiye ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır..

CDMA WLL bu momentuma sahip

PSTN ile tamamıyla bütünleşebilen, mobil haberleşmeye destek verebilen CDMA teknolojisiyle çalışan kablosuz bölgesel ağlar (Wireless Local Loop- WLL) bu konuda sabit operatörlere ve yeni müteşebbislere pazar payını artırabilmek adına büyük bir silah olarak ortaya çıkmıştır. CDMA WLL kaliteli sesin yanında KMS-Kısa Mesaj Servisleri, ÇOMS-Çoğul Ortam Mesaj Servisleri, yüksek hızda veri hizmeti ve hatta müzikli yanıt sistemlerine (Ring-Back-Tone) kadar birçok katma değerli servisi sağlayabilmektedir.

CDMA WLL sistemleri yüksek kapasite, geniş kapsama alanı, yüksek spektrum verimi, hızlı kurulumu, ucuz maliyeti, hızlı ve kolay servis yönetimi, hareket imkanı vermesi gibi birçok teknik ve ekonomik avantajlar içermektedir.

İstatistikler CDMA WLL sistemlerinin dünya çapında 50'den fazla operatöre kurulduğunu göstermektedir. Morgan Stanley raporlarına göre sadece Hindistan'da CDMA WLL kullanıcıları sayısı Mart-2003 ile Mayıs-2004 arası süreçte 7.5 milyondan 14 milyona yükselmiştir. Aynı süreçte, CDMA WLL operatörleri işletme gelirleri 1.094 Milyar Dolar'dan 1.241 Milyar Dolar'a yükselmiş ve ARPU değerleri 47 Dolar'dan 49 Dolar'a çekilmiştir. Bu geçen sürede GSM operatörleri ARPU'larında ise 92.31 Dolar'dan 87.91 Dolar'a düşüş gerçekleşmiştir. Bu tür istatistikler CDMA WLL sistemlerinin yeni kullanıcılar için ne kadar etkili olabildiğini ve ARPU'yu da yükseltebildiğini göstermektedir.

Dünya çapındaki kurulumundaki sayılara ve artış hızına bakıldığında, CDMA WLL sistemlerinin PSTN ve PLMN (Public Land Mobile Network) şebekelerinin yerini alarak telekomünikasyon sektöründe yeni yön olarak seçildiği hiç şüphe götürmemektedir.

Huawei CDMA WLL – Yeni telefon şebekesi

Huawei Technologies kuruluşu 1995 tarihinden itibaren CDMA teknolojilerinin gelişimi için dünya çapındaki Ar-Ge departmanlarında yoğun çalışmalar yürütmektedir. 1998 yılında, Huawei ilk CDMA WLL çözümünü, Şubat 2001'de CDMA 2000 1x çözümünü, Ekim 2002'de CDMA 2000 1xEV-DO çözümünü dünyaya tanıtmıştır. Çalışanlarına yapılan sürekli yatırımlar Huawei firmasını bu konuda lider üretici konumuna getirmiştir.

Huawei firması telekom sektöründeki tecrübeleri ve pazar konusundaki analizleri doğrulusunda CDMA2000 1x RTT esasıyla çalışan ileri uçtan uca CDMA WLL çözümünü geliştirmiştir. Huawei CDMA WLL sistemleri ileri teknolojisi, uyumlu ara-yüzü, yeterli hizmetleri, düşük maliyeti, hızlı kurulum avantajı ve çoklu bant (450-MHz, 800-MHz, 1900-MHz ve 2100-MHz) desteğiyle birçok avantaj sağlamaktadır.

Çözüm PSTN ile v5.2, SS7 veya R2 gibi ara-yüzlerle bağlanabilmektedir. Geleneksel ses hizmetlerine verdiği desteğin yanısıra, CDMA WLL, IWF (inter working function) desteğiyle a-senkron data, G3 faks ve analog faks gibi birçok servisi de sağlayabilmektedir.

Bir SMC bütünleştirilmesiyle Huawei, CDMA WLL sistemi noktadan noktaya ve çoklu noktalara KMS-Kısa Mesaj Servisleri, borç bilgi servisleri ve benzer diğer bilgi servislerinden faydalanmasına imkan vermektedir. Bunun yanısıra, kendi cihazları veya ara-terminalleri vasıtasıyla da ankesörlü telefon servisleri Huawei tarafından sağlanabilmektedir. Bunlara ek olarak 153.6 Kpbs hızında paket veri iletimi sağlamaktadır.

Geleneksel transmisyon tekniklerinin yanı sıra WLL uydu haberleşmesini de desteklemekte böylelikle dağlık bölgelere, çöllere, hatta farklı ülkelere dahi yerel şebeke kurulmasına olanak vermektedir.

CDMA2000 1xEV-DO teknolojisine kolay geçiş imkanı sunabilen Huawei CDMA WLL sistemleri, gelen yeni sistemle 2.4 Mbps'e ulaşabilen veri iletimi de sağlayabilmektedir. Böylelikle geniş-bant İnternet hizmetlerinden kullanıcıların faydalanmasına da olanak sunmaktadır.

NGN şebekeleri için de Huawei CDMA WLL'i, SoftX3000 yazılım anahtarlamalı kontrol katmanı olarak kullanarak ve ‘bearer' katmanı olarak UMG8900 çoklu ortam omurga yapısı kullanarak en uygun çözüm durumundadır. Bu tür bir mimari ile dağınık anahtarlama, TDM/IP çift katmanlı şebeke, dengeli ağ yükü, sinyalleşme noktası genişlemesini engelleme, merkezi hizmet yönetimi ve ikili-ev ağları felaket kontrolü gibi hizmetleri sağlayabilmektedir.

Radyo erişimi ve yazılım anahtarlama özelliklerinin birleştirildiği Huawei CDMA WLL sistemi ve buna ek olarak NGN çözümüyle, dolaşım kısıtlaması ve KMS gibi mobil hizmetler de sunulabilmektedir. WLL ile birlikte akıllı şebekelere bağlanılabilmekte ve böylelikle ön-ödemeli telefon ve KMS, ön ödemeli veri servisleri ve “color ring-back tone” (müzikli yanıt sistemleri) gibi servisler de sunulabilmektedir. Kablolu ve kablosuz sistemleri bu birleşimi gelecek adına parlak bir altyapı görüntüsü çizmektedir.

Geleceğin gelişmiş şebekeleri

Huawei CDMA sistemleri geniş bant anahtarlama sistemlerine dayanmaktadır. Gelişmiş CDMA 2000 1x RTT sistemi, 1x EVDO sistemiyle aynı platformu kullanabilir ve kolayca 1x EVDO'ya yükseltilebilir. Ana şebeke NGN standardlarıyla uyumludur ve gelecek şebekelere kolayca uyum sağlar. Huawei CDMA WLL sistemi iki yönde gelişmiş ve kullanıma kavuşmuştur.

1. CDMA WLL sistemi 1x EV-DO /DV ye kolayca geçiş yapabilir ve bu sayede veri servisleri yüksek hızlarda verilebilir. Telekom yapılarının ana gidiş yönü NGN yapılardır.

CDMA WLL ve NGN sistemlerin birleşimiyle, sabit hat sağlayıcılar devre anahtarlama şebekelerinin yerine NGN sistemlerini kullanarak daha düzenli, maliyeti düşük ve bir çok önemli servisi vermeyi düşünmektedir.

2.WLL sistemi CDMA2000 standartlarına uymaktadır. NGN ana şebekesi mobil (gezici) platformla aynı ortak yapıyı kullanmaktadır. Bir kere operatör mobil lisans aldığında, şebeke kolayca ve sorunsuz olarak 3N kablosuz haberleşme sistemine geçiş yapabilmektedir.

Haziran 2004'de, Huawei CDMA WLL sistemleri 50 operatör'ün şebekesinde ve 30 ülkede kullanılır hale gelmiştir. Bu alandaki bir çok uygulama Huawei'nin CDMA konusunda tecrübe kazanmasına ve WLL yapısını geliştirmesine neden olmuştur.

Kamuya açık telekomünikasyon şebekelerinin gelişiminde, sabit hat ve kablosuz ulaşım sistemleri aynı ortak anahtarlama platformunu kullanmaktadır, böylece sabit hat ve paket anahtarlama sistemleri birleştirilerek ses, veri, çoklu ortam ve katma değerli IN-Akıllı Ağ servisleri verilmektedir.

Huawei yıllardır telekom şebekelerinin gelişimini izlemektedir ve bu bağlamda müşteri odaklı servislere yönelmiş ve operatörlere yönelik hizmetler sunarak gelirlerini artırmaları hedeflemektedir.

Huawei CDMA WLL çözümüyle, küresel servisler ve katma değer servisler sağlanabilmektedir. Huawei CDMA WLL EV çözümü PSTN şebekeleriyle birleşecek ve verimliliği en etkin şekilde gelişmeye devam edecek. Daha fazla bilgiyi, (www.huawei.com) da bulabilirsiniz.