Kenan CAVNAR

 

Danışmanın dediği

İnovatif pazarlama yöntemleri (İş Modeli Yaklaşımı)

Geçtiğimiz son üç sayıda şirketlerin rekabette bir adım öne geçmelerini sağlayacak yöntemlerden ve birkaç başarılı örnekten bahsetmiştik. Bu sayımızda ise, “İş Modeli Yaklaşımı”na değinecek ve şirketlerin başarıya ulaşmaları, farklılıklarını inovatif pazarlama yöntemleriyle nasıl sağlayabileceklerini ele alacağız.
İş Modeli’ni kısaca; bir işin nasıl değer yarattığı ve parayı nasıl kazandığının hikayesi olarak tanımlayabiliriz. Temelde dört boyut içermektedir. 1- Hangi müşterilere hizmet etmek istiyorum. 2- Onlar için nasıl değer yaratırım ve farklılığımı nasıl korurum? 3-Nasıl kar ederim? 4-Faaliyet kapsamım ne olmalı?
Bu modelde ifade edilen dört temel hususun merkezinde müşteri kavramı yer almaktadır. Son üç sayıyı okuyanlar yine mi müşteri diyebilirler. Ben de onlara evet yine müşteri diyeceğim. Ancak burada ifade edilen müşteri; güler yüz göstermekle, her ihtiyacına anında cevap vermekle, kaliteli ürün veya hizmet sunmakla aynı anlamda değildir. Müşterinin arayıpta bulamadığı ihtiyaçlarını herkesten önce saptayıp, bunların üzerine strateji geliştirmekle ilgilidir. Bu noktada müşteri ihtiyaçları farklı boyutlar taşıyabilir. Örneğin bu ihtiyaçlar, fiziksel ihtiyaçlar veya duygusal ihtiyaçlar olabilir. Önemli olan geliştirilecek iş modelinin bu ihtiyaçların hepsine birden cevap verebilecek nitelikte olmasıdır.
Başarılı bir iş modeli tasarlamak için bazı kritik soruların sorulması ve bunlar üzerinde birtakım çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Hangi müşterilere hizmet verilmek istendiği, müşterinin önceliklerinin ne şekilde değiştiği, müşterinin gözünde bir numara olmak için nelerin yapılması gerektiği, rakipler ve rakiplerin iş modellerinin ne olduğu, şirket değerinin ne olduğu vb. Bir kez müşterilerin kimler olması gerektiğine karar verildikten sonra, artık sıra bu müşterilere nasıl değer katabiliriz kısmına gelir. Bu sorunun yanıtı da yine tanıdık kavramlarda Farklılaşma ve inovatif pazarlama yaklaşımında gizlidir.
Şirketlerin uzun dönemde rekabette farklılaşabilmek için sürekli yenilenmek zorunda oldukları bilinen bir gerçek. Artık sadece inovasyon ve yeni ürün geliştirmek de tek başına yeterli değil. Şirketlerin kendi iş alanlarında yeni modeller yaratarak fark yaratması ve müşterilere değer katacak hizmetler sunması gerekmektedir.
Ancak tüm bu yazılanlara rağmen birçok şirket rekabet koşulları zorlamadıkça yeni bir iş modeli yaratma gereği duymamaktadır. Bu şekilde düşünen şirketlerde yeni iş modellerini bırakın tasarlamayı; tartışmak bile zor bir iş olarak değerlendirilir. Bunu biraz daha ileriye taşıyıp mevcut iş modelinin hiç bir zaman değiştirilemeyeceğini savunan şirketlerde bulunmaktadır. Bu durumda çalışanları yeni iş modeli alternatifleri düşünmeye sevk etmek, deveyi hendekten geçirmeye çalışmaktan daha zor olacaktır.
Tüm bunlara rağmen ülkemizde yeni bir iş modeli oluşturmak suretiyle başarıya ulaşmış şirket örneklerinin sayısı hiç de az değildir. Dilerseniz bir sonraki sayıda iş modelini değiştirip başarılı olan şirketleri ve onların hikayelerini ele alalım.

Kaynak: Arman Kırım (Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim, Krizden Nasıl Çıkarız?)
 
Sevgiyle kalın