TeliaSonera Turkcell'den ek hisse almak için Çukurova ile anlaştı

 

 

TeliaSonera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Anders Igel

• TeliaSonera Çukurova Grubu ile 3,1 milyar Dolar (21,8 milyar SEK) karşılığı %27,0 oranında Turkcell hissesine tekabül eden payı alarak TeliaSonera'nın Turkcell'deki doğrudan ve dolaylı toplam hissesini %64,3'e çıkarma konusunda anlaştı.

• Turkcell halka açık bir şirket olarak kalacaktır ve TeliaSonera Turkcell için çağrı yapmayacak.

• Çukurova % 13,5 hissesiyle Turkcell'in yerli ortağı olmayı sürdürecek

• Anlaşma; TeliaSonera'nın Türkiye'ye, Turkcell'e ve gelecekteki gelişim potansiyeline inancını göstermekte.

• İşlemin, net karlılık ve nakit akışı bakımından pozitif olması beklenmekte.

Nordik ve Baltık bölgesinin önde gelen telekomünikasyon grubu TeliaSonera, Dünyanın önde gelen ve ülkemizin en büyük GSM telefon operatörü Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de 3,1 milyar Dolar nakit karşılığında, dolaylı olarak %27,0 oranında hisse alarak şirketteki doğrudan ve dolaylı payını %64,3'e yükseltme konusunda Çukurova Grubu ile anlaştı. Turkcell, 2004 Aralık sonu itibariyle 23,4 milyon abone ile Türkiye'nin en büyük GSM telefon operatörü durumunda.

 
2002
2003
2004
SEK (Milyon)
80979
81772
81937
Net Satışlar (Milyon)
25457
30690
30196
FAVÖK
(Tekrar etmeyen kalemler hariç)
-32890
7671
12964
Net Kar
10,6
11,9
15,4
GSM abone sayısı (M)
8,3
8,1
8,3
Sabih hat abone sayısı (Milyon)
28460
26694
29082

İşlemin tamamlanması için hisse satış sözleşmesinin de dahil olduğu gerekli dokümantasyonun sonlandırılması, Turkcell üzerine detaylı inceleme yapılması ve gerekli yasal ve üçüncü kişi onaylarının alınması gerekmekte. Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun, TeliaSonera'yı çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf tutması işlemin şartlarından en önemlisi.

İşlemin karlılık ve nakit akımı olarak TeliaSonera için, sinerjiler gözönüne alınmadan önce pozitif olması beklenmekte.

İşlemin 2005 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenmekte

Turkcell halka açık bir şirket olarak kalacak ve TeliaSonera Turkcell hisseleri için çağrı yapmayacak. Ayrıca, TeliaSonera Turkcell'in halen yürürlükteki temettü dağıtım politikasını desteklemekte.

TeliaSonera Turkcell'in mevcut yönetim kadrosunun Turkcell'in güçlü performansına katkısının bilincinde olup, sirketi daha da ileriye taşıyacağına ve gelecekte doğabilecek fırsatları değerlendirebileceğine güvenmekte.

TeliaSonera Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Anders Igel, “Turkcell'in etkileyici bir geçmişi ve ilerleme potansiyeli var. Bu işlem, Turkcell ve TeliaSonera'nın gelecekteki olanaklarını güçlendirecektir ” dedi.

 
2002
2003
Ç1-Ç3 2004
Milyon Dolar
1974
2459
2550
Satışlar
761
1036
1293
FAVÖK
(tekrar etmeyen kalemler hariç)
102
75
685
Net Kar
15,7
19,0
23,4 (dec -04)
GSM abone sayısı (M)
4076
5062
m/d

TeliaSonera

TeliaSonera Nordik ve Baltık bölgesinin en önde gelen telekomünikasyon grubu durumunda. Aralık 2004 sonu itibariyle TeliaSonera'nın 15,4 milyon GSM telefon kullanıcısı (iştirakleri de dahil edildiğinde 51,4 milyon abonesi), 8,3 milyon sabit hat abonesi (iştirakleri de dahil edildiğinde 8,9 milyon sabit abonesi) ve 2,0 milyon İnternet abonesi (iştirakleri de dahil edildiğinde 2,1milyon İnternet abonesi) bulunmakta. Ayrıca TeliaSonera'nın Rusya, Türkiye ve Avrasya'daki mobil telekomünikasyon piyasalarında önemli yatırımları bulunmakta. TeliaSonera, Stokholm ve Helsinki borsalarına da kote durumda. Aralık 2004 sonu itibariyle yıllık net satışı, SEK 81.9 milyar, toplam çalışan sayısı ise 29.082.

Turkcell

Turkcell 2004 Aralık sonu itibariyle 23,4 milyon kullanıcısı ile Türkiye'nin en büyük ve Dünya'nın önde gelen GSM telefon operatörü durumunda. Turkcell'in aynı zamanda Avrasya, Kuzey Kıbrıs ve Ukrayna GSM telefonu piyasalarında operasyonları bulunmakta. İstanbul ve New York borsalarında işlem görmekte olan Turkcell, aynı zamanda New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi özelliğine de sahip. 2004'ün ilk dokuz ay sonuçlarına göre net satış miktarı, 2.550 milyar Dolar ve 2003 yıl sonu itibariyle 5.062 çalışanı mevcut.

İleriye dönük açıklamalar

TeliaSonera yetkilileri hisse değişikliği ile ilgili: “Basın açıklamasındaki ilerideki durum ve koşullara yönelik, gelecekteki performans ve diğer beklentileri de içeren açıklamalar, ileriye dönük açıklamalar. Tabiatları itibariyle ileriye dönük açıklamalar, gelecekte oluşacak olaylar ve koşullara bağlı oldukları için risk ve belirsizlik içerirler. Çoğu TeliaSonera'nın kontrolü dışındaki koşullara bağlı olarak gerçekleşecek sonuçların, burada açık veya zımni olarak ifade edilen açıklamalarla örtüşeceğine dair herhangi bir garanti verilmesi mümkün değildir.

Özellikle bu basın açıklaması, iki tarafın şu anki anlaşmasının kesin bir anlaşma ile sonuçlanacağını ve de anlaşmada belirtilen işlemin tamamlanacağını varsaymaktadır. Bahsi geçen işlemin sonuçlandırılması, detaylı inceleme sürecine ve yasal ve üçüncü kişi onaylarının da dahil olduğu çeşitli koşulların sağlanabilmesine bağlıdır. Özellikle TeliaSonera'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nca çağrıda bulunma zorunluluğundan muaf tutulması şartının yerine gelmesi gerekmektedir.

Basın açıklamasında kur değişimini gerektirecek hesaplar için kullanım kolaylığı açısından 1 Dolar = SEK7.02 kuru kullanılmıştır. 2004 net satışlarını SEK'den Dolar'a çevirmek için, 2004 ortalama kuru olarak, 1 Dolar = SEK7.34 kullanılmıştır” şeklinde beyanat verdiler.

Geleceğe yatırım yapan Holding: Çukurova

Çukurova Holding, ülkemizin en vizyoner ve girişimci holdingimiz durumunda. On-onbeş sene önce, hem telekom hem de enerji sektörüne girmiş, finans sektörü ve dış ticaretteki etkinliğinin üzerine yeni güçler eklemiş, dost düşman herkesin gıpta ederek baktığı bir holding durumuna gelmişti.

Herkesin medyadan takip ettiği kadarıyla bildiği ya da bildiğini zannettiği nedenlerden, Holding bugün güç kaybetmiş durumda. Ticari hayatta benzeri durumlar olabiliyor. İşte zaten bu nedenden insana ‘girişimci' diyorlar. Girişimcilere saygı gösterip, destek olmaya çalışıyorlar. Bu saygı ve destek, bazı çok gelişmiş ülkelerde vergi muafiyeti, yatırım indirimi, destekleme ve koruma politikası gibi somut örneklerle karşımıza çıkıyor.

Çukurova Holding telekom sektöründe devam edecek mi?

Turkcell çoğunluk hisselerinin devir kararı ile, Çukurova Holding telekom sektörünü bırakıyor mu? Sorusunu sorar oldu herkes. Elbette hayır. Bırakmıyor! Birincisi; teklife göre Turkcell'deki %13.5 hissesinin yanısıra, yurtdışı faaliyetleri devam ediyor. Yurtdışında 4 milyon abonesi var. Ama, ya satış gerçekleşmezse? İkincisi, alternatif telekom operatörü olan UMTH lisansı alıp, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile ara bağlantı sözleşmesini imzalayıp, Türkiye'deki pazarlama faaliyetleri için de Trendicom ile işbirliği yapan merkezi Almanya'daki Milenicom işbaşı yaptı. Bunlar bile, Çukurova'nın girişimciliğinin, geleceğe yatırım yaptığını ve kesinlikle telekom gibi dünyanın gözbebeği bir sektörü bırakmayacağının en güzel kanıtları.

Ha! Türk Telekom'un ihalesine girer mi? Olmadı Telsim'i alır mı? Ya da Aycell'i? Ne oldu? Aycell'in GSM 1800 lisansı yok mu? Türk Telekom satılıyor da, Aycell satılık değil mi? Aycell'in lisans bedeli KDV hariç 2,5 milyar Dolar değil mi? Avea, Aycell ve Aria'nın birlikte kurdukları ortak pazarlama şirketi değil mi? Avae, Aycell ve Aria'yı satın mı aldı da bizler bilmiyoruz? Bekleyelim görelim.

Peki, Superonline telekom firması değil mi? Sizce bu aralar ne yapıyor dersiniz?

Yabancı sermaye girişinde rekor

İsveç kökenli TeliaSonera'nın, Turkcell'in %27 hissesini 3,1 milyar Dolar karşılığı satın alması işlemi tamamlanması halinde, bir seferde ülkeye gelen yabancı sermaye en yüksek noktaya ulaşacak.

Daha önce bir seferde gerçekleşen en yüksek yatırım, İtalyan TIM gurubunun GSM 1800 ihalesini kazanması ile elde edilen 1,260 milyar Dolar'dı. İhale toplam bedeli olan 2,525 milyar Dolar'ın bakiyesi, Türk ortak İş Bankası tarafından karşılanmıştı. Konuyla ilgili ünlük basında çıkan haberlerde, toplam bedelin tamamı TIM Gurubu tarafından yatırılmış gibi bilgiler verilmişti. YASED-Yabancı Sermaye Derneği tarafından edinilen bilgilere göre; Türkiye'ye toplam olarak 2000 yılında 900 milyon Dolar, 2001'de 3,2 milyar Dolar, 2002'de 1 milyar Dolar ve 2003 yılında ise, 500 milyon Dolar yabancı sermaye transferi gerçekleşmiş. Geçen yılın resmi olmayan verilerine göre rakam 2 milyar Dolar'ı aşmış. Böylece, Türkiye yabancı sermaye girişinde 17 basamak birden yükselerek 72.sıraya yerleşiyor.