Sektörvizyon 2011’de çok önemli bir proje duyuruldu:  ‘Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği’

Cenk Yapıcı

TÜBİDER Bilişim Sektöründe yasal standartları belirleyecek,  sektörü temsil edecek ve geliştirecek bir meslek örgütü oluşturmaya yönelik önemli bir adım attı.
TÜBİDER bilişim sektöründe süren faaliyetlerin yasal standartlar çerçevesinde yapılması için attığı adımları TÜBİFED ile birlikte düzenlediği ve BTK Başkanı Tayfun Acarer’in de katıldığı Sektörvizyon 2011 etkinliğinde sektör ile paylaştı. Diğer bazı bilişim STK’lerinin de destek ve katkısı ile oluşturulan öneri niteliğindeki bir yasa tasarısı ile sektördeki faaliyetlere ilk kez yasal standartlar getirilmesi ve bir meslek örgütü kurulması amaçlanıyor.

Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği
Projenin tanıtımı için yapılan Sektörvizyon 2011 etkinliğinde konuşan TÜBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Erkin Fındık;  Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli yeterliliğe sahip olmasını ve yeterliliğin ölçütü olarak bilişim işletmesinde en az sertifikalı veya konusunda eğitim almış bir kişinin çalışmasını öngören bir yasa tasarısının, diğer bazı bilişim STK’lerinin görüş ve desteği ile yaklaşık 1 yıllık bir süreçte oluşturulduğunu ve projeye Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği adı verildiğini söyledi.
Sektör Birliği Yasa tasarısı ile oluşturulacak meslek örgütünün, sektörün temsili açısından bir güç birliği ve kamu yönetimi nezdinde sektörün haklarını ve çıkarlarını savunan bir yapı olacağını belirten Erkin Fındık, standart hale getirilmiş olan hizmetler için asgari ücret tarifesinin de oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti. Bu tarifenin bilişim bayi kanalının en önemli gelir kalemi olan fakat sektörün genel cirosu içerisinde ancak yüzde 10’luk bir yer tutan hizmet gelirlerinin artmasını ve hizmet kalitesinin yükselmesini sağlayacağına, hizmet gelirinin tek kaynağının yetişmiş insan gücü olmasından dolayı da bu durumun istihdamı artıracağına dikkat çekti. Oluşturulmak istenen yasaya dayalı meslek örgütü ile, bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tamamının üye olması gereken bu yapıyı amaçladıklarını, bu yapının aynı zamanda sektörün envanterini, uzmanlık konularını ve eğilimlerini de takip edebilen bir yapı olacağını,  bu sayede yabancı veya yerli tüm kurumların ihtiyaç duydukları bilgilere ve firmalara ulaşmalarının çok daha kolay olacağını söyledi.
Erkin Fındık, öneri şeklindeki yasa tasarısının TÜBİDER, TÜBİFED, TÜTED, MOBİSAD, MOBİLSAD, TBV, TEDER, TID ve TESİD üyelerinden oluşan bir çalışma grubu ile oluşturulduğunu ve taslağa ilişkin BTK’nin ilgili dairelerinden bir ön görüş alındığını iletti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yapılan çalışmanın sigorta acentelerinde olduğu gibi TOBB’un çatısı altında yapılmasını ve Türkiye Bilişim ve Haberleşme Birliği ile öngörülen tüm hedeflerin TOBB bünyesinde oluşturulacak bir meslek örgütü ile de mümkün olacağını, sektöre ilişkin çıkartılacak bir yasanın icrasının TOBB bünyesinde sektör tarafından seçilecek bir İcra kurulu tarafından yürütülebileceğini önerdiğini ileten Erkin Fındık, çalışma grubundaki derneklerin öneriye sıcak baktığını ve sürecin nasıl işleyeceği konusunda TOBB ile görüşmelerin sürdüğünü ve projenin 2. fazına ilişkin çalışmalara biran önce başlayarak sektörün hakkettiği meslek örgütüne en kısa sürede ulaşmak istediklerini kaydetti.
TÜBİFED Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Arseven, TÜBİDER ile birlikte Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Konya ve Sakarya bilişim derneklerinin bir araya geldiği TÜBİFED çatısının, Sektör Birliği çalışmalarının ülke geneline yayılması açısından önemli olduğunu belirtti.  Sektörün geleceğine yönelik önümüzdeki yıllarda özellikle “IP Yakınsama” ve “Bulut Bilişim” kavramlarının en önemli gündemi oluşturacağını sözlerine ekledi.

Acarer: “Çalışma önemli, desteklenmeli”
BTK Başkanı Tayfun Acarer ise, bilişim sektöründeki faaliyetlerde her hangi bir yasal standart aranmamasının hizmet kalitesini düşürdüğünü, BTK’nin bile bu yüzden aldığı kimi hizmetlerde sorun yaşadığını, bu nedenle yapılan çalışmanın önemli olduğunu, desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Önemli isimler sahne aldı
Kerem Alkin yaptığı konuşmada, dünya ve Türk ekonomisindeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin GSM sektörüne ve katma değerli servislere etkisinden söz etti.
Sonrasında söz alan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen gelecek on yılda kullanıcıların hizmetine girecek teknolojiler ve bu konudaki Microsoft’un öngörüsü hakkında bir sunum gerçekleştirdikten sonra, bu yıl içerisinde biri önümüzdeki günlerde olmak üzere iki büyük proje açıklayacaklarını, bunlardan birisinin MSN hizmetlerinden katma değerli işler yaratma konusunda olacağını söyledi.
Intel Türkiye Genel Müdürü Çiğdem Ertem Türkiye’deki KOBİ’lerin milli gelirden aldıkları payın gelişmiş ülkelere kıyasla çok az olduğunu belirterek var olan bu açığın teknoloji yatırımları ile giderilebileceğini ve BT-Bilişim Teknolojileri şirketlerinin KOBİ’lere yönelik katma değerli çözümlere odaklanması gerektiğini iletti.
Penta – Mersasistem Genel Müdürü Mürsel Özçelik ise, Penta-Mersasistem güç birliğinin sektöre olan etkilerini ve gelecek hedeflerini anlattı ve sektör birliği projesini desteklediklerini belirtti.