Kuzey Kıbrıs da e-dönüşüm istiyor

Fatma Ağaç

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Mehmet Ali Talat, çağdaş teknolojileri toplum yaşamına taşımanın devletin politik yaşamında son derece önemli olduğunu belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Mehmet Ali Talat, referandum gibi çağdaş bir hareketi başarıyla tamamladıklarını dile getirerek, çağdaş teknolojileri toplum yaşamına taşımanın devletin politik yaşamında son derece önemli olduğunu belirtti. Talat, Kıbrıs sorununu çözme cesaretini gösteren Türkiye'nin aynı cesareti çağdaş teknolojileri toplum yaşamına geçirmede de gösterdiğini kaydetti.

Talat, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 27-30 Mayıs 2004 tarihlerinde altıncısı gerçekleştirilen, TBD Kamu-BİB Bilişim Platformu etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada

Kıbrıs Türklerinin dünya devleti olma cesareti gösterdiklerine işaret ederek, “Bu çok önemli bir devrim ve değişimdir. Kıbrıs Türkü bu değişimi yaşadı” diye konuştu. Talat, dünya ve Avrupa'ya Türklerin hayır, Rumların evet deme fikrinin öylesine yerleşmiş olduğunu dile getirerek, referandumla dünya ve Avrupa'nın büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı. Mehmet Ali Talat, stratejik bir çözüm hedefinin uluslararası anlamda çok ciddi getiriler sağlamasının sürpriz olmayacağına değindi. Kıbrıs Türkü'nün bir toplumun başka bir toplumu tecrit edemeyeceğini ortaya koyduğunu anlatan Talat, “Rumlar Kıbrıs Türklerini tecrit etme kararı almıştı” dedi. Bu tecrit politikasının ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Talat, bu noktada teorik olarak üye oldukları Avrupa Birliği'ne büyük görevler düştüğünü söyledi.

Talat, Türkiye'nin bilişim sektöründe belli bir kapasiteye sahip olmasına karşın, gelebileceği noktaya gelemediğini kaydederek, “Atacağımız adımları zamanında atmalıyız” şeklinde konuştu.

TBD Kamu-BİB Bilişim Platformu Kıbrıs'ta gerçekleştirildi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından altıncısı gerçekleştirilen, TBD Kamu-BİB Bilişim Platformu etkinliğine kamu ve özel sektör bilgi işlem yöneticileri katıldılar. Kamuda ve özel sektörde çalışan 200'ün üzerinde bilişimciyi bir araya getiren TBD Kamu-BİB, “Tüm kamu kurum ve kuruluşları bilgi işlem birimlerinin sorunlarına ortak çözümler aramak, üretmek ve Bilgi İşlem Birimleri arasındaki mesleki dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek, ülke yönetimine öneriler oluşturmak ve takipçisi olmayı” amaçlıyor.

Teması “Şura'dan Eyleme; Kamu Özel Sektör El ele” olan TBD Kamu-BİB Bilişim Platformu VI etkinliği; 27-30 Mayıs 2004 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'de Acopulco Otel'de düzenlendi. Kamu bilgi işlem merkezi yöneticileri ile bilişim özel sektör yönetici ve proje sorumlularının bir araya geldiği bir platform olan Kamu-BİB toplantısında, Türkiye bilişim sektörünün gelişmesinde hala lokomotif görevini yürüten kamunun bilişim uygulamalarındaki engeller ve sorunlar topluca değerlendirilerek, çözüm önerileri arandı. Toplantıda ayrıca, e-devlet olma yoluna girmiş Türkiye için yapılması gerekenler, elde edilen bulguların karar mercilerine götürülerek çözüme kavuşturulmasının talep edilmesi, kamu kuruluşları ve bilişim sektöründe yer alan özel kuruluşların geniş bir zaman diliminde buluşturularak bir sinerji oluşturulması ele alındı.

TBD tarafından hazırlattırılan “Vatandaş gözüyle e-devlet” filmi katılımcılara sunulurken, çağrılı konuşmacı olarak etkinliğe katılan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ünsal, Türkiye'de İnternet kullanımının yetersizliğine işaret ederek, devrimci dönüşümü kapsamlı olarak anlattı.

Başbakan Baş Müşaviri Fikret Üçcan tarafından yönetilen “Özel Sektör 2'inci Bilişim Şurası'nı Değerlendiriyor” panelinde ise Havelsan Genel Müdürü Faruk Yarman, sektördeki en büyük eksikliğin profesyonellik olduğuna değindi. Yarman, artık paraların konuşulacağı, ihalelerin yapılacağı, e-dönüşüm projelerinin yaşama geçirileceği döneme gelindiğini belirtti. IBM'den Mehmet Telli de bilişim şuralarında alınan kararların yaşama geçirilmemesinden yakınarak, bilişim teknolojilerini kullanacak insan kapasitesine sahip olmadığımızı vurguladı. Telli, e-bireyi oluşturmak için en önemli faktörün eğitim olduğunu kaydetti. İntel'den Ergin Kılınç ise sayısal şehirlerin oluşmasıyla beraber e-vatandaşın da hazır hale geleceğini anlattı. MBS Sistem'den Macit Akdoğan da kamu kurumları arasında olması gereken bütünleşmeden söz ederken, Türk Telekom Genel Müdürü Mehmet Ekinalan ise bu yıl veri ve altyapı yatırımlarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

İnternet'ten yararlanma yetersiz

TBD Başkanı Aktepe konuşmasında ülkemizde İnternet'ten yararlanma oranının yetersiz olduğuna değinerek, mevcut durumun, toplumun yaşam kalitesini artıracak, küresel rekabet koşullarına uyumu sağlayacak teknolojik kullanım düzeyine henüz ulaşılamadığını gösterdiğine işaret etti. İstatistiklere göre, Türkiye'de İnternet kullanım oranının yüzde 6'da kaldığını belirten Aktepe, aynı oranın ABD'de yüzde 58, Fransa'da yüzde 37, Yunanistan'da ise yüzde 18'de olduğunu vurguladı. E-devlet hizmetlerinden yararlanma oranının da, Hindistan'da yüzde 22, Norveç'te yüzde 53, Kanada'da yüzde 46 olarak gerçekleştiğinin altını çizen Aktepe, istatistiklerin Türkiye e-devlet projelerinin hız kazanması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

Aktepe, devletin hizmetlerine ve vatandaş ile olan ilişkilerine yeni boyut kazandıracak olan Elektronik İmza Yasası ile birlikte, ilişkili durumdaki diğer yasalarda da yenilemelerin yapılması ve diğer tüm tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Rahmi Aktepe, Kamu Yönetimi Temel Yasası ile ilgili gelişmeleri de yakından izlediklerini dile getirerek, “bilgi işlem” başlığı altında toplanan görev ve fonksiyonların Strateji Geliştirme Başkanlığı altında oluşturulacak birimlere verilmesinin söz konusu olduğunun anlaşıldığını belirtti. Aktepe, ancak uygulamada, “bilgi işlem” ve “bilişim” ile kastedilen görev ve işlevlerin neler olduğunun açıklığa kavuşturularak, yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türk Telekom'un Kıbrıs ilgisi

TBD Kamu-BİB VI Toplantısı'na Türk Telekom'un oldukça yoğun ilgi gösterdiği gözlenirken, Türk Telekom'un e-dönüşüm isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısını kurmak amacıyla birçok projeyi gündemine aldığı öğrenildi. Bu projeleri şimdilik açıklamayan Türk Telekom, teknik konulardaki deneyimini Kıbrıs'a da aktarmayı planlıyor. Türk Telekom Genel Müdürü Mehmet Ekinalan, “Özel Sektör 2'inci Bilişim Şurası'nı Değerlendiriyor” panelinde yaptığı konuşmada; altyapı ve veri yatırımlarına ağırlık vereceklerini dile getirdi. E-dönüşümün yararını herkesin anlamış durumda olduğunu ifade eden Ekinalan, bütünleşmeye gidilmediği sürece bilginin paylaşımından söz etmenin zor olduğunu kaydetti. Ekinalan, bir “çatıya” ihtiyaç olduğunun kesin olarak görüldüğünü söyleyerek, Türk Telekom'un yapacağı hizmetlerle e-dönüşümün hayata geçmesi için atılım yaptığını kaydetti. Ekinalan, İnternet Veri Merkezi'nin hizmete geçirilmesi için çözüm ortaklarıyla çalıştıklarını anlattı.

Ekinalan, Türk Telekom'un yeni projelerine ilişkin yaptığı sunumda ise Türk Telekom'un hizmetlerinde Servis Seviyesi Anlaşması yapacaklarını kaydederek, “Taahhüt veren taraf biz olacağız” dedi. Alışılmış kamu davranış biçimlerini kırarak, özel sektörle işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Ekinalan, “Sizin zorluklarınızı aşacak, size katkı sağlayacak çözümlere hazırız. Çözüme odaklı Türk Telekom göreceksiniz” diye konuştu. Ekinalan, artık özellikli konularda işbirliği yapacaklarını belirterek, bu adımı TBD Kamu-BİB VI Toplantısı'nda attıkları açıklamasını yaptı.

Türk Telekom Bilişim Ağları Daire Başkan Yardımcısı Necati Kara da Metro Ethernet, ADSL, Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) ve İnternet Veri Merkezi Projesi hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Kara, anlattığı projelere ilişkin 2004 Temmuz ayı içerisinde önemli gelişmeler yaşanacağını kaydetti.

7'den 70'e bilgisayar okuryazarlığı seferberliği

TBD Kamu-BİB VI Toplantısı sonrasında oluşturulan raporlarda; “Toplumu oluşturan bireylerin bilişim teknolojilerini kullanabilir donanımda olmasının, o topluma hız ve dinamizm kazandıracağı ve bireyin doğumundan ölümüne değin bilgi teknolojilerini kullanabilir olmasının gerekliliği” üzerinde duruldu. Ayrıca ülke koşulları göz önüne alındığında bireylerin teknoloji farkındalığından ve kullanımından uzak olması ile bireyler arasındaki sayısal uçurumun günden güne artmakta olduğu belirtildi. Bunun engellenmesi ve e-birey için atılması gereken en önemli adımlardan biri olan bilgisayar okuryazarlığı kapsamında 7'den 70'e bilgisayar okuryazarlığı seferberliği başlatılması gerektiği tekrarlandı. Bu seferberliğin, öncelikli olarak okullar ve halk kütüphaneleri, daha sonra tüm kamu kurumları kullanılarak genişletilebilmesinin çözüm olabileceği belirtildi. Küçük çaplı bilgisayar eğitim merkezleri, halk eğitim programları bölgelerin çalışma ve kültürel özelliklerine göre özel olarak oluşturulması gerektiğinin altı çizildi.

Kamu-BİB VI Toplantısı kapsamında Prof. Dr. Ali Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen Strateji Oturumu'nda elektronik imzanın hayata geçirilmesi gerekliliği üzerinde durulurken, E-örgütlenme Stratejileri ve Bireyin E-toplumdaki Yeri ve Rolü tartışıldı.

Prof. Dr. Önder Özkazanç başkanlığında gerçekleştirilen Çözüm Önerileri Oturumu'nda ise Sivil Toplum Ağ Kapısı'nın kurulabilirliği ele alındı. Ayrıca, E-devlet Dönüşüm Sürecinde Bilişim Güvenliği ve Kamuda Ortak Bilgi Veri Değişimi Modeli konuları tartışıldı.

Prof. Dr. İbrahim Akman başkanlığındaki Mevcut Durum Oturumu'nda da E-devlet ve Dönüşümünde Kamu Kurumlarının Yapması Gerekenler ile E-hizmetler ele alındı ve tek kapıdan bilgiye, hizmete erişim olanağı tartışıldı.