TELKODER Başkanı Yusuf Arıak: “Yeni Telekom Yasası’na katkı sağlayacağız”

Fatma Ağaç

Arıak, TELKODER’in amacını Türkiye’de telekomünikasyon alanında serbestleşmenin gelişmesini ve serbestleşme ortamında yeni ortaya çıkan firmaların dayanışmasını sağlamak olarak açıkladı.

SERBEST Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Arıak, telekomünikasyon işletmeciliği alanını ilgilendiren konularda çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, “Bu çalışmalarımızı kamuoyuna ve Ulaştırma Bakanlığı’na açıklayacağız” dedi. Yapılan çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını söyleyen Arıak, “Yeni telekomünikasyon kanununun çıkması için şu anda yapılması gereken işler var, bunların ertelenmemesi lazım” diye konuştu. Arıak, “Telepati”nin sorularını şöyle cevaplandırdı:

Derneğinizin amacı nedir?
“TELKODER’i serbestleşme ortamında Türk Telekom’un dışında da hizmet vermeye başlayan telekomünikasyon işletmecilerinin biraraya gelmesi için kurduk. Temel amaçlarımız; Türkiye’de telekomünikasyon alanında serbestleşmenin gelişmesi, serbestleşme ortamında yeni ortaya çıkan firmaların dayanışmasını sağlamak ve Türkiye’de rekabetin, kalitenin artması konusunda çalışmalar yapmak. Şu andaki mevzuata göre derneğimize, Telekomünikasyon Kurumu’ndan ruhsat veya genel izin alan veya alabilecek kuruluşlar üye oluyor. Firmalara dayalı bir üyelik sistemimiz var. Üye sayımız 11-12 civarında. Biz çok yüksek sayılarda üyesi olması beklenen bir kuruluş değiliz. İşletmeci firma sayısı binlerce olamıyor. Ama üyelerimiz kendi alanlarında önemli mesafeler almış iyi firmalar.”

Ne zaman kuruldunuz?
“2002 yılının Haziran ayında kurulduk. Ama 2002 yılı başından itibaren fiilen çalışıyoruz. Hedeflerimiz; telekomünikasyonda serbestleşme, rekabet, büyüme, fiyatların ve kalitenin daha iyi olması. Serbestleşmeyi isteyen kuruluşları biraraya getirerek, onların gücüyle Türkiye’de serbestleşmenin önünü açmak için çaba harcıyoruz.”

Ulaştırma Bakanlığı ve Telekomünikasyon Kurumu ile ilişkileriniz nasıl?
“Her ikisiyle de sürekli ilişki içerisindeyiz. Bizim üyelerimiz Telekomünikasyon Kurumu’ndan genel izin veya ruhsat alan firmalar. Biz yeni alanların da ruhsata ve genel izne açılmasını, yeni firmaların da ruhsat ve genel izin almasını ve sektöre giren işletmeci firma sayısının artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Daha fazla alanda serbesti olmasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Telekomünikasyon Kurumu’nun ana hatlarıyla açıkladığı İş Planı’nda belirtilen takvimi nasıl buldunuz?
“2003 İş Planı hakkındaki temel isteğimiz; açıklanan programın çok daha öne çekilmesi. Çünkü biliyoruz ki; Eylül, Ekim, Kasım aylarına bırakılmış olan bir takım düzenlemeler için aslında Telekomünikasyon Kurumu’nun da, sektörün de hazırlıkları var. Bu düzenlemelerin çok daha hızlı yapılabilmesini arzu ediyoruz. Telekomünikasyon Kurumu da “Süreci öne çekebiliriz” diyor. Bunun böyle olmasını sağlamaya çalışacağız.”

Kurumun gündeminde bulunmayıp da, sizce olması gereken düzenlemeler var mı?
“Başlıklar olarak İş Planı’nda bir sorun yok. Başlıklar doğru ama zamanlamasının iyi yapılması lazım. Çünkü Kasım’da yapılacak bir düzenlemeye göre insanlar ne zaman şirket kuracak, ne zaman yatırım yapacak? Tabii geç oluyor. Burada hızlanabilmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz.”

VoIP’yle ilgili ne düşünüyorsunuz?
“Biz bu aşamada VoIP’ye ilgili ruhsat verilebileceğini, yasanın buna elverişli olduğunu düşünüyoruz. Telekomünikasyon Kurumu’nun burada süratli bir hareket ile bunu düzenlemesini istiyoruz. Çünkü bu kangren sürüyor. Halbuki bir an önce uygulamanın başlamasını arzu ediyoruz. Telekomünikasyon Kurumu süratle bu konuyu halletmelidir. Bize göre halletmek için yetkisi var.”

Türk Telekom’un özelleştirilmesi konusunda düşünceleriniz neler?
“Türk Telekom’un özelleştirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü çok büyük bir kuruluşumuz ve geçmişte özelleştirmenin gecikmesinden dolayı kayıplarımızı gördük. Bir de bunun görünmeyen kayıpları var. Türk Telekom, çok daha verimli ve yaygın hizmetler verecek şekilde çalışabilir. Özelleştirme geciktikçe, Türkiye bu nimetlerden yoksun kalıyor, gelişmemiz yavaşlıyor. Bu nedenlerle bir an önce özelleştirilmesini arzu ediyoruz.”

Genel anlamda Türk telekomünikasyon sektörünün bir değerlendirmesini yapar mısınız?
“Türk telekomünikasyon sektörü daha çok serbestleşmeye ve önünün açılmasına muhtaç durumda. Bunun için Telekomünikasyon Kurumu’nca yapılması gereken düzenlemelerin hızlandırılması gerek. Herkes önünü görebilsin, ne zaman nereye yatırım yapabileceğini görebilsin diye. Bu yapıldığı takdirde hem içerden hem dışarıdan yapılan yatırımlarla telekomünikasyon sektörü çok hızlı gelişebilir. En büyük meselemiz, geniş bant hizmetlerinin Türkiye’nin her tarafında verilebilir hale gelmesidir. Bunun için de Telekomünikasyon Kurumu’nun, pazara yeni firmaların girmesini sağlayacak şekilde düzenleme yapması gerekir.”