Alcatel-Lucent forumu dönüşüme kilitlendi


Alcatel-Lucent kurum ve kuruluşların haberleşme ortamlarına ilişkin tüm teknolojileri, ürün ve servisleri kapsayan ve bu yıl 20-21 Şubat tarihleri arasında 18inci kez düzenlenlediği ALCATEL-LUCENT Enterprise Forum 2008 başlıklı etkinliği çerçevesinde dünyanın her yanından gelen konuklarına 60'ın üzerinde konferans, 65'in üzerinde canlı tanıtım, tartışma platformları, fuar ve ilişki kurma (networking) ortamları ile yüklü bir program sundu. 100 ülkeden 7400'ü aşkın katılımcının yer aldığı etkinliği, Telepati Dergisi olarak Alcatel-Lucent Türkiye ofisinin davetlisi olarak izleme fırsatını bulduk.
Paris'te gerçekleştirilen forumda, Alcatel-Lucent'in iş ortakları, müşterileri sunumlarla kendi uygulama deneyimlerini paylaştılar. Forum, telekomünikasyon arenasında büyük yankı uyandırırken, Alcatel-Lucent yöneticileri, sektör içi ve sektör dışından gelen müşterileri, partnerleri ve teknoloji liderleri ile bilgi alışverişinde bulundular ve forumun ana konusunu oluşturan Alcatel-Lucent'in kurumlara yönelik ağlar ile ilgili Dinamik Kurum (Dynamic Enterprise) vizyonunu tanıttılar.
Vizyon, son derece hareketli, mobil, bilgi yüklü ve anında yanıt isteyen bir ortamı teşkil ediyor. Bu ortam Enterprise 2.0 (Web 2.0) ve Alcatel-Lucent'in güvenli "sürekli bağlı" haberleşme teknolojileri; iş ilişkilerini güçlendiriyor, haberleşme biçimini kolaylaştırıyor ve kurumun performansını artırıyor. Dinamik kurumlarda teknoloji sayesinde oluşan güçlü kollektif bilgi, işletmenin şebekesine, çalışanlarına ve süreçlerine gerçek zamanlı olarak bütünleştiriliyor ve rekabet farklılığı yaratıyor.
Program kapsamında Alcatel-Lucent'in en önemli ürünleri tanıtıldı. Alcatel-Lucent City ve Partner Villages olarak adlandırılan canlı tanıtım alanlarında, katılımcılar en son çözümleri ve en uç teknolojileri 60'ın üzerinde canlı tanıtım istasyonunda bizzat görebildi ve uygulayabildi.
Alcatel-Lucent İcra Kurulu Başkanı (CEO'su) Pat Russo, tıka basa dolan salondaki açılış konuşmasına, şirketin birleşmesinden sonra geçen yıl karşı karşıya kaldığı belirsizlikleri ve buna karşın kurumsal pazara yönelik taahhütlerini nasıl sağladıklarını anlatarak başladı. Alcatel-Lucent'in kurumsal satış ve pazarlama alanında yatırımlarını artırdığını ve ürün portföyünü, önemli veri ve kontakt merkezlerinin alımı ile tamamladığını açıkladı.
Russo, Kurumlar (Enterprise) dünyasındaki önemli gelişmelere dikkat çekerek, telekomünikasyon dünyasının geleceğine ışık tutan şumleleriyle devam etti: "Haberleşme biçimimiz gerçekten çok daha hızlı bir dönüşüm içinde. Bu dönüşümü yapan işletmeler, teknolojiyi kendi stratejilerinin kritik bir parçası olarak görüyorlar. Bir işletme olarak, hareketliliğin ve güvenliğin önem taşıdığı hızla büyüyen pazarlara odaklanmak üzere kendimize yeni bir yön verdik. Haberleşme ile ilgili bu iş davranışlarındaki değişime, ki bunu ‘Dinamik Kurum' kavramı olarak adlandırıyorum, şebekelerini, çalışanlarını, süreçlerini ve bilgilerini IP şebekesi ve standart tabanlı teknoloji ve çerçeve yapılarına entegre eden işletmeler dahil. Sistem ve verilerin, kurum için güvenilir ortamda ve her zaman hazır olması gerekiyor. Güvenliğin yüksek olması ancak kullanımı ve verimliliği engellememesi gerekiyor. Alcatel-Lucent, zaten işletmelerde mevcut olan bilginin en verimli biçimde kullanılmasına olanak sağlayacak şebekelere, servislere ve iş ortamlara dönüşüm faaliyetlerine odaklandı. Sürekli değişim, kendi organizasyonlarımızın da kökünden ve hızla dönüşümünü gerektiriyor. Değer katmak ve kalıcı avantaj sağlamak için bireysel ve kollektif ilişkilerimizi de değiştirmeliyiz. Sadece bu dönüşümü yapan, yeni teknolojilere geçen ve dönüşümü stratejilerinin bir parçası haline getirenler pazar avantajını elde edecekler".
Russo, ilk defa bu etkinlikte, Alcatel-Lucent'in tescil ettirdiği ve forumun ana mesajını oluşturduğu Alcatel-Lucent Transformation Advantage (Dönüşüm Avantajı) olgusunu tanıttı. Alcatel-Lucent bu olgu ile müşterilerinin, kendi işlerinde değer yaratmalarına ve sürdürülebilir avantaj sağlamalarına yardımcı oluyor.
Buna göre işletmelerin yatırım yapması gereken dört alan var. Bunlar, içerik ve uygulama yazılımı, bireylerin üstlendiği rol ve çalışmalara uygun haberleşme ortamları. Tüm bu ortamlar geniş bant üzerinden, IP'ye dönüşmüş şebekeler ve servis platformları ile sağlanıyor.
Russo konuşmasını, sektörün "Enterprise 2.0" olarak adlandırılan, yakınsamış ancak farklı şebeke ortamlarına sahip kurumlar olması anlamına gelen ifadenin etrafında birleştiğini söyleyerek kapattı.

Dönüşüm Avantajı ile dinamik kuruluşa giden yol
Forumun yine en önemli konuşmalarından birini yapan Alcatel-Lucent'in Kurumlar İş Grubu Başkanı Tom Burns, Enterprise 2.0 teknolojisine dayanan Dinamik Kurum vizyonunu biraz daha açtı ve Alcatel-Lucent'in dönüşümü bir rekabet avantajı olarak gördüğünü ifade etti.
Dinamik şirket olma yolundaki işletmelerin, asıl değerleri (çalışanları, altyapıları, süreçleri ve bilgi birikimleri) arasında bir bağlantı kuracak haberleşme ortamlarını oluşturmaları gerektiğini ve tüm bunların gerçek zamanlı olarak sağlanması gerektiğini ifade etti. Her zaman, her yerden ve her cihaz üzerinden. Ancak bu biçimde, kurumlar doğru cevaplara daha az zaman harcayarak, daha hızlı geri dönüş yapabiliyor. Kısaca, Dinamik Kurum şebekeyi dönüştürüyor, çalışanları destekliyor, süreç entegrasyonu sağlıyor, bilgi ile ilgili gerekli bağlantıları kuruyor ve işletmelerin tüm varlıklarını ve değerlerini rekabet avantajına dönüştürüyor. Yine Alcatel-Lucent tarafından geliştirilen bu olgu ise Dynamic Communications Framework (Dinamik İletişim Çerçevesi) olarak adlandırılıyor.

Wisdom of Crowds (Kalabalığın Bilgeliği)
Alcatel-Lucent Enterprise Forum'un konuk konuşmacısı James Surowiecki; çok farklı bir teoriden yola çıkarak, bir işletmenin organizasyon yapısı içinde kalabalıktan üretilebilecek bilginin değerine işaret eden bir konuşma yaptı ve kollektif bilginin de nasıl rekabet avantajına dönüştürülebileceğini gösterdi. Surowiecki sözlerini; "İnsanlar az şey bilebilir ancak bildikleri şey farklı ise yine de değer katabilir" diyerek bitirdi. Verilen mesaj ise açık: Bireyin bilgisine göre kalabalığın kollektif bilgisi daha zekice olabiliyor.
Teknoloji ve pazarın vizynonunu ortaya koyan sunumların ardından tüm telekomünikasyon pazarına ışık tutacak, özellikle kurumsal müşterilerin servis sunumlarında fayda sağlayacak geleceğin teknolojileri tanıtıldı.

Dinamik Kurum Müşteri Paneli
Forum kapsamında gerçekleştirilen panellere katılan sektörün değerli liderleri dönüşüm sürecindeki kendi deneyimleri, Enterprise 2.0 teknolojilerine geçişleri ve dinamik bir kurum olma yolunda planları hakkında bilgi aktarımında bulundular.
Geçen yılki forumda katılımcılar dışardan daha çok uygulama örnekleri görmek istediklerini ifade ettikleri için, bu yılki forum oturumlarının yarısından çoğu sektör analizcileri, danışmanlar, müşteri ve ortaklar konuk konuşmacılarına ayrıldı. İki güne yayılan forumun en ilgi çeken alanları arasında güvenlik, yakınsama, işbirliği, mobilite, kontakt merkezleri, kullanıcı profili ve servisler yer aldı.
Kontakt merkezlerinin vizyonu ve yol haritasını anlatan Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center Ürün Yöneticisi Pascal Davopust, günümüz müşterilerin beklentilerinin giderek arttığını ve Alcatel-Lucent kontakt merkezi portföyünün ve yol haritasının tüm bu ihtiyaçları karşılayacak kapasitede olduğunu açıkladı. Bir başka panelde ise birleştirilmiş haberleşme ortamları sayesinde çalışanların nasıl daha fazla güçlendirileceğine ışık tutuldu. Sürekli harekette olan profesyoneller için tanıtılan çözümler arasında, diz üstü bilgisayar ve bunların içindeki verileri, cihazın açık olup olmamasına bakılmaksızın, yönetebilen ve güvenliğini sağlayan OmniAccess 3500 Nonstop Laptop Guardian yer aldı.
İş süreçlerini güven altına alma teknolojileri konusunda Alcatel-Lucent'in geliştirdiği ve kendi bünyesinde veya ortakları ile iş yaparken iş süreçlerini güven altına alma veya otomatikleştirme ihtiyacı olan işletmeler için kritik bir bileşen olan OmniAccess 8550 Web Services Gateway ürünü tanıtıldı.
Forum kapsamında yer alan oturumlardan bir başkasında çevre güvenliği ile ilgili olarak şebeke mimarisi içinde güvenlik kontrollerinin nerede olması ve bu kontrollerin nasıl yapılması gerektiği, günümüzde yaşanan güvenlik sorunları ve kurumsal BT sistemlerini korumada halen çok önemli bir rol oynayan bölgeleme (zoning) ve çevre birimleri tartışıldı.

Alcatel-Lucent City
Forumun tam merkezine kurulan Alcatel-Lucent City'de haberleşme dünyasının sunabileceği en son teknolojiler sergilendi. Kullanıcılar tüm bu uygulamalara dokunabilir ekranlar, bastıkları butonlar üzerinden eriştiler. Tüm uygulama tanıtımları küçük ve orta ölçekli işletmeler, orta ölçekli kurumlar, büyük kurumlar, sanayi işletmeleri, servis sağlayıcılar ve servislere göre ayrılmıştı. Ayrıca, özel bir alanda inovasyonlar sergilendi.
Uygulama alanları arasında sağlık bakımı, finans, devlet, ağarlama, taşıma, eğitim, enerji, üretim, perakende satış, savunma ve güvenlik yer aldı. Katılımcılar, Dinamik Kurum'u destekleyen kurumsal şebeke teknolojisini bu alanda birebir uygulama olarak izleyebildiler. Uygulamalar arasında %100 uzaktan erişim olanaklı ve maksimum çalışabilirlik kapasitesine sahip, güvenlik, ses, şebeke ve şubeler için kurumsal servis sunumunu kolaylaştırmak için tasarlanan Alcatel-Lucent'in OmniAccess 7800 Unified Services Gateway; her zaman, her yerden mobil bilgisayar verilerinin korumasını sağlayan OmniAccess 3500 Nonstop Laptop Guardian, dünyanın ilk bütünleşik, gerçek zamanlı, çoğul ortam, çoklu oturumlu, çoklu cihazlı, birleştirilmiş haberleşme uygulaması olan My Instant Communicator; kurumsal yönetim yükümlülüklerini karşılamak için otomatik iş süreçlerini güven altına alan OmniAccess 8550 Web Services Gateway (WSG), çoklu servis mono sunucusu haberleşme sistemi Business Integrated Communication Solution ve IP üzerinden görüntü için değer katan iMedia Engine çözümleri yer aldı.
Forum kapsamında yürütülen User Group Event (Kullanıcı Grubu Etkinliği) süresince Alcatel-Lucent'in Kurumsal Çözümler Kullanıcı Grubu "IP haberleşmesinin gerçek değeri" üzerine tartıştı.
Forumun ikinci günü tamamen sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik sunumlara ayrıldı. Sağlık konusunda yenilikçi haberleşme çözümleri ile BT ve tıbbi bakım sağlayıcılarının bu alandaki deneyimleri paylaşıldı. Uygulama bazında bakıldığında, Alcatel-Lucent OmniAccess 8550 Web Services Gateway'i ile bir hastane içinde güvenli iş süreçlerinin nasıl sağlandığı ve hastanenin işbirliği içinde olduğu tedarikçileri ile belli düzenleyici koşullar altında nasıl çalıştığı gösterildi. Bu canlı tanıtımlardan biri Care TV oldu. Tıbbi servis sağlayıcısı Care TV üzerinden yaşlı veya kronik hastalığı olan kişilere etkileşimli erişim sağlıyor ve bu TV üzerinden görüntülü tıbbi destek verebiliyor.
Acil durum çağrısı alma, e112 ve eCall başlıklı oturumda Telefonica 02 ve Çek MediumSoft şirketinin vakaları incelendi. Bu şirketler için Avrupa Acil servisleri ve bunlarla ilişkili lojistik desteği verebilecek bir şebekenin kurulumu ayrıntıları ile anlatıldı. Başka bir ilginç panel geleceğin otel odaları ile ilgiliydi. Okumak için gece saatlerinde ışıldayan yastıklardan, siz uyurken kalp atışlarınızı izleyen yüksek teknoloji yataklar gösterildi.
Andy Warnes, acil durum haberleşmesini sağlayacak şebekelere dönüşüm konusunda ilginç bir panelin başkanlığını yaptı. Acil durumlarda, bazı haberleşme hatlarının devre dışı kalma ihtimalinde dahi %100 bağlantı sunan geniş bant uygulamaları gösterildi.
Forum kapsamında ikinci önemli sektör alanını devlete yönelik çalışmalar teşkil etti. Devlet organları arasında IP üzerinden haberleşme sayesinde katma değer yaratma konusunda devletin bilgi ve haberleşme teknolojileri alanlarında görevli liderleri, kendi kullandıkları şebekeleri nasıl dönüştürmeleri gerektiği konusunda heyecanlı tartışmalar yürüttüler. Kamusal organizasyonların güvenlik, emniyet ve güvenilirlik endişeleri çerçevesinde kamunun beklentisi olduğu hangi teknolojileri takip etmesi konusunu değerlendirdiler.
"Mobil" Kablosuz Geniş Bant Şebeke tanıtımında, hızla kurulabilen kablosuz geniş bant şebekesi üzerinden Askeri Savunma ve Sivil Güvenliği sağlama konusundaki devrim niteliği taşıyan çözümler gösterildi. Bu çözümlerde, "kritik misyona" sahip bir bölgede ses, görüntü ve veri taşımasını sağlayabilecek mobil şebeke altyapısı, bununla çalışanlar arasında güvenli, her zaman bağlantıda bir haberleşme ortamı sunuluyor. Bu çözüm özellikle acil durum personelinin sürekli bağlantıda kalarak haberleşmesi için büyük önem taşıyor.
Forumun bir diğer odağı, Alcatel-Lucent'in toplulukların kendi aralarında işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağlayan ve Enterprise 2.0 uygulamasının gerçek bir örneği olan, kullanımında ve birçok uygulaması itibariyle Facebook'u andıran ancak canlı tanıtım için sadece işletmelere yönelik olarak kurulan Blue Kiwi çözümü oldu. Dinamik Kurum çözümlerine yönelik arayış içinde olan kullanıcılar; bu çalışanlar, ortaklar ve bayilerden oluşturulan topluluk örneğinde, sözkonusu kişilerin dağıtık ancak güvenli bir ortamda bilgiyi nasıl paylaştıklarını, bilgiye nasıl eriştiklerini ve bilginin nasıl yayınlandığını izlediler. Etiketlerin (Tag) kullanımı, saklanması ve servislerin birleştirilmesi ile çok daha mobil, dağıtık ve asenkronize bir biçimde çalışılırken, şirket içinden ve dışından müdahale olanağı artırılabiliyor. Bu yılki foruma katılan Alcatel-Lucent çalışanlarının çoğu Blue Kiwi çözümünü kullanarak kendi belirledikleri topluluklarına sunumlar ve konferansın diğer önemli unsurlarını aktarabildiler.
Büyük ilgi çeken bir diğer canlı tanıtım ise Eco-Data Center oldu. Alcatel-Lucent'in mimari tasarım uzmanlığına dayanarak oluşturulan bir veri merkezinde piyasada en az enerji tüketen ancak en büyük esnekliği, genişleyebilirliği ve enerji tasarrufunu sağlayan ürünler sergilendi.
Foruma katılan konuklar Şubelerde Veri Sürekliliği konusuna büyük ilgi gösterdiler. Bu konuda yapılan uygulamada, şebeke, güvenlik ve ses için şubeler üzerinden servis sunumunu kolaylaştırmak üzere tasarlanan ve sürekli işletimde olma özelliği ile taşıyıcı sınıfında performans, çalışabilirlik ve ölçeklenebilirlik gösteren Alcatel-Lucent OmniAccess 700 Unified Services Gateway ürünü kullanıldı. OmniAccess700'lerin yanında, işletimde esneklik ve kolaylık sağlayan bütünleşik sistem yönetimi ile birlikte bir dizi çeşitli servis modülleri de veriliyor.
Konuklar Alcatel-Lucent'in yeni Kullanıcı Profili (User Profile) özelliğini Executive User Profile tanıtımında yakından inceleme fırsatı buldular. Tanıtımda bir yöneticinin çalışma zamanının %30'unu ofisinde, %30'unu sahada mobil olarak ve %30'unu saha dışında mobil olarak geçirdiği varsayıldı ve bu oranlara dayanarak güçlü ve esnek haberleşme çözümleri sunuldu. Bu uygulamada Alcatel-Lucent'in masaüstü üzerinde ve mobil telefonlarda çalışan My Instant Communicator çözümü, çift sistem WLAN/GSM mobil telefonları ve en son tanıtılan Alcatel-Lucent IP Touch telefonları gösterildi.
Contact Center çözümleri ile ilgili olarak Contact Center Premium Edition ve OmniGenesys ürünleri tanıtıldı. Orta ölçekli işletmelerden gelen konuklar Alcatel-Lucent'in BiCS (Business Integrated Communication Solution) çözümlerine büyük ilgi gösterdiler. Bu uygulamada özelliklerin tamamına sahip tek bir sunucu üzerindeki haberleşme sistemi üzerinden "büyüdükçe öde" (pay as you grow) ve "almadan önce dene" (try before you buy) esnekliğindeki çözümler tanıtıldı. Yeni teknolojilere geçişin hazır çözümler sayesinde ve işletmelerin kendi ilerleme hızına göre sağlanmasının bu kadar kolaylaşması nedeniyle, çözüm büyük beğeni topladı.
Forum katılımcılarının çoğu özellikle Managed Business Communication (Yönetilebilir İş Haberleşmesi) çözümlerine büyük ilgi gösteren servis sağlayıcılar oldu. Bu çözüm servis sağlayıcılara her boyutta işletmelere, her tür şebeke üzerinden her tür cihaza doğru ve her yerden geniş kapsamlı birleştirilmiş haberleşme servisleri sunma olanağı veriyor. Tek bir çözüm üzerinden işletmelere ses, veri, video haberleşmesi ve işbirliği ortamı sağlanıyor.
Enhanced User Experience Applications (Geliştirilmiş Kullanıcı Deneyimi Uygulamaları) tanıtımında işletmelere göre uyarlanabilen gelişmiş kullanıcı deneyimleri ve maliyet kontrolü sunan çözümler gösterildi. Bu kapsamda IP Touch telefonları üzerinden çeşitli kontakt merkezi, erişebilirlik uygulamaları, otomatik fihrist senkronizasyonu, maliyet kontrolü ve çağrı merkezindeki görevlilerin işlemlerini denetleme uygulamaları gösterildi.
Önemli bir başka sunumda ziyaretçiler Dinamik Kurumun kalbini oluşturan SMB'nin Enterprise 2.0 araçlarını izleme şansına sahip oldular. Günümüzde Web 2.0 uygulamaları ve bunların kurumlar için eşdeğer uygulamaları, kişilerin bilgiyi paylaşımı, geliştirme ve erişim biçimini değiştiriyor ve topluluklar içindeki kişilerin kollektif bilgilerini ortaya çıkartıyor. Bu canlı tanıtım ile çalışanlar, ortaklar ve müşterilerin paylaştığı açık kaynak Enterpise 2.0 etkileşimli Net kapısı ve Net kapısı üzerinden verimliliğin nasıl artırıldığı, müşteri hizmetinin nasıl iyileştirildiği ve maliyetlerin nasıl düşürüldüğü gösterildi.
İki günlük yoğun forum programı kapsamında Alcatel-Lucent ayrıca faaliyetleri çerçevesinde en son gelişmeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Bu çerçevede önce
T-Systems tarafından orta ölçekli pazarda yönetilebilir servisler için BiCS ses platformunu kurmak üzere seçildiğini, HP'nin Alcatel-Lucent'e yeni Veri Merkezini kurmaya yardımcı olduğunu, İtalyan Ticaret Komisyonunun dünya genelindeki irtibat noktaları için Alcatel-Lucent'le VoIP şebekesini kurmak üzere anlaşma yaptığını, Swinton Insurance şirketinin Alcatel-Lucent'in IP telefonu ve Contact Center çözümleri ile rekabette avantaj sağlayacağını, dünya çapında kurum ve dağıtım kanallarının Alcatel-Lucent'in NCR servis anlaşmalarından faydalanacağını ve ZON Multimedia şirketinin Portekiz'deki müşteri servislerini artırma ve optimizasyonu için Alcatel-Lucent ve Genesys'in çözümlerini seçtiğini duyurdu.