Numara Taşınabilirliği…


Cenk Yapıcı

“Taşınıyoruz!”

Telekom sektöründe gerçek anlamda bir rekabet ortamının oluşabilmesi için atılacak ilk adım olan Mobil Numara Taşınabilirliği uygulaması 9 Kasım 2008 günü resmen başlıyor.
Mobil telefon operatörleri arasındaki güçlü rekabet içinde olduğumuz şu günlerde yeniden hız kazandı. Uygulama sayesinde mobil telefon aboneleri mevcut numaralarını değiştirmeden istedikleri operatöre geçebilecek. Bu sayede kullanıcı, fiyat avantajını dikkate alarak Turkcell, Vodafone ve Avea arasında numarasını değiştirmeden dolaşabilecek.
Mobil Numara Taşınabilirliği sayesinde mobil telefon operatörleri öncelikle sahip oldukları aboneleri kaybetmemek adına tüketicilere avantajlı fiyat tarifeleri sunacaklar ve hizmet kalitelerini artırma yoluna gidecekler. Konu ile ilgili Türkiye'nin 3 GSM operatörünün tepe yöneticilerine merak edilenleri sorduk.

“Aboneler hayata Turkcell'le bağlanmaya devam edecek”
Numara Taşınabilirliği dosyamız için Turkcell adına sorularımızı yanıtlayan Turkcell Ürün ve Servis Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Cenk Bayrakdar, merak edilenleri ve Turkcell cephesinin Mobil Numara Taşınabilirliği'ne yaklaşımını ayrıntılı şekilde anlattı.

Numarasını taşımak isteyenleri kendi operatörünüze çekmek için kampanyalar düzenlediniz mi? Veya düzenlemeyi düşünüyor musunuz?
Mobil Numara Taşınabilirliği'nin başlamasından sonra da en fazla kişinin tercih ettiği şirket olmaya devam edeceğiz. Bu hedefle, en fazla yerden en kaliteli haberleşmeyi sunmanın yanı sıra, müşterilerimizin farklı beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere tarife ve kampanyalarımızı yeniledik. Bizim amacımız müşterilerimizi teker teker kazanmak, onların gönüllerini Turkcell'de verdiğimiz hizmet ve ayrıcalıklarla fethetmek. Numara taşınabilirliğinin hayata geçmesiyle bu müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızı devam ettireceğiz.

Bu uygulamanın ne gibi yararları olacak?
Mobil Numara Taşınabilirliği'yle kullanıcının operatör değiştirirken numarasını değiştirmesine gerek kalmamasının olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Numara taşınabilirliğinin gelmesiyle artık birçok kişi numarasını değiştirmesine gerek kalmadan Türkiye'deki, açık ara en yaygın kapsama alanı, en yüksek ses kalitesi, en geniş hizmet ağı, en cazip fiyat teklifleri, en kullanışlı ve yenilikçi servisler gibi fark yarattığımız hizmetler sebebiyle Turkcell'li olma şansından yararlanabilecek.

Bu uygulamanın sakıncaları olabilecek mi, ne gibi?
Turkcell olarak ana amacımız müşterilerin süreci sıkıntısız ve rahat geçirmelerini sağlamak. Bu amaçla çalışmalarımızı Telekomünikasyon Kurumu ile koordineli olarak sürdürüyoruz ve sistemle ilgili 13.000 test gerçekleştirdik. Telekomünikasyon Kurumu gözetiminde Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) ile yapılan testler 14 Ekim itibarıyla tamamlandı. Ancak sistemin devreye girmesinden sonra yaşanabilecek olası problemlere, Telekomünikasyon Kurumu'nun liderliğinde hızlı çözüm getirmek önem taşıyor.
Tarife şeffaflığı açısından, müşteriler anlayabilecekleri bir anonsla uyarılmak istiyorlar. Telekomünikasyon Kurumu, 14 Ekim'de GSM operatörlerine bir yazı gönderdi ve 'herhangi bir müşteri memnuniyetsizliği' durumunda altyapımızı anons sistemine revize etmeye yönelik çalışma yapmamızı istedi. Biz bu konuya yönelik çalışmamızı tamamladık. Numarasını başka bir operatöre taşıyanları arayan abonelerin en azından kısa bir süre için uyarı tonu yerine anonsla uyarılması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, 6 ay sonra sabitte başlayacak numara taşınabilirliğine geçildiğinde de mobil numara taşınabilirliği hazırlık sürecinde gösterilen hassasiyetle hazırlanılmasının önemli olduğu görüşündeyiz.

Numarasını değiştirmeden farklı operatöre geçmek isteyenlerin ortalama sayısı nedir? Böyle bir ön araştırma yapıldı mı?
Dünyada mobil numara taşınabilirliğiyle birlikte farklı birçok pazarda yaşanan deneyimler, değişimin %1 ile %10 seviyelerinde gerçekleştiğini ve numara taşınabilirliğinin pazar paylarında ciddi değişimlere yol açmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'de de bu oranın %5–6 oranlarında olmasını öngörüyoruz.
Burada önemli olan nokta, abonelerin beklentilerini en fazla hangi operatörün karşılayacağıdır. Tüketiciler hizmet alacakları mobil operatörü seçerken en çok geniş kapsama alanı, kesintisiz ve kaliteli haberleşme ile uygun fiyat tekliflerine önem veriyorlar. Turkcell bu konularda müşterilerine en yaygın ve kaliteli hizmeti, en çeşitli ve avantajlı tarifleri sunuyor. Avantajları değerlendirirken tüketicilerin operatörün sağladığı toplam faydaya da dikkat etmeleri önem taşıyor. Turkcell; gnctrkcll, ISTCELL gibi programları, Türkiye'nin en önemli markalarıyla gerçekleştirdiği işbirlikleri ve inovatif servisleriyle, hayatı kolaylaştıran pek çok uygulamasıyla tüketicilere farklı alanlarda birçok fayda sağlıyor. Son bir yıl içinde gnçtrkcll'de sinema, giyim, yiyecek gibi çeşitli alanlarda verdiğimiz ve direk müşterinin cebine yansıyan faydalar 60 milyon YTL'yi geçti. Benzer şekilde İştcell'de akaryakıt alımı,
uçuş, seyahat, giyim gibi alanlarda verdiğimiz ve direk müşterinin cebine yansıyan faydalar 50 milyon YTL'yi geçti.

Başvurular başladı mı? Kaça ulaştı?
Turkcell olarak 6 Ekim'den itibaren erken başvuruları almaya ve müşterilerimize yeni Turkcell SIM kartlarını vermeye başladık. Numara Taşınabilirliği'nin 9 Kasım'da başlamasıyla birlikte bu erken başvurular işleme konulacak.

Numarasını taşımak isteyen abonenin geçeceği operatöre ödemesi gereken tutar nedir?
Biz Turkcell olarak, numarasını bize taşımak isteyen kullanıcılardan herhangi bir ücret almayacağız. Turkcell kalitesinden faydalanmak isteyen herkesi Turkcell'e davet ediyoruz.

Numarasını değiştirmek isteyen abonenin ne yapması gerekiyor? Başvurudan ne kadar süre sonra onaylanıyor?
Sistemin prensipleri Telekomünikasyon Kurumu tarafından belirlenmektedir. Süreç toplam 6 günde tamamlanacaktır. Numarasını taşımak isteyen tüketici öncelikle başvurusunu abonesi olmak istediği alıcı işletmeciye (numarasını taşımak istediği işletmeci) başvurmasıyla başlar.
Abone, taşınacak numarayı, kimliğini ispatlayıcı bilgileri, verici işletmeci bilgisini (mevcutta abonesi olduğu işletmeci), irtibat bilgilerini ve tercih ettiği taşıma zamanını doldurulan bir formla alıcı işletmeciye bildirir ve söz konusu işletmeciyle taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi imzalar. Daha sonra operatörler ve taşınmış abone bilgilerinin bulunduğu Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) arasındaki bildirim ve onay sürelerinin beklenmesinin ardından abone tarafından talep edilen taşıma tarihinde ve saatinde numara taşınır.

Mobil telefon operatörlerinin istedikleri aboneleri kendi operatörlerine geçirmemek gibi bir inisiyatifleri var mı? Neye göre?
Alıcı operatör ancak aşağıdaki koşullarda talebi reddedebilir:
a) Taşınması talep edilen numaranın başka bir aboneye ait olması,
b) Numarasını taşımak isteyen abonenin, mevcut işletmecisinden numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,
c) Numarasını taşımak isteyen abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,
ç) Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış ve devam eden taşıma işleminin bulunması.

Bir abone bir yılda kaç kere numarasını taşıyabilecek?
Tüketiciler numaralarını istedikleri sıklıkta taşıyabilirler. Bunun önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak Telekomünikasyon Kurumu'nun bu sayıyı sınırlama yetkisi var.
Mevcut numarasıyla farklı operatöre geçen kişi istediği tarifeden yararlanabilecek mi?
Mevcut numarasıyla Turkcell'e geçen müşteriler Turkcell'in müşterilerine sunduğu tarife dâhil tüm ayrıcalıklarından faydalanabilecek.

Türkiye'de toplam kaç abone var? Sizin abone sayınız ne? Bu uygulamanın başlamasıyla abone sayınızda ne kadar artış olacağını bekliyorsunuz?
30 Haziran 2008 itibarıyla; Turkcell olarak 35,4 milyon abonemiz ve % 56'lık pazar payımız ile Türkiye'nin lider telekom şirketi, dünyanın 13'üncü, Avrupa'nın 3. büyük operatörüyüz. Faturalı abone sayımız 6,9 milyon, ön ödemeli abone sayımız ise 28,5 milyon. Mobil numara taşınabilirliği sürecinde yeni müşterilerle buluşacağımıza ve liderliğimizi devam ettireceğimize inanıyoruz.

Dünyadaki uygulamalarından bahseder misiniz?
Birçok ülkede yeni düzenlenen bu uygulama çok yaygın olmamakla birlikte AB içinde şart koşulmuştur. AB içinde Numara Taşınabilirliği sadece Bulgaristan ve Romanya'da hayata geçmedi. AB'de Numara Taşınabilirliği'nin İngiltere ve Hollanda'da 1999'da, diğer EU 15 ülkesinde genellikle 2003-2004'te, sonradan üye olan 10 ülkede ise 2005-2006'da uygulamaya geçti.
Yurtdışındaki örneklere bakıldığında numara taşıma oranlarını ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Numara taşınabilirliğiyle operatör değiştiren abone oranlarının % 1 ile % 10 seviyelerinde gerçekleştiğini, operatörlerin toplam abone kayıp oranları içerisinde önemli bir pay oluşturmadığını görüyoruz.

“Operatöründen memnun olmayan tüm mobil telefon kullanıcılarını Vodafone dünyasına bekliyoruz”
Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimleri Bölüm Başkanı Ahmet Ulubay, Numara Taşınabilirliği konusunu değerlendirdi ve Vodafone'un uygulama hakkındaki beklentilerini dile getirdi.

Numara taşınabilirliği tüketiciye neler getirecek?
Öncelikle sağlıklı bir rekabet ortamı sağlanmış olacak. Abone kazanımında yaşanan rekabet mevcut aboneleri tutmak içinde yaşanacak. Bugüne kadar pek çok mobil telefon kullanıcısı, alıştığı numaranın değişmesini istemediği için, abonesi olduğu operatörden memnun olmasa bile başka bir operatöre geçiş yapmakta zorlanıyor. İkinci hat olarak yeni bir operatörü denediklerinde ise, yeni maliyetleri ödemek zorunda kalıyorlar. Benzer biçimde pek çok şirket, telefon faturaları yüksek gelse bile, iş ortaklarına dağıttığı numaranın değişmesinden çekindiği için, operatörünü değiştiremiyor. Oysa numara taşınabilirliği uygulaması, abonelere numaralarını istedikleri operatöre taşıma özgürlüğünü sağlıyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, kendilerine en uygun tarife ve paketleri kolaylıkla seçme şansı buluyorlar. Uygulamayla mobil telefon kullanıcıları, diledikleri ve en iyi hizmeti alacaklarına inandıkları operatörü seçme şansına sahip olacaklar. Bunu yaparken de “Numaram değişecek, dostlarım veya müşterilerim bana erişemeyecek” kaygısından uzak olacaklar.
Numara taşınabilirliği uygulamasıyla kullanıcılar daha uygun fiyata hizmet almak ve farklı servislerden yararlanmak istedikleri zaman numaralarını değil, operatörlerini değiştirecekler ve böylelikle alıştıkları numaralarından vazgeçmek zorunda kalmayacaklar. Bu uygulamayla abone, operatörünü değiştirse bile numarası aynı kalacak.

Tüketiciye numara taşınabilirliği kavramının manasını iyi anlatabildiğinize inanıyor musunuz?
Vodafone Türkiye olarak numara taşınabilirliği konusunda kamuoyu farkındalığını artırmak oldukça önemli. Bu amaçla, ünlü karikatür sanatçısı Selçuk Erdem'le hayata geçirdiğimiz proje oldukça önemli. Numara taşınabilirliğinin ne olduğu, GSM abonelerine sunduğu avantajlar ve numara taşıma süreci, Selçuk Erdem'in eğlendirici ve bilgilendirici karikatürleri aracılığıyla yanıt buluyor. Karikatürleri, basınla paylaştığımız bültenlerde, Web sitemizde ve satış noktalarımızda kullanıcılara sunduğumuz broşürlerimizde kullanıyoruz. Numara taşınabilirliği hakkında bilgilendirme çalışmalarımızın diğer bir ayağı da Web sitemiz. Sitemizde, “Numaram nereye ben oraya” adını verdiğimiz kavramla abonelerin zihnindeki soruları Web üzerinden yanıtlıyor, numara taşınabilirliği uyarı tonunu dinleyerek sisteme alışmalarını hedefliyoruz.
Öte yandan abonelerle en güçlü temas noktalarımızdan biri olan satış noktalarımızı da bilgilendiriyoruz. Türkiye genelinde tüm Vodafone Shop çalışanlarına numara taşınabilirliği eğitimi veriyoruz. 23 ilde 1500'ü aşkın kişiyi, kurumsal satış kanallarımızda ise 43 ofisi numara taşınabilirliği konusunda bilgilendirdik.

Vodafone numara taşınabilirliğine teknik altyapı yönünden hazır mı?
Vodafone, numara taşınabilirliğinin uygulanmakta olduğu pek çok ülkede, abonelerine eksiksiz altyapı ve teknik destek hizmeti veriyor ve yurtdışında edindiği bilgi ve birikimi Türkiye'deki abonelerinin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.
Vodafone, numara taşınabilirliği çerçevesinde gerçekleştirilen şebeke testleri kapsamında Türkiye'de ilk defa başka operatöre ait bir test numarasının, Vodafone abonesi olarak şebekesi üzerinden konuşmasını ve KMS-Kısa Mesaj Servisleri alışverişi yapmasını sağladı. Numarasını taşıyan abonenin çağrı yapabilmesi ve diğer servislerden yararlanabilmesi için şebeke tarafındaki tüm geliştirmeleri tamamlayan Vodafone, numara taşınabilirliği şebeke testleri kapsamında ilk görüşmeyi ve mesajlaşmayı böylece başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan, aynı alan koduna sahip numaraları alan kodu tuşlamadan arama imkânı, Vodafone'da numara taşınabilirliğine geçildiğinde de devam edecek.

Numara taşınabilirliği konusunda ilk altı aylık dönemde ne kadar abone kazanma ya da kaybetme ön görülüyor? En çok hangi operatörden abone kazanmayı umuyorsunuz ve neden?
Bunun uzun soluklu bir süreç olacağını düşünüyoruz. İlk adım olarak numara taşınabilirliğinin başlamasının, tüketici açısından sağladığı fayda ve sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmasının da altını çizmemiz gerekiyor. Biz, abone beklentimizi sayılarla sınırlamıyor, operatöründen memnun olmayan tüm mobil telefon kullanıcılarını Vodafone dünyasına bekliyoruz.
Hedefi, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sürekli artırmak olan bir operatör olarak mevcut tarifelerimizde müşterilerimizin istekleri doğrultusunda değişiklikler yaptık. Bu değişiklikleri müşterilerimizi anladığımız ve onların isteklerine cevap vermek üzere yaptık.
Ancak, önümüzdeki dönemde müşterilerimizi memnun edecek farklı yaklaşımlarda sunuyor olacağız. Kısa bir zaman içerisinde bu çalışmalarımız hakkında bilgi vereceğimiz için heyecanlıyız.

Vodafone abone kazanmak için nasıl bir politika izleyecek? Taşradaki bağlantı kalitesi artacak mı?
Hem mobil telefon kullanıcılarını Vodafone'a çekmek hem de 17 milyonu aşan Vodafone abonesini mutlu etmek için cazip fırsatlarımız olacak. Bu konuda çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde açıklamayı planlıyoruz. Burada belirtmemiz gereken en önemli nokta şu: Biz Vodafone Türkiye olarak müşterilerin ne istediğini biliyoruz. Müşterilerimizi anlıyor, onları dinliyor ve bu çerçevede hazırlıklarımızı yapıyoruz.
Vodafone, Türkiye pazarına girdiğinden bu yana baz istasyonu sayısında yüzde 81, kapasitede ise yüzde 182 artış sağladı. Bugün nüfus açısından kapsama alanı oranımız yüzde 98,5. Hedefimiz yılsonuna kadar nüfus yoğunluğu 1,000'in üzerinde olan yerlerin tamamını kapsamak. Türkiye pazarına girdiğimiz günden bu yana ses kalitesinde de yüzde 10'luk iyileşme sağladık.
2007 yılında baz istasyonlarını modernize ederek istasyon sayısını ülke genelinde yüzde 35 oranında artırdık. Türkiye'nin pek çok bölgesinde ses kalitemizi artırdık.

Dünyanın en büyük operatörü Vodafone neden CeBIT-Bilişim gibi önemli bir fuara katılmadı? Oysa ki, Turkcell ve Avea gelen ziyaretçilere konu ile ve son hizmetleriyle alakalı bilgileri görsel şovlarla anlattılar ve sempati topladılar.
Vodafone olarak Bilişim'e ‘stand'la katılmadık ama etkinlik kapsamında düzenlenen Bilişim Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldık. CeBIT'e katılım bu yıl pazarlama planlarımız arasında yer almıyordu. Önümüzdeki dönemde teknolojiyi tüketicilerle buluşturan farklı mecralarda Vodafone'u göreceksiniz.

iPhone abone kazanmanız için etkili bir unsur oldu mu, olacak mı? Ön talep aldığınız rakamlarla, satış rakamları ne kadar uyuştu ve 1 ay içersindeki toplam satışınız kaç adet oldu?
Bildiğiniz üzere Vodafone Türkiye olarak, iPhone'u 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece satışa sunduk. Ulaştığımız satış rakamlarından son derece memnunuz. Vodafone olarak satışları etap etap değil, sürekliliği olan bir süreç olarak değerlendiriyoruz. iPhone'un Türkiye'de ilk defa yasal yollardan satılıyor olması, ürüne olan ilgiyi doğal olarak artırıyor.

“Avea en kazançlı operatör olacak”
Numara Taşınabilirliği uygulamasının başlamasını iple çeken GSM operatörü kuşkusuz Avea. Avea Regülâsyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Anık başlayan bu yeni dönemdeki hedefleri ve beklentileri bizlere değerlendirdi.

Numara taşınabilirliği tüketiciye neler getirecek?
Abonelerin istedikleri işletmeciden hizmet alabilmelerine olanak sağlayan Numara Taşınabilirliği sayesinde aboneler, numaralarını değiştirmeden operatör seçme özgürlüğüne kavuşacak, kaliteli hizmeti uygun fiyata alabilecekler. Bunun yanında, artan rekabetle beraber abonelere daha avantajlı tarife ve servisler sunulacak.

Doğal bir tüketici hakkı olan Numara Taşınabilirliği'nin abonelere faydalarını ise şöyle sıralayabiliriz:
- Aboneler, kullandıkları numaranın gerçek sahibi haline gelecek, operatörlere bağımlı olmayacaklar,
- Aboneler, numaralarının değişme endişesi olmadan kendileri için en avantajlı teklifleri bulunan GSM operatörüne geçiş yapabilecek ve istedikleri GSM operatörü ile numaralarını kullanabilecekler,
- Şirketler, sahip oldukları kurumsal hatları numaralarını değiştirmeden istedikleri operatöre taşıyabilecekler,
- Abone kazanımı bağlamında operatörler arası rekabet artacak ve yüksek hizmet kalitesi daha rekabetçi fiyatlar ile sunulmaya başlanacak,
- Pazarda operatörler arası akışkanlık artacak,
- Pazara erken girişin vermiş olduğu, müşteriye hâlihazırda sahip olmaktan kaynaklanan fırsat eşitsizliği ortadan kalkacak,
- Blackberry kullanan aboneler, yeni operatöre geçtiklerinde e-posta tanımlaması yaparak kullanıma devam edebileceklerdir.

Tüketiciye numara taşınabilirliği kavramının manasını iyi anlatabildiğinize inanıyor musunuz?
Avea olarak bu konuda tüketicileri bilinçlendirmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede, İnternet sitemizde Numara Taşınabilirliği'ni anlatan bir bölüm oluşturarak akıllarda oluşabilecek tüm soruları yanıtlamayı amaçladık. Şu anda sitemize iletişim bilgilerini bırakan tüm GSM kullanıcıları Numara Taşınabilirliği hakkındaki güncel gelişmelerden haberdar olabiliyor. Ayrıca, Emre Ulaş ve Şükrü Yavuz'un kaleminden karikatürlerle de tüketicilere Numara Taşınabilirliğini anlatmaya devam ediyoruz. Öte yandan, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz GSM pazar araştırması kapsamına Numara Taşınabilirliğini de dâhil ederek uygulamanın tüketiciler arasındaki bilinirliğini ölçmekte ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütmekteyiz.

Avea numara taşınabilirliğine teknik altyapı yönünden hazır mı?
Numara taşınabilirliğinin uygulanabilmesi, teknik olarak Merkezi Referans Veritabanı sisteminin kurulmasına ve işletilmesine bağlıdır. Merkezi Referans Veritabanı, numaraların taşınması esnasında işletmeciler arasında bilgi alışverişinde kullanılacak ortak bir veritabanıdır.
Avea olarak öncelikle Numara Taşınabilirliği için hem şirket içindeki teknik altyapımızı hazırladık hem de Merkezi Referans Veritabanı'nın kurulumunu Vodafone'la birlikte tamamlayıp, Telekomünikasyon Kurumu'na devrettik.

Numara taşınabilirliği konusunda ilk altı aylık dönemde ne kadar abone kazanma ya da kaybetme ön görülüyor?
9 Kasım'da hayata geçecek Numara Taşınabilirliği, mobil haberleşme sektörünü gerçek rekabet ortamına taşıyacak büyük bir adım olacak. Aboneler, kaliteli hizmeti uygun fiyata alabilecekleri operatörü numaralarını değiştirmeden seçme özgürlüğüne kavuşacaklar. Abone kazanımı bağlamında operatörler arası rekabetin artmasıyla tarife ve servislerde çeşitlilik artacak, yüksek hizmet kalitesi daha rekabetçi fiyatlar ile sunulmaya başlanacak. Pazarda operatörler arası akışkanlığın artmasının sonucunda, Numara Taşınabilirliği sonrası ilk yıl içinde tahminen 6-9 milyon abonenin operatör değiştirmesi bekleniyor.
Yaptığımız araştırmalara göre, Numara Taşınabilirliği sonrasında ilk yıl içinde pazarda yüzde 10-15'lik bir hareket bekleniyor. Bu bağlamda, aboneler daha kaliteli hizmeti uygun fiyata alabilecekleri operatöre numaralarını taşıyacaklarından, kaliteli hizmeti uygun fiyata sunabilen operatörlerin abone sayısında artış olacaktır. Numara Taşınabilirliği ile gerçek fiyata kaliteli haberleşme hizmeti almak isteyen tüm mobil telefon aboneleri Avea'nın rekabetçi stratejisinin avantajlarından yararlanacak. Bu dönemde ilk yıl içinde 2 milyon abone kazanmayı hedefliyoruz.

Numara taşınabilirliği konusunda genel kanı kazançlı çıkanın hâkim operatörler olduğu şeklinde. Avea'nın kısa vadede böyle bir çekincesi var mı?
Numara taşıma uygulaması sonrasında dünyadaki birçok ülkede hâkim operatörün payında düşüşler olmuştur. Bunun tersi bir eğilim yok. Dolayısıyla beklentimiz de hâkim operatörün de pazar payında düşme olacağı yönünde…

Avea'nın araştırması: Numara Taşınabilirliği sonrası hâkim durumdaki operatörün pazar payındaki değişim

 

 

 

 

 

 

 

 

Avea'ya numara taşındığında herhangi bir ücret söz konusu olacak mı?
Tüm dünya örneklerinde Numara Taşınabilirliğinin başarılı olmasının en büyük etkenlerinden biri uygulamanın aboneler için ücretsiz olmasıdır. Türkiye genelindeki tüm Avea Yetkili Satıcılarında taleplerin alınmaya başlandığı, 9 Kasım 2008 tarihi itibariyle başlayacak olan Numara Taşınabilirliği uygulamasında, Avea'ya geçmek isteyen mobil telefon kullanıcıları herhangi bir ücret ödemeyecek. Ayrıca numarasını Avea'ya taşımak isteyen abonelere Avea olarak ek bir imkân daha sağlayarak, numara taşındıktan sonra kullanılacak faturalı veya faturasız sim kart için de herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz.

Avea'ya geçen abonelere ne gibi bir hoş geldin sürprizi sunacaksınız?
Avea olarak, şu anda özellikle her yöne ve sınırsız tekliflerimizle Türkiye'nin en çok konuşturan operatörüyüz. Bu tekliflerimizle abonelerimizin hayatını kolaylaştırmaya, kaliteli haberleşmeyi lüks olmaktan çıkarmaya devam edeceğiz. Öncelikle, müşterilerimizin yalnız şebeke içindeki abonelerle değil, tüm yönlerle uygun fiyattan haberleşebilmelerini sağlayacak tekliflere odaklanıyoruz. Sunacağımız servislerin geçmişte olduğu gibi kurumsal ve bireysel kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak farklılaşacağını söyleyebiliriz.