TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesi başladı

 

Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜTED, bir ilke imza atarak “sektör-akademi-sivil toplum kuruluşu” işbirliğinin mimarı oldu.
Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Telekom Akademi işbirliği ile gerçekleştireceği Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesini 19 Şubat’ta Ceylan InterContinental Hotel İstanbul’da yapılan basın etkinliğinde duyurdu. Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan TÜTED böylece bir ilke imza atarak “sektör-akademi-sivil toplum kuruluşu” işbirliğinin mimarı oldu.
İstanbul Kalkınma Ajansı ve Türk Telekom’un verdiği destekle hayata geçecek olan Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi ile sektör çalışanlarının bilgi seviyesinin yükseltilerek niteliklerinin artırılması, ara eleman kalitesinin yükselmesi sonucu istihdam olanaklarının genişletilmesi ve sektörün bölgesel ve ulusal rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
Etkinlik T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdülmecit Karataş, Türk Telekom İnsan Kaynakları, Destek ve Düzenleme Başkanı Şükrü Kutlu ve TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu’nun yaptıkları konuşmalarla başladı. Etkinlikte, üniversite, kamu kurumu ve sektörün önde gelen STK’leri, başkanlar ve üst düzey yöneticiler seviyesinde temsil edildi.
TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesinin amaçlarını; “Telekomünikasyon sektörünün, teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlarına yönelik verilecek teknik eğitimler ile mevcut ve potansiyel işgücünün teknolojik yeteneğini artırmak, yeni araştırmacı ve geliştirmeci yetiştirmek, yerli firmaların teknoloji ve bilgi seviyelerini uluslararası düzeye çekmek” olarak özetledi.
Türk Telekom İnsan Kaynakları, Destek ve Düzenleme Başkanı Şükrü Kutlu ise şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden biri olacağını düşündüğümüz TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi projesinde, hem maddi hem de eğitim programlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayarak destek veriyoruz. Bu proje kapsamında ülkemizin ARGE alanında yetişmiş, bilgi birikimi açısından zengin, genç yetenekler kazanması adına, sosyal sorumluluk bilinciyle sertifika programlarına TÜTED ile birlikte imza atıyoruz. Sektöre hizmet edecek gerekli insan sermayesinin oluşturulması ve sektörün geliştirilmesi için Türk Telekom Akademi ve TÜTED arasında bir işbirliği geliştiriliyor. Bu projeyi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz.”
Proje İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (ISTKA) “Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” kapsamında gerçekleştirilecek. Sektörden ana destekçi olarak Türk Telekom’un destek verdiği Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi Davutpaşa yeleşkesinde kurulacak. Merkezde üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakülteleri ile Meslek Teknik Yüksek Okulu öğrencilerinin en güncel telekomünikasyon teknolojileri konusunda ek eğitim alabilmeleri hedefleniyor. Ayrıca sektör kuruluşlarının istihdam ettikleri elemanların da merkezde eğitilmesi amaçlanıyor. Merkezden telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalar, üniversitelerin Elektronik ve Haberleşme Fakültelerinde eğitim alan öğrenciler, ilgili konularda çalışanlar, Meslek ve Teknik Liselerin ilgili bölüm öğrencileri, TÜTED ve diğer Telekomünikasyon Sivil Toplum Kuruluşlarının üyeleri yararlanabilecek. Telekomünikasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri alanındaki eğitimler Türk Telekom Akademi tarafından verilecek.

TÜTED
Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), 1988 yılında telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren sanayiciler ve işadamları tarafından kurulmuş. Üyesi olan kişi ve kurumlar arasında sinerji yaratmayı hedefleyen Dernek’in 200’e yakın bireysel ve kurumsal aktif üyesi bulunmakta. Telekomünikasyon sektöründeki tüm alt grupları bünyesinde bulunduran TÜTED, sektörün müşterek yararlarını belirlemeyi, mesleki sorunlara bulunacak çözümlere destek olmayı, üyelerinin kişisel ve profesyonel gelişimi için etkinlikler organize etmeyi, telekomünikasyon standartlarını belirlemeyi, ortak bir telekomünikasyon terminolojisi oluşturmayı ve eğitim faaliyetlerinde ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasında işbirliğini özendirmeyi amaçlamakta. T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Haberleşme Genel Müdürlüğü gibi yasal mercilere önergeler hazırlamakta ve sunmakta.
TÜTED, dünyada ve Türkiye’deki güncel gelişmeleri takip ederek üyelerini ve tüm sektörü bilgilendirmeyi ve yönlendirmeyi, böylece yatırımları teşvik ederek iş alternatifleri yaratmayı hedeflemekte. Ülküsü; dünya çapında geliştirilen projelere paralel olarak, Türkiye’de de telekomünikasyon sektöründe yeni projeler geliştirmek, yorumlar ve önergeler hazırlayıp sunmak yoluyla sektörün gelişimine katkıda bulunmak, sektörü etkileyen yasa düzenlemelerine etkin bir şekilde katılmak. (www.tuted.org.tr)