Sun, üniversitelileri büyük yarışmaya çağırıyor

ÜNİVERSİTELİLER, Solaris 10 ve OpenSolaris üzerine yaratıcı proje geliştirerek, hem kendileri para ödülü kazanacak hem de okullarına 100.000 Amerikan Dolar'ı değerinde Sun teknolojisi kazandırma fırsatını elde edecek.

Sun Microsystems, tüm dünyadaki öğrencileri ‘Solaris Üniversite Yarışması'na katılmaya çağırıyor. Solaris yazılım geliştiriciler için Sun'ın açık kaynak projesi OpenSolaris ile dünyadaki en gelişmiş işletim sistemi olarak kabul edilen Solaris 10 üzerinde yapılacak geliştirme projelerine para ödülü verilecek.Yarışma ile katılımcıların, Sun için büyük önem taşıyan ve bugüne kadar Ar-Ge çalışmalarına 500 Milyon Amerikan Dolar'ı harcadığı Solaris10 ve OpenSolaris işletim sistemlerini kullanarak yaratıcı projeleri geliştirmeleri hedefleniyor. Kazananlar, bireysel ya da ekip olarak nakit ödül elde etmenin yanısıra, üniversitelerine de 100.000 Amerikan Dolar'ı değerinde Sun teknolojileri kazandırmış olacaklar.

Solaris 10 Üniversiteler Yarışması'na ülkelerine kabul edilmiş, üniversitelerde eğitim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile bu üniversitelerin fakülte ve bilgi işlem bölümü çalışanları katılabilecek. Başvurular Kasım ayında başlayacak ve Haziran 2006'ya kadar devam edecek.

Yarışmaya bireysel katılınabileceği gibi, aynı üniversiteden en fazla 4 kişinin oluşturduğu ekipler de yarışmaya başvurabilecek. Büyük ödülü kazananlar, kişi başına 5.000 Amerikan Dolar'ı nakit ödülün yanısıra, Sun Ultra 20 İş istasyonun da sahibi olacak. Kazanan öğrencilerin üniversiteleri ise, Sun Fire x64 sunucuları ile UltraSparc işlemci tabanlı sistemlerin de içinde yeraldığı Sun Microsystems'ın ürünlerini satın aldıklarında kullanabilecekleri 100.000 Amerikan Doları karşılığı çekle, teknoloji yatırımlarını genişletme fırsatını elde edecekler.

Sun Microsystems İşletim Sistemleri Platformları Grup Başkan Yardımcısı Tom Goguen, OpenSolaris ile dünyanın değişik noktalarından yarışmaya katılacak üniversite öğrencilerinin dünyadaki en yenilikçi mühendislerin ortak çalışmasını paylaşacağını söyledi. Goguen, söz konusu yarışma ile öğrencilerin Solaris 10 daki ileri teknolojiye ücretsiz erişime özendirilerek, projelerini yeni kuşakta geliştirmelerinin hedeflendiğini belirtti ve sunulacak projeleri heyecanla beklediklerini belirtti.

Yarışma için hazırlanan tüm projelerin Solaris 10 ya da OpenSolaris İşletim Sistemi tabanlı olması gerekiyor. Projelerin resmi kurallara uygun olup uymadıkları, Solaris 10 ve Open Solaris İşletim Sistemi uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından belirlenecek. Uzmanlar seçimlerinde kullanışlılık, kalite, yenilik, orijinallik, teknolojiyi etkin kullanma ve Solaris 10 İşletim Sistemi'nin son kullanıcısına ya da Open Solaris topluluğuna getirdiği faydalar gibi kriterleri baz alacaklar.

Solaris 10 İşletim Sistemi'nin kaynak koduna Ortak Geliştirme ve Dağıtım Lisansı((Common Development and Distribution License (CDDL)) altındaki opensolaris.org'dan ücretsiz olarak ulaşılabilinir.Yarışmaya katılmak isteyenler projelerini Solaris Dynamic Tracing (DTrace), Solaris Containers ve Predictive Self-Healing gibi herhangi bir açık kaynak kodlu Solaris 10 teknolojisi ile geliştirebilir ve yarışma komitesine bu ortamlarda teslim edebilirler.Yarışmayla ilgili daha fazla için, (http://www.sun.com /Solaris10universitychallenge).

Sun Microsystems'da iki yeni atama

Sun Microsystems'a iki yeni isim daha katıldı. Sun Microsystems Telekomünikasyon Sektörü Satış Müdürlüğü görevine Cengiz Berik atanırken, H. Cihat Çakmak da Genel Sektör Satış Yöneticisi olarak Sun'da göreve başladı.

Cengiz Berik, Saint Michel Lisesi'nin ardından 1993 yılında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına SITA'da başlayan Berik, IBM, Global One, Equant, Sabancı Telekom'ın ardından son olarak Koç Net'te satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyordu.

H. Cihat Çakmak, lise eğitimini Beşiktaş Atatük Koleji'nde, üniversiteyi ise Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. 1996 yılında mezun olan Çakmak, Lebib Yalkın, Empa Elektronik, I-BIMSA ve S&T'nin ardından girdiği Microsoft Türkiye'de üretim ve perakendeden sorumlu Müşteri Yöneticisi olarak görev yapıyordu.

Sun Microsys tems'dan, E-Devlet çözüm mimarileri

Sun Microsystems, sponsoru olduğu Bilişim'05 Geleceği Yönetin etkinliğinin ilk gününde gerçekleştirdiği ‘e-Devlet Çözüm Mimarileri' konulu toplantıda, e-Devlet uygulamalarındaki altyapı çözümlerini anlattı.

Sun Microsystems tarafından düzenlenen ‘E-Devlet Çözüm Mimarileri' konulu toplantı, 9 Kasım 2005 Çarşamba günü Ankara Sheraton Convention Center'da yapıldı. Sun'ın sponsorları arasında yeraldığı Bilişim'05 Geleceği Yönetin etkinliği kapsamında düzenlenen toplantıya, kamu ve özel sektörden çok sayıda uzman dinleyici olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sun Microsystems Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Özhan Toktaş, sundukları güçlü altyapı çözümlerinin yüksek performanslı ve daha güvenli e-devlet uygulamalarına olanak yaratırken, maliyet avantajını da beraberinde getirdiğini ifade etti. Sun'ın içinde bulunduğumuz çağı ‘katılım çağı' olarak adlandırdığına dikkat çeken Toktaş, her bireyin ve cihazın ağ ortamına ‘katıldığı' bir çağ için teknoloji ve çözümler geliştiren Sun'ın toplulukların bilgi ve teknoloji paylaşımını teşvik eden ve dolayısıyla iş fırsatlarını arttıran bir strateji izlediğinin altını çizdi.

Sun Microsystems Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Kamu Sektörü Direktörü Philip Roy ise, konuşmasında dünyadaki e-devlet uygulamalarını ve bu süreçte karşılaşılan zorlukları anlattı. E-devletin amacını sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve verimin arttırılması olarak özetleyen Roy, bu dönüşümde yaşanan bazı sorunları da, ‘‘İç ve dış servislerin çevrimiçi sunulması isteniyor ancak bu noktada daha fazla güvenlik ihtiyacı doğuyor. Daha fazla güvenlik istenirken de devlet daha az maliyetlerle bunu sağlamak istiyor'' diyerek özetledi. Philip Roy, hizmet harcamalarının bankolarda 39 Dolar, e-posta yoluyla 19 Dolar, telefonla 9 Dolar olduğunu, oysa İnternet ile bunun maliyetinin 1 Dolar'a kadar düştüğüne dikkat çekti. Tüm dünyada kamunun BT kullanımının özel sektöre oranla çok düşük olduğunu kaydeden Roy, ‘Başarı için değişimin yönetimi kritik önemde. Bilgi teknolojileri bu dönüşümü mümkün kılacak' diye konuştu.

Toplantıya, ‘İş ve Kimlik Entegrasyonunda Sun Yaklaşımı ve Yenilikçi Web Servisleri' başlıklı sunumuyla katılan Sun Microsystems Türkiye Yazılım Satış Müdürü Sinan Kezer, Sun'ın kurumsal kimlik yönetimi alanındaki çözümlerini aktardı. Bilgisayar ağlarının büyümesiyle birlikte artan kimlik ve erişim güvenliği sorunlarına dikkat çeken Kezer, ‘Yeni teknolojiler ve uygulamaların çeşitlenmesi karmaşayı da beraberinde getiriyor. Karmaşa ne kadar artarsa, risk de o derece artıyor. Dolayısıyla, kurumların uygulama ve buna bağlı olarak müşteri sayılarını artırmaya çalıştıkları noktada risk de giderek artan bir faktör olarak devreye giriyor'' dedi. Sinan Kezer, konuşmasında Gartner'ın yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına da yer verdi:

‘‘Gartner'ın araştırmasına göre, önümüzdeki üç yıl içinde İnternet kullanan şirketlerin yüzde 50'sinden fazlası güvenlik saldırılarına uğrayacak ama bu kuruluşların yüzde 60'ı bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını bile bilmeyecek. Ayrıca, bu saldırıların yüzde 80'inin kurumların kendi içinde yapılacağı öngörülüyor'.

Kezer, Sun'ın kimlik yönetimi alanındaki çözümü Sun Java System Identity Management Suite'i hakkında da bilgi verdiği konuşmasında ürünle ilgili olarak, ‘‘Bu ürün ağ kimlik bilgilerini kullanmak, paylaşmak, yönetmek ve güvenlik altına almak için gereken tüm hizmetleri sunuyor. Sun Java System Identity Management Suite, şirket ağında kullanıcı kimliklerini oluşturma, yönetme ve koruma işlemlerinin hem karmaşıklığını azaltıyor hem de daha kısa sürede yapılmasına yardımcı oluyor''diye konuştu.

Toplantının sonunda Sun Microsystems ve Peppers & Rogers Group yönetiminde gerçekleşen ‘Kamu'da Verimlilik Odaklı e-Devlet Yaklaşım' konulu oturumda ise, Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplama Daire Başkanı Recep Çakal, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Kaya, Gümrük Müsteşarlığı Muharebe ve Elektronik Dairesi Başkanı Nurcan Özyazıcı ve Dubai e-Devlet Strateji Koordinatörü Okan Geray konuşmacı olarak yer aldı.