Ar-ge projeleri ODTܒde pazara çıkıyor

Bilişim Ar-Ge Proje Pazarı, TÜBİTAK’a bağlı olan TİDEB (Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı)’in desteğiyle, IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu tarafından ODTÜ Mühendislik Fakültesi adına, 28-29 Mart 2003 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

DEĞERLİ hocamız Aydın Köksal tarafından Türkçe’mize kazandırılan “Bilişim” kavramı, 1980’lerin başından bu yana geçen 25 yıllık süre içerisinde çok yol katetti. O günlerde sadece bilgisayar ve çevresinden ibaret olan kavram, gelişen yeni teknolojilerle birlikte gelişti ve ülkemizde

komünikasyon teknolojileri için de kullanılmaya başlandı. Ancak, teoride böyle olan söylem, pratikte ayrı bir sektörü oluşturdu. “Bilişim”de olduğu gibi, “Telekom” sektöründe de dernekler, vakıflar oluştu. Dünyaya bakıldığında da; “Telekom” ve “Bilişim”in ayrı sektörler olarak geliştiğini, CT ve IT olan kısa isimlerinin de, ICT (Information and Communication Technologies / Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri - EKT) adı altında bütünleştiğini görüyoruz. Telepati Dergisi olarak TBV ve TBD’den “Bilişim”in yeniden tanımlanmasını talep etmiştik. Teknolojiyi biz yaratmadığımıza ve dünyada kabul edilmiş telekom teknolojileri ve sektörü olduğuna göre bizde olmaması veya olanın adının da başka bir şey olması abestir. TÜBİTAK ve ODTܒnün birlikte hazırladığı bu organizasyonun içeriğine bakılacak olursa; yarıdan fazlasının telekom teknolojileri ve sektörü ile ilgili olduğunu ancak, maalesef etkinliğin adının “bilişim” konulduğunu görmekteyiz. Bu tip kavram kargaşalarına bir son verilmesi öncelikli isteğimizdir.
Bilişim Ar-Ge Proje Pazarı’nın, üniversite öğrencilerinin proje fikirlerini sunmalarına olanak sağlamasıyla bir “ilk” olduğu belirtilirken, yine “bilişim” kavramı kargaşası ya da yanılsaması ortaya çıkıyor. Komünikasyon sektöründe 365 gün açık proje pazarı durumunda olan, Ericsson tarafından telekom sektörüne sunulmuş, yıllardır ülkemizde İstanbul ve Ankara’da hizmet

vermekte olan Mobility World (Crea-World) ve komünikasyon sektörünün yapmış olduğu diğer uygulamalar göz ardı edilmiş durumda.

Etkinlikte neler var?
Etkinlik süresince, proje sahibi katılımcılar ana oturumlarda projelerini sanayi temsilcilerine sunacak, sanayi temsilcileri ise ayrıntılı bilgi almak istedikleri projeler için proje katılımcılarıyla ikili görüşme talebinde bulunabilecekler. Etkinlik 2 gün sürecek ve bu süre boyunca 4 ayrı salonda proje tanıtımları, toplantı odalarında ikili görüşmeler, ayrıca ana fuayede de projelerin poster sunumları gerçekleştirilecek.

Ar-Ge Proje Pazarı
TÜBİTAK’a bağlı olan TİDEB (Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı)’in desteğiyle, IEEE ODTÜ Öğrenci Kolu tarafından ODTÜ Mühendislik Fakültesi adına yapılacak olan bu etkinliğin amacı; üniversite, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelmesi ve tarafların aktif katılımıyla, somut ar-ge proje önerilerini birbirlerine tanıtmalarının sağlanması ve aralarında etkileşimli işbirliği ortamının yaratılması. Etkinliğin en önemli amaçlarından bir diğeri de, üniversite öğrencilerinin de proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir platform oluşturmak. Bu etkinliğe üniversitelerin 3 ve daha üst sınıf öğrencileri de projeleriyle katılabilecek.

İlke ve hedefler
Programın hedefleri arasında; sanayi temsilcileriyle, üniversite ve araştırma kurumu temsilcilerinin birbirlerinin ilgisini çekebileceğini düşündükleri ar-ge proje önerilerini sunabilecekleri ortamın yaratılması; üniversite ve araştırma kurumlarının sunduğu, ar-ge proje önerilerinden sanayi talebi olanlarla ilgili işbirliği imkanının aranması; sanayi kuruluşlarının sunduğu ar-ge proje önerileriyle ilgili işbirliği imkanlarının aranması; üniversite gençliğinin, proje geliştirme, proje hazırlama, proje sunma, iletişim kurma, görüşme teknikleri gibi temel girişimcilik konularında eğitim almalarının ve proje fikirlerinin hayata geçirilmesinin sağlanması bulunuyor.
Proje Pazarı’na, EKT-Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri alanındaki somut düşünce veya proje önerilerinden toplantının amacına uygun görülenler katılabilecek.
“Sanayide teknolojik işbirliği platformu sağlayan proje pazarlarına, ilke olarak, somut ar-ge düşüncelerine sahip ve bunları gerçekleştirmek için başka uzmanlık alanlarından katkıya gereksinim duyan kuruluşların temsilcileri ile bir proje fikrine sahip olan üniversite ve araştırma kurumları temsilcilerinin katılması olağandır” diyen yetkililer, proje pazarlarının konferans ve seminerlerden çok farklı ve aktif programlar olduğunu belirtiyorlar ve ekliyorlar: “Proje pazarlarını diğer toplantı türlerinden ayıran bir başka özellik de, katılımcılar arasında ön sırada teknolojileri üreten veya kullanan sanayicilerin bulunması. Çünkü, proje pazarlarında oluşturulmaya çalışılacak ar-ge ortaklıklarının, piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde, göreli olarak kısa sürelerde, uygulanabilir sonuçlar vermesi beklenir.” Sayıları artması ve iki günle

Etkinlik süresince, proje sahibi katılımcılar ana oturumlarda projelerini sanayi temsilcilerine sunacak, sanayi temsilcileri ise ayrıntılı bilgi almak istedikleri projeler için proje katılımcılarıyla ikili görüşme talebinde bulunabilecekler. Etkinlik 2 gün sürecek ve bu süre boyunca 4 ayrı salonda proje tanıtımları, toplantı odalarında ikili görüşmeler, ayrıca ana fuayede de projelerin poster sunumları gerçekleştirilecek.
sınırlı kalmaması gereken bu gibi proje pazarlarının değişmez hedefi; ar-ge konularına sanayi kesiminin oldukça yetersiz olan ilgisini artırmak ve uluslararası rekabette başarı için önemi gün geçtikçe daha da artan teknoloji envanterini özgün katkılarla zenginleştirmek. Türkiye’nin teknoloji dünyasında daha iyi bir konuma ulaşması, sanayi kuruluşlarının bu hedefi benimsemelerine de bağlı. Elde edilecek sonuçların doğrudan sahibi olacak sanayicilerin bir ölçüye kadar riski paylaşıyor olması, ortakların sağlam temellere oturtulmasının ve projelerin gerçekçi kıstaslarla oluşturulmasının ve yürütülmesinin gerekçesi olacak.

Kapsam
28-29 Mart 2003 tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek proje pazarının ana teması “Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojileri” olacaktır. Konuyla ilgili tüm projeler ve teknolojiyle ilgilenen tüm sanayi kuruluşları katılabilecek. Proje Pazarı’nda, katılımcıların ar-ge proje düşüncelerini ve önerilerini diğer katılımcılara tanıtabilmelerini kolaylaştırmak için, esnek bir toplantı programı yapılacak.
Üniversite gençliğine, proje fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak için bir ön eğitim verildi. Bu eğitim, 8-9 Şubat 2003 tarihlerinde ODTܒde gerçekleştirildi. Eğitimin amacı; üniversite öğrencisi proje sahiplerini; proje geliştirme, proje hazırlama, proje sunma, iletişim kurma, görüşme teknikleri gibi temel girişimcilik konularında bilgilendirmek.
Proje pazarında sunulacak olan projeler 7 ana kategoride toplandı:
. İletişim ve Ağ Teknolojileri,
. Internet Çözümleri ve Hizmetleri, E-ticaret, E-iş, Bankacılık,
. Telekomünikasyon ve Mobil İletişim,
. Yayıncılık ve Tüketim Ürünleri,
. Bilgi Teknolojileri,
. Yazılım ve Hizmetler, Eğitim, Araştırma ve Teknoloji,
. 6. Çerçeve Programı Kapsamındaki Projeler.

Bu kategorilere bağlı olarak yer alacak alt temalar şöyle:

I- İletişim ve Ağ Teknolojileri
. Altyapı Çözümleri
. ISDN
. Kablosuz İletişim
. Intranet-Extranet Çözümleri
. Ağ Çözümleri
. Yapısal Kablolama
. Video Konferans
. Yerel ve Geniş Alan Ağı (LAN-WAN) Hizmetleri
. Ağ Güvenliği
. Ağ Analiz ve Ölçümü
. Ağ Donanımı ve Malzemeleri

II- Internet Çözümleri ve Hizmetleri, e-Ticaret, e-İş, Bankacılık, Mobil İletişim
. Internet Dünyası
. Internet Servis Sağlayıcıları
. Net Kapıları, İçerik Sağlayıcılar
. Akıllı Ev Uygulamaları
. Erişim Hizmetleri
. E-ticaret, E-iş
. M-ticaret, M-iş
. E-bankacılık

III- Yayıncılık ve Tüketim Ürünleri
. Sektörel Dergiler
. Periyodik Dergiler
. Bilgisayar ile Eğlence
. Donanım Marketleri
. Son Kullanıcı Ürünleri

IV- Bilgi Teknolojileri
. Akıllı Kartlar
. Güvenlik Sistemleri
. Sunucular, İş İstasyonları
. Veri Depolama Sistemleri
. Donanım, Mobil Bilgisayarlar
. 3B Simülasyon Sistemleri
. Barkod Sistemleri, Giriş Kontrol Sistemleri
. Video ve Çoğul Ortam Sunum Sistemleri
. Kapalı Devre TV Sistemleri
. POS Sistemleri
. Sayısal ve Ofis Baskı, Kopyalama Sistemleri

V- Yazılım ve Hizmetler, Eğitim, Araştırma ve Teknoloji
. İş akışı Yönetimi
. Kişisel Bilgisayar Yazılımı
. Sistem Entegrasyonu
. Veritabanı Teknolojileri
. BT Danışmanlığı
. Mühendislik
. Ürün Veri Yönetimi
. Bilgisayar Destekli Tasarım
. Karakter Tanıma (OCR) Sistemleri
. Araştırma Merkezleri, Üniversiteler
. Araştırma Sektörü İçin Hizmetler
. E-eğitim
. İnsan Kaynakları

VI- Telekomünikasyon ve Mobil İletişim
. GSM Operatörleri
. Mobil Telefonlar ve Hizmetler
. WAP, GPRS, UMTS Sistemleri
. Uydu İletişimi

VII- 6. Çerçeve Programı Kapsamındaki Projeler
6. Çerçeve Programı’nın temel ilkesi; Avrupa Birliği ülkelerinde bilgi tabanlı ekonomi ve toplum düzeninin geliştirilmesi ve bu yolla istihdam, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal bütünlük koşullarının iyileştirilmesi.
Bu temel hedeflere ulaşmak üzere aşağıdaki stratejiler benimsenmekte:
. Avrupa Birliği ülkelerine ekonomik ve toplumsal yarar getiren projelere öncelik verilmesi,
. Avrupa Birliği’nin hedeflerine uygun öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi ve çalışmaların bunlarda yoğunlaştırılması,
. Bütünleştirilmiş projelere ağırlık verilerek, ar-ge yönetiminin etkinleştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması,
. İşbirliği geliştirilerek oluşturulacak mükemmeliyet ağları ile insangücü ve fiziksel altyapının verimli değerlendirilmesi,
. Öncelikli alanlarda yürütülecek bütünleştirilmiş projeler ve mükemmeliyet ağlarından ayrı olarak, araştırma altyapısının güçlendirilmesi, inovasyon sistemlerinin geliştirilmesi, bunların Avrupa çapında bütünleştirilmesi,
. Araştırıcı dolaşımının kolaylaştırılması, başka ülkelerde çalışan araştırıcıların geri dönmeye özendirilmesi,
. KOBİ’lerde araştırma ve yenilik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin güçlendirilmesi için özel önlemler alınması, KOBİ kaynaklı projelerin öncelikli alanlar dışında da desteklenmesi,
. Ortaklık anlaşması ile programa dahil olan aday ülkelerin de yönetimde söz sahibi duruma getirilmesi.
Proje pazarı programının içeriğinde panellere de yer verilmiş. “Türkiye’de Bilişim Sektörü 6. Çerçeve programıyla nereye gidiyor?” panelinde konuşmacı olarak, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Asuman Doğaç yer alacak.

Öneri tanıtımlarında dikkat edilecek noktalar
Etkinlikte enformasyon ve komünikasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren kuruluşların, ilgili uzmanlık alanlarında çalışan öğrenci, akademisyen ve kuruluşlarla ar-ge ortaklıkları kurmaları beklenmekte. Bu nedenlerle, proje sunuşlarında bu kuruluşlardan beklentilerin kısaca dile getirilmesi yararlı olacak. Proje Pazarı hedeflerinden uzaklaşmamak için, düşünce ve önerilerin kesinlikle konuyla ilgili teknolojik bir iyileştirmeyi veya yeniliği amaçlamasına da özen gösterilmeli. Ayrıca, umulan sonuçların makul sürelerde gerçekleşebilirliğinin ve katılımcılara yeterli ekonomik getiri sağlayabilirliğinin önemi üzerinde titizlikle durulmalı.

Katılım
Projelerle ilgilenen kuruluşların, 23 Mart’a kadar Internet sayfasında bulunan “Şirket Katılım Formu”nu, proje önerisi sunmak isteyenlerin 1 Mart’a kadar Internet sayfasında bulunan “Proje Tanıtım Formu”nu doldurarak göndermeleri gerekmekte.
Ayrıntılı bilgi için:
www.bilisimprojepazari.org.tr