Uluslararası ‘Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı’ 4.kez yapılıyor

 

İlki 2004 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı (International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future) 4. kez kapılarını araştırmacı, eğitimci, kamu ve özel sektör çalışanlarına açıyor.
İki yılda bir gerçekleştirilen konferans, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı(TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD)’nin işbirliği ile 14 Kasım’dan itibaren üç gün boyunca İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Bu vesileyle İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Gülseçen ve TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat ile Uzaktan eğitimi, e-öğrenmeyi ve konferansı konuştuk.

Günümüzde e-öğrenmenin önemi nedir?
Sevinç Gülseçen:Teknolojinin sürekli geliştiği günümüz dünyasında, eğitim yöntemleri de gelişmektedir. Klasik sınıf eğitimlerinin teknolojinin sağladığı olanaklarla geliştirilmesiyle e-öğrenme her geçen gün önemini daha fazla ortaya koymaktadır. Teknolojik imkanlarla zenginleştirilmiş işitsel ve görsel tasarımlar eğitimi cazip hale getirip, öğrenmeyi artırmaktadır. Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıp çalışanların iş dünyasının sürekli değişen koşullarına uyumunu hızlandırmaktadır. Günümüz dünyasında “e-öğrenme” dinamik ve gelişen bir endüstri halini almıştır. E-öğrenme modelinin belirlenerek yapılacak teknolojik yatırımın belirlenmesiyle etkin sonuçlara ulaşılabilmek mümkündür.

Future-Learning konferansında katılımcıları neler bekliyor?
Aydın Kolat: Uzaktan eğitim konusunda son gelişmeleri takip edebilmek, kamu ve özel sektörü, akademi dünyasıyla birleştiren organizasyonlarda yer almak büyük önem kazanmaktadır. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek “Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı” bu platformlardan biri olma özelliğindedir. Konferans boyunca katılımcılar bir taraftan akademik tartışmalara katılırken, diğer taraftan firmaların sundukları yeni projelerini ve ürünlerini izleyebileceklerdir. Konferans, iş dünyası ile akademik dünyayı bir araya getirerek sektördeki son gelişmeleri inceleyecek, son dönem gelişmeleri tartışacak ve gelecekte sektörün neler beklediğine dair kılavuzluk yapacaktır. Organizasyonun uluslararası nitelikte olması da Türkiye ve diğer ülkelerdeki çalışmaların farklılık ve benzerliklerini ortaya çıkarabilme fırsatı da sunmaktadır.

Türkiye’de uzaktan eğitim ve e-öğrenmenin gelişmesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sevinç Gülseçen: E-öğrenme daha yeni bir olgu olmasına rağmen, uzaktan eğitimin Türkiye’de başlangıcı aslında oldukça eskidir. Uzaktan eğitim ilk olarak 1927 yılında eğitim sorunlarının görüşüldüğü bir toplantıda ele alınmış fakat sadece fikir bazında kalmış ve uygulamaya geçirilememiştir. Konu ile ilgili tartışmalar 1950’li yıllara kadar devam etmiştir. 1981 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin açılması 1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Açıköğretim Lisesinin açılması ve 1997 yılında üniversitelerde e-öğrenme yoluyla eğitim-öğretimin yaygınlaşması önemli tarihsel gelişimlerdir.

Organizasyonun uluslararası nitelikte olduğunu söylediniz. Kaç ülke organizasyona katılıyor? Konferans e-öğrenme alanına uluslararası boyutta ne katacaktır?
Aydın Kolat: Bu yıl konferansımıza otuzdan fazla ülke katılmaktadır. Yetmişten fazla da bildiri sunulacak. Uluslararası nitelikte yapılan bu konferansların düzenlenmesindeki amaç, gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca, öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşam boyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması için uluslararası bir ortam sağlamak da bir başka hedeftir.

Future-Learning 2010 davetli konuşmacılarını keyifle dinlemiştik, bu yıl konferansa katılan konuşmacılarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Sevinç Gülseçen: Bu organizasyonda da kendi alanlarında uzman konuşmacılarımız yine konferansımızı onurlandıracak. Konuşmacılarımızdan ilki İtalya’dan Prof. Alessandra Briganti. Kendisi Marconi Üniversitesi (The Università delgi StudiGuglielmoMarconi) Rektörü olup aynı zamanda GUIDE Topluluğu (Global Universities In Distance Education Association) Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Konferansta “USGM deneyimleri: Üç boyutlu sanal laboratuarlar ve öğrenmede yeni sınır” başlıklı bir sunum yapacaktır.
Diğer bir konuşmacımız Amerika’dan Prof. Sushil Sharma. Ball State Üniversitesi Bilgi Sistemleri'nde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. "E-öğrenmenin değişen çehresi" başlıklı bir sunum gerçekleştirecektir.
Litvanya’dan Prof. Danguole Rutkauskiene da davetli konuşmacılarımızdan. Kendisi Kaunas Teknoloji Üniversitesi’nde Regional Distance Education Öğrenci Merkezi’nde yöneticidir. Rutkauskiene “Avrupa'da Uzaktan Eğitim” başlıklı bir sunum yapacaktır.
Ayrıca, ABD’den Dünya Bankası Avrasya GDLN (Global Development Learning Network) Koordinatorü Francois Nankobogoda davetli konuşmacılarımız arasındadır. “İş Dünyasında e-öğrenme ipuçları” konusunda görüşlerini paylaşacaktır.

Konferans konularından bahseder misiniz?
Aydın Kolat: Konferans bilimsel çalışmaları; E-öğrenmede Yeni Teknolojiler, Sanal Sınıf Uygulamaları, Mobil Öğrenme, Sosyal Medya ve e-Öğrenme, Online Oyunla Öğrenme gibi popüler çalışmalar başta olmak üzere, e-Öğrenmede İçerik ve İçerik Tasarımı, e-Öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu, e-Öğrenme Sistemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi, E-öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri, e-Devlet ve e-Öğrenme ana başlıklarını da içermektedir. Ayrıca, konferansın en iyi 20 makalesi ulusal ve uluslararası saygınlığı bulunan IJEA (International Journal of E-Adoption) ve Eğitim Bilimleri ve Uygulama dergilerinde yayınlanacaktır. Ayrıca Future Learning 2012 Konferans kitabı EBSCO tarafından indekslenecektir. Bu yıl konferansımızda ayrıca, Türkiye için önemi çok büyük olan FATİH projesinin sosyal ve pedagojik boyutları da uzmanlar tarafından tartışılacaktır.
Yine bir ilk olarak bu yıl, sadece 60 uzmanın davetli olarak katıldığı “Uzaktan Eğitim Çalıştayı” konferansımız bünyesinde gerçekleştirilecek ve sonuçları tüm konferans katılımcıların katıldığı “Gelecekte-Öğrenme Vizyon Oluşturma” panelinde paylaşılacaktır.

Bu güne kadar yapılan Future Learning (FL) Konferanslarını özetler misiniz?
Sevinç Gülseçen: Birincisi, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi işbirliğinde düzenlenen ve İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilen konferans, oldukça ses getirmiş ve ilgi uyandırmıştır. Bundan 4 yıl sonra, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Türkiye Bilişim Vakfı-Uzaktan Eğitim Platformu (TBV-UzEP) işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Gelecek için Öğrenme Alanında Yenilikler 2008: e-Öğrenme (FutureLearning 2008) Konferansı 27-28 Mart 2008 tarihlerinde İstanbul Ortaköy Princess Otel’de üç ayrı salonda paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Eşzamanlı tercümenin de yapıldığı konferansta, yerli ve yabancı bilim adamları toplam 60 bilimsel çalışma sunmuşlar ve toplam 36 poster sergilemişlerdir.2008’de gösterilen yoğun ilginin üzerine Future Learning Konferanslarının 2 yılda bir yapılmasına karar verilmiştir. 2010 yılının “İstanbul - Avrupa Kültür Başkenti” olması nedeniyle Future Learning Konferanslarının üçüncüsünün İstanbul’da yapılması kararlaştırılmıştır. Böylece İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği tarafından "3. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2010: e- Öğrenme" (3rd International Conference on "Innovations in Learning fortheFuture 2010: e- Learning") 10-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul Kültür Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenmiştir.Bir ilk daha gerçekleştirerek, Future Learning 2010 kapsamında “First Eurasia Meeting of Geogebra” toplantısı da organize edilmiştir. Konferans ayrıntılı bilgi, duyuru ve kayıt işlemleri için Future Learning 2012 resmi Web sitesi (www.futurelearning.org.tr) ziyaret edilebilir.

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde başlayan Sevinç Gülseçen, 2005 yılından beri aynı üniversitede Enformatik Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmekte. Bunun yanı sıra, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü de yürütmekte. 2008 ve 2011 yıllarında “VisitingScholar” olarak ABD’de BallState Üniversitesi’nde bulunmuş ve çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş bulunmakta. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı akademik toplantıya katılarak bildiri sunmuş ve oturum başkanlıkları yapmış durumda. Bunun yanı sıra, üniversitenin pek çok bölümünde ihtiyaç duyulan lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte. Kendisinin, uluslararası indeksli dergi ve kitaplarda makale ve bölüm yazarlıkları bulunmakta.

Dr. Aydın Kolat
Dr. Aydın Kolat ODTÜ Fizik Bölümünden 1975 yılında mezun olduktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını da aynı bölümde bitirmiş. Bir süre öğretim görevlisi olarak çalıştığı ODTÜ Fizik bölümünden 1983 yılında ayrılarak IBM şirketinde çalışmaya başlamış ve bu şirkette 17 yıl çeşitli seviyelerde yönetici olarak çalışmış. Şu anda Ankara’da Verisis A.Ş. Şirketinin Genel Müdürlüğünü yapmakta. 2002 yılından beri Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) Ankara Temsilciliği görevini de sürdüren Dr. Aydın Kolat, TBV’de özellikle uzaktan eğitim, e-devlet uygulamaları ve yazılım sektörü ile ilgili konularda çalışmalar yürütmekte.