“Girişimci” ve “Yatırımcılar” buluştu

 

Konferans, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın gönderdiği mesajla başladı.
Melek yatırımcı kavramının Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden Galata İş Melekleri’nin düzenlediği ‘Yatırımcı Buluşması’ konferansında, ‘Teknoloji, Girişimci, Yatırımcı ve Girişim Sermayesi Yatırımlarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri” ele alındı.
Konferans, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’ın gönderdiği mesajla başladı. Ali Babacan mesajında ‘Türkiye’de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Avrupa'da, kısacası dünyanın hemen her yerinde iş yapabilen, içinde bulunduğu coğrafyaya kolayca uyum sağlayabilen, risk almaktan korkmayan bir girişimci profili var. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, bir Türk işletmesine, bir Türk müteahhidine, bir Türk ihracatçısına rastlayabilirsiniz. Hükümet olarak, girişimciliği özendiren ve destekleyen doğru politikalar uygulayarak özel sektörün gelişimi için gerekli zemini hazırlıyoruz. Bir hayalin, ekonomik değere dönüşerek toplumsal bir değer ve zenginlik olmasının yanı sıra, istihdama katkıda bulunmasını arzu ediyoruz.
Bireysel Katılım Sermayesi adını verdiğimiz sistemin temellerini attık. Girişimcilerle sermaye koymak suretiyle ortaklık kuran bireysel katılım yatırımcısına, koyduğu sermayenin %75’inin veya tamamının gelir vergisi matrahından düşebilmesi imkânını tanıdık. Profesyonel yönetici ve yatırımcılardan seçilen bireysel katılım yatırımcılarının tecrübelerinden ve ilişki ağlarından girişimcilerimiz istifade edebilecek. Ümit ediyorum ki, şu anda çok az sayıda olan aktif bireysel katılım yatırımcı sayısı orta vadede hızla artacak ve girişimciler ile yatırımcılar arasında tesis edilecek verimli sinerji sayesinde güzel işlere imza atılacaktır’ dedi.
Galata İş Melekleri Başkanı Emre Kurttepeli ise yaptığı konuşmada, ‘Türkiye, yabancı yatırımcılar için çok avantajlı. Melek Yatırımcılık için hükümetin de çalışmaları devam ediyor. 3 ay içerisinde bir fon kurulacak ve hükümet bu fona kaynak sağlayacak. Böylelikle hükümet de özel yatırımcılar kadar yüzde 20-30 kaynak ayırmış olacak’ dedi.
Konferansın ilk oturumunda gerçekleşen panelde “Küresel Eğilimlere Yakından Bakış” konusu ele alındı. Panele; Skype ve Facebook’a yaptığı erken yatırımları ile dikkati çeken ve 2011’de yılın yatırımcısı seçilen Klaus Hommels, SoftTech Venture Capital'in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Jeff Clavier, Kauffman Vakfı Danışmanı Paul Kedrosky, IEG Yatırım Bankacılığı’nın Kurucusu ve Yönetici Ortağı Stefan Heilmann, Accel Partners'ın Londra ortaklarından Michiel Kotting ve Felicis Venture'nin Kurucusu ve Yönetici Direktörü Aydın Şenkut katıldı.
Felicis Venture'nin Kurucusu ve Yönetici Direktörü Aydın Şenkut, ‘Türkiye, ülke olarak çok ilerledi. Büyük müteşebbislerin büyük hayali var; dünyayı değiştirmek istiyorlar. Küresel rekabet içinde çalışmak gerek. Daha büyük düşünmek ve satabilecek orijinal girişimler lazım. Türkiye’de çok yetenekli insan var. Bazıları bu yeteneğini pazarlayabiliyor bazıları ise pazarlayamıyor. Önemli olan uzun vadeli başarılar elde etmek’ dedi.
Michiel Kotting ise, ‘Avrupa, değer yaratmada ABD’den geri kalmış. Avrupa’da şirketler geniş yerel pazar için geliştirilmiş. Tüm mekanizmalar bu sistem üzerine kurulmuş. O nedenle ABD’yle rekabet açısından sermeye yetersiz. Ama artık onlar da daha küresel modeller geliştiriyorlar. Türkiye ise genç bir pazar, kalabalık bir ülke. Büyüyor ve gelişiyor. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde lider bir ülke. Uluslararası şirketlerin Türkiye’ye girmesi daha kolay. Türkiye’nin enerjisi ve hevesi var’ dedi.
Paul Kedrosky, ‘Girişim, genç insanların işi. Türkiye ise, genç bir nüfusa sahip aynı zamanda en hızlı büyüme burada. Biraz teşebbüs ve sermaye olunca başarı geliyor’ dedi.
Konferansın ikinci oturumunda ise, ‘Türkiye’deki Gelişmeler ve Yeni Eğilimler’ konusu ele alındı. Panele, Hanzade Doğan Boyner, Ali Sabancı, Özcan Tahincioğlu gibi girişimcilikleriyle önemli başarılara imza atan ve Türk ekonomisine yön veren iş adamlarının yanısıra TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakcı, Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ve Galata Business Angels üyesi Ziya Boyacıgiller katıldı.
Hanzade Doğan Boyner panelde ‘Türkiye’de 10 yıl önce internet teknolojisinde daha az girişimci vardı. Girişimcilik ve yenilikçiliğin gelişmesi sermaye ile bağlantılı. Türkiye’de bu açıdan olumlu gelişmeler var ve daha fazla akıllı sermaye var. Türk halkının DNA’sında girişimcilik var. Ancak gelişmesi için platform gerekiyor. Girişimcilikte önemli olan işi sadece başlatmak değil. Şirketlerin küresel düzende rekabet edebilmeleri için yaratıcılık, yenilikçilik önemli. Türk şirketleri de artık bunu anlıyor. Bu alandaki en önemli konulardan biri de rol modellere bakmak lazım, ‘startup’lar daha büyümeli’ dedi.
Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise ‘Son on yıldır Türkiye ekonomisinde önemli bir istikrar var. Bu yüzden gençler başka alternatif arama cesareti bulabiliyorlar. Nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında, gençlerin gelişen fikirlerinde son 3 yılda gelişme var. Önümüzdeki 100 yılda en çok girişimci ABD’den çıkacak. Bizim ülkemizde girişimci ekosistemi yok. Türkiye’de en önemli sorun finans eksikliği. Para var ama doğru yerlerde kullanılmıyor. Yatırımcılık ekosistemimizde Ankara yanımızda, hatta 1 adım önümüzde’ dedi.
Tahincioğlu Holding Başkanı Özcan Tahincioğlu panelde, ‘Türkiye’de gelişen girişimcilik yasasına bakınca ilerleme kaydedildiğini görüyoruz. Para var ama yatırımcılarla, yatırılacak para arasında mesafe var. Beceriler eksik, girişimciler her zaman en alttaki meyveleri toplamak istiyor. Sürdürülebilir iş modellerine bakınca her zaman parlak fikir parlak iş modeline dönmeyebiliyor’ dedi.