Posta sektörü de serbestleşiyor

Fatma Ağaç

PTT Genel Müdürü Osman Tural, Posta Sektörü Yasası ile PTT Yasası'nda değişikliğe gidileceğini belirterek, iki yasadaki değişikliğin 2006'nın 2'inci çeyreğinde eşzamanlı olarak yürürlüğe girmesiyle posta sektöründeki belirsizliğin giderilerek, serbestleşmeye geçileceğini bildirdi Türk telekomünikasyon sektöründe 2004 yılı başında gerçekleştirilen ancak bir türlü rayında gidemeyen serbestleşmeye posta sektöründe de geçilecek. PTT Genel Müdürü Osman Tural, Avrupa Birliği (AB) Müktesebatı doğrultusunda Posta Sektörü Yasası ile PTT Yasası'nda değişikliğe gidileceğini belirtti. Tural, iki yasadaki değişikliğin 2006'nın 2'inci çeyreğinde eşzamanlı olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte posta sektöründeki belirsizliğin giderilerek, serbestleşmeye geçileceğini bildirdi.

Tural, AB Müktesebatının posta tekelinin kaldırılmasına yönelik "posta hizmetleri alanında gerekli hukuki, idari ve kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi" şeklindeki hükmü gereğince 2003 yılından itibaren serbestleşmeye ilişkin çalışmaların başlatıldığını söyledi. Tural, 3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasa'da Değişiklik Yapılması, Posta Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Posta Düzenleme Kurulu'nun Kurulması Hakkında Yasa Tasarısı (Posta Sektörü Yasası) ile T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yasa Tasarısı'nın (PTT Yasası) Ulaştırma Bakanlığı'na iletildiğini kaydetti. Bu tasarıların yasalaşması ile posta sektöründeki belirsizliğin giderileceğinin altını çizen Tural, "Böylece hukuki alt yapı sağlanmış olacaktır. Kurye ve kargo firmalarının yetki belgesi almak suretiyle çalışmaları legal hale getirilmiş olacaktır" diye konuştu.

Tural, öte yandan başta banka ve finansman kuruluşları olmak üzere 60'ın üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuyla yapılan anlaşmalar sonucunda PTT'nin tek bir tahsilat merkezi haline geldiğini vurguladı. Tural, PTTBank'la parasal posta hizmetlerinde yakaladıkları başarıyı posta hizmetleri alanında da yakalamak amacıyla bir dizi projeyi uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

Yurtdışı posta ve havale hizmetlerinde de kalite ve hızı artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Tural, Atatürk Hava Limanı'nda elverişsiz şartlarda bulunan posta mübadele servisini, modern bir Yurtdışı Posta Alıp Verme Merkezi'ne dönüştürmek için proje hazırlattıklarını ifade etti.

Tural, telefon vasıtasıyla yapılan telgraf haberleşmesinin çağa uygun olarak İnternet üzerinden yapılmasına ilişkin e-Telgraf Projesi üzerinde de çalıştıklarını anlattı. Tural, "Telepati"nin çeşitli konulara ilişkin sorularını şöyle cevaplandırdı:

Göreve geldiğiniz günden beri daha çok hangi konular üzerinde yoğunlaştınız? Hangi projelere öncelik verdiniz?

Göreve geldikten sonra bir yandan uygulamada olan projelerin geliştirilmesine önem verirken, diğer yandan da yeni bir takım projelerin uygulamaya konulmasına önem verdik.

Bu kapsamda; 2003 yılından itibaren özellikle parasal posta alanında PTTBank kavramıyla birlikte önemli mesafeler alındı. İşyerlerimizin çoğunun otomasyona açılmasına paralel olarak başta banka ve finansman kuruluşları olmak üzere 60'ın üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla anlaşmalar yapıldı ve PTT tek bir tahsilat merkezi haline geldi.

PTTBank'la parasal posta hizmetlerinde yakaladığımız bu başarıyı posta hizmetleri alanında da yakalamak amacıyla bir dizi proje uygulamaya koyduk ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projelerin neler olduğunu ele alalım:

"Kayıtlı Posta Otomasyonu Projesi" kapsamında otomasyona açık işyeri sayısını 24'ten 185'e çıkardık. Yıl sonuna kadar 769 işyerimizi kayıtlı posta otomasyonuna açacağız. Bu sayede daha fazla müşterimize kayıtlı posta gönderilerini İnternet üzerinden takip etme imkanını sağlayacağız ve hizmetlerimizin daha kaliteli ve hızlı olarak gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Türk pulculuğuna bir yenilik getiren "Kişisel Pul Projesi" kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerden gelen talepler doğrultusunda pul basımına başladık. Bu proje ile kuruluş yıldönümü, belli bir olayın anılması, kişisel veya ticari bir ürünün tanıtılması, doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler günü, babalar günü gibi vesilelerle postada kullanmak üzere pullar bastırılabilecek.

Ayrıca, bireysel olduğu kadar kurumsal alana da hitap eden pul projesi ile şirketler müşterilerine yolladıkları mektuplarda, kendi logolarını, kampanya ve diğer kurumsal görüntülerini mektup pulu olarak kullanabilecekler. Şirketler çeşitli pazarlama etkinliklerini, yeni çıkan ürünlerini ve müşterilerine yönelik hizmetleri o konuya ilişkin özel olarak hazırlanmış pul tasarımları ile duyurabilecekler.

Diğer taraftan, Kapıdan Kapıya Teslim Hizmeti kapsamında, mektup veya koli olarak verilebilen her türlü gönderiyi, adresten teslim alıp, aynı il içerisinde 4 saatte, iller arasında ise 24 saatte alıcısına teslim ediyoruz. Göndericilerin 169'u arayarak veya web sayfamızdan sipariş vermek suretiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya illerinde alabildiği bu hizmeti 13 ile daha yaygınlaştırma gayreti içerisindeyiz.

Yurtdışı posta ve havale hizmetlerinde de kalite ve hızı artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Atatürk Hava Limanı'nda elverişsiz şartlarda bulunan posta mübadele servisini, modern bir Yurtdışı Posta Alıp Verme Merkezi'ne dönüştürmek için proje hazırlattık. İhalesi yapıldı ve inşaatının bitişini müteakip burayı da en kısa zamanda hizmete açacağız.

Uluslararası kayıtlı gönderilerin bilgisayardan takip edildiği IPS sisteminde, 2005 Ekim'e kadar sadece APS'lerin takibi yapılabilirken, bu tarihten itibaren koli ve taahhütlü gönderilerin de takip edilmesine başlanıldı.

2004 yılında hizmete giren ve halen 1000 işyerimizde gerçekleştirilen Western Union- Uluslararası hızlı para transferini 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren otomasyona açık tüm iş yerlerimizde gerçekleştiriyoruz.

Bu hizmetlerimizin yanında, gerek vatandaşlarımızın memnuniyeti, gerekse çalışanların motivasyonu açısından önemli olduğuna inandığımız, hizmet verilen mekanların fiziki şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu inançla hizmet binalarımızın yeniden düzenlenmesine yönelik 2004 yılında başlattığımız PTTBank kavramı uygulaması çerçevesinde, 16 işyerimiz PTTBank olgusuna uygun hale getirildi, 32 işyerimizde inşaat çalışmaları devam ediyor ve 13 işyerimiz için ihale çalışmaları srüyor. Amacımız, en kısa zamanda tüm il ve iş kapasitesi yüksek ilçe merkezlerindeki PTT'leri bu kavrama uygun hale getirmek.

PTT şubelerinin modernizasyonu ve PTTBank çalışmaları kapsamında çevrimiçi (on-line) şube sayısının artırılmasında hangi aşamaya gelindi?

PTT Genel Müdürlüğü olarak bütün iş yerlerimizi çevrimiçi ağ üzerinden anında erişimli hizmet verebilir hale getirmek için otomasyon çalışmasına devam ediyoruz. Şu an itibariye 2 bin 550 işyerimiz otomasyona açık. Yıl sonuna kadar Türk Telekom'un ADSL hizmetinin olduğu her yerde acenteler hariç tüm iş yerlerimiz otomasyona açılmış olacaktır.

PTT geçmişte zarar eden bir kurumken kar eder hale geldi. 2005 ve 2006'nın mali tablosundan söz eder misiniz?

İfade ettiğiniz üzere PTT zarar eden ve kamuya yük olan bir kurum iken, hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması suretiyle artık kara geçmiş ve kamuya sürekli daha fazla kaynak aktaran bir kurum haline gelmiştir. Nitekim 2003 yılında 23 trilyon TL olan karımız, 2004 yılında 76 trilyon TL olarak gerçekleşmiştir. Verilere göre 2005 yılı için PTT'nin 105 milyon YTL kar edeceği öngörülmüştü. Ancak biz 2005 sonunda 120 milyon YTL olacağını tahmin ettik. 2006 yılı için ise 160 milyon YTL kar bekliyoruz.

Üzerinde çalıştığınız başka iş ve projeler nelerdir?

Hizmet kalitemizi artırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve hizmetlerimizi modernize etmek amacıyla bir çok proje üzerinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Posta İşleme Merkezleri'nin daha modern bir hale getirilmesi, ayrım, sevk ve dağıtım hizmetlerinin daha sağlıklı ve süratli bir şekilde yürütülmesi için çalışmalarımız sürmektedir. Bu bağlamda, Posta İşleme Merkezleri'nin Modernizasyonu Projesi kapsamında; posta trafiğinin fazla olduğu ve personel sıkıntısının yaşandığı İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi'nden başlamak üzere Posta İşleme Merkezleri'ni modernize edeceğiz.

Üzerinde çalıştığımız İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi'ne kurulacak sistem sayesinde, 300'den fazla personelle yürütülen ayrım işi 72 kişiyle yapılabilecektir. Bu bize personel tasarrufun yanında, tefrik dolayısıyla öğlene doğru dağıtıma çıkan dağıtıcılarımızın daha erken saatlerde dağıtıma çıkabilme imkanı verecek bu da gönderilerin alıcılarına zamanında ulaşmalarını sağlayacaktır.

Posta gönderilerinin varış merkezine en kısa zamanda ulaşmasını sağlayacak en uygun güzergahın tespiti ve posta araçlarının takibi maksadıyla, Posta Hatlarının Optimizasyonu Projesi hazırlanmış olup test aşamasındadır.

Gelişmiş ülkelerde uygulanan ve gönderilerin elektronik ortamda alıcıya en yakın işyerine aktarılarak bir an önce teslim edilmesini sağlayan Elektronik Posta (Hybrid Mail) Projesi'ne ilişkin fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.

Bunlardan başka telefon vasıtasıyla yapılan telgraf haberleşmesinin çağa uygun olarak İnternet üzerinden yapılmasına ilişkin e-Telgraf Projesi üzerinde çalışmaktayız.

Posta hizmetlerine yönelik bu projelerin yanında; Dünya Posta Birliği (UPU) ve Eurogiro tarafından geliştirilen ve gönderilen paranın en geç 2 gün içerisinde alıcısına ödenmesini öngören Yarı Acil Havale Hizmetini, (Tele Money Order) en kısa zamanda sunacağımızın müjdesini vermek isterim.

Ayrıca, pilot uygulama çalışması devam eden Etkileşimli-İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) Projesi ile posta çeki hesabı olan müşterilerimiz, posta çeki hesabına ilişkin işlemlerin yanısıra, periyodik ödeme talimatı, fatura tahsilatı gibi işlemlerini, bankalarda olduğu gibi İnternet üzerinden yapabileceklerdir.

Netice itibariyle, PTT Genel Müdürlüğü olarak halkımıza süratli, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla başlattığımız posta hizmetlerinin mekanizasyonu ve otomasyonu projelerini uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz. TS.EN.ISO 9001:2000 Kalite belgesini alan PTT, bunu hizmet kalitesine de yansıtmak gayreti içerisindedir.

Kuruluşumuzun faaliyetlerini, hizmetlerimizde gerçekleştirdiğimiz yenilikleri ve hedeflerimizi kamuoyuna aktarabilme fırsatını verdiğiniz için "Telepati Dergisi"ne teşekkür ediyorum.