İlk tarifesi Danıştay tarafından durdurulan Türk Telekom A.Ş. yeni tarifesini açıkladı

Sebahat BAĞBARS

25 Temmuz 2007’de saat 11.00’de Swissotel’de gerçekleştirilen toplantıda yeni tarife Türk Telekom Başkanı ve Genel Müdürü Poul Doany, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Doç.Dr.Metin Ercan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Emin Başer, Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Altaş ve Pazarlama Direktörü Eren Demircan tarafından açıklandı. Danıştay tarafından durdurulan ilk tarifenin hukuki süreci ise hâlâ devam ediyor.

Türk Telekom’un tüketici örgütlerinin yapıcı değerlendirilmelerini göz önüne alarak hazırladıklarını belirttikleri onaylanmış yeni tarifeye göre; uzak mesafe (şehirlerarası-milletlerarası-GSM aramaları) görüşme ücretlerindeki yüzde 55’den yüzde 60’a varan indirimler aynen korundu. StandartHATT’ta ise, şehiriçi ücretlerinde yüzde 16 oranında yeni indirimler yapıldı. HesaplıHATT’taki şehiriçi indirim oranı ise, yüzde 10 olarak kaldı. Yeni tarifede, bir önceki tarifede sunulan StandartHATT’taki bedava gece kontörü uygulamasına ise son verildi. Ayrıca HesaplıHATT’a uygulanan bedava kontör sayısı ise, 100 kontör ile sınırlandırıldı. Hesaplı HATT’taki gece kontörlerinin kullanımı ise, yılsonuna kadar uygulanmak üzere gece saat 22.00’den akşam saat 20.00’a çekildi.

Saniye bazlı ücretlendirme ve indirimler
Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Paul Doany, açıkladıkları bu yeni tarife ile müşterilerini yakından ilgilendiren iki konuya da dikkat çekmek istediklerini belirtti. Saniye bazlı ücretlendirmeye geçiş için başlattıkları çalışmaların Telekomünikasyon Kurumu’nun bilgisi dâhilinde gerçekleştirildiğini ve yılsonuna kadar da bu seçeneği Telekomünikasyon Kurumu’nun onayıyla yürürlüğe sokmak istediklerini vurguladı ve bunun için de büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Başarılı olunduğu takdirde, müşterilerine mevcut tarifelerinin yanında, saniye bazlı ücretlendirme seçeneği de sunmuş olacaklarını belirten Doany konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İkinci olarak toptan ADSL ve Veri Akışı Erişimi tarifelerinde de indirim için Kurum’a başvurmuş bulunuyoruz. Böylece onaylanmasını umduğumuz yeni tarifelerle yüksek hızda İnternet kullananlara İSS’lerin (Internet Security System/ İnternet Güvenlik Sistemleri) de indirim yapabilmesinin önünü de açmış olacağız. Böylece sektördeki rekabeti destekleme ve pazarı büyütme konusunda da önemli bir adım atmış oluyoruz.”

Hukuki süreç devam ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Hüseyin Altaş da Danıştay’ın durdurma kararı sonrasında ortaya çıkan hukuki sürece ilişkin yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak amacıyla bazı açıklamalarda bulundu. Türk Telekom’un 2006’da yapmış olduğu başvuru sonrasında Telekom Kurumu (TK) tarafından 25 Aralık 2006’da onaylanan tarifelerin 1 Mart 2007 ve 21 Temmuz 2007 tarihleri arasında geçerli olduğunu ve bu süre zarfında ise Danıştay’ın söz konusu tarifeler ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığını belirtti. 1 Mart 2007 tarifeleri ile ilgili herhangi bir iptal kararının alınmadığı ve hukuki sürecin halen devam ettiğinin de altını çizen Altaş, bu aşamadan sonraki süreci ise şöyle özetledi:
“Yürütmeyi Durdurma kararını takiben Türk Telekom yürütmeyi durdurma kararını uygulamak için tanınan 30 günlük yasal süre içerisinde Danıştay kararının gerekçelerini ve tüketicilerden gelen talepleri göz önünde bulundurarak, tüketiciler için daha uygun olan bir tarife uygulanmıştır. Ve bu tarifeler 21 Temmuz 2007’den itibaren Telekom Kurumu’nun (TK) onayı ile geçerli hale gelmiştir.
Türk Telekom, Danıştay kararının ardından yasal süre içerisinde (30 gün) hareket ettiği için, bu süre zarfında iddia edildiği gibi 1 Mart 2007 öncesi tarifeye dönmeyi gerektirecek herhangi bir hukuki boşluk bulunmamaktadır.

Türk Telekom, Danıştay kararına itirazda bulunmuştur ve yasal süreç de hâlâ devam etmektedir. Bu süreç, Türk Telekom’un lehine ya da aleyhine sonuçlansa bile, 21 Temmuz 2007 tarifeleri geçerli kalacak ve Türk Telekom 1 Mart 2007 tarifelerine geri dönmeyecektir.”


Fiyatlar, Ykr/dakika olarak verilmiştir.